Vi bao probiotics trong sữa chua bằng kỹ thuật sấy phun

xây dựng quy trình để kiểm nghiệm enterobacter sakazaki trong sữa bột bằng kỹ thuật polymerase chain reaction (pcr)

xây dựng quy trình để kiểm nghiệm enterobacter sakazaki trong sữa bột bằng kỹ thuật polymerase chain reaction (pcr)
... trình kiểm nghiệm Enterobacter sakazakii sữa bột PCR Từ kết trên, đề xuất quy trình kiểm nghiệm E sakazakii sữa bột PCR Sơ đồ tóm tắt qui trình trình bày qua Hình 3.11 Quy trình chi tiết trình ... cấy Kết kiểm nghiệm qui trình PCR đề xuất cho thấy mẫu sữa bột bột sữa tập ăn không nhiễm E sakazakii Kết kiểm nghiệm 20 mẫu sữa bột 20 mẫu bột tập ăn (trong có 10 mẫu sữa bột 10 mẫu bột tập ... truyền thống trình bày qua Bảng 3.2 Tất mẫu sữa bột bột sữa tập ăn gây nhiễm phát vi khuẩn kỹ thuật PCR không phát E sakazakii tất mẫu sữa bột bột sữa tập ăn không gây nhiễm Cả 10 mẫu bột sữa tập...
 • 68
 • 322
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene mã hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene mã hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics
... sống cộng sinh ruột hiệu quả, tiến hành đề tài Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật ruột mối kỹ thuật Metagenomics Mục tiêu đề tài Đánh giá ... mối từ vi sinh vật sống cộng sinh ruột mối Trong đó, hệ vi sinh vật cộng sinh ruột mối đóng vai trò quan trọng vi c tiêu hóa hiệu nguồn thức ăn lignocellulose mối Vì vậy, ruột mối nguồn gene ... vật mối bậc thấp đƣợc xem nguồn khai thác gene cellulase lý tƣởng sử dụng trình thủy phân cellusose Do đó, để nghiên cứu hệ vi sinh vật ruột mối khai thác gene hóa cellulase từ hệ vi sinh vật...
 • 27
 • 355
 • 1

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)
... 1986) 1.1.4.3.Hỡnh thc sinh sn ca bốo tm Bốo tm cú hai hỡnh thc sinh sn chớnh: sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh Sinh sn vụ tớnh chim u th so vi sinh sn hu tớnh Hỡnh thc sinh sn hu tớnh ca bốo ... trờn, Vin Di truyn Nụng nghip ó c B Khoa hc Cụng ngh cho phộp thc hin ti Nghiờn cu sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) ... sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) v bốo tm (Lemna sp/ Wolffia sp.), c thc hin trờn c s hp tỏc khoa hc vi Vin Sinh lý...
 • 138
 • 470
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VI RUT ĐÓM TRẮNG TRÊN TÔM BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VI RUT ĐÓM TRẮNG TRÊN TÔM BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR
... eppendorf Nên thực phản ứng PCR sau tách chiết Tuy nhiên giữ mẫu 20oC thời gian ngắn (khoảng - ngày) Bài CHẨN ĐOÁN WSSV BẰNG NESTED - PCR Tổng quan PCR 1.1 Nguyên tắc PCR Phản ứng PCR thực sở sinh ... lại Thực hành 2.1 Phân nhóm Sinh vi n lớp (20 - 30 sinh vi n) chia thành nhóm (4 - sinh vi n/nhóm) Mỗi sinh vi n ly trích mẫu 2.2 Chuẩn bị mẫu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị Mẫu: mẫu tôm sú, tôm ... trung thực cao VentTM, Pfu, Ultma DNA polymerase Thực hành chẩn đoán WSSV 2.1 Giới thiệu đoạn mồi Năm 1996, Lo ctv thiết kế cặp mồi: 146F1/146R1 146F2/146R2, phát diện WSSV kỹ thuật nested - PCR...
 • 19
 • 238
 • 0

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)
... hết cần phải làm giàu Vì vậy, mục đích đề tài tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì Cadimi nước ngầm kỹ thuật chiết pha rắn phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật lửa (F-AAS) CHƯƠNG ... nhiều phương pháp khác để xác định Cadimi Chì phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, điện hoá, phổ phân tử UV-VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử lửa không lửa ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀM THỊ THANH THỦY TÁCH, LÀM GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành...
 • 82
 • 957
 • 3

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc khí

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc ký khí
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Ngọc Hưng XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXÍT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... qui trình xác định axít béo sắc khí thường bao gồm giai đoạn dẫn xuất hóa xác định a) Các phương pháp dẫn xuất hóa axít béo: Trước phân tích sắc khí, việc làm chuyển hóa axít béo thành ... 1.3.2.1 Phương pháp sắc khí (GC) Sắc khí xem phương pháp hữu hiệu dùng để phân tích axít béo loại mẫu khác Tuy nhiên sắc khí áp dụng chất dễ bay axít béo có tự nhiên đa số có nhiệt độ sôi...
 • 73
 • 732
 • 6

PHÁT HIỆN NHANHSALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR)

PHÁT HIỆN NHANHSALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR)
... dụng kỹ thuật PCR đa mồi để phát diện vi khuẩn Salmonella thực phẩm Trong nghiên cứu có 260 mẫu thực phẩm mua chợ địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra diện vi khuẩn Salmonella kỹ thuật PCR đa mồi ... Mục tiêu nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp phát nhanh diện vi khuẩn Salmonella spp., S enterica với kiểu huyết S enteritidis S typhimurium thực phẩm kỹ thuật PCR đa mồi 199 Tạp chí Khoa học ... reaction PCR) kỹ thuật dùng để khuếch đại đoạn DNA chuyên biệt cách sử dụng cặp mồi chuyên biệt PCR sử dụng để phát lượng nhỏ DNA mục tiêu bị pha lẫn mẫu DNA khác Nhiều kỹ thuật PCR sử dụng để phát Salmonella...
 • 11
 • 320
 • 0

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LAN RỪNG DENDROBIUM THU THẬP TẠI TỈNH BÌNH PHƢỚC VÀ THỊ XÃ BẢO LỘC (TỈNH LÂM ĐỒNG) BẰNG KỸ THUẬT RAPD

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LAN RỪNG DENDROBIUM THU THẬP TẠI TỈNH BÌNH PHƢỚC VÀ THỊ XÃ BẢO LỘC (TỈNH LÂM ĐỒNG) BẰNG KỸ THUẬT RAPD
... "Đánh giá đa dạng di truyền giống lan rừng Dendrobium thu thập tỉnh Bình Phƣớc thị Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) kỹ thu t RAPD" 1.2 Mục đích - yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Thông qua kỹ thu t RAPD, ... PHÚC KHOA, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 9/2007 Đánh giá đa dạng di truyền giống lan rừng Dendrobium thu thập tỉnh Bình Phƣớc thị Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) kỹ thu t RAPD Đề tài đƣợc tiến ... thu t RAPD, đánh giá độ đa dạng di truyền số loài lan rừng giống Dendrobium thu thập tỉnh Bình Phƣớc thị Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) làm tiền đề phục vụ cho công tác chọn, tạo giống lan 1.2.2 Yêu...
 • 90
 • 248
 • 0

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV
... biến b o quản thực phẩm Rhodamine < /b> B sử dụng phổ biến loại thực phẩm lưu hành thị trường Từ kết thu được, thấy phương pháp HPLC sử dụng detector UV- Vis có độ nhạy cao, thích hợp cho việc xác < /b> định < /b> ... khác  Sắc hấp phụ (hấp phụ pha thường NP- HPLC hấp phụ pha ngược RP- HPLC) Sắc trao đổi ion (EX- HPLC) Sắc rây phân tử (Gel- HPLC) Vậy phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) kỹ thuật ... (1,26 mg/l) Rhodamine < /b> B 19 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, nhằm ứng dụng kỹ thuật phân tích HPLC sử dụng detector UV- Vis để xác < /b> định < /b> hàm lượng Rhodamine < /b> B thực phẩm, thu số...
 • 24
 • 1,004
 • 9

Báo cáo " Tạo phôi bò bằng kỹ thuật thụ tinh In Vitro từ nguồn giao tử đông lạnh " docx

Báo cáo
... bao tning phuc hoi hoan toan truac danh gia su hinh thai cua te bao tning truac lam thu tinh in vitro Chu4n bi tinh trung •• Liy cgng chiia tinh tir binh nifrogen long, di Tgp chi Cong nghe Sinh ... khoang - 6.10^ tinh triing Lugng tinh triing dugc su dung cho thu tmh 15 20 tning frong mgt vi gigt Nghia la can khoang 25 den 30 ngan tinh trimg de thu tinh cho tning frong v6ng nuoi, ghi nhan ... phan loai te bao tning duai kinh hien vi soi ngugc (hoac kinh hien vi soi noi) a phong dai 40 lin -r •; 162 Nuoi cliin te bao trirng {In vitro Maturation_IVM) Chgn nhung ti bao tning co tit den lap...
 • 7
 • 449
 • 0

nghiên cứu định lượng kháng sinh erythromycin trong tôm, cá bằng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm và khả năng đào thải

nghiên cứu định lượng kháng sinh erythromycin trong tôm, cá bằng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm và khả năng đào thải
... ước lượng thời gian ngưng thuốc trước thu hoạch an toàn Từ hai yêu cầu trên, em chọn đề tài Nghiên cứu định lượng kháng sinh Erythromycin tôm, kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm khả ... trình nghiên cứu dùng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm dùng để định lượng erythromycin mẫu tôm xanh rô phi Một số công trình nghiên cứu khả đào thải, chuyển hóa erythromycin số loài ... khả nhận danh erythromycin A với kháng sinh khác 17 Bảng 3.3: Thế bán sóng đặc trưng số kháng sinh định danh phương pháp sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm Stt Kháng sinh Thế bán sóng E1/2 Erythromycin...
 • 27
 • 623
 • 0

PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR) docx

PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP., SALMONELLA ENTERICA HIỆN DIỆN TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI (MULTIPLEX PCR) docx
... dụng kỹ thuật PCR đa mồi để phát diện vi khuẩn Salmonella thực phẩm Trong nghiên cứu có 260 mẫu thực phẩm mua chợ địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra diện vi khuẩn Salmonella kỹ thuật PCR đa mồi ... Mục tiêu nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp phát nhanh diện vi khuẩn Salmonella spp., S enterica với kiểu huyết S enteritidis S typhimurium thực phẩm kỹ thuật PCR đa mồi 199 Tạp chí Khoa học ... reaction PCR) kỹ thuật dùng để khuếch đại đoạn DNA chuyên biệt cách sử dụng cặp mồi chuyên biệt PCR sử dụng để phát lượng nhỏ DNA mục tiêu bị pha lẫn mẫu DNA khác Nhiều kỹ thuật PCR sử dụng để phát Salmonella...
 • 11
 • 323
 • 0

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm SIEC bằng kỹ thuật gen pptx

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm SIEC bằng kỹ thuật gen pptx
... gây bệnh Điều thúc đẩy kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn đời Thông thường chẩn đoán vi khuẩn thường áp dụng kỹ thuật nuôi cấy phân lập số môi trường chuyên biệt xác đònh vi khuẩn thông qua phản ứng ... dụng kỹ thuật PCR-RFLP chẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm STEC (Shiga-like toxin Escherichia coli): Sản phẩm khuếch đại phản ứng PCR sử dụng để dùng kỹ thuật RFLP để xác đònh chủng nhóm STEC Kỹ thuật ... biệt cá thể với Thông thường kỹ thuật PCR để chẩn đoán vi khuẩn nhóm STEC người ta sử dụng cặp mồi xác đònh gen stx1 stx2, nhiên để chẩn đoán số vi khuẩn đặc biệt thuộc nhóm STEC người ta sử dụng...
 • 18
 • 650
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng vi sinh vật trong sữa chuavi sinh vật trong sữa chuasửa chữa đầu kỹ thuật số vtcsửa chữa đầu kỹ thuật sốphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tửphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm hướng tới chẩn đoánphát hiện vi rút đốm trắng ở tôm bằng kỹ thuật pcrbảng thống kê số liệu về sự thay đổi mật số vi sinh vật trong sữa tươi nguyên liệu theo thời gian bảo quản ở hai chế độ nhiệt độ khác nhauvi khuẩn có lợi trong sữa chuakỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tôchuyen de ky thuat bao duong va sua chua o tovi sinh vật có trong sữa chuacách ủ sữa chua bằng lò vi sóngsáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sửa chữa ô tôtạo dòng thuần bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn và phối hợp chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chịu bệnh khô vằn năng suất caoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây