Xác định mô đun đàn hồi của các lớp vật liệu áo đường mềm từ kết quả thí nghiệm FWD

Xác định đun đàn hồi của mặt đường bằng cần Benkeman

Xác định mô đun đàn hồi của mặt đường bằng cần Benkeman
... việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đưa hệ số α để xác định cách tướng đối xác giá trị mơ đun đàn hồi đặc trưng kết cấu áo đường ... định đun đàn hồi chung kết cấu áo đường cách xác cần thiết : - Trị số mơ đun đàn hồi chung mặt đường cũ có ảnh hưởng nhiều đến chi phí xây dựng cải tạo mặt đường giải pháp kết cấu cao độ mặt ... tốn hệ đàn hồi lớp : Hệ lớp trường hợp đơn giản hệ đàn hồi nhiều lớp Xem đường bán khơng gian vơ hạn đàn hồi kết cấu mặt đường nằm lớp đàn hồi khác với đất , xem hệ mặt đường hệ hai lớp đàn hồi...
 • 49
 • 237
 • 0

XÁC ĐỊNH ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐƯỜNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI HỮU HIỆU CỦA ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘNG FWD

XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐƯỜNG VÀ MÔĐUN ĐÀN HỒI HỮU HIỆU CỦA ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘNG FWD
... 30 Nhiệt độ mặt đường bê tông nhựa, độ F 60 15 Hỡnh Hình D.23 Hiệu chỉnh mặt đường bê tông nhựa nhiệt độ tính toán 50 10 Nhiệt độ mặt đường bê tông nhựa, độ C TCVN : 2012 Hệ số hiệu chỉnh nhiệt ... iu khin ca mt loi FWD cú Vit Nam Hin cú nhiu kiu FWD cỏc nc kốm theo h iu hnh ca thit b, thng l Window 2000, 2003, XP, 2010; VISTA; LINUX; MS-DOS6, - Phn mm lu tr s liu ca FWD hin trng thng ... 30 50 0,4 0,5 0,6 30 Hình Hỡnh D.1 chỉnh d mặt đường bê tông nhựa nhiệt độ tính toán Hiệu lớp móng vật liệu hạt vật liệu có xử lý nhựa Nhiệt độ mặt đường bê tông nhựa, độ F 110 120 12 C 30 cm C...
 • 33
 • 234
 • 1

áo đường mềm xác định đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cân đo võng benkelman

áo đường mềm xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cân đo võng benkelman
... nh ranh gii cỏc on bng phng phỏp hiu s cng dn Hình - Biểu đồ độ võng 2đàn hồi Q.Lộ 1A Hồ chí Minh - Cần Thơ 4.5 4.5 4 Độ võng đàn hồi (mm) 3.5 3.5 3 2.5 2.5 2 1.5 1.5 1 0.5 0.5 0 0 20 40 50 60 ... phỏp sai phõn tớch ly phõn on cho bin liờn tc 30 r3 d x ) x2 TCVN 8867 : 2011 Hình - Xác định ranh giới đo n ph-ơng pháp hiệu số cộng dồn 120 100 Hiệu số cộng dồn (zn ) 80 60 40 20 0 20 40 -20 ... ng mm Xỏc nh mụ un n hi chung ca kt cu bng cn o vừng Benkelman Flexible pavement - standard test method for determination of elastic modulus of pavement structure using Benkelman beam Phm vi ỏp...
 • 32
 • 457
 • 0

Đề tài phân tích và tính toán hệ số α trong việc xác định đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman

Đề tài phân tích và tính toán hệ số α trong việc xác định mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman
... tiêu đề tài chúng em nghiên cứu hơm : phân tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đưa hệ số α để xác định cách ... chúng em nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Như phân tích việc xác định đun đàn hồi chung kết cấu áo đường cách xác cần thiết : - Trị số đun đàn hồi chung mặt đường cũ có ảnh hưởng ... tốn hệ nhiều lớp : Xét tốn hệ đàn hồi lớp : Hệ lớp trường hợp đơn giản hệ đàn hồi nhiều lớp Xem đường bán khơng gian vơ hạn đàn hồi kết cấu mặt đường nằm lớp đàn hồi khác với đất , xem hệ mặt đường...
 • 49
 • 523
 • 1

Phân tích và tính toán hệ số kép a trong công thức xác định đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98

Phân tích và tính toán hệ số kép a trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98
... tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đ a hệ số α để xác định cách tướng đối xác giá trị mơ đun đàn hồi đặc trưng ... x ) = a0 .x + b0 Trong : a0 , b0 số xác định , ta nói Y có hồi qui tuyến tính theo X đường thẳng xác định từ phương trình y = a0 .x + b0 gọi đường thẳng hồi quy l thuyết Y đối X Các hệ số a0 , b0 ... FWD Trị số đun đàn hồi nề tính ngược từ số liệu đo thiết bị FWD xác định theo cơng thức sau: MR = 0.24 P d r xr Trong : MR : mơ đun đàn hồi lớp đất P : taỉ trọng tác dụng thiết bị FWD, tính...
 • 49
 • 653
 • 0

Luận án thạc sĩ ngành xây dựng công trình giao thông Nghiên cứu về đun đàn hồi của bê tông asphalt làm mặt đường ô tô có xét đến đặc điểm tác dụng của tải trọng thực tế

Luận án thạc sĩ ngành xây dựng công trình giao thông Nghiên cứu về mô đun đàn hồi của bê tông asphalt làm mặt đường ô tô có xét đến đặc điểm tác dụng của tải trọng thực tế
... quan tông asphalt làm áo đường đặc trưng học tông asphatl -2- Chương II: Nghiên cứu xác định đun đàn hồi phòng tông asphalt làm mặt đường Chương III: Tính toán đun lớp ... liệu tông asphalt làm mặt đường Từ đó, đặt vấn đề nghiên cứu " đun đàn hồi vật liệu tông asphalt làm mặt đường ô xét đến điều kiện tải trọng tác dụng thực tế" Trong phạm vi nghiên cứu, ... chất tông asphalt 1.2 Các khái niệm đun đàn hồi tông asphalt phương pháp xác định -3- 1.3 đun đàn hồi tông asphalt làm đường thông số quan trọng tính toán thiết kế kết cấu áo đường...
 • 147
 • 781
 • 3

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định men quán tính của các chi tiết máy

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy
... Trong đó: l1; l2: Chi u d i sợi dây treo chi tiết T: Chu kỳ dao động chi tiết máy xác định cách đo Với phơng pháp thực nghiệm ta ho n to n xác định đợc m men quán tính chi tiết máy n o dù mức độ ... Trong đó: J l men quán tính trung tâm trống M: men hồi phục chi tiết máy Phơng pháp treo dây Để xác định men quán tính khối lợng chi tiết máy có hình dạng ta dùng phơng pháp treo dây ... cuộn dây quấn Phơng pháp n y đợc sử dụng để xác định m men quán tính chi tiết không tròn Gắn chi tiết không tròn lên v nh lăn đ xác định đợc men quán tính Quấn sợi dây mảnh lên v nh lăn, hai...
 • 5
 • 739
 • 4

Báo cáo khoa học: Phương pháp thực nghiệm xác định men quán tính của các chi tiết máy pdf

Báo cáo khoa học: Phương pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy pdf
... phơng pháp thực nghiệm xác định m men quán tính khối lợng chi tiết máy l cần thiết cho việc tính toán động lực học cấu máy thiết kế Chúng xin giới thiệu số phơng pháp thực nghiệm xác định m men quán ... qua tính toán động lực học thiết kế cấu máy Muốn xác Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ điện 152 định đợc lực quán tính v m men lực quán tính chi tiết máy chuyển động cần phải xác định m men quán tính ... Trong đó: l1; l2: Chi u d i sợi dây treo chi tiết T: Chu kỳ dao động chi tiết máy xác định cách đo Với phơng pháp thực nghiệm ta ho n to n xác định đợc m men quán tính chi tiết máy n o dù mức độ...
 • 6
 • 443
 • 0

Báo cáo khoa học: "ứng dụng kết quả thí nghiệm FWD tính toán đun đàn hồi lớp của vật liệu kết cấu áo đ-ờng mềm" docx

Báo cáo khoa học:
... toán nhờ phần mềm tính toán kết cấu áo đờng mềm có sẵn để tìm giá trị đun lớp cho kết tính toán thống giá trị tính toán giá trị thực đo [5] Phần mềm thiết lập sở toán lặp sử dụng kết thí nghiệm ... nghiệm FWD cần số liệu đầu vào: Tải trọng (là tải trọng dùng thí nghiệm FWD) ; Các khoảng giá trị đun lớp gia số thay đổi ; Chiều dày lớp vật liệu kết cấu áo đờng; Hệ số Poisson; Số liệu độ ... thông số cho phép tiến hành toán xác định đun lớp vật liệu mặt đờng đơn giản xác Giá trị đun đàn hồi bê tông asphalt rải tính từ số liệu độ võng đo đợc thí nghiệm FWD quốc lộ 39 năm 12/2001...
 • 6
 • 635
 • 9

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu thực nghiệm chỉ tiêu đun đàn hồi của một số loại đất làm nền đ-ờng ôtô d-ới tác dụng của tải trọng động (Mr)" pps

Báo cáo khoa học:
... định un đàn hồi đất dới tác dụng tải trọng động (MR) dựa hình thí nghiệm tác dụng tải trọng lặp lên mẫu đất hình trụ điều kiện không nở hông Lập hình thí nghiệm thí nghiệm xác định đun ... đun đàn hồi đất dới tác dụng tải trọng động (Mr) a Lập hình thí nghiệm Đối với kết cấu mặt đờng điều Bảng 2.1 Kết phân loại đất kiện làm việc thực tế chịu tác dụng tải trọng động Vị trí Hàm un ... theo tiêu chuẩn AASHTO T180 - 97 để xác định un đàn hồi động đất b Các tiêu chuẩn thí nghiệm lựa chọn Để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm loại đất trên, tác giả lựa chọn tiêu chuẩn thí nghiệm...
 • 6
 • 538
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu thực nghiệm chỉ tiêu đun đàn hồi của một số loại đất làm nền đ-ờng ôtô d-ới tác dụng của tải trọng động (Mr)" potx

Báo cáo khoa học:
... khách/h Loại trung cao cấp: phần lớn tuyến đờng đợc xây dựng cao ngầm dới đất, phần nhỏ chạy mặt đất, chủ yếu vùng ngoại ô thành phố chạy tàu hoàn toàn tự động Năng lực khách vận (một chiều), loại ... 2010, 2020 theo bảng Bảng Số đôi tu Các thời kỳ 2005 - 2007 2010 2020 Số đôi tàu/giờ Số lợng cần thiết để hoàn thành khối lợng vận tải hành khách Số lợng yêu cầu cao điểm Số lợng yêu cầu khôngcao ... 660 10 Các thông số Tính toán lực vận tải hành khách tuyến Hà nội - Hà Đông Trên sở thống kê trạng dự báo Viện Chiến lợc giao thông vận tải, qua phân tích tuyến Cát Linh - Hà Động có lợng hành...
 • 9
 • 267
 • 1

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ PHƯƠNG TRÌNH xác ĐỊNH CHUYỂN vị đàn hồi của TAY máy CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ PHƯƠNG TRÌNH xác ĐỊNH CHUYỂN vị đàn hồi của TAY máy CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... định vị tay máy hoạt động 2.2 Xây dựng hệ phương trình xác định chuyển vị đàn hồi Để xác định chuyển vị phần tử, ta sử dụng số phương pháp khác phương pháp lực, phương pháp chuyển vị phương pháp ... Lagrange loại II hệ phương trình tính chuyển vị đàn hồi nút phần tử theo phương pháp phần tử hữu hạn cho hệ tay máy khâu phẳng Bài báo thể tính toán cụ thể chuyển vị nút phần tử vị trí cố định khoảng ... thêm hệ phương trình xác định chuyển vị đàn hồi (26) nút nhằm điều khiển tay máy hoạt động xác KẾT LUẬN Bài báo trình bày việc xây dựng hệ phương trình vi phân động lực học theo phương trình...
 • 10
 • 86
 • 0

Xác định vị thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm ngành điện tử công

Xác định vị thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm ngành điện tử công
... dụng hàm lượng cơng nghệ, sản phẩm ngành ĐT - CNTT chia thành nhóm chính: sản phẩm điện tử chun dụng sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm sản phẩm điện tử dân dụng bao gồm sản phẩm như: ti vi, loa, đầu ... điện tử 264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng) Tuy nhiên xét phân ngành, vị cạnh tranh tương đối phân ngành sản phẩm chia thành nhóm theo LTCT giảm dần sau: Nhóm 1: Các phân ngành có LTCT ... Các phân ngành có LTCT tương đối đứng thứ hai ngành  261 - Sản xuất linh kiện điện tử  264 - Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Nhóm 3: Các phân ngành có LTCT tương đối thấp ngành  263 - Sản...
 • 14
 • 205
 • 0

Tính chất dẫn ion của các chất (vật liệu)

Tính chất dẫn ion của các chất (vật liệu)
... NaCl nguyên chất chất cách điện  Ví Giới thiệu  Ứng dụng vật liệu dẫn ion (cao) lĩnh vực điện hóa Các vật liệu gọi chất rắn dẫn ion (solid electrolyte) Mặc dù vật liệu dẫn ion, độ dẫn ion không ... chuyển ion tinh thể NaCl Một cách tổng quát, ion tìm chỗ “lỏng lẻo” “lách” qua Từ cho thấy vật liệu có cấu trúc mà xếp ion cách lỏng lẻo dẫn ion tốt 11 ĐỘ DẪN ION CỦA NaCl 12 9/22/2013 ĐỘ DẪN ION CỦA ... cho trình dẫn ion Do đó, độ dẫn ion tăng lên Độ dẫn ion vùng vùng II (extrinsic region II), vùng mà lỗ trống gây nên tượng dẫn ion chiếm ưu 17 ĐỘ DẪN ION CỦA AgCl   Mặc dù kết đo độ dẫn NaCl...
 • 23
 • 239
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định mô đun đàn hồi của đấtbài 2 thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất vật liệu gia cố bê tông xi măngthí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất gia cốthí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của bê tông xi măngtrình xác định mô đun đàn hồi chung của áo đường bằng cần đo độ võng benkelman 22 tcn 251 98mô đun đàn hồi của bê tông mác 300mô đun đàn hồi của bê tôngmô đun đàn hồi của bê tông cốt thépgiá trị mô đun đàn hồi của thépbảng tra mô đun đàn hồi của thépcông thức tính mô đun đàn hồi của thépmô đun đàn hồi của thép cường độ caomô đun đàn hồi của thép hìnhmô đun đàn hồi của thép ct3mô đun đàn hồi của thép bằng bao nhiêuQuyet dinh Hoi dong quan triDanh sach co dong sang lapTT20.2015.TT.BKHDT Danh muc bieu mau kem theo1811QD BKHDT QD cong bo danh muc TTHCWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương Cham dut CN VPDDI 3 Giay de nghi dang ky thanh lap DN cty TNHH 2tvQuyet dinh 412 Quy dinh phoi hop nha truong va gia dinhFile danh sach SV (2)II 18 Bo sung cap nhat thong tin DKDN doi voii DN hoat dong theo GCN DTMau quyet dinh su dung con dauDot 15 hoc lai thi laiLich thi lai cho sinh vienDanh sach dang ky thi laiDanh sach upload 12 9 2017Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)báo cáo thực tập chế biến món ăn tại khách sạn novotel đà nẵngQD HBKKHT HK1 14 15 Lien thongQD HBKKHT HK1 14 15 CLCQuyet dinh 234 2017 GTVT Khen thuong K Kinh te nam hoc 2015 2016Quyet dinh 234 2017 GTVT Khen thuong K Kinh te nam hoc 2015 2016