Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh đắk lắk
... GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng cấp tỉnh sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng cấp tỉnh đƣợc thiết kế theo yêu cầu sau: 44 - sở liệu GIS phục vụ công tác quản rừng ... liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM 1.1 Tổng quan sở liệu GIS quản lớp phủ rừng sở liệu địa tập ... phục vụ công tác quản lớp phủ rừng - Phân tích tổng hợp yếu tố cấu thành nên sở liệu lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk - Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Đắk Lắk - Tìm...
 • 143
 • 288
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh
... với đề tài Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh cần thiết Mục tiêu đề tài Xây dựng sở liệu lớp phủ rừng phục vụ công tác quản rừng tỉnh Quảng Ninh Đối ... quan sở liệu Chương II: Các đặc trưng rừng công tác quản lớp phủ rừng Chương III: Thiết kế sở liệu thông tin địa Chương IV: Xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng ... triển rừng cho tỉnh CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢ LÝ LỚP PHỦ RỪNG TỈNH QUẢNG NINH Quảng Ninh tỉnh ven biển thuộc Đông Bắc Việt Nam Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng...
 • 22
 • 391
 • 1

xây dựng sở dữ liệu gis phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh

xây dựng cơ sở dữ liệu gis phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh quảng ninh
... với đề tài Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh cần thiết Mục tiêu đề tài Xây dựng sở liệu lớp phủ rừng phục vụ công tác quản rừng tỉnh Quảng Ninh Đối ... Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh 74 4.2.1 Đặc điểm rừng tỉnh Quảng Ninh 74 4.2.2 Xây dựng sở liệu địa 75 4.2.3 Xây ... quan sở liệu Chƣơng II: Các đặc trƣng rừng công tác quản lớp phủ rừng Chƣơng III: Thiết kế sở liệu thông tin địa Chƣơng IV: Xây dựng sở liệu phục vụ công tác quản lớp phủ rừng tỉnh Quảng...
 • 90
 • 584
 • 2

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
... biệt quan tâm Đề tài, Xây dựng sở liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Nội , với mục tiêu xây dựng sở liệu GIS đất đai thông tin ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Phạm Thị Nhung XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ ... yêu cầu sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 2.2.2 Nghiên cứu xây dựng quản lý sở liệu GIS phục vụ quy hoạch sử dụng bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Nội Cập nhật chuẩn hóa liệu theo...
 • 78
 • 244
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
... cứu đề tài Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích đề tài thiết lập thông tin sở liệu đất đai qui có tính ... dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn Phú sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết nghiên cứu, hỗ trợ ... thác sử dụng để trợ giúp định đánh giá thích hợp đất, qui hoạch sử dụng đất cấp sở (xã) Địa điểm, vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mô tả địa điểm nghiên cứu Địa điểm lựa chọn nghiên cứu Phú...
 • 12
 • 410
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị
... làng nghề truyền thống phục vụ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị 2.Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin GIS phục vụ quản lí khai thác du lịch sở sản xuất tiểu thủ công ... công nghiệp tỉnh Quảng Trị trợ giúp cho việc đưa định đầu tư xây dựng sở hạ tầng quản lý du lịch địa bàn nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu thúc đẩy định chọn đề tài:“ Xây dựng sở liệu GIS sở sản xuất ... bàn tỉnh Quảng Trị sở ứng dụng công nghệ GIS - Thành lập đồ tổng quát làng nghề sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng sở liệu chuyên đề - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng sở liệu phục vụ...
 • 55
 • 780
 • 15

Nghiên cứu xây dựng sở dữ liệu GIS phục vụ quản đê điều tỉnhtĩnh

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý đê điều tỉnh hà tĩnh
... liu iu H Tnh 46 Nghiên cứu đề tài Lập kế hoạch Thu thập tư liệu Nghiên cứu phần mềm Cài đặt chuẩn bị phần cứng, phần mềm Thiết kế CSDL Xử liệu Thành lập đồ Nhập CSDL Vận hành thử hệ thống ... d liu GIS - Tng quan v GIS - Cỏc chung v qun iu - H thng thụng tin cn thit phc v cụng tỏc qun iu - Phng phỏp xõy dng c s d liu phc v qun iu - Xõy dng c s d liu GIS phc v qun h thng ... C S D LIU GIS 18 2.1 TNG QUAN V H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) 18 2.1.1 Khỏi nim v GIS 18 2.1.2 Cu trỳc ca H thng thụng tin a (GIS) 19 2.1.3 Cỏc chc nng ca GIS ...
 • 90
 • 404
 • 2

Xây dựng sở dữ liệu chuẩn phục vụ đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới phía bắc (lấy ví dụ tỉnh điện biên)

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn phục vụ đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới phía bắc (lấy ví dụ tỉnh điện biên)
... động quân sự, quốc phòng kinh tế khu vực biên giới phía Bắc 40 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐẢM BẢO QUÔC PHÒNG AN NINH CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (LẤY VÍ DỤ: TỈNH ĐIỆN BIÊN) 3.1 Sơ ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THÙY DUNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN PHỤC VỤ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (LẤY VÍ DỤ: TỈNH ĐIỆN BIÊN) ... CSDL phục vụ Quốc phòng an ninh tỉnh vùng biên giới phía Bắc 37 CHƢƠNG 3:XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐẢM BẢO QUÔC PHÒNG AN NINH CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC………………39 3.1 Sơ đồ quy...
 • 79
 • 185
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lidar phục vụ công tác quản đất đai khu vực đô thị thuộc thành phố hà nội

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lidar phục vụ công tác quản lý đất đai khu vực đô thị thuộc thành phố hà nội
... đề: Nghiên cứu ứng dụng liệu Lidar phục vụ công tác quản đất đai khu vực đô thị thuộc thành phố Nội Mục tiêu nội dung nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu sau ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trương Xuân Quyền NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỮ LIỆU LIDAR PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHU VỰC ĐÔ THỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ... quan ứng dụng công nghệ Lidar thành lập đồ 3D Chương Nghiên cứu quy trình ứng dụng liệu Lidar thành lập đồ 3D Chương Ứng dụng công nghệ liệu Lidar thành lập đồ 3D huyện Thanh Oai, thành phố Nội...
 • 84
 • 536
 • 2

Chế tạo các thiết bị điện tử chuyên dụng độ bảo mật cao phục vụ công tác quản điều hành

Chế tạo các thiết bị điện tử chuyên dụng có độ bảo mật cao phục vụ công tác quản lý điều hành
... thnh 11 Ti li u chuyờn : Ho n thiện công nghệ mạch điều khiển nâng cao độ ổn định tin cậy mạch đốt kíp cho máy thu điều khiển nổ C p ch trỡ thụng qua ó hon thnh - thay i (n u cú): 11 d) K t qu ... nng cao c p: IC t h p l n cho mỏy b o m t thụng tin n i b , cỏc kh i ch c nng (kh i thu cao t n, kh i i u ch cho thi t b i u n n , b t h p t n s thu cao tõn cho thi t b truy n vụ n, búng phỏt cao ... ũi h i ch t l ng cao, n nh Thi t b i n t cú tớnh chuyờn i u n n vụ n c v n chuy n i u ki n dó chi n, rung xúc cao v c tri n khai ngoi th c a m i i u ki n th i ti t, nhi t vụ n, cỏc mỏy thu...
 • 417
 • 240
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu GIS cho khu vực kênh Tân Hòa, Lò Gốm để phục vụ công tác quản môi trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho khu vực kênh Tân Hòa, Lò Gốm để phục vụ công tác quản lý môi trường
... Xây dựng sở liệu GIS cho khu vực kênh Tân Hóa – Gốm để phục vụ công tác quản môi trường Mục tiêu nghiên cứu: • Tìm hiểu đặc điểm môi trường khu vực kênh Tân Hóa – Gốm Xây dựng sở ... Ứng dụng sở liệu GIS để làm báo cáo trạng môi trường khu vực kênh Tân Hóa – Gốm • Ứng dụng sở liệu GIS để làm nguồn liệu xây dựng hệ thống quản môi trường khu vực kênh Tân Hóa – Gốm Phương ... hiểu trạng môi trường khu vực kênh Tân Hóa – Gốm Xây dựng sở liệu đồ nền, đồ chuyên đề trợ giúp cho công tác quản môi trường khu vực kênh Tân Hóa – Gốm • Dựa vào thông tin GIS cung cấp...
 • 78
 • 373
 • 4

Xây dựng sở dữ liệu GIS đồ địa bàn phường Vĩnh Thọ - TP.Nha Trang

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS sơ đồ địa bàn phường Vĩnh Thọ - TP.Nha Trang
... dụng GIS vào công tác quản lý địa bàn tỉnh, phường dễ dàng kiểm soát biến động cập nhật thông tin đối tượng đặc biệt hộ Từ yêu cầu thực tế nêu trên, đề tài Xây dựng sở liệu GIS đồ địa bàn phường ... tội phường Yêu cầu  Tìm hiểu công nghệ GIS, chủ yếu phần mềm ArcView, kết nối ArcView với hệ quản trị sở liệu SQL  Khảo sát trạng đồn công an phường Vĩnh Thọ - TP Nha Trang  Số hóa đồ đồ địa ... Thủy Đoan Trang Đồ án tốt nghiệp THIẾT KẾ DỮ LIỆU 2.1 Dữ liệu không gian Qua khảo sát thực tế địa bàn phường Vĩnh Thọ trình thu thập liệu từ đồ giấy để phù hợp việc quản lý Vì vậy, liệu không...
 • 114
 • 529
 • 3

xây dựng sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền

xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền
... là: Xây dựng sở liệu báo điện tử liên quan tới Gốm sứ phục phụ đào tạo Học viện Báo chí Tuyên truyền Xây dựng CSDL báo liên quan tới gốm sứ toán bản, bước quan trọng trình khai phá liệu CSDL xây ... đoan luận văn: “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN TỚI GỐM SỨ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN” kết nghiên cứu riêng tôi, không chép riêng Các số liệu bảng biểu ... liệu Học viện Báo chí Tuyên truyền Kho học liệu Học viện Báo chí Tuyên truyền kho liệu chứa liệu khoa học Học viện, kho học liệu Học viện có đội ngũ cán chuyên môn cao, trang thiết bị đại, liệu...
 • 53
 • 537
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu gisđiều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố hải phòngứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố đà lạt tỉnh lâm đồnglựa chọn phần mềm gis phuc vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chínhcác bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong gisxây dựng cơ sở dữ liệu trong gisxây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc kạnứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệuxây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc kạnđánh giá thực trạng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcxây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ quản lý đất đai của tỉnh thái nguyên bằng phần mềm arcgisnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênứng dụng tin học xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên báixây dựng cơ sở dữ liệu trong gis 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây