Giáo án lớp 3 tổng hợp tuần 15

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5
... 11 11 x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 Bài : Trang 50 x 25 10 0 Lớp Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 10 0 10 00 10 00 : 10 10 0 18 18 ... phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 -Cả lớp sửa * Chọn x = 24 MSC ta có 2 x8 16 5 x3 15 = = ; = = 3 x8 24 8 x3 24 * 12 Ta nhận thấy 12 : = 1x3 MSC ta ... Bài : Bài : 75 10 0 -Hs đọc đề -Hs nối tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 17 3 :5= ; 75 : 10 0 = -Hs làm 32 Trang 1 05 10 00 ; : 17 = Lớp Giáo án 32= 6 a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) =...
 • 156
 • 399
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010
... tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 75 10 0 17 Bài : 3 :5= ; 75 : 10 0 = ; : 17 = -Hs làm 32 6 1 05 10 00 32= a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) = -Hs nhận xét làm bạn bảng -Hs giải thích ... số 2-4 -Luyện tập , thực hành Bài - ề yêu cầu làm ? -Gv yêu cầu hs làm -Gv nhận xét ghi điểm Bài -Rút gọn phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = -Cả 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 lớp sửa ... mẫu số phân số ta 8 x 16 5 x3 15 = = ; = = 9 x 18 6 x3 18 17 Giữ nguyên ta có 18 - Gv nhận xét ghi điểm Vậy 15 16 17 〈〈 18 18 18 17 〈〈 18 b) Quy đồng mẫu số phân số ta 1x 4 3 x = = ; = = Giữ nguyên...
 • 37
 • 192
 • 0

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28
... 21 - Hát - Học sinh sửa - Cả lớp nhận xét Hoạt động nhóm, lớp Giáo án Lớp - Ví dụ: 15 55 phút – 13 10 phút - Giáo viên theo dõi thu làm nhóm - Yêu cầu nhóm nêu cách làm (Sau kiểm tra - Các nhóm ... - Lần lượt nêu mối quan hệ - tuần = ngày - = phút - phút = giây - Làm - Sửa - Học sinh làm – vận dụng mối quan hệ thực phép tính - Sửa - Lớp nhận xét - Nêu yêu cầu đề - Học sinh làm cá nhân - ... 2: 15 phút x =? - Đặt tính tính • Giáo viên chốt lại làm - Lần lượt đại điện nhóm trình bày - Đặt tính - Dán làm lên bảng - Trình bày cách làm 15 phút Trang 38 Giáo án - Thực nhân riêng cột Lớp...
 • 135
 • 322
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32
... phân số - Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh phân số khác mẫu - Sửa số a) 3 × 15 = = 7 × 35 2 × 14 = = 5 × 35 15 14 > Vì nên > 35 35 5 5 < b) 9 Trang Giáo án Lớp  Hoạt động 2: Củng cố - Thi đua ... quần đảo Bi-xăng-ti-méc-tác, quần đảo Xơ-lơ-mơn, quần đảo Va-nu-a-tu,quần đảo -GV gọi HS lên bảng bảng đồ giới lục địa - Niu-di-lân, xtrây-li-a số đảo, quần đảo châu Đại Dương -2 HS lên bảng ... Giu-li-ét-ta lúc nào? • Giu-li-ét-ta đau đớn, bàng hoàng nhìn bạn, khóc nức nở, giơ tay nói với bạn lời vónh biệt Trang Giáo án Lớp - Giáo viên chốt: Quyết đònh Ma-ri-ô thật làm cho cảm động Ma-ri-ô...
 • 136
 • 623
 • 1

Giáo án lớp 3 tổng hợp

Giáo án lớp 3 tổng hợp
... sánh hai số có số chữ số - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu cách so sánh hai số có bốn chữ số • Ví dụ 1: so sánh 9000 với 8999 - Giáo viên cho học sinh tự nêu cách so sánh • Ví dụ 2: so sánh ... Dùng từ có hợp không ?  Về cách thể : Giọng kể có thích hợp, có tự nhiên không ? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa ? - Giáo viên khen ngợi học sinh có lời kể sáng tạo - Giáo viên ... chỉnh, sinh động - Giáo viên cho học sinh kể trước lớp, học sinh kể lại nội dung đoạn - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, cho học sinh kể chuyện theo nhóm Giáo viên cho lớp nhận xét bạn...
 • 33
 • 192
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 15 pps

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 15 pps
... dung Bài (Tr39 – BT-TN ) - Gọi HS đọc - Cho HS xác định y/c - Gọi HS lên bảng Bài2 :LTr39 – BT-TN ) - Gọi HS đọc - Cho HS xác định y/c - Gọi HS lên bảng - Lớp làm - GV nhận xét đưa đáp án => HS ... bán ngày số gạo giảm lần Hỏi cửa hàng bán kg gạo ? - HS đọc – HS phân tích đề bài,xác định dạng toán - HS lên tóm tắt giải - Lớp làm = > Củng cố chia số có chữ số cho số có chữ số vào giải toán ... bài- ghi tên Nội dung Bài : Đặt tính tính 899 : 7 23 : 75 : 46 : 949 : 47 : 712 : 83 : 819 : 8 53 : 572 : 971 : Gọi 1số HS lên bảng nói rõ cách chia - Lớp nhóm làm - GV chấm số = > Chia số có 2,3...
 • 16
 • 149
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 15 pot

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 15 pot
... quê hương - … lồng lộng - …….rì rào gió - … nhởn nhơ - …… um tùm - ……bay bổng - …… ríu rít - …….lăn tăn gợn sóng - ……… rợp rờn - …….uốn khúc - ………mát rượi - …….xuôi ngược - ………cổ kính - …….xa + ... 13 bi Hỏi bạn có bi? - HS đọc phân tích toán - Gọi HS lên tóm tắt giải - HS nhận xét chữa Bài 2: Lớp em có 48 hs 1 /3 số học sinh nữ Hỏi lớp em có học sinh nam? - HS đọc đề xác định dạng toán - ... /29( VBTTN-XH): - Goi HS nêu miệng - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét chữa Bài 2/29( VBTTN-XH) - Gọi HS đọc cho HS nêu yêu cầu - Cho HS thực theo y/c vào - GV nhận xét chữa 3. Củng c - dặn dò - Nhận...
 • 14
 • 184
 • 0

giao an lop 1 tong hop

giao an lop 1 tong hop
... ln - Tranh 1: Chim mĐ d¹y chim tËp hãt -Tranh 2: C¸c chó ve ®ang häc ®µn- Tranh 3: chó Õch ®ang häc bµi - Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e - Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi - TÊt c¶ ®Ịu ®ang häc ... ? Tranh vÏ mÊy chim? ? Tranh vÏ mÊy b¹n g¸i ? (10 –) ? Tranh vÏ mÊy chÊm trßn trßn ? H§ cđa trß - Häc bµi lun tËp - Kh¸c v× h×nh vu«ng cã c¹nh h×nh tam gi¸c cã c¹nh - HS quan s¸t tranh - Tranh ... viÕt - HS quan s¸t tranh, th¶o + Yªu cÇu HS th¶o ln ln nhãm , nãi cho ? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ? nghe vỊ chđ ®Ị lun nãi ? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau? h«m C¸c bøc tranh nµy cã...
 • 58
 • 234
 • 1

giao an lop nam tong hop

giao an lop nam tong hop
... : T.gian Hoạt động thầy Hoạt động trò ph HOẠT ĐỘNG : • Mục tiêu : Kiểm tra : Trang phục • Tổ chức : Trả lời câu hỏi : HS trả lời cũ _ Em hiểu trang phục? _ Em kể có loại trang phục ? _ Trang phục ... chấm số bài, nhận xét cách làm HS -Thi đua hai tổ nam nữ: Đặt 4/ Củng cố : câu nói việc học tập 5/ Dặn dò, chuẩn bò : - Bài nhà : Phần B – Bài 1,2 Trang114 - Ôn phận phụ câu : Trạng ngữ * Các ghi ... cao vút, vang lên liên tiếp vui vẻ Bước : Học sinh viết thu hoạch TOÁN BỒI DƯỢNG VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TÍNH I YÊU CẦU : • Củng cố tính chất phép tính II LÊN LỚP : Bước : Giáo viên giao việc...
 • 12
 • 180
 • 0

Giao an lop 5 tong hop

Giao an lop 5 tong hop
... dung Bài : Đặt tính tính: 68 257 + 17829 953 82 47 059 19 45 x 204 1983 : 78 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 9900 : 36 15 x 11 1036 + 64 x 52 1827 Bài : Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán ... học * Kết luận: Theo nội dung Bạn cần - Nêu nội dung bạn cần biết trang 7, biết trang 7, SGK SGK 15 - Quan sát hình 2, SGK, trang - GV yêu cầu HS nêu thêm điểm khác mặt sinh học? - Nam: thể rắn ... động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - GV yêu cầu HS quan sát số - Quan sát rút nhận xét đặc điểm mẫu khuy hai lỗ hình 1a SGK hình dạng, kích thớc, màu sắc khuy - Đặt câu hỏi định hớng HS quan hai lỗ...
 • 17
 • 263
 • 0

GIAO AN LOP GHEP 4-5 TUAN 15

GIAO AN LOP GHEP 4-5 TUAN 15
... hành Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - GV dán tranh minh hoạ Cả lớp quan sát kĩ tranh (trên bảng SGK), nói đúng, nói đủ tên đồ chơi ứng với trò chơi tròn tranh → Giáo viên chốt Cao su có tính đàn hồi ... QUANH TA - GV tiến hành hoạt động lớp + GV HS cầm túi ni lơng chạy theo chiều dọc, chiều ngang hành lang lớp Khi chạy mở rộng miệng túi sau dùng dây chun buộc chặt miệng túi lại + u cầu HS quan ... hành Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - GV dán tranh minh hoạ Cả lớp quan sát kĩ tranh (trên bảng SGK), nói đúng, nói đủ tên đồ chơi ứng với trò chơi tròn tranh → Giáo viên chốt Cao su có tính đàn hồi...
 • 52
 • 595
 • 12

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12
... Yêu cầu lớp làm mẫu cột - Yêu cầu lớp làm vào - Yêu cầu học sinh lên bảng tính - Giáo viên nhận xét đánh giá Hoạt động trò - Hai học sinh lên bảng làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo ... bài, lớp nhận xét bổ - Cho HS đổi để KT sung - Nhận xét làm học sinh x = 40 x = 32 x = 48 40 : = 32 : = 48 : = 40 : = 32 : = 48 : = Bài 3: - Một em đọc đề - Gọi học sinh đọc bài toán - Cả lớp ... SINH HOẠT LỚP I/ Đánh giá hoạt động tuần 12: II/ Kế hoạch hoạt động tuần 13: - GD HS hiểu ý nghĩa ngày 20/11lễ ngày nhà giáo Việt Nam - GD HS hiểu ý nghĩa ngày lễ tháng - Qua GDHS biết kính...
 • 31
 • 268
 • 0

giáo án lớp 3 hai buỏi tuần 13

giáo án lớp 3 hai buỏi tuần 13
... kết - Cả lớp hát : Lớp đoàn kết ********************************************************************* Ngày soạn: 13/ 11/2010 Ngày giảng: Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 BUỔI SÁNG Toán Tiết: 62 ... Bài - Gọi học sinh đọc toán - Yêu cầu nêu dự kiện yêu cầu toán - Yêu cầu lớp thực vào Hoạt động trò - Hai em đọc bảng nhân - 1HS làm lại BT3 - Lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo dõi giới thiệu ... nửa chữ H, U, - Cả lớp tập kẻ, cắt chữ H, U yteen giấy mở chữ H, U nháp * Bước 3: Dán chữ H, U Cách dán giống dán chữ I, T - Dọn vệ sinh lớp học b)Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học...
 • 26
 • 238
 • 0

giao án ghép 3+5 chuẩn tuan 15

giao án ghép 3+5 chuẩn tuan 15
... chung) : Tập nặn tạo dáng (Xé dán hình vật) I Mục tiêu: - HS nhận đặc điểm vật - Biết cách xé dán tạo dáng đợc vật theo ý thích - Yêu cầu vật II Chuẩn bị: - Hình gợi ý cách xé dán - Giấy màu, hồ ... Cắt, dán chữ v I Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ cắt, dán đợc chữ V Các nét chữ tơng đối thẳng ; chữ dán tơng đối phẳng - HS hứng thú cắt chữ II GV chuẩn bị: - Mẫu chữ V cắt dán ... lại ND bài? (1HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Thứ ngày 23 tháng 11 năm 2010 Nhóm trình độ Nhóm trình độ Tiết 1: Chính tả ( N-V ) Toán Hũ bạc ngời cha Luyện tập chung A...
 • 32
 • 194
 • 0

GIAO AN LOP 4 BUOI CHIEU(Tuan 15.16.17.18.)

GIAO AN LOP 4 BUOI CHIEU(Tuan 15.16.17.18.)
... hai hc sinh c bi hng) Tun 41 00kg Tun 42 60kg Hot ng ca trũ Tun 44 20kg 123 45 6 56088 56088 247 20 240 103 240 - HS lm bi vo v- HS lm bng - HS lm bi vo v- HS lm bng Tun 45 80kg a) Trung bỡnh mi tun ... kq ỳng Giỏo an lp bui tun 15, 16, 17, 18 Bi3: Khoanh vo ch cỏi t trc cõu tr li ỳng: 142 0 : 70 = ? (d ?) A 142 0 : 70 = 23 (d 1) B 142 0 : 70 = 203 (d 1) C. 142 0 : 70 = 23 (d 10) D. 142 0 : 70 = 203 ... Lp nhan xet bai treừn bang - HS lam bai vao v- HS lam bang - Lp nhan xet bai treừn bang HS lam bai Giỏo an lp bui tun 15, 16, 17, 18 gi 15 phỳt c 1800l HS c yờu cu ca bi nc Hi nu vũi chy 45 -...
 • 22
 • 1,068
 • 6

Xem thêm