Luận văn thạc sỹ y học nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hóa năm 2007 (1)

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 docx
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN 57...
 • 91
 • 352
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả xử lý nước thải sản xuất bia bằng hệ thống Aeroten

luận văn kỹ thuật môi trường Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả xử lý nước thải sản xuất bia bằng hệ thống Aeroten
... Tập trung nghiên cứu số yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu xử nước thải sản xuất bia hệ thống Aeroten Trong tập trung xử COD nước thải + Đề xuất quy trình xử thiết kế sơ bể Aeroten cho ... sở thuyết phương pháp xử sinh học hiếu khí nước thải - Chương 3: Nghiên cứu xử nước thải sản xuất bia hệ thống Aeroten - Kết luận kiến nghị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA ... khoảng 20 – 30% nước thải có độ ô nhiễm thấp Nhìn chung, nước thải từ sản xuất bia không xử trước thải môi trường có tác động sau:  Ảnh hưởng đến môi trường nước: Trong nước thải bia có chứa...
 • 86
 • 215
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN...
 • 91
 • 776
 • 6

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007
... dung Trang Vi khun Salmonella chp qua kớnh vi in t Vi khun Staphylococcus aureus chp qua kớnh hin vi thng Vi khun Cl.perfringens chp qua kớnh hin vi in t Vi khun E.coli chp qua kớnh hin vi in t ... liờn quan gia s dng ngun nc vi tỡnh trng ụ 37 nhim vi khun thc n ng ph 3.21 Mi liờn quan gia s dng dng c riờng bit vi ụ 38 nhim vi khun thc n ng ph 3.22 Mi liờn quan gia ngi hun VSATTP vi ụ nhim ... vi ụ nhim 38 vi khun thc n ng ph 3.23 Mi liờn quan gia s dng bo h lao ng vi tỡnh 39 trng ụ nhim vi khun thc n ng ph 3.24 Mi liờn quan gia vic bo qun thc phm t 39 kớnh vi ụ nhim vi khun thc n...
 • 84
 • 304
 • 0

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh một số yếu tố liên quan

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh và một số yếu tố liên quan
... nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung sản phụ thời kỳ hậu sản 1 Nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung bình thường sản phụ sau sinh thời gian ngày sau sinh Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến co hồi ... biến co hồi tử cung sản phụ đẻ lần đẻ lần Tốc độ co hồi tử cung sản phụ đẻ lần nhanh sản phụ đẻ lần Sự khác biệt ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Sự co hồi tử cung • Tốc độ co hồi tử cung sản phụ nghiên ... ngày sau đẻ Co hồi tử cung sản phụ đẻ thường mổ lấy thai • Chiều cao tử cung sản phụ đẻ thường lớn sản phụ mổ lấy thai tốc độ co hồi tử cung hai nhóm sản phụ không khác • Tốc độ co hồi tử cung sản...
 • 37
 • 710
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus hanta một số yếu tố liên quan tại cảng hải phòng trong năm 2003 2005

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus hanta và một số yếu tố liên quan tại cảng hải phòng trong năm 2003 2005
... (HantaDia) CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Chuột loại bắt địa điểm nghiên cứu Tất chuột bẫy địa điểm nghiên cứu thời gian 2003 2005 Cảng Hải ... khu vực cảng Hải Phòng khu vực quanh 3.1.1 Phân loại chuột bắt cảng số khu vực xung quanh cảng giai đoạn 2003 2005 Bảng 3.1 Phân loại chuột bắt địa điểm nghiên cứu Địa Kết nghiên cứu điểm Tổng ... 4.1.1 Đặc điểm chuột bắt điểm nghiên cứu thời năm 2003 2005 khu vực cảng khu vực xung quanh c ảng Kết phân loại loài chuột bắt khu vực nghiên cứu cho thấy chuột bắt cảng Hải Phòng khu vực xung quanh...
 • 28
 • 80
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 26 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thức ăn đường phố 37 3.20 Mối liên quan sử dụng nguồn nước với tình trạng ô 37 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.21 Mối liên quan sử dụng dụng cụ riêng biệt với ô 38 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường...
 • 92
 • 54
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá
... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN ... 3.21 Mối liên quan sử dụng dụng cụ riêng biệt với ô 38 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.22 Mối liên quan người tập huấn VSATTP với ô nhiễm 38 vi khuẩn thức ăn đường phố 3.23 Mối liên quan sử...
 • 20
 • 52
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007
... VSATTP vi ụ nhim 38 vi khun thc n ng ph 3.23 Mi liờn quan gia s dng bo h lao ng vi tỡnh 39 trng ụ nhim vi khun thc n ng ph 3.24 Mi liờn quan gia vic bo qun thc phm t 39 kớnh vi ụ nhim vi khun ... nhim vi khun cao hn so vi thc n c bo nguy c ụ nhim vi khun mu thc n cao hn so vi ngi c hun qun t kớnh vi p < 0,001 vi p < 0,001 Bng 3.23 Mi liờn quan gia s dng bo h lao ng vi tỡnh trng ụ nhim vi ... Mi liờn quan mt s yu t vi s ụ nhim vi khun thc n ng ph 2; p 2= 11,88; p < 0,001 Nhn xột: Cú mi liờn quan gia vic dựng dng c ch bin vi tỡnh trng ụ Bng 3.20 Mi liờn quan gia s dng ngun nc vi tỡnh...
 • 46
 • 401
 • 0

Đánh giá kiến thức cứu ban đầu khi bị bỏng ngoài da của người dân một số yếu tố liên quan tại xã quảng bị, chương mỹ, hà nội năm 2014

Đánh giá kiến thức sơ cứu ban đầu khi bị bỏng ngoài da của người dân và một số yếu tố liên quan tại xã quảng bị, chương mỹ, hà nội năm 2014
... dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014  Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức người dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 TỔNG QUAN ... cứu ban đầu bị bỏng người dân Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 + Một số yếu tố liên quan đến kiến thức người dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 - Tổng kinh ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC SƠ CỨU BAN ĐẦU KHI BỊ BỎNG NGOÀI DA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ QUẢNG BỊ, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI NĂM 2014 Chủ nhiệm...
 • 70
 • 286
 • 1

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 198

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 198
... PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y TRẦN TRỌNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ VÒNG TẠI BỆNH VIỆN 19/8 CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI CHUNG MÃ SỐ: 60 72 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HƯỚNG ... Phương pháp phẫu thuật an toàn, đơn giản, kết điều trị tốt, áp dụng nhiều sở phẫu thuật tuyến bệnh viện (Nguyễn Văn Xuyên, 1991) [29] Bệnh viện 19/8 bệnh viện hạng I, tuyến điều trị cuối ngành ... thống y tế nước nhà Tuy nhiên, phương pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ...
 • 102
 • 488
 • 0

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 19 - 8

Luận văn Thạc sỹ Y học: Nghiên cứu kết quả ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ vòng tại Bệnh viện 19 - 8
... PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y TRẦN TRỌNG DƯƠNG NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LONGO ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ VÒNG TẠI BỆNH VIỆN 19/ 8 CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI CHUNG MÃ SỐ: 60 72 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HƯỚNG ... Phương pháp phẫu thuật an toàn, đơn giản, kết điều trị tốt, áp dụng nhiều sở phẫu thuật tuyến bệnh viện (Nguyễn Văn Xuyên, 199 1) [29] Bệnh viện 19/ 8 bệnh viện hạng I, tuyến điều trị cuối ngành ... thống y tế nước nhà Tuy nhiên, phương pháp triển khai áp dụng Bệnh viện 19/ 8 Xuất phát từ tình hình thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết ứng dụng phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ...
 • 102
 • 513
 • 1

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng hấp phụ của than bã cà phê đối với một số chất ô nhiễm trong môi trường nước

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng hấp phụ của than bã cà phê đối với một số chất ô nhiễm trong môi trường nước
... khí phê tạo than phê Nghiên cứu khả hấp phụ than phê với tiêu độ màu COD • Đối tượng nghiên cứu - phê công nghiệp sản xuất phê hòa tan Công ty Vinacafe Biên Hòa - Than ... lớn lượng phê bị thải bỏ Theo số nghiên cứu hàm lượng cacbon phê lớn, khoảng 53,8% Với lợi nêu đề tài: “ Nghiên cứu khả hấp phụ than phê số chất ô nhiễm môi trường nước thực ... lớn chất tan dễ bị hấp phụ Chất tan dung môi nước bị hấp phụ tốt so với dung môi hữu b Tính chất chất hấp phụ chất bị hấp phụ Thông thường, chất phân cực dễ hấp phụ lên bề mặt phân cực chất không...
 • 74
 • 477
 • 2

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun tròn đường ruột một số yếu tố liên quan học sinh tiểu học tại huyện Lăk năm 2013

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun tròn đường ruột và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại huyện Lăk năm 2013
... nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun tròn đường ruột số yếu tố liên quan học sinh tiểu học huyện Lăk năm 2013 " Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm giun tròn phân loại giun tròn đường ruột ... hình nhiễm giun tròn đường ruột lứa tuổi học sinh tiểu học tìm hiểu yếu tố liên quan đến nhiễm giun tròn đường ruột đề xuất biện pháp phòng chống nhiễm giun cho học sinh tiểu học, tiến hành nghiên ... mẹ học sinh - Công trình hố xí vệ sinh gia đình học sinh: - Sử dụng nước gia đình học sinh - Kiến thức thực hành học sinh nhiễm giun đường ruột: Hiểu biết bệnh giun tròn đường ruột (giun đũa, giun...
 • 30
 • 650
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tại900 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên y2 của trường đại học y hà nội năm 2011thực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóanghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở haf tâytình hình nhiễm nấm candida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại bệnh viện trường đại học y dược huếnghiên cứu chỉ số sức cản động mạch thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính do viêm cầu thận mạnnghiên cứu sự thay đổi thị lực và khúc xạ sau phẫu thuật lasik và một số yếu tố liên quan1 nguyễn thị ngọc bảo 2007 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi ở nông thônthực trạng nhiễm khuẩn bàn tay của nhân viên y tế bệnh viện tuyến huyện tỉnh đắk lắk năm 2012 và một số yếu tố liên quanthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longkiến thức thái độ hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bvpstwthực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nộinguyễn quỳnh loan 2002 nghiên cứu dịch tễ lâm sàng bptnmt tại phường khương mai quận thanh xuân hà nội luận văn thạc sỹ y học học viện quân yVan ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 347 (QD 29)Van ban sao luc 370 (QD 807)Van ban sao luc 371 (CT 922)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQXNtSzRPWWY5a28https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEBài 4. Thực hành: Giâm cànhVan ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 340 (ND 43)Van ban sao luc 344 (TT 17)Bài tập học kỳ môn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề 14Van ban sao luc 299 (TTLT 05)Van ban sao luc 306 (TT16 BTNMT)Van ban sao luc 310 (CV 3489 VPCP)BM01A.DV3 Giay nop tien kiem bang ke VNDBM01B.DV3 Giay nop tien kiem bang ke Ngoại tệBM13.DV3 Giay xac nhan TGTTBM15.DV3 Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa Ky