ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG môi TRƯỜNG

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014
... làm việc với cộng đồng 20 Khái niệm mô hình đơn giản Truyền thông 4 21 Khái niệm Truyền thông môi trường Những đặc trưng Truyền thông môi trường 22 Những mục tiêu TTMT Các bước để đạt tới mục ... lớn trẻ em học tập 2 12 Chức Tiểu não, Não trung gian Đại não 13 Cộng đồng tham gia cộng đồng: khái niệm, đặc điểm, mức độ tham gia, ý nghĩa tham gia cộng đồng trình định, vấn đề xảy cộng đồng ... đồng vai trò thúc đẩy cộng đồng: khái niệm, mục đích thúc đẩy cộng đồng việc giải vấn đề xảy cộng đồng, công cụ sử dụng thúc đẩy cộng đồng, cấp độ thúc đẩy cộng đồng… 15 Người thúc đẩy cộng đồng:...
 • 6
 • 556
 • 3

ĐỀ CƯƠNG môn TRUYỀN THÔNG môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG môn TRUYỀN THÔNG môi TRƯỜNG
... thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, họp cộng đồng tập huấn 2.1 Chiến dịch TTMT *KN: chiến dịch TTMT đợt hđ tập trung, đồng bộ, phối hợp nhiều phương tiện TT, kênh TT nhằm truyền ... cao nhận thức cộng đồng môi trường, nội dung tập huấn phải xác định thành chuyên đề ( ảnh hưởng môi trường đến sức khỏe cộng đồng) hướng dẫn thủ tục hành liên quan đến môi trường Để tổ chức tập ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội...
 • 22
 • 314
 • 4

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường
... Vai trò truyền thông môi trường quản lý môi trường (Ví dụ cụ thể) Các loại hình truyền thông môi trường, nêu ưu; nhược điểm loại hình truyền thông 1.Vai trò truyền thông quản lí môi trường - ... Các yêu cầu thông điệp truyền thông môi trường, lấy ví dụ thông điệp phân tích ý nghĩa thông điệp Thông điệp ý kiến đạo trung tâm chiến dịch truyền thông Nội dung chiến dịch truyền thông phải đúc ... bày hình thức truyền thông môi trường: Chiến dịch truyền thông môi trường, Giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, Họp cộng đồng, Tập huấn • Chiến dịch truyền thông Khái niệm - Là đợt hoạt động tập trung, đồng...
 • 29
 • 396
 • 6

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... sông xanh Các hình thức truyền thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, họp cộng đồng tập huấn, câu lạc môi trường, truyền thông môi trường nhân kiện, triển ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội ... cách để công bố kết +Thuyết tình trc họp đánh giá + Gửi báo cáo +Thông cáo báo chí +Phát mạng Nội dung, phương pháp truyền thông môi trường số vùng khác nhau: khu vực nông thôn miền núi, khu vực...
 • 21
 • 196
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... sông xanh Các hình thức truyền thông môi trường: chiến dịch truyền thông môi trường, giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, họp cộng đồng tập huấn, câu lạc môi trường, truyền thông môi trường nhân kiện, triển ... tuyên truyền trực tiếp- truyền thông viên LL tuyên truyền phối hợp: báo chí, phóng viên - H/thức: Ra quân, hành động Diễu hành toàn đoàn Thông tin báo chí, truyền hình Cuộc thi theo chủ đề Hội ... cách để công bố kết +Thuyết tình trc họp đánh giá + Gửi báo cáo +Thông cáo báo chí +Phát mạng Nội dung, phương pháp truyền thông môi trường số vùng khác nhau: khu vực nông thôn miền núi, khu vực...
 • 21
 • 310
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... chức chiến dịch truyền thông môi trường nông thôn đồng Kinh tế nông thôn đồng chủ yếu nông nghiệp thủ công nghiệp Cơ sở hạ tầng môi trường yếu Vấn đề nước vệ sinh môi trường luôn vấn đề xúc, làng ... trình truyền thông khác Các loại hình truyền thông môi trường ? Ưu, nhược điểm loại hình truyền thông môi trường ? * Truyền thông dọc: - Không thảo luận, không phản hồi - Người phát thông điệp xác ... thuẫn với mục tiêu dự án truyền thông khác Các nguyên tắc thực chiến dịch truyền thông môi trường  Nguyên tắc 1: Đáp ứng nhu cầu cộng đồng môi trường Truyền thông môi trường gắn bó hữu với cộng...
 • 24
 • 70
 • 0

khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011

khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011
... thực đề tài này, tác giả mong muốn đánh giá hiệu cơng tác truyền thơng mơi trường- lấy trường ĐH Kỹ thuật Cơng nghệ TPHCM làm đối tượng khảo sát qua đề xuất biện pháp hiệu quả, thực tế để nâng cao ... Cơng nghệ TPHCM qua hoạt động truyền thơng mơi trường, phiếu khảo sát - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu truyền thơng, nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường cho sinh viên… Ý NGHĨA KHOA HỌC- THỰC ... trạng giáo dục mơi trường Việt Nam cơng tác truyền thơng mơi trường trường Đại học địa bàn TPHCM - Khảo sát cơng tác truyền thơng mơi trường trường ĐH Kỹ thuật Cơng nghệ TPHCM qua hoạt động truyền...
 • 66
 • 360
 • 0

khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011

khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011
... trường “KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG” 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU Đánh giá công tác TTMT Xây dựng ... cứu trạng giáo dục môi trường Việt Nam công tác truyền thông môi trường trường Đại học địa bàn TPHCM Khảo sát công tác truyền thông môi trường trường ĐH KTCN TPHCM qua hoạt động truyền thông môi ... môi trường, phiếu khảo sát NỘI DUNG - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên… NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG...
 • 36
 • 522
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
... lấy mương, dùng chai 500ml dìm xuống cách mặt nước 20 - 25 cm cho nước chảy từ từ vào chai đậy nắp nước đưa lên khỏi mặt nước 2.5.4/ Phân tích đo đạc trường - Đo chiều dài đoạn mương sau khoa ... theo QCVN 08: 2008/BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) , lựa chọn thông số cần quan trắc Bảng 1: thông số quan trắc ST Thông Mục tiêu đánh giá T số pH DO NH4+ PO43- BOD COD Đánh ... biến đổi khả tự làm nguồn nước 2.3/ Áp lực môi trường xung quanh đến mương sau khoa Thú Y Mương Lào nới tiếp nhận nước thải khu thực hành, phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh Trường Đại Học Nông Nghiệp...
 • 8
 • 5,659
 • 83

Đánh giá thực trạng mạng lưới truyền thông môi trường của các cơ quan đơn vị cá nhân truyền thông môi trường công ty quảng cáo sự kiện

Đánh giá thực trạng mạng lưới truyền thông môi trường của các cơ quan đơn vị cá nhân truyền thông môi trường công ty quảng cáo sự kiện
... Đánh giá thực trạng hoạt động/ công tác truyền thông môi trường Công ty quảng cáo kiện môi trường; Câu lạc truyền thông môi trường; Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường, Trung tâm truyền thông môi trường ... Năng lực đơn vị đáp ứng công tác truyền thông môi trường; + Thành tựu công tác truyền thông môi trường đơn vị + Phương hướng nhiệm vụ truyền thông đơn vị đến 2015 - Thống kê đánh giá thực trạng ... lĩnh vực truyền thông môi trường Kết điều tra nhóm Tổ chức /cơ quan/ đơn vị: 5.1 Công ty quảng cáo kiện môi trường : 5.2 Câu lạc truyền thông môi trường 5.3 Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường 5.4...
 • 13
 • 770
 • 3

GIÁO DỤC – TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

GIÁO DỤC – TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... * Giáo dục kỹ Giáo dục môi trường yếu tố quan trọng định hành vi người Có loại hình giáo dục chính: Giáo dục quy, Giáo dục phi quy, Giáo dục thông thường Giáo dục quy loại hình giáo dục diễn trường ... để lồng ghép chiến lược truyền thông vào dự án môi trường Giáo dục truyền thông môi trường cần phải xem công cụ công tác quản lý môi trường nhằm xã hội hóa bảo vệ môi trường Nó tác động trực ... hình truyền thông truyền thông dọc, truyền thông ngang truyền thông theo mô hình Mỗi loại có ưu riêng tùy thuộc vào thời gian không gian thực truyền thông 2.1 Truyền thông dọc Truyền thông dọc truyền...
 • 92
 • 849
 • 6

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
... an toàn môi trường 2.5 Ký quỹ môi trường Ký quỹ môi trường công cụ kinh tế áp dụng cho hoạt động kinh tế có tiềm gây ô nhiễm tổn thất môi trường Nguyên lý hoạt động hệ thống ký quỹ môi trường ... thoái môi trường Ký quỹ môi trường tạo lợi ích cho Nhà nước đầu tư kinh phí khắc phục môi trường từ ngân sách Ký quỹ môi trường khuyến khích doanh nghiệp tích cực hoạt động bảo vệ môi trường ... thoái môi trường mức độ khác nhau; nguyên tắc chung là: hoạt động gây nhiều tổn thất tài nguyên suy thoái môi trường phải chịu thuế cao 2.2 Thuế môi trường Thuếí môi trường công cụ kinh tế nhằm...
 • 22
 • 738
 • 5

Tài liệu Đề cương kinh tế môi trường pptx

Tài liệu Đề cương kinh tế môi trường pptx
... học môi trường kinh tế môi trường giới hạn môi trường hệ thống tự nhiên Môi trường nghiên cứu gồm môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Luật Bảo vệ môi trường 12/12/2005 nêu: Môi trường bao ... kiệm môi trường sống, - Duy trì cải thiện chất lượng môi trường hoạt động kinh tế - xã hội Với phát triển kinh tế thị trường, môi trường ngày mang đậm tính chất dạng hàng hoá công cộng Môi trường ... thụ (A) môi trường, tức W< A 2.1.3 Các đặc trưng môi trường (4) 2.1.3.1 Môi trường có cấu trúc phức tạp Môi trường bao gồm nhiều yếu tố cấu thành tạo nên hệ môi trường Các thành phần môi trường...
 • 55
 • 711
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de truyen thong moi truongtruyền thông môi trườngđề cương sức khỏe môi trườngtruyền thông môi trường cho cộng đồngđề cương khoa học môi trườngđề cương kỹ thuật môi trườngđề cương nghiên cứu môi trườngphương pháp truyền thông môi trườnggiáo trình truyền thông môi trườngđề cương khoa học môi trường tlusổ tay truyền thông môi trường downloadsổ tay hướng dẫn truyền thông môi trườngsổ tay truyền thông môi trườnglập kế hoạch truyền thông môi trườngđề cương địa chất môi trườngTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả