Kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo trường sa (2001 2003)

Nghiên cứu chất lượng môi trường đất, nước khu vực đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu chất lượng môi trường đất, nước khu vực đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
... ng môi trư ng ñ t, nư c khu v c ð o Cò, Chi Lăng Nam, huy n Thanh Mi n, t nh H i Dương - ð xu t m t s bi n pháp c i thi n ch t lư ng môi trư ng ñ t, nư c v c nghiên c u Cao h c Môi Trư ng khu ... tri n b n v ng ñàn cò, v c tương lai Xu t phát t th c ti n trên, ñ tài Nghiên c u ch t lư ng môi trư ng ñ t, nư c khu v c ð o Cò, Chi Lăng Nam, huy n Thanh Mi n, t nh H i Dương ñư c th c hi ... - ngày [10] 1.3.3 Nh ng nghiên c u b o v môi trư ng ña d ng sinh h c khu v c ð o Cò, Chi Lăng Nam, huy n Thanh Mi n, t nh H i Dương - Năm 1995 S Khoa h c, Công ngh Môi trư ng t nh ñã ñ u tư...
 • 90
 • 257
 • 1

Tài liệu Kết quả nghiên cứu hàm Lượng Cd trong đất tại một số vùng nguy cơ ô nhiễm do chất thải đô thị và công nghiệp pptx

Tài liệu Kết quả nghiên cứu hàm Lượng Cd trong đất tại một số vùng nguy cơ ô nhiễm do chất thải đô thị và công nghiệp pptx
... hạn cho phép hàm lượng Cd cho phép đất nông nghiệp 1,15 lần) So sánh kết nghiên cứu hàm lượng Cd đất điểm nghiên cứu cho thấy hàm lượng Cd tích lũy đất điểm ảnh hưởng trực tiếp nước thải nhà máy ... tăng lượng Cd môi trường đất Một mặt, vùng ven ô thị khó tránh khỏi ảnh hưởng nguồn rác thải hoạt động sản xuất công nghiệp tiềm Nn lượng kim loại nặng (KLN ) có Cd thải môi trường gây ô nhiễm, ... từ bãi rác thải sánh kết nghiên cứu hàm lượng Cd Để đánh giá mức độ ảnh hưởng khu đất điểm nghiên cứu cho liên hiệp xử lý rác đến hàm lượng Cd tích thấy, hàm lượng Cd đất điểm ảnh lũy đất, tiến...
 • 6
 • 335
 • 0

kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong lâm nghiệp

kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trường các vấn đề về giới trong lâm nghiệp
... nghiên c u sâu v gi i lâm trư ng qu c doanh xiv 1.1 Ph n gi i thi u Lý nghiên c u tham v n hi n trư ng Các v n v gi i lâm nghi p m t b ph n quan tr ng Chi n lư c lâm nghi p Vi t Nam Báo cáo nghiên ... n lu t sách lâm nghi p, s tham gia c a ph n ho t ng khuy n lâm, giáo d c t o lâm nghi p Các sách liên quan n ti p c n ngu n l c, qu n lý/ki m soát ngu n l c, hư ng l i Kh tham gia nghiên c u ... n c a 14 lâm trư ng (lâm trư ng Yên Sơn trư ng h p, lâm trư ng Chiêm Hoá trư ng h p, lâm trư ng Kim Bôi trư ng h p, lâm trư ng L c Bình trư ng h p, lâm trư ng Tương Dương trư ng h p, lâm trư ng...
 • 85
 • 208
 • 0

Báo cáo " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC CẤP - TUYỂN NỔI ÁP LỰC " pptx

Báo cáo
... tc, lu lng nc x ~ m3/h Kt qu x nc theo c, so sỏnh gia phng ỏn keo t - lng, hin ang ỏp dng ti nh mỏy nc 60 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 15/ 3-2 013 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG ... Long, B Xõy dng qun Bi bỏo ny trỡnh by nhng kt qu chớnh ca ti nghiờn cu trờn Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 15/ 3-2 013 55 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Nguyờn ca quỏ trỡnh tuyn ... (mt nhỏnh ca sụng Hu) dao ng t 52,7 - 150 NTU, trung bỡnh 102 NTU, c sau tuyn ni t 0,2 - 3,5 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 15/ 3-2 013 61 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG NTU, trung bỡnh t...
 • 10
 • 296
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THAM VẤN HIỆN TRƯỜNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TRONG LÂM NGHIỆP pdf

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THAM VẤN HIỆN TRƯỜNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TRONG LÂM NGHIỆP pdf
... nghiên c u sâu v gi i lâm trư ng qu c doanh xiv 1.1 Ph n gi i thi u Lý nghiên c u tham v n hi n trư ng Các v n v gi i lâm nghi p m t b ph n quan tr ng Chi n lư c lâm nghi p Vi t Nam Báo cáo nghiên ... tr ngành lâm nghi p nhóm nghiên c u hoàn thành nghiên c u Trong trình th c hi n nghiên c u nhóm nghiên c u ánh giá cao nh ng nh n xét, góp ý xây d ng c a ng nghi p, chuyên gia, báo cáo c hoàn ... kê xác s lư ng ch em ph n tham gia khai thác lo i lâm s n, v y theo m t s báo cáo nghiên c u g n ây t l ch em tham gia vào khai thác lâm s n g chi m kho ng 70% K t qu tham v n hi n trư ng sau:...
 • 85
 • 247
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI (NGAN X VỊT) VÀ CÁC DÒNG BỐ, MẸ CỦA CHÚNG " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... vào chăn nuôi tỉnh Miền Trung, tiến hành nghiên cứu khả sinh trưởng biểu ưu lai sinh trưởng lai (ngan - vịt) dòng bố, mẹ chúng tỉnh Quảng Nam ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... khác lớn dòng mẹ (vịt) so với dòng bố (ngan) lai chúng, tuần tuổi đầu 44 Bảng 2: Độ sinh trưởng tương đối tuyệt đối lai (ngan - vịt) dòng bố mẹ chúng Sinh trưởng tuyệt đối (A g/tuần) Sinh trưởng ... sản xuất lai (ngan- vịt) Con lai dòng 01 ngày tuổi chuyển vào nuôi thí nghiệm hộ gia đình Thị x Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xuất bán thịt 2.2.Chỉ tiêu phương pháp nghiên cứu - Con lai (ngan- vịt) dòng...
 • 13
 • 267
 • 0

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp có tác dụng tiết kiệm lượng nước tưới cho cây bông potx

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp có tác dụng tiết kiệm lượng nước tưới cho cây bông potx
... dụng biện pháp kỹ thuật tác dụng tiết kiệm nước tưới cho tiết kiệm lượng nước tưới từ 3.211 đến 3.425 m3 nước tưới/ ha, tương ứng 32,25 % đến 47,71 % so với đối chứng Trong công thức tưới nhỏ ... Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, Từ kết đạt năm trước, tiến hành nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật tác dụng tiết kiệm lượng nước tưới cho nhằm đưa biện pháp thích hợp Thí nghiệm tiến hành đồng ... 4) Tưới nhỏ giọt Kết thu sau: Áp dụng biện pháp phủ rơm phủ màng PE tưới nước tác dụng làm giảm 50 % số lần tưới nước so với đối chứng (tính từ gieo đến 50 % số nở) so với đối chứng Áp dụng...
 • 4
 • 245
 • 1

Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính thị trường băng vệ sinh tại việt nam

Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính thị trường băng vệ sinh tại việt nam
... QUAN THỊ PHẦN BĂNG VỆ SINH TẠI VIỆT NAM 0.2 0.51 0.3 KOTEX THƯƠNG HIỆU KHÁC DIANA MỤC TIÊU KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THÔNG QUA LỢI THẾ LÀ THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CHÂU Á MỤC TIÊU NGHIÊN ... TỔNG QUAN Mục tiêu kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Tóm tắt nghiên cứu Chi tiết nghiên cứu Đề nghị nhóm TỔNG QUAN TỈ LỆ NỮ THEO PHẦN TRĂM DÂN SỐ 50-54 ... HÀNG ĐẦU CHÂU Á MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ˃Tìm hiểu lối sống khách hàng tiềm ˃Hành vi thái độ ngành hàng ˃ Các yêu cầu mong đợi Băng Vệ Sinh Đưa đề xuất THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Phương pháp: FDG (focus group...
 • 22
 • 920
 • 2

Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh
... TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2008 -2012 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 3.1.1 Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý Quảng Ninh ... phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Phạm ... lượng tăng trưởng kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế "Tăng trưởng kinh tế gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định (thường năm) Sự gia tăng thể quy mơ tốc độ" Quy mơ tăng trƣởng...
 • 132
 • 164
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG
... tra Thực nghiên cứu thông qua vấn sử dụng bảng hỏi, kết hợp trao đổi tìm hiểu vấn đề có liên quan, tạo sở cho nghiên cứu định tính thông qua vấn sâu thực sau 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Xây ... cư trú - Lựa chọn địa điểm nghiên cứu: Với tiêu chí lựa chọn ngành nghiên cứu, nhóm nghiên cứu thảo luận trực tiếp với công đoàn cấp tỉnh địa phương tiến hành nghiên cứu Công đoàn cấp tỉnh giới ... làm nhóm, nhóm 10 người Mỗi nhóm tham gia nghiên cứu tỉnh, với hướng dẫn thành viên nhóm nghiên cứu Dự án Tại địa bàn nghiên cứu, sinh viên cán nghiên cứu Dự án chia thành nhóm nhỏ đến phòng trọ...
 • 34
 • 73
 • 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính thị trường điện thoại smartphone tại việt nam

Báo cáo kết quả nghiên cứu định tính thị trường điện thoại smartphone tại việt nam
... SMARTPHONE TỔNG QUAN MỤC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CHI TIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT Tổng quan thị trường Cuộc chiến không hồi kết Cuộc chiến smartphone Nokia lumia 925 ... HTC one Max Thị phần điện thoại Q2/2013 Mục tiêu kinh doanh TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG Việt Nam sau mở rộng toàn châu Á giới Có lợi tập đoàn công nghệ hàng đầu giới Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu lối sống ... HÌNH THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE TẠI VN Phân khúc khách hàng sản phẩm smartphone việt nam độ tuổi 27 – 35 Các thương hiệu tiếng phân khúc ưa thích sử dụng ⇒Để đưa sản phẩm smartphone vào thị trường...
 • 33
 • 294
 • 0

Tài liệu Kết quả nghiên cứu tật khúc xạ học đường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam pptx

Tài liệu Kết quả nghiên cứu tật khúc xạ học đường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam pptx
... Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2004 ĐẶT VẤN ĐỀ Tật khúc xạ học sinh từ lâu mối quan tâm ngành nhãn khoa nói riêng, ngành giáo dục phụ huynh nói chung Tỉ lệ tật khúc xạ ... suất cận thò học đường Do cần thiết nghiên cứu tần suất cận thò cộng đồng phương pháp đo khúc xạ cho kết xác Vì nghiên cứu dòch tễ học tần suất cận thò số trường học phổ thông quận Tân Bình vài ... Khảo sát tật khúc xạ học sinh phổ thông sở số yếu tố dòch tễ cận thò học đường thành phố Huế - niên khóa 1988 - 1999 Nội san nhãn khoa 2002; 6: 109-115 Hà Huy Tài, Tình hình tật khúc xạ học sinh...
 • 8
 • 1,005
 • 10

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIA CỐ ĐẤT YẾU KHU VỰC QUẬN 9, TP.HCM BẰNG VÔI, XI MĂNG" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghiên cứu đất gia cố vơi, ximăng, rút số kết luận sau: Khi xử lý đất yếu khu vực quận thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng vơi xi măng riêng lẻ hiệu gia tăng cường độ đất khơng cao Cường độ đất gia cố ... kết hợp vơi xi măng để gia cố đất yếu khu vực chưa đạt hiệu cao - Trong trường hợp có mặt chất phụ gia, kết nghiên cứu cho thấy, cường độ nén đơn hỗn hợp đất – vơi – xi măng - phụ gia tăng lên ... hơng Hình Mẫu đất thí nghiệm sau lấy khỏi thùng bảo dưỡng KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Từ việc phân tích kết thí nghiệm 48 mẫu hỗn hợp đất vơi xi măng chất phụ gia cho đất bùn sét khu vực quận thành phố...
 • 7
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kết qủa nghiên cứu ô nhiễm môi trường ở thành phố hải phòngkết quả nghiên cứu giá trị môi trường và dịch vụ môi trường vùng nguồn hồ thác bàkết quả phân tích chất lượng môi trườngkết quả đánh giá chất lượng môi trường không khí thông qua chỉ số aqikết quả phân tích chất lượng môi trường 69mục tiêu và kết quả nghiên cứu tham vấn hiện trườngmột số kết quả nghiên cứu trữ lượng sinh khối tại 3 loại rừng đước tại cà maukết quả nghiên cứu định lượng sơ bộkết quả nghiên cứu tật khúc xạ học đường tại quận tân bình thành phố hồ chí minh việt namđánh giá chất lượng môi trường nguồn gốc ô nhiễm và tốc độ lắng đọng trầm tích từ kết quả nghiên cứu một số chỉ thị đánh dấu phân tửkết quả chất lượng môi trường đất tại 3 huyện nghiên cứukết quả chất lượng môi trường nước tại 3 huyện nghiên cứukết quả nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên xây dựng môi trường học tập cho học sinh thcsmột số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến sản lượng và chất lượng sữa bòphần 3 kết quả nghiên cứu 3 2 kết quả theo dõi sự biến động một số yếu tố môi trường bảng 3 3 sự biến động một số yếu tố môi trườngUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUnderstanding management 10th edition daft test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bankUnderstanding social problems 8th edition mooney test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankbai giang mon khi cu dienVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankthuyet trinh luat csmtphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnngan hang cou hoi trac nghiem ke toan thuong maiTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2giới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải pháp