Bài giảng đánh giá trong giáo dục phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

Bài giảng đánh giá trong giáo dục đại học

Bài giảng đánh giá trong giáo dục đại học
... chuẩn, tiêu chí đánh giá? Đánh giá phơng pháp nào? Phơng tiện nào? Ai đánh giá? Thời điểm đánh giá? Địa điểm đánh giá? Quyền lợi trách nhiệm ngời đợc đánh giá? Tính pháp lí việc đánh giá? Tính khách ... lợng đào tạo Đánh giá kết học tập sinh viên I KháI quát đánh giá Yêu cầu việc đánh giá KQHT SV đào tạo Tính quy chuẩn Đáp ứng chuẩn mực đánh giá: Mục tiêu đánh giá? Nội dung đánh giá? Tiêu chuẩn, ... quát đánh giá Nội dung đánh giá Các phuơng pháp đánh giá Yêu cầu phẩm chất ngời đánh gía I KháI quát đánh giá Các kháI niệm ỏnh giỏ o lng Chẩn đoán Chuẩn Tiờu Ch bỏo Minh chng Đánh...
 • 62
 • 4,062
 • 9

Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học

Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học
... Diệu Ngọc Bản quyền: NXB Giáo dục Nhà xuất bản: Giáo Dục Ngày xuất bản: 2006 Chủ đề: Tâm lý - Giáo dục Số trang: 350 Tài liệu tham khảo ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HỌC TẬP Tác giả: Trần Thị ... Học phần 1: ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (CLGDĐH) Nội dung Bối cảnh xem xét CLGD Các khái niệm, quan niệm CL đánh giá CLGDĐH Đảm bảo chất lượng sở GDĐH Kiểm định CLGDĐH Học ... phần-60%): Xây dựng chương trình đánh giá KQHT SV qua môn học cụ thể Tài liệu tham khảo QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: Phạm Thành Nghị Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội-2000 Ngôn...
 • 20
 • 876
 • 3

skkn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng bằng kiểm tra trắc nghiệm đối với bộ môn lịch sử

skkn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng bằng kiểm tra trắc nghiệm đối với bộ môn lịch sử
... học sinh cho phù hợp hiệu cao Vì vậy, đưa số kinh nghiệm Đổi phương pháp kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng kiểm tra trắc nghiệm môn Lịch sử ” để nâng cao chất lượng hiệu B Nội dung I Cơ ... đổi kiểm tra đánh giá môn Lịch sử phong phú, giáo viên dùng phiếu kiểm tra, câu hỏi kiểm tra tập học sinh đặc biệt dùng hình thức kiểm tra trắc nghiệm: Khái niệm Trắc nghiệm giáo dục phương pháp ... có đổi phương pháp dạy học Một nội dung đổi phương pháp dạy học đổi khâu kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh quan “ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm ” Trước đây, quan niệm kiểm tra đánh giá...
 • 12
 • 389
 • 2

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
... CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Liệt Thoại Phƣơng Lan KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI BÀI GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Chuyên ... giảng viên Trƣờng Cao Đẳng Cộng Đồng Mau” Mục đích nghiên cứu đề tài - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên nội dung giảng giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên phương ... pháp giảng dạy giảng viên - Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sinh viên việc kiểm tra đánh giá giảng viên Giới hạn nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành khảo sát hài lòng sinh viên lớp cao đẳng quy trường...
 • 113
 • 315
 • 0

Bài giảng Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục - Dành cho Cán bộ quản lý

Bài giảng Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục - Dành cho Cán bộ quản lý
... QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Các quan điểm, tiếp cận đánh giá giáo dục tr.5 1.1 Một số khái niệm tr.5 1.2 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục tr.11 1.3 Mục đích, xu hướng triết đánh giá tr.12 ... vụ đánh giá người cán quản giáo dục; phát triển lòng say mê hứng thú thực hoạt động đánh giá; thể thái độ khách quan, khoa học đạo, tổ chức quản việc đánh giá sở giáo dục ngành giáo dục ... 2: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 2.1 Quản hoạt động đánh giá lớp học tr.54 2.1.1 luận đánh giá kết học tập lớp học tr.54 2.1.2 Quản kết học tập lớp học tr.71 2.2 Quản lý...
 • 37
 • 2,147
 • 1

Bài giảng Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục - Dành cho Giáo viên phổ thông

Bài giảng Kiểm tra, đánh giá trong Giáo dục - Dành cho Giáo viên phổ thông
... nghĩ) 43 - Chuyển từ đánh giá chiều (giáo viên đánh giá) , sang đánh giá đa chiều (không giáo viên đánh học sinh tham đánh giá - tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau); - Chuyển đánh giá từ hoạt động độc ... hoạch kiểm tra đánh giá kết học tập (tiếp) 1.4 Các loại hình đánh giá (Types of Assessment) giáo dục Đánh giá giáo dục thường có số loại hình sau: 1- ánh giá tổng kết (Summative Assessment) đánh giá ... HOẠCH ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ Lập kế hoạch kiểm tra đánh giá kết học tập tr.5 1.1 Các khái niệm kiểm tra đánh giá tr.5 1.2 Vai trò kiểm tra đánh giá giáo dục tr.11 1.3 Mục tiêu kiểm...
 • 50
 • 1,030
 • 0

Bài giảng đánh giá trong quan lý giáo dục đại học

Bài giảng đánh giá trong quan lý giáo dục đại học
... Chất Đánh giá Lượng Đào Chương trình đào tạo Tạo Chất Lượng Mơn học/ Mơn học/ Mơn học/ Học phần Học phần Học phần Mơn học/ Học phần xem đơn vị CTĐT Dạy (G) ? Chất Đánhlượng giá kết học tập ? học ... khảo QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: Phạm Thành Nghị Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội-2000 Ngơn ngữ: Việt Chun ngành: Quản Giáo dục Khổ: 14,5x20,5 cm 287 trang Giá bìa: 34,000 ... Liên hệ thực tế đánh giá kết học tập để đối chiếu khái niệm bài/ hoạt động kiểm tra cụ thể Nhắc lại Q trình Đầu vào CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Sản phẩm Đánh giá- Kiểm sốt- Quản ĐẢM BẢO CHẤT...
 • 96
 • 290
 • 1

Phương pháp đánh giá trong giáo dục potx

Phương pháp đánh giá trong giáo dục potx
... hạn chế mặt tiêu cực CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THEO CHỨC NĂNG Đánh giá đầu vào Đánh giá phần Đánh giá chẩn đoán Đánh giá tổng kết VAI TRÒ CỦA MTIÊU TRONG DH MỤC TIÊU DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG ... kiểm tra đánh giá Gợi ý: kiểm tra đánh giá công việc nặng nhọc thầy giáo? Kiểm tra đánh giá đòi hỏi GV phải dành nhiều thời gian bổ ích GV? Những yếu tố làm cho việc kiểm tra đánh giá khó có ... tra đánh giá? SV tập lập phiếu vấn, thu thập ý kiến, trao đổi bình luận nhóm thực hành QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KI ỂM TRA số đo ĐÁNH GIÁ nhận định RA QUYẾT ĐỊNH Phân biệt kiểm tra đánh giá?    Đánh...
 • 99
 • 663
 • 4

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh
... LỰC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁC CẤP HỌC 202 PHẦN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Giáo dục ... I ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ... ñồng phương pháp dạy học, kiểm tra ñánh giá theo hướng khoa học, ñại; tăng cường mối quan hệ thúc ñẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt ñộng dạy học giáo dục, ñánh giá trình dạy học – giáo...
 • 214
 • 1,619
 • 5

TIỂU LUẬN và bài KIỂM TRA GIỮA kỳ môn ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO dục

TIỂU LUẬN và bài KIỂM TRA GIỮA kỳ môn ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO dục
... đánh giá giáo dục: loại hình hoạt động giáo dục, mối quan hệ chúng, chức hoạt động giáo dục nhu cầu thực thi chức hệ thống giáo dục + Nội dung nghiên cứu đánh giá giáo dục: Nghiên cứu sở lí luận ... hình đánh giá giáo dục - Những vấn đề tồn khoa học đánh giá: Nhiều tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng, số kết công tác đánh giá mang nặng tính hình thức, … TIỂU LUẬN MÔN HỌC Học phần Đánh giá giáo dục ... ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ: Chứng minh đánh giá khoa học Mô tả việc sử dụng thành tựu khoa học đánh giá để quản lý Bình luận BÀI LÀM Đánh giá giáo dục vừa lĩnh vực nghiên cứu khoa học quản lý giáo...
 • 24
 • 1,732
 • 13

Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TÊN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC ... trung vào việc đánh giá việc áp dụng đề cương môn học giảng viên đào tạo bậc đại học theo học chế tín trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Nội Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Tôi hy vọng rằng: đề ... chọn đề tài nghiên cứu: Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học giảng viên đào tạo theo học chế tín Đại học Quốc gia Nội ” Mục đích nghiên cứu đề tài * Mục đích đề tài là: Tiến hành đánh giá...
 • 110
 • 242
 • 0

Đặc trưng phương thức tuyển sinh đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Đặc trưng phương thức tuyển sinh đại học và sau đại học ở Hoa Kỳ. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
... VỀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC HOA KỲ 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến phương thức tuyển sinh đại học sau đại học 1.1.1.1 Khái niệm phương thức tuyển sinh ... trung nghiên cứu đặc trưng phương thức tuyển sinh đại học sau đại học Hoa Kỳ Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài đặc trưng phương thức tuyển sinh đại học sau đại học Hoa Kỳ nên trình ... thống giáo dục đại học sau đại học Hoa Kỳ 25 1.2 Tổng quan 33 1.3 Kết luận Chương 37 CHƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HOA KỲ 39 2.1 Phương thức tuyển sinh đại học 39 2.2 Tiêu chuẩn tuyển sinh đại học...
 • 89
 • 149
 • 1

Đánh giá chất lượng hoạt động tư vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Đánh giá chất lượng hoạt động tư vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÊ THỊ THANH THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục ... động vấn học tập gì? (2) đánh giá chất lượng hoạt động vấn học tập nào? (3) cần làm để nâng cao chất lượng hoạt động vấn? Xuất phát từ phân tích đề tài Đánh giá chất lượng hoạt động ... Đánh giá đội ngũ vấn mức độ đạt mục tiêu vấn học tập6 0  3.2.9 Chất lượng hoạt động vấn học tập 62  3.3 Đánh giá từ phía sinh viên chất lượng hoạt động vấn học tập 63  3.3.1 Mức...
 • 98
 • 502
 • 0

BÀI KIỂM TRA MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

BÀI KIỂM TRA MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
... Vuthithuong1989@gmail.com II MÔN HỌC Tên môn học Kinh tế vĩ mô Modul Số lượng tín Học kỳ Cấp học Đại học quy - Kinh tế vi mô Các môn học tiên - Toán cao cấp - Kinh tế vĩ mô Các môn học III TUẦN HỌC Tuần học Tiêu ... Vuthithuong1989@gmail.com II MÔN HỌC Tên môn học KINH TẾ VĨ MÔ Modul Số lượng tín Học kỳ Cấp học Đại học Các môn học tiên Kinh tế vĩ mô Các môn học III TUẦN HỌC Tuần học Tiêu đề dạy CHÍNH SÁCH ... Giới thiệu đề cương môn học 20’ - Cấu trúc đề cương - Mục tiêu môn học - Các hình thức tổ chức dạy học, nhiệm vụ sinh viên hình thức dạy học - Các hình thức kiểm tra đánh giá tỷ lệ - Hệ thống...
 • 13
 • 443
 • 0

Xem thêm