xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền

53 703 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 21:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ    PHẠM VĂN BẰNG XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU BÀI BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN TỚI GỐM SỨ VIỆT NAM PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2011 - 1 - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU BÀI BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN TỚI GỐM SỨ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN” là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, không sao chép của riêng ai. Các số liệu bảng biểu là hoàn toàn chính xác nội dung luận văn tham khảo sử dụng các tài liệu, thông tin đuợc đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn. Hà nội, ngày 2 tháng 5 năm 2011 Tác giả luận văn Phạm Văn Bằng - 2 - LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn, Bộ môn Toán-Tin, khoa Toán-Tin, Trường Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc Gia Hà Nội, người đã trực tiếp giảng dạy, định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn cao học này. Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm các thầy giáo, giáo trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội đã giảng dạy truyền đạt những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học Cao học. Cuối cùng tôi xin cảm ơn Bố mẹ gia đình, cảm ơn những người thân bạn bè đồng nghiệp đă luôn ở bên động viên, giúp đỡ, chia sẻ với tôi trong suốt quá trình học tập thực hiện luận cao học. - 3 - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 BẢNG DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT 5 DANH MỤC HÌNH ẢNH 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU 7 MỞ ĐẦU 8 Chương 1: VAI TRÒ CỦA SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG CÔNG TÁC DẠY HỌC 10 1.1. Các dữ liệu đa phương tiện 10 1.1.1. Dữ liệu văn bản 10 1.1.2. Dữ liệu âm thanh 12 1.1.3. Dữ liệu hình ảnh 13 1.1.3. Dữ liệu hình động 14 1.2. Vai trò của dữ liêu đa phương tiện trong quá trình nhận thức của con người15 1.2.1. Phương pháp học tập cổ điển 15 1.2.2. Học tập tương tác, tích cực 16 1.2.3. Vai trò của dữ liệu đa phương tiện trong công tác học tích cực 17 1.3. Kho học liệu tại Học viện Báo chí Tuyên truyền 18 1.3.1. Kho dữ liệu bài giảng 18 1.3.2. Năng lực truy cập thông tin trên Intrernet của Học viện 19 1.3.3. Nguồn thông tin của Gốm sứ cổ truyền trong công tác đào tạo của Học viện 20 1.3.4. Nhu cầu về sở dữ liệu thông tin đa phương tiện 20 1.4. Kết luận 20 - 4 - Chương 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN TỚI GỐM SỨ CỔ TRUYỀN 21 2.1. Kiến trúc sở dữ liệu văn bản 21 2.1.1. Kiến trúc chung 21 2.1.2. Các chức năng trong sở dữ liệu văn bản 22 2.2. Kiến trúc sở dữ liệu văn bản liên quan tới Gốm sứ cổ truyền Việt Nam 23 2.2.1. Nội dung liên quan tới gốm sứ cổ truyền 23 2.2.2. Các chức năng cần thiết đối với sở dữ liệu văn bản gốm sứ 27 2.3. Khai phá dữ liệu văn bản 28 2.4. Kết luận 35 Chương 3: KHAI THÁC SỞ DỮ LIỆU VỀ GỐM SỨ CỔ TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN 36 3.1. Hạ tầng công nghệ thông tin tại Học viện 36 3.2. Một số môn học liên quan tới Gốm sứ cổ truyền 36 3.3. Thiết kế chi tiết của sở dữ liệu văn bản liên quan tới Gốm sứ cổ truyền 37 3.3.1. Công cụ Olap trong SQL Server 2005 37 3.3.2. Thiết kế chi tiết sở dữ liệu 42 3.4. Một số trang màn hình cài đặt 44 KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51 Các kết quả đạt được 51 Phương hướng nghiên cứu tiếp theo 51 Tiếp tục thiết kế, cài đặt hoàn chỉnh CSDL 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 Tiếng việt 52 Internet 52 - 5 - BẢNG DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Tên viết tắt Tiếng Việt CSDL sở dữ liệu CNTT Công nghệ thông tin OLAP Xử lý phân tích trực tuyến ASCII Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ DBMS Hệ quản trị sở dữ liệu ANSI/SPARC Kiến trúc ANSI/SPARC - 6 - DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Giao diện phần mềm FontCreator v6.2 11 Hình 1.2 Giao diện phần mềm Fontographer 4.1 11 Hình 1.3 Giao diện phần mềm CoolEdit 2.0 12 Hình 1.5 Giao diện phần mềm tạo hình động Blender 14 Hình 2.1 Kiến trúc ANSI/SPARC 22 Hình 2.2 Chân đèn gốm tráng men lam, loại men nổi tiếng của Bát Tràng 25 Hình 2.3 Hai bình Âm dương gốm Chu đậu 26 Hinh 2.4 Bình hoa gốm Phù Lãng hiện đại 27 Hình 2.5 Mô hình kiến trúc hệ thống khai phá dữ liệu văn bản 28 Hình 2.6 Mô hình hệ thống CSDL dạng hỏi đáp 33 Hình 2.7 Mô tả quá trình trích rút quan hệ nghữ nghĩa 33 Hình 3.1 Tạo mô hình liên kết thực thể 44 Hình 3.3 Thêm thông tin bài báo 44 Hình 3.4 Thêm nội dung thông tin Tác giả 45 Hình 3.5 Thêm nội dung thông tin chuyên mục 45 Hình 3.6 Tạo tìm kiếm thông tin 46 Hình 3.7 Giao diện chương trình Demo 46 Hình 3.8 Giao diện tìm kiếm thông tin 47 Hình 3.9 Giao diện thêm thông tin về tác giả 47 Hình 3.10 Giao diện thêm thông tin về chủ đề 48 Hình 3.11 Giao diện thêm thông tin về bài báo 48 Hình 3.12 Hiển thị các báo cáo theo chuyên mục 1 49 Hình 3.13 Hiển thị các báo cáo theo chuyên mục 2 49 Hình 3.14 Hiển thị các báo cáo theo chuyên mục 3 50 - 7 - DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thủ tục sinh mẫu mới của phương pháp Snowball 32 Bảng 2.2 Một sốdụ về mẫu quan hệ 32 Bảng 2.3 Một số mẫu tổng quát 33 Bảng 3.1 Thông tin về bài báo 43 Bảng 3.2 Thông tin về tác giả bài báo 43 Bảng 3.3 Thông tin về chuyên mục bài báo 43 - 8 - MỞ ĐẦU Học viện báo chí tuyên truyền trước thách thức về công tác dạy học, nhu cầu cấp thiết sử dụng những công cụ hiện đại của Công nghệ thông tin. Một mặt công tác quảnđào tạo, quảnhọc viên, quản lý nghiên cứu khoa học cần sử dụng năng lực của công nghệ thông tin. Mặt khác việc chuẩn bị liệu cho các chuyên nghành đào tạo đã được học viện chú trọng nhằm trang bị học liệu cho công tác dạy học. Một trong những khoa học liệu đã được xây dựng trong nhiều năm qua là khoa học liệu về văn hóa làng nghề, liên quan đến các đồ gốm sứ cổ truyền việt nam. Để khoa học liệu được tổ chức khai thác một cách khoa học, phù hợp với công nghê đa phương tiện ngày càng thông dụng, luận văn trong đề tài là: Xây dựngsở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới Gốm sứ phục phụ đào tạo tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. Xây dựng CSDL các bài báo liên quan tới gốm sứ là một bài toán bản, là một bước quan trọng trong quá trình khai phá dữ liệu. CSDL xây dựng được phục vụ, hỗ trợ cho việc truy vấn thông tin, quá trình tìm kiếm thông tin tại Học viện. Mong muốn của Học viên được một CSDL các bài báo gốm sứ, một lượng thông tin lớn, khả năng truy xuất dữ liệu nhanh, đáp ứng nhu cầu về thông tin trong Học viện. Luận văn được chia thành các chương. Trừ chương mở đầu luận văn được cấu trúc. Chương 1: Vai trò của sở dữ liệu đa phương tiện trong công tác dạy học. Chương 2: Khá phá dữ liệu trong sở dữ liệu liên quan tới gốm sứ cổ truyền. Chương 3: Khai thác sở dữ liệu về gốm sứ cổ truyền trong công tác giảng dạy tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. Trong chương 1, luận văn trình bày tổng quan về các dữ liệu đa phương tiện, các phương pháp học tập truyền thống, phương pháp dạy học tích cực, kho dữ liệu - 9 - bài giảng, nguồn thông tin về Gốm sứ tại Học viện, từ đó ta thấy được nhu cầu cần thiết của dữ liệu đa phương tiện trong công tác dạy học đào tạo tại Học viện. Trong chương 2, luận văn trình bày khái quát về quá trình khai phá dữ liệu, những vấn đề liện quan tới gốm sứ cổ truyền Việt nam, kiến trúc về sở dữ liệu nói chung kiến trúc sở dữ liệu văn bản nói riêng. Đó là sở ban đầu cho quá trình khai phá dữ liệu các bài báo liên quan tới gốm sứ cổ truyền Việt nam. Trong chương 3, trọng tâm của chương này là tiến hành xây dựng sở dữ liệu các bài báo liên quan tới gốm sứ phục vụ cho Học viện Báo chí Tuyên truyền dựa trên ứng dụng trong phần mềm quản trị sở dữ liệu SQL Server 2005. Cuối luận văn là các nhận xét đánh giá về những nhiệm vụ công việc trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời chia ra phương hướng cho quá trình tiếp theo. [...]... tùy thuộc vào nội dung bài giảng, tùy thuộc vào thời gian giảng đối tượng người học 1.3 Kho học liệu tại Học viện Báo chí Tuyên truyền Kho học liệu của Học viện Báo chí Tuyên truyền là một kho dữ liệu chứa dữ liệu khoa học của Học viện, kho học liệu của Học viện đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại, dữ liệu phong phú, đa dạng Học viện không ngừng tuyển dụng, đào tạo, nâng... bày về kiến trúc chung về sở dữ liệu, kiến trúc CSDL văn bản, những nội dung liên quan tới gốm sứ cổ truyền Việt nam, những chức năng bản của sở dữ liệu văn bản, từ đó ta thấy được mức độ cần thiết của CSDL văn bản liên quan tới gốm sứ cổ truyền Việt nam trong công tác giảng dạy tại Học viện Báo chí Tuyên truyền Đồng thời dựa vào các khái niệm, quá trình khai phá dữ liệu để ta tiến hành tìm... men da lươn này Hinh 2.4 Bình hoa gốm Phù Lãng hiện đại 2.2.2 Các chức năng cần thiết đối với sở dữ liệu văn bản gốm sứ sở dữ liệu văn bản gốm sứ là một trong những sở dữ liệu văn bản quan trong việc truy cập, lưu trữ, tổ chức xử lý phục phụ cho công tác học tập, nghiên cứu, duy trì phát triển nền văn hóa của dân tộc Việt Nam sở dữ liệu văn bản gốm sứ phải là CSDL các chức năng... Dựa vào hai phương pháp trên, ta thể thiết kế thử nghiệm một hệ thống CSDL dạng hỏi đáp các loại gốm sứ cổ truyền Việt nam tác giả bài báo, ví dụ như sau: Mối quan hệ Phần đầu của mẫu quan hệ Phần cuối của mẫu quan hệ Gốm sứ Bát tràng Hồ Chí Minh Gốm sứ Chu đậu Nam cao … … Bảng 2.2 Một sốdụ về mẫu quan hệ - 32 - Mối quan hệ Mẫu tổng quát . là: Xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới Gốm sứ phục phụ đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xây dựng CSDL các bài báo liên quan. xin cam đoan luận văn: “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN TỚI GỐM SỨ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN” là kết quả nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu bài báo điện tử liên quan tới gốm sứ việt nam phục vụ đào tạo tại học viện báo chí và tuyên truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay