BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ THU VÀ PHÁT SÓNG WIFI

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Tìm hiểu về DoS DDoS

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Tìm hiểu về DoS và DDoS
... Sự khác DoS DDoS DDoS dạng DoS kẻ công sử dụng nhiều máy để thực Sự khác : DoS công từ nguồn DDoS từ nhiều nguồn khác nên phương pháp chống lại khác đôi chút VD : phát dấu hiệu DoS cần tìm ngắt ... dạng Agent – Handler: Công cụ DDoS dạng IRC – Based: Những vấn đề có liên quan đến DDoS, DDoS kiểu công đặc biệt, điểm hiểm ác DDoS làm cho khắc phục DDos đánh vào nhân tố yếu hệ thống thông ... nguồn phát (chỉ 1), DDoS nhiều nguồn công nên không làm Một điểm quan trọng bị công DDoS "chết chắc” :Tài liệu tham khảo 1 .Mạng máy tính ( Hồ Đắc Phương) Bài giảng mạng máy tính ( Đặng Xuân Hà)...
 • 39
 • 858
 • 0

Báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tính lập trình mạng tìm hiểu về soap

Báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tính và lập trình mạng tìm hiểu về soap
... khảo • • • • • • • Bài giảng môn mạng máy tính lập trình mạng - GV Đoàn Thị Thu Hà Ebook: Java and SOAP http://www.w3schools.com http://www.wikipedia.org/ Mạng máy tính hệ thống mở - Nguyễn Thúc ... xmlns :soap= "http://www.w3.org/2001/12/soapenvelope" soap: encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soa p-encoding"> < /soap: Header> < /soap: Fault> < /soap: Body> < /soap: Envelope> Cấu trúc thông điệp SOAP ... < /soap: Body> < /soap: Envelope> ...
 • 32
 • 240
 • 0

Bài tập lớn môn mạng máy tính " Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống - Chia địa chỉ mạng cho các máy tính cũng như các thiết bị cần dùng " potx

Bài tập lớn môn mạng máy tính
... cho thiết bị dây mạng + Cho dải địa chỉ: 172.1.0.0/16 Chia địa cho máy thiết bị theo phương pháp VLSM II: Các thiết bị cần dùng cho việc thiết kế hệ thống mạng - : Máy tính để bàn - : Modem - ... Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống A/ Số máy, dây mạng nẹp mạng phòng Trước thực thiết kế mạng, chia địa mạng, ta phải biết số lượng máy tính số thiết bị cần sử dụng cho hệ thống mạng, lượng ... đ Bảng thống kê chi phí cho thiết bị kết nối dây mạng, nẹp mạng đầu mạng cần sử dụng cho hệ thống Như vậy, tổng chi phí cho thiết bị cần sử dụng cho hệ thống 77,317,000 NVD IV: Chia địa mạng Ta...
 • 17
 • 870
 • 1

Bài tập lớn môn mạng máy tính

Bài tập lớn môn mạng máy tính
... tương ứng với yêu cầu ARP gửi máy tính chạy Wireshark, phản hồi ARP gửi tới máy tính chạy Wireshark máy tính với địa Ethernet có ARP yêu cầu Nhưng máy tính khác mạng này, đề cập packet – yêu ... packet 6) packet trace này? Nhóm 29 – Mạng Máy tính 20 Vì yêu cầu ARP quảng bá phản hồi ARP gửi trực tiếp tới máy tính có địa Ethernet gửi yêu cầu, máy tính máy tính gửi yêu cầu ARP nên không nhận ... thi Nhóm 29 – Mạng Máy tính hành động cụ thể xem xét hệ gây Nó thực kịch mô môi trường mạng thực internet Trong Wireshark lab theo tiếp cận sau Bạn quan sát giao thức mạng máy tính bạn “in action”,...
 • 47
 • 334
 • 0

Bài tập lớn môn mạng máy tính truyền thông: Đề tài: Thiết kế mạng máy tính cho một doanh nghiệp

Bài tập lớn môn mạng máy tính và truyền thông: Đề tài: Thiết kế mạng máy tính cho một doanh nghiệp
... MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG b) Sơ đồ mặt -Tầng hầm 1,2 MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Tầng gồm hội trường MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Tầng 2,3,4 tầng làm việc Mỗi tầng 16 phòng làm việc MẠNG VÀ ... chuyển mạng III Thiết kế  - Mô tả thiết kế: Tại trung tâm mạng gồm Router kết nối với switch 24 port có cổng quang, switch kết nối với máy chủ( máy chủ Web ,máy chủ Mail hỗ trợ gửi thư điện tử ,máy ... trung - tâm mạng, đồng thời switch kết nối tới máy tính máy in Tại phòng hội thảo phòng học: có máy tính kết nối với máy - chiếu, hệ thống phục vụ máy chiếu Nếu nhu cầu phát sinh sử dụng mạng sử...
 • 17
 • 1,052
 • 6

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Đề tài Xây dựng hệ thống mạng phòng Tầng 6-A1. Cho địa chỉ IP 181.200.52.118, chia thành 5 subnet để cấp phát cho hệ thống mạng.

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Đề tài Xây dựng hệ thống mạng phòng Tầng 6-A1. Cho địa chỉ IP 181.200.52.118, chia thành 5 subnet để cấp phát cho hệ thống mạng.
... phòng Mạng máy tính nên ta tính số lượng dây mạng tới phòng sau: - Phòng Mạng Máy tính: 2 ,5+ 6 ,5= 9 mét - Phòng Kỹ thuật máy tính: 2+3 ,5= 5 ,5 mét - Phòng Hệ thống thông tin : 5+ 7=12 mét - Phòng Trưởng ... nhỏ: 44 ,5+ 19 ,5+ 18 ,5+ 11 +5, 5+2+7 ,5+ 17 ,5+ 3=129 mét 13 1.1.4 Chia địa mạng Ta có: IP Adress: 181.200 .52 .118 địa thuộc lớp B Subnetmark mặc định: 255 . 255 .0.0 Chia thành subnet để cấp phát cho địa ... chủ Hình 5: Sơ đồ lắp đặt phòng Kỹ thuật phần mềm phòng Mạng máy tính Phòng Hệ thống thông tin Phòng Kỹ thuật máy tính Hình 6: Sơ đồ lắp đặt phòng Hệ thống thông tin phòng Kỹ thuật máy tính Hình...
 • 24
 • 1,281
 • 3

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH: Xây dựng hệ thống mạng phòng: PM1 PM2A1.

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH: Xây dựng hệ thống mạng phòng: PM1 và PM2A1.
... cho PM1 ,PM2/7–A1 1.Thiết kế sơ đồ mạng cho phòng máy tầng nhà A1 1.1 Yêu cầu mạng thiết kế Xây dựng hệ thống mạng cho phòng máy nhà A1 với mục đích cho sinh viên khoa thực hành Mỗi phòng có máy ... tích thiết kế mô hình mạng cho PM1/ PM2 tầng nhà A1 trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Bài gồm phần phần Khảo sát hệ thống mạng thực tế, Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống phần Quản lý tài ... đến máy chủ phòng học + Lắp đặt hệ thống mạng phòng theo cấu trúc hình phòng máy gồm máy chủ 39 máy khách liên kết với phòng có 40 máy khách + Thiết bị trung tâm đặt với máy phòng học Các máy...
 • 17
 • 483
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Đề tài : Xây dựng hệ thống mạng phòng: PM6 PM7A1

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH Đề tài : Xây dựng hệ thống mạng phòng: PM6 và PM7A1
... vụ mạng để giải trường hợp khẩn cấp Phần B Xây dựng hệ thống mạng cho PM6, PM7–A1 1.Thiết kế sơ đồ mạng cho phòng máy tầng nhà A1 1.1 Yêu cầu mạng thiết kế Xây dựng hệ thống mạng cho phòng máy ... hình mạng cho PM6/ PM7 nhà A1 trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Bài gồm phần : - Khảo sát hệ thống mạng thực tế - Xây dựng hệ thống mạng cho phòng máy tầng nhà A1 Tìm hiểu thiết bị kết nối mạng ... kinh tế… Tất nhờ vào công cụ máy tính hệ thống mạng máy tính, giúp người làm việc nhanh chóng đồng thời lưu trữ liệu lâu dài Nói cách việc sử dụng hệ thống mạng máy tính thiếu trường học nhiều...
 • 19
 • 320
 • 6

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH: Xây Dựng Hệ Thống Máy Tính

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH: Xây Dựng Hệ Thống Máy Tính
... dây mạng khác, có cách kết đơn giản giúp dể sửa chữa hay giúp cho đường truyền dây mạng mạnh B XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CỤC BỘ Tìm hiểu mạng máy tính 1.1 khái niệm mạng máy tính Mạng máy tính tập ... sơ đồ mạng cho hai phòng máy nhà A1 2.1 yêu cầu thiết kế - Xây dựng hệ thống mạng cho hai phòng máy phòng máy tầng nhà A trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - Mỗi phòng máy có 40 máy tính, máy chiếu ... mô mạng hay khoảng cách địa lí Tuy nhiên, đo đặc tính mạng cục bộ, thực tế quy mô mạng định nhiều đặc tính công nghệ mạng Mạng cục (local area networks-lan ) mạng thiết lập để liên kết máy tính...
 • 16
 • 486
 • 1

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

BÀI TẬP LỚN MÔN MẠNG MÁY TÍNH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH
... II: Xây dựng hệ thống mạng Thiết kế sơ đồ Khái quát phòng máy Phòng máy tầng nhà A1 Chiều dài : 7m Chiều dài: 12,5m Phòng máy tầng nhà A1 Chiều dài: 12.5m Chiều rroongj: 6.5m Yêu cầu phòng máy ... kết nối đến nhiều thiết bị khác Card mạng (NAT): loại card mở rộng gắn thêm máy tính, cung cấp giao tiếp vật lý logic máy tính với thiết bị mạng, hệ thống mạng thông qua phương tiện truyền dẫn ... 10 máy, dãy cách 3m, máy chiếm 0,5m chiều rộng 0,75m chiều dài Sơ đồ thiết kế Phòng máy tầng7 nhà A1: Phòng máy tầng nhà A1: Dự toán chi phí Phòng máy 4: STT Tên thành phần Máy tính Màn hình Máy...
 • 14
 • 257
 • 0

Bài tập lớn môn mạng máy tính

Bài tập lớn môn mạng máy tính
... phi kinh tế khác Không đời sống việc sử dụng máy tính mạng máy tính điều quan trọng Chính mà hệ thống mạng máy tính nghiên cứu đời Hệ thống mạng máy tính giúp cho thực công việc hiệu nhiều lần, ... gói tin (Packet) mạng Khi thấy gói tin từ máy tính thuộc mạng chuyển tới máy tính mạng khác, Bridge chép gói tin chuyển tới mạng đích Ưu điểm: hoạt động suốt, máy tính thuộc mạng khác gửi thông ... P_06 P_07 bố trí với máy tính dãy bên trái máy tính dãy bên phải máy tính cách 1.5m P_06 máy tính gần switch cách switch 1.5m P_07 máy tính gần switch cách switch 11m số mét dây mạng đơn là: Tại...
 • 40
 • 428
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn: MẠNG MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn: MẠNG MÁY TÍNH
... internet lúc 2.Xây dựng hệ thống mạng cho máy tính Phòng máy 201 thiết kế lắp đặt 30 máy tính kết nối với với máy chiếu, máy in… Dự trù thiết bị phòng máy: 1, Máy tính: HP 110 CPU: Intel Core i3, ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn: MẠNG MÁY TÍNH Giảng viên hướng dẫn: Lê Anh Thắng Nhóm thực hiện: NHÓM 12 Lớp: KHMT3_K9 Thành ... khả tạo mạng LAN ảo (VLAN) 1.4.Router Router thiết bị mạng lớp mô hình OSI (Network Layer) Router kết nối hai hay nhiều mạng IP với Các máy tính mạng phải "nhận thức" tham gia router, mạng IP...
 • 11
 • 385
 • 2

BÀI TẬP LỚN môn mạng máy tính (HaUI)

BÀI TẬP LỚN môn mạng máy tính (HaUI)
... phòng máy: 73,5m2(7m*10,5m) + Phòng máy thiết kế hình chữ nhật Dự trù thiết bị cho phòng máy: - Máy vi tính: + Máy chủ (sever): máy phòng + Máy trạm (client): 85 máy (2 phòng 40 máy phòng máy) ... rộng đủ để đặt dãy máy tính Các yêu cầu phòng máy + Phòng hội thảo lắp đặt 40 máy tính + Văn phòng tổ chuyên môn lắp đặt máy tính + Các máy truy cập internet + Mỗi máy tính bàn ghế Thuận lợi ... máy tính: 85 dài 70cm, rộng 55cm: Hình 1.1: Bàn để máy tính + Ghế xếp: 90 + Tủ đựng đồ: Hình 1.2 Ghế xếp, tủ đựng đồ + Chiều dài phòng máy đủ trải dài 10 máy tính + Chiều rộng đủ để đặt dãy máy...
 • 9
 • 573
 • 4

Báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tính

Báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tính
... IPv6 Các địa IPv6 gán cho giao diện tập giao diện mạng Có loại địa chỉ:Unicast,Anycast Multicast D Mô hình địa Các địa gán cho giao diện nút mạng Một nút mạng định danh địa unicast giao diện ... Internet (IANA) 3) Khuôn dạng header: 4) Định cỡ thiết bị mạng IPv6 Bộ định tuyến Bộ chuyển mạch Máy chủ máy trạm II Thử nghiệm dịch vụ mạng IPv6 1) Các dịch vụ bản: a b c d e f Dịch vụ thử điện ... tên host thành địa Ipv4 thành địa IPv6 Đặc Điểm thuộc tính IPv6 • Các đặc điểm hệ IP hay IPv6 có ưu điểm • • • • • • • • sau: Không gian địa lớn Địa hóa phân cấp, hạ tầng định tuyến hiệu Khuôn...
 • 13
 • 496
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo bài tập lớn môn mạng máy tínhđề tài bài tập lớn môn mạng máy tínhbài tập lớn môn mạng máy tínhbài tập lớn môn mạng máy tính hauibài tập lớn về mạng máy tínhcác bài tập về môn mạng máy tínhtiểu luận môn mạng máy tính tìm hiểu csma ứng dụng trong wlanchuyên đề mạng máy tính tìm hiểu và cài đặt group policy trên windows sever 2008bài tập thực hành mạng máy tínhbài tập lớn kiến trúc máy tínhbài tập lớn kiến trúc máy tính hauibài tập lý thuyết mạng máy tínhbài giảng nhập môn mạng máy tínhbáo cáo bài tập lớn đồ họa máy tínhcode bài tập lớn đồ họa máy tínhĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại