De thi CCNA on lccuyen

Đề thi thử ôn thi đại học KIENHUYEN

Đề thi thử ôn thi đại học KIENHUYEN
... Huyên Ôn thi đại học Năm học 2008-2009 21 Những sản phẩm sinh học duới kết việc ứng dụng ki thuật di truyền đuợc đua vào sản xuất: A Interferon, insulin; B Progestêrôn, ostrôgen C Hoocmôn sinh ... Ôn thi đại học Năm học 2008-2009 C Sử dụng phuong pháp nghiên cuú phả hệ D Sử dụng phuong pháp nghiên cứu ... kháu khỉnh Nhung xét nghiệm máu ông biết mang nhóm máu AB giống Biết vợ ông có nhóm máu O.Ông buồn lí nào? A Con trai ông bị đột biến dị bội si đần vô sinh B Con trai ông đa mắc bệnh di truyền với...
 • 6
 • 184
 • 0

Bộ đề thiôn tâp lớp 8,9

Bộ đề thi và ôn tâp lớp 8,9
... 19,86 g; 458 ml B 18,96 g; 480 ml C 18,86 g; 720 ml D 18,68 g; 580 ml Câu 20: Những chất dùng để điều chế oxi phòng thí nghiệm là: A KClO3 B KNO3 C KMnO4 D A, B, C Câu 21: Khí oxi không tác dụng với ... B Cl2, CO2, Ag C CO2, Ag, Na D Ag, FeO Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 16 g hỗn hợp Mg, Fe vào dd HCl dư thấy có 8,96 lít khí thoát Lượng muối khan thu là: A 29,5 g B 45,2 g C 44,4 g D 44,8 g Câu 23: ... biểu sai câu sau là: A Các halogen có SOXH – hợp chất với kim loại hidro B Các halogen có electron lớp C Các halogen có tính chất hoá học đặc trưng tính OXH D Các halogen tác dụng mãnh liệt với nước...
 • 3
 • 189
 • 0

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10

Bai tap va de thi mau on thi hoc ki 1 lop 10
... a,b,c> -1 CMR: ( a + 1) ( b + 1) + ( b + 1) ( c + 1) + ( c + 1) ( a + 1) c +1 a +1 b +1 a+b+c+3 Cõu III: (2,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ABC vi A( ;4) ; B (1 ; 5) ; C(3 ;1) a) Tỡm ta im ... + c4 = , S:600 hoc 90o a) cos B = 2abc -o0o MT S ễN TP MU 1: Nguyn Du 2009-2 010 Bi 1: (2 im) Gii v bin lun: mx + = x + Gii p trỡnh: 4x + 10 x 2x + 5x ... u u 12 uu ur r uu uu uu ur r ã b) Gi M l trung im AC Tớnh BM.BD Suy cos MBD (S: BM.BD = 13 a ;cos BM.BD = 13 ( ) ( ) ( ) ( ) H THC LNG TRONG TAM GIC Vn 1: Tớnh toỏn cỏc yu t tam giỏc Bi 1: Cho...
 • 6
 • 380
 • 5

Tài liệu 5 bộ đề thi tự ôn môn toán cực hay ppt

Tài liệu 5 bộ đề thi tự ôn môn toán cực hay ppt
... ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ Thời gian: 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1.(3 điểm): Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng: ( P) :2 x  y ...   (d1 ) :  y  2t (d ) :  y  3s z   t z   s   ………………….Hết………………… ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu (2.0 điểm)Cho x, y, z >1 thoả mãn điều kiện : xy + yz + zx  2xyz Tìm ... Trong đó:  2 2 2  x  y  y  z  z  x  2010  ………………….Hết………………… Page of ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ Thời gian: 120 phút ĐỀ BÀI Câu (3.0 điểm) Một lớp học có 20 học sinh, có: Giỏi, , trung bình yếu Chọn...
 • 5
 • 222
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 3,4 ppt

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 3,4 ppt
... 3 2 a b c   2 a  b  c 2010 1005 1005    Min H   x  y  z  224450 2 2 2 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ 04 Câu (3.0 điểm) Một lớp học có 20 học sinh, có: Giỏi, , trung bình yếu Chọn ngẫu ... Vậy hàm số đạt Max=1 không đạt Min Câu (2.0 điểm) Cho số a,b,c,d thõa mãn: a+2b=9;c+2d=4 CMR: a  12a  b2  8b  52  a  c  b2  d  2ac  2bd  c  d  4c  8d  20  Giải: Chọn A(a;b) B(c;d) ... z12  z2 z1  z2 2 Giải:  z1   4i Ta có :   z2   4i  z12  z2   z1  z2 2  z1 z2 16  40    A  2 40  z1  z2  2(2  )  40  Câu (2.0 điểm) Một hội đồng chấm thi gồm người rút...
 • 8
 • 210
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 1,2 ppt

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 1,2 ppt
...   VS AB ' C '    VS AB ' C ' D '  2 2 2 2 2 3 3 15 45 45 ………………….Hết………………… HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỰ ÔN SỐ Câu 1.(3 điểm):  n( P )  (2; 1;1)     n( P ) n(Q )   ( P)  (Q) a)Ta ... thẳng vuông góc A với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD cạnh a ta lấy điểm S với SA=2a Gọi B’,D’ hình chiếu vuông góc A lên SB SD Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC C’ Tính thể tích hình chóp S.AB’C’D’ Giải: ... )sin(    ) cos  cos  Giải: Từ A kẽ AH  BA ' Mà CB  ( ABB ' A ')  CB  AH  AH  ( A ' D ' CB) Suy : BH hình chiếu vuông góc AB lên (A’D’CB)  ABH   ABA ' vuông  AA '  AB tan   a...
 • 5
 • 218
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 5 doc

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tự ôn 5 doc
... x  2) x2 3 Câu (2.0 điểm Cho ABC có A (5; 3); B(1;2); C (4 ;5) viết phương trình đường thẳng qua A chia tam giác ABC thành phần có tỉ số diện tích Giải:    BM  (a  1; b  2)   Gọi ...  2)  3( y  2)  hay : x  y     Câu (2.0 điểm) Cho hình vuông ABCD có đỉnh A(3;0) C(-4;1) đối diện Tìm tọa độ đỉnh lại? Giải:   1   I   ;   AC  7;1  n BD  (7; 1) Tọa độ ... đường thẳng chứa cạnh AC biết tọa độ chân đường cao hạ từ A,B,C là: A’(-1;-2) , B’(2;2), C(-1;2) Giải: Sử dụng tứ giác nội tiếp ta hoàn toàn chứng minh AA’, BB’, CC’ đường phân giác tam giác A’B’C’...
 • 4
 • 223
 • 0

tổng hợp các đề thi thử ôn thi đại học môn vật lí

tổng hợp các đề thi thử ôn thi đại học môn vật lí
... e/s 13 D ne =2,81.10 e/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa phải 0,25s để từ điểm có vận tốc không tới điểm Khoảng cách hai điểm 36cm Biên độ ... cô lập đồng đạt hiệu điện cực đại 5V Bước sóng xạ A λ = 131µm B λ = 231µm C λ = 331µm D λ = 431µm ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa Câu khẳng ... tính trung bình số nuclon D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một điểm M chuyển động với tốc độ 0,60m/s đường tròn có đường...
 • 32
 • 222
 • 0

254 đề thi toán ôn thi vào lớp 10 trường chuyên PTTH

254 đề thi toán ôn thi vào lớp 10 trường chuyên PTTH
... ngửa lên phía đợc hay không ? Tại ? - 47 - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003-2004 Đại học s phạm HN Bài Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ vào x A= x+ + x 2+ + ... thay đổi nhng thỏa mãn giả thi t toán Bài Cho x, y, z số thực thỏa mãn điều kiện: x + y + z + xy + yz + zx = Chứng minh rằng: x2 + y2 + z2 - 40 - Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2002 Đại học khoa ... thẳng MN luôn tiếp xúc với đờng tròn cố định M N thay đổi c) Ký hiệu diện tích APQ S diện tích tứ giác PQMN S Chứng minh tỷ S số không đổi M, N thay đổi S' - 42 - Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm...
 • 254
 • 456
 • 1

tuyển tập các đề thi toán ôn thi nội trú qua các năm

tuyển tập các đề thi toán ôn thi nội trú qua các năm
... 136 30 12 10 Tổng số trẻ 1476 729 183 81 33 18 16 Bằng toán kiểm định chứng tỏ tỷ lệ cân thấp phụ thuộc vào số lần sinh đề thi môn toán năm 1999 (180 phút) A Phần chung Câu 1: Theo dõi phát triển ... 17,83 13,45(mmHg) y Hãy kiểm định để đánh giá vai trò nghiệm pháp gắng sức nêu ý nghĩa đề thi môn toán Nội trú 21 (180 phút) Câu 1: Sử dụng kháng sinh điều trị bệnh xác suất khỏi kháng sinh I 0,7; ... Tỷ lệ mắc bệnh hai năm có nh không ? b Tỷ lệ chết hai năm có nh không ? c Tỷ lệ chết ngời mắc bệnh hai năm có nh không ? d Hãy đánh giá mức độ trầm trọng bệnh dịch Năm trầm trọng ? Chẩn đoán bệnh...
 • 24
 • 1,088
 • 1

de thi li on tap cap 2

de thi li on tap cap 2
... UMN = 12V, R1 = 12; R2 = 6; k2 R3 = 4; R4 = 10; R5 = Tớnh cng dũng in qua mi in tr khi: R3 R2 a k1 m, k2 úng A B k1 D b k1 úng, k2 m c k1, k2 u úng R1 M N d k1, k2 u m Cõu 4: Mt m in loi 22 0V-600W ... R3 c mc song song vi on mch gm R v R2 ni tip ) thỡ cụng sut tiờu th ca on mch AB l P= 18 W Tớnh in tr R3 v cng dũng in qua mch lỳc ny Cõu 4: Trờn ốn cú ghi: 22 0V-100W, trờn ốn cú ghi: 22 0V-40W ... th 22 0V thỡ ốn no sỏng hn? Vỡ sao? Tớnh in nng m mch ny s dng gi c Mc song song hai ốn ny vo hiu in th 22 0V thỡ ốn no sỏng hn? Vỡ sao? Tớnh in nng m mch ny s dng gi THI TH VO LP 10 - THPT Thi...
 • 7
 • 196
 • 0

ĐỀ THI MẪU ÔN THI TN-THPT NĂM 2011 – ĐỀ 20 ppsx

ĐỀ THI MẪU ÔN THI TN-THPT NĂM 2011 – ĐỀ 20 ppsx
... hãng,công ty programmer lập trình viên Virginia [v'dini] bang Mỹ Question 2: (Dong-Phan Nghia T 17 Tr.43) 1-d 2-d 3-b 4-c 5-d 6-c 7-d 8-a 9-b 10-d extract rút,bòn rút priceless vô giá,không định ... follow this instructions carefully,you wont have any problem 4,If it hadnt been for his presence of mind,there might have been a serious accident presence of mind s nhanh tri 5,No sooner had the thieves ... there are few (love) her 7, (convince) that they were trying to poison him,he refused to eat anything 8,His personal problems seem (distract) him from his work lately 9,Its difficult to say exactly...
 • 4
 • 176
 • 0

ĐỀ THI MẪU ÔN THI TN-THPT NĂM 2011 – ĐỀ 19 pot

ĐỀ THI MẪU ÔN THI TN-THPT NĂM 2011 – ĐỀ 19 pot
... essential that the union ( moderate ) its demand for a shorter working week, 4,This building ( finish ) by the end of this year 5,Its very cold Mr Taylor, who ( be ) ill recently, is walking along ... compulsory c- geography d- similar 5,a- return b- lottery c- reward d- immediate Key 19 Question 1: (X.B 19 c) 1-into 2-by 3-natural 4-fire 5-why 6-easier 7-take 8-exposed phô 9-handle 10-hat ... riêng biệt unique to adaptation [,ổdổp'tein] thích nghi châu Phi hawk [h:k] down lông tơ chim diều hâu plume [plu: m] lông chim albatross ['ổlbtrs]chim hải âu ostrich ['strit] đà điểu soaring ['s:ri]...
 • 4
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 42 de thi toan on tap lop 5cac de thi toan on tap lop 5đề ôn thi tiếng anh đề thi chứng chỉ b tham khảotài liệu ôn thi tiếng anh đề thi chứng chỉ a tiếng anhđề thi ôn thi chứng chỉ ađề thi ôn học sinh giỏi lịch sửtài liệu ôn đề thi toán 12 giỏi cấp tỉnhđề thi thử chứng chỉ ccnađề thi chứng chỉ ccnađề thi thử chứng chỉ quốc tế ccnađề thi chứng chỉ quốc tế ccnađề thi chứng chỉ mạng quốc tế ccnađề thi trắc nghiệm mạng quốc tế ccnađề thi trắc nghiệm chứng chỉ nghề quốc tế ccnađề thi chứng chỉ nghề ccnachuyen de sinh hoat thang 10 2017sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDapan Tài liệu sưu tầm(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10Titu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsbáo cáo thực hành sinh họcSỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒAGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11Tổng quan về công ty Biti’sĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbia bds copy