LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP QUANG XÚC TÁC N, CTiO2AC ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

luận văn thạc nghiên cứu tổng hợp phân urea nhả chậm

luận văn thạc sĩ  nghiên cứu tổng hợp phân urea nhả chậm
... hình nghiên cứu phân bón nhả chậm Tình hình giới Phân nhả chậm quan tâm nghiên cứu rộng rãi nhà khoa học giới nhiều thập niên qua Nhiều công trình nghiên cứu loại phân nhả chậm cách bao bọc hạt phân ... CỦA ĐỀ TÀI  - Nghiên cứu điều chế phân urea nhả chậm - Sơ khảo hiệu phân trồng Luận văn thạc só Trần Đức Phương Mở đầu NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI  Phân urea nhả chậm tinh bột: - Tổng hợp tinh bột biến ... thành công nghiên cứu phân nhả chậm nhiều năm qua 2.2 Tình hình Việt Nam Ở Việt Nam, phân nhả chậm chưa nhà chuyên môn quan tâm nghiên cứu nhiều Tuy nhiên có số loại phân nhả chậm nghiên cứu: Năm...
 • 93
 • 357
 • 7

Luận văn thạc nghiên cứu tổng hợp vật liệu hút nước giữ ẩm acid acrylic và cellulose phục vụ cho nông nghiệp

Luận văn thạc sĩ  nghiên cứu tổng hợp vật liệu hút nước giữ ẩm acid acrylic và cellulose phục vụ cho nông nghiệp
... Các vật liệu có sẵn thiên nhiên, nhiên hiệu giữ nước Vật liệu tổng hợp: + Vật liệu vô cơ: Gồm silicagel, Na2SO4, CaCl2… vật liệu có khả hút ẩm giữ lượng nước lớn, dễ gây ngộ độc cho trồng + Vật ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC ĐỀ TÀI : [4], [7], [10], [12], [16],[17], [18], [22], [23], [24] Nghiên cứu vật liệu giữ nước, hút ẩm đề tài nghiên cứu từ lâu, nghiên cứu để tổng hợp chất ... từ 2.2 TỔNG HP VẬT LIỆU PAA- TINH BỘT: 2.2.1 Phương pháp tổng hợp: Trên sở số nghiên cứu trước vật liệu, số tài liệu tham khảo khác Chúng chọn công thức để tổng hợp vật liệu sau: Cho vào bình...
 • 42
 • 169
 • 0

Luận văn thạcnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano mn bife co

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano mn bife co
... tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng tổ hợp nano Mn- Bi/Fe- Co ” Mục đích nghiên cứu Chế tạo vật liệu từ cứng tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co có tính chất từ cứng tốt ứng dụng thực tế 1 Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu a Đổi tượng nghiên cửu - Hệ họp kim từ cứng Mn- Bi - Hệ họp kim từ mềm Fe -Co - Vật liệu từ cứng tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co b Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo họp kim từ cứng Mn- Bi, từ ... nghiên cứu - Chế tạo mẫu từ cứng nano Mn- Bi - Chế tạo mẫu từ mềm nano Fe -Co - Nghiên cứu chế tạo mẫu tổ họp nano Mn- Bi/Fe -Co - Khảo sát cấu trúc mẫu - Khảo sát tính chất từ mẫu Đối tuợng phạm vi nghiên...
 • 63
 • 142
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác n, c-tio2 ac để ứng dụng trong xử môi trường

nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác n, c-tio2 ac để ứng dụng trong xử lý môi trường
... tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N ,C-TiO2/ AC để ứng dụng xử môi trƣờng" 11 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU BÁN DẪN VÀ XÚC TÁC QUANG HÓA Xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN - BÙI ANH TUẤN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP QUANG XÚC TÁC N, C-TiO2/ AC ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60 44 25 ... vẹn Chất gây xúc tác đƣợc gọi là chất xúc tác [1, 2] Nhiều loại xúc tác khác đƣợc sử dụng, xúc tác quang thu hút nhiều quan tâm Quang xúc tác chất có hoạt tính xúc tác dƣới tác dụng ánh sáng,...
 • 75
 • 294
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ " NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG " pdf

LUẬN VĂN THẠC SĨ
... tiêu luận văn Trong chương tới, tập trung nghiên cứu tích hợp hệ thống kiểm soát trình giao vân ngân hàng 29 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG ... CÔNG NGHỆ VŨ MINH TUẤN NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người ... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIAO VẬN TRONG NGÂN HÀNG 30 Bài toán đặt 30 Quy trình chung 30 Đặc tả chi tiết trình giao vận ngân hàng ...
 • 59
 • 331
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
... Nghiên cứu tổng hợp số tác nhân quang hoạt từ cyclodextrin để ứng dụng phân tích chất quang hoạt phương pháp điện di mao quản hoàn thành nội dung nghiên cứu để đạt mục tiêu đề Tổng hợp số tác nhân ... 4.3 Ứng dụng HP- -CD HB- -CD để phân tích chất quang hoạt phương pháp điện di mao quản Một số dược chất thuộc nhóm thuốc thông dụng như: kháng sinh, kháng nấm, kháng viêm, chống dò ứng, tim ... học để thực nghiên cứu tiếp theo: - Tiếp tục ứng dụng hai tác nhân quang hoạt 2-O-(2hydroxypropyl)--CD 2-O-(2-hydroxybutyl)--CD để tách thêm dược chất quang hoạt khác phương pháp điện di mao quản...
 • 24
 • 277
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợpnghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử môi trường

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
... An Trường ĐHCN Hà Nội Khóa Luận tốt nghiệp Với trên, chúng em chọn đề tài: Khảo sát điều kiện tổng hợp nghiên cứu tính chất quang xúc tác vật liệu TiO2 biến tính nitrogen ứng dụng xử môi ... Xúc Tác Ứng Dụng Viện Hóa Học – Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 3.2 phương pháp khảo sát hoạt tính xúc tác Trước xử xử hoạt tính mẫu vật liệu với methyl blue(MB) tiến hành khảo sát điều kiện ... Đã khảo sát điều kiện tối ưu để tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Nitơ cho hoạt tính quang xúc tác cao với vật liệu nano TiO2 không biến tính 4h, 600oC Các kết nghiên cứu đánh giá khả oxi hóa...
 • 55
 • 152
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác TiO2-NiO/SiO2 (Ia3d) dùng cho phản ứng oxi hoá hidrocacbon " potx

Báo cáo
... hgp duge cd boat tfnh td't cho phan dng oxi hoa xdc tic LPG Chdng tdi nhan thay ring he xuc tic l%TiO,-5%NiO/Si02 (Ia3d) la phu hgp nha't di Iam xuc tic cho phan dng oxi hda hoan toan LPG d 450°C ... xdc tac TiOj-NiO/SiO^ (Ia3d) Dieu che he xuc tdc x% NiOISi02 (Ia3d) (x = ;,• 3: 5; 7; 10) Hda tan cic lugng Ni(N03)2 da duge tinh toin trudc etanol Sau dd, cho td td vio SiOj (Ia3d) va trdn ky san ... Hinh 1: Gian dd nhiiu xa X-ray 351 — J— - - -J I •J ~\ : it— 7 -"^ ! ,„,;.,.,.i ; ,' i '" i \ i^; v b '" — :„ ^.-i.-^ - •^rtwa ^ J -' ^" / phuang phap hap phu giai hap N2) va be day mao quan tfnh...
 • 5
 • 266
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cột sống cổ đoạn c3 - c7, ứng dụng trong phẫu thuật cột sống cổ thấp do chấn thương

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cột sống cổ đoạn c3 - c7, ứng dụng trong phẫu thuật cột sống cổ thấp do chấn thương
... cổ; đoạn ngực; đoạn thắt lưng; đoạn đoạn cụt 1.1.1 Đặc điểm giải phẫu chung đốt sống Mỗi đốt sống gồm có lỗ phần chính: Thân, cung lỗ đốt sống 1.1.2 Đặc điểm giải phẫu cột sống đoạn cổ Đoạn cổ ... có đốt sống, có đốt đặc biệt: Đốt cổ mỏm gai, đốt cổ có mỏm răng, đốt sống cổ 7: Mỏm gai dài 1.2 Chấn thương cột sống cổ thấp điều trị 1.2.1 Giải phẫu bệnh chấn thương cột sống cổ Chấn thương ... (16 Tiếng Việt, 104 Tiếng Anh) CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu sinh lý cột sống tủy sống Cột sống chạy dài từ mặt xương chẩm đến hết xương cụt Cột sống có từ 33 đến 35 đốt sống: đoạn cổ; ...
 • 25
 • 206
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHẤT LỎNG ION họ PIRIDINIUM và ỨNG DỤNG TRONG CHUYỂN hóa HESPERIDIN THÀNH DIOSMIN

NGHIÊN cứu TỔNG hợp CHẤT LỎNG ION họ PIRIDINIUM và ỨNG DỤNG TRONG CHUYỂN hóa HESPERIDIN THÀNH DIOSMIN
... Đại học Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Công nghệ kỹ thuật hóa học Chuyên ngành : Hóa dầu : Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ piridinium ứng Tên đề tài dụng chuyển hóa hesperidin thành diosmin ... chất chất lỏng ion thích hợp làm dung môi tổng hợp hữu xúc tác dầu khí [41] Vậy tiến hành nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion (ILs) họ pyridinium ứng dụng tổng hợp hữu đặc biệt điều chế thuốc diosmin ... môi chất lỏng ion Chất lỏng ion hợp chất làm hoàn toàn ion, không độc hại thân thiện với môi trường [1] Trong phạm vi đề tài này, tiến hành nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ pyridinium để ứng...
 • 98
 • 325
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam
... truyền vít me đai ốc bi Hình 1.3 Hình ảnh vị trí vít me đai ốc bi máy CNC Hình 1.4 Vị trí vít me đai ốc bi bàn dao Hình 1.5 Vít me đai ốc bi loại có ren trái loại có ren phải Hình 1.6 Vít me ... quốc gia TCVN 7699-2-30 thử nghiệm môi trường 43 2.2 Tuổi thọ vít me đai ốc bi 46 2.2.1 Tuổi thọ vít me đai ốc bi theo lý thuyết 46 2.2.2 Tuổi thọ vít me đai ốc bi ... trường Việt Nam chưa quan tâm nghiên cứu nhiều - Từ vấn đề nêu trên, luận án lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy vít me đai ốc bi máy CNC điều kiện môi trường Việt Nam Đây vấn...
 • 127
 • 296
 • 3

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam
... Việt Nam chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Từ vấn đề nêu trên, luận án lựa chọn đề tài Nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy vít me đai ốc bi máy CNC điều kiện môi trường Việt Nam Đây vấn đề cần thiết, ... làm việc máy công cụ CNC Môi trường làm việc máy CNC giới Việt Nam có khác bi t: Máy CNC giới đặt môi trường điều hòa nhiệt độ môi trường có nhiệt độ, độ ẩm ổn định, máy CNC Việt Nam đa phần ... độ tin cậy Mức tin cậy hệ số tuổi thọ thực nghiệm tiêu chuẩn Fisher m(95%) I 95 Độ tin cậy công thức xác định tuổi thọ (Lh theo ISO) Độ tin cậy thực tế (%) Hệ số tuổi thọ “m” ứng với độ tin...
 • 24
 • 179
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác quang hoá nano tio2 ứng dụng trong xử môi trường

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính xúc tác quang hoá nano tio2 ứng dụng trong xử lý môi trường
... thống cách hoạt hoá xúc tác Trong phản ứng xúc tác truyền thống, xúc tác hoạt hoá nhiệt phản ứng xúc tác quang hoá, xúc tác hoạt hoá hấp thụ ánh sáng Cơ chế hoạt động xúc tác quang hoá nói chung ... Tính chất xúc tác quang hoá TiO2 1.3.1 Khái niệm xúc tác quang hoá Năm 1930, khái niệm xúc tác quang hoá đời Trong hoá học dùng để nói đến phản ứng xảy tác dụng đồng thời chất xúc tác ánh sáng, ... ảnh ứng dụng vật liệu nano TiO2 Nano- TiO2 ứng dụng xử khí thải NOx, CO, VOC… Sản phẩm thương mại Nano- TiO2 ứng dụng xử môi trường Trần Thị Hằng – K31B - Hóa 21 Khóa luận tốt nghiệp Nano- TiO2...
 • 51
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nghiên cứu marketingluận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungluận văn thạc sỹ nghiên cứu kết hợp định tuyến và điều khiển cấu hình trong mạng ad hocluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longmẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênluận văn thạc sỹ nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm của đất đắp của các đập ở đông nam bộcao thị thu thủy luận văn thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tớinghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcluan van thac si quan tri kinh doanh cac yeu to anh huong den dong luc lam viec cua nhan suluan van thac si quan tri kinh doanh cac yeu to anh huong den dong luc lam viec cua nhan vien ngan hangđề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngnghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghiên cứu thành phần tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trườngtổng hợp hạt nano vàng nhằm hướng tới ứng dụng trong y sinh họcHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămphương pháp nghiên cứu khoa họcứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakThiết bị media gatewaykiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42