khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011

36 687 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 20:35

LOGO GVHD : Th.S VŨ HẢI YẾN SVTH: KHƯU ĐỨC PHƯỢNG MSSV : 107108063 Đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 07 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 2 1.ĐẶT VẤN ĐỀTại TP.Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, nền kinh tế đã đạt được những thành tựu đáng kể  môi trường thì bị ô nhiễm nghiêm trọng.  Giải quyết ô nhiễm môi trường có nhiều cách thay đổi nhận thức, hành vi của con người đối với môi trường. 3 1.ĐẶT VẤN ĐỀ  Với đối tượng là sinh viên- tầng lớp tri thức trẻ của đất nước, ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên môn, xã hội thì việc nhận thức được vấn đề môi trường là một vấn đề thiết yếu nhưng không phải chỉ là hiểu mà sinh viên cần phải đưa những hiểu biết về môi trường của mình thành những thói quen ý thức bảo vệ môi trường.  Để có thể đánh giá được sự hiểu biết, hành động của sinh viên về vấn đề môi trường “KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG” 4 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng chương trình giáo dục truyền thông môi trường thông qua các buổi tọa đàm, thảo luận, các lớp học kỹ năng… MỤC TIÊU Đánh giá công tác TTMT Xây dựng chương trinh hành động cụ thể 5 2 3 1 Thu tập tài liệu - số liệu Điều tra xã hội học Thống kê- xử lý số liệu Phương pháp cụ thể 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6 - Khảo sát công tác truyền thông môi trường tại trường ĐH KTCN TPHCM qua các hoạt động truyền thông môi trường, phiếu khảo sát… - Nghiên cứu hiện trạng giáo dục môi trường tại Việt Nam nhất là công tác truyền thông môi trường tại các trường Đại học trên địa bàn TPHCM. - Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên… 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG 1 NỘI DUNG 2 NỘI DUNG 3 7 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG - Tổ chức Đoàn thanh niên- Hội sinh viên - Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam (VACNE) - Trung tâm truyền thông bảo vệ môi trường (Media Center Environment Protection) - Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng Môi trường (C&E) - Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) - Tổ chức hành động vì môi trường(Actions for environment Organization – AFEO) 8 4.2 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TTMT: Bức tranh ghép gỗ về chủ đề môi trường lớn nhất Thùng rác xoay 3 ngăn theo hệ thống 3R-W 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 9 4.2 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TTMT: Các bạn trẻ tham gia trò chơi phân loại rác. Linh vật cuộc thi Môi trường xanh 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 [...]... trường thông qua các buổi tọa đàm, thảo luận, các lớp học kỹ năng, các cuộc thi về chủ đề môi trường để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường Xây dựng các chương trình hành động 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5.KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Tóm lại, việc truyền thông giáo dục môi trường hiện nay là nhiệm vụ cấp bách Làm sao để hiệu quả truyền thông đạt kết quả cao nhất là một thách thức rất lớn - Bằng cách... trường của sinh viên Sinh viên chuyên ngành khác Do môi trường ngày càng trở nên xấu Bảo vệ môi trường là một hành động đúng Do thói quen, giáo dục môi trường từ nhỏ Ý kiến khác: thấy người khác làm nên làm theo Sinh viên chuyên ngành môi trường 19% 11.5% 48% 53.5% 27.5% 33.5% 5% 2% 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.8 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TTMT: Xây dựng các chương trình giáo dục truyền thông môi. .. trong ngành môi trường với sinh viên  Tham gia chiến dịch mùa hè xanh xây dựng các công trình nước sạch, truyền thông môi trường với người dân 4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.3 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM  Clean up the world  Giờ trái đất  Cuộc thi “Chuông vàng sinh học”  Ngày hội tái chế  Đạp xe vì môi trường (phối hợp với các doanh nghiệp truyền thông bảo vệ môi trường)  Du khảo xanh... quả truyền thông đạt kết quả cao nhất là một thách thức rất lớn - Bằng cách khảo sát, tổng hợp số liệu, ta có thể đánh giá được công tác truyền thông môi trường tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM có hiệu quả Phần lớn sinh viên trong trường đều mong muốn có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường Tuy sự nhận thức về môi trường tốt nhưng từ sự nhận thức đưa tới hoạt động, hành vi tốt còn là một... Môn học Con người & Môi trường nên lồng ghép thêm vào việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Tăng cường chương trình báo cáo viên về các vấn đề môi trường do các nhà khoa học, giảng viên, báo cáo viên - Cộng thêm điểm rèn luyện cho sinh viên để thu hút sinh viên tham gia các hoạt động - Nên đầu tư thêm kinh phí vào những chương trình hoạt động CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI... thi Môi trường & con người”  Cuộc thi truyền thông môi trường HutechTầm nhìn xanh 4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.3 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM  Cuộc thi tiết kiệm năng lượng (khoa Cơ- Điện- Điện tử);  Các chuyên đề về kiến trúc – nhà ở- đô thị sinh thái (khoa Xây dựng);  Các chuyên đề về vật liệu, phụ gia thân thiện với môi trường (khoa Xây dựng);  Cuộc thi hùng biện tiếng Anh về chủ đề. .. 4.6 KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Về kỹ năng Bảng 4.5- Kết quả khảo sát các hoạt động về môi trường sinh viên tham gia Sinh viên chuyên ngành Sinh viên chuyên ngành khác môi trường Giờ Trái đất 54% 57% Cuộc thi MT&CN 5.5% 42% Clean up the word 4% 28% Ngày chủ nhật xanh 29% 41% Đạp xe vì môi trường 36.5% 31% Tiết kiệm điện nước 56% 71% Ngày hội tái chế 2% 11% Hoạt động 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.6 KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Về... Biểu đồ 4.3 – Tình hình sinh viên cập nhật thông tin môi trường qua các kênh truyền thông Sinh viên chuyên ngành môi trường 1,2 lần/tuần 96.00% Sinh viên chuyên ngành khác 6.50% 31% Hằng ngày 37.50% 54% Thỉnh thoảng 48.50% 14.50% Không để ý 7.50% 1.50% 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.6 KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Về kỹ năng Bảng 4.2 - Mức độ ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với sinh viên chuyên ngành khác... 15.00% 14.00% 9.50% 10.00% 3.50% 5.00% 3.50% 0.00% a b c d Biểu đồ 4.2 Kết quả khảo sát nhận thức của sinh viên đến vấn đề môi trường có biết nhưng không quan tâm; b không quan tâm đến; c có biết vấn đề này; d có biết rất quan tâm) 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.6 KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Về kỹ năng Bảng 4.1 - Tần suất cập nhật thông tin môi trường 100.00% 98.00%97.50% Tần suất 94.00% 92.00% 90.00% 89.00% kenh truyen... NGHỊ: - Trước khi đưa ra chương trình nên có một cuộc khảo sát mức độ quan tâm cũng như tham khảo ý kiến của những đối tượng tham gia để có những điều chỉnh cho phù hợp - Trong các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cần cân đối giữa sâu rộng - Nên tạo ra nhưng diễn đàn mở để sinh viên trong trường trao dồi nâng cao kiến thức - Xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa với thời gian thích . dục môi trường tại Việt Nam và nhất là công tác truyền thông môi trường tại các trường Đại học trên địa bàn TPHCM. - Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao. 107108063 Đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 07 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG NỘI. THÔNG MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐH KTCN TPHCM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG” 4 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng chương trình giáo dục truyền thông môi trường thông qua các
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011, khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011, khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường đhktcn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay