Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm ứng dụng trong điều khiển

Tính ổn định hệ tuyến tính không ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển
... ma trận tuyến tính Ngoài ra, trình bày ứng dụng hệ không ôtônôm toán ổn định hóa hệ điều khiển Đóng góp luận văn trình bày cách hệ thống toán ổn định, ổn định hóa hệ tuyến tính không ôtônôm với ... ổn định hệ phương trình vi phân tuyến tính ôtônôm, không ôtônôm tính ổn định hóa hệ điều khiển không ôtônôm Nội dung chương trình bày từ tài liệu [2,3,4,6,7] 2.1 Hệ tuyến tính ôtônôm Xét hệ tuyến ... cứu tính ổn định hệ điều khiển hay gọi tính ổn định hóa hệ điều khiển, tính ổn định mà Lyapunov đề xướng trước thể tầm quan trọng phát triển liên tục toán học.Vì lý vừa phân tích mà tính ổn định...
 • 38
 • 268
 • 1

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính LOGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
... logic mờ, đồng thời em tìm hiểu việc ứng dụng logic mờ toán điều khiển máy điều hòa không kh ứng dụng logic mờ việc duyệt hồ sơ cấp tín dụng ngành ngân hàng, qua em hiểu logic mờ có miền ứng ... dùng máy điều hòa không khí với cảm biến đo nhiệt độ phòng trời Việc điều hòa không khí thực cách điều khiển tốc độ quạt làm lạnh máy điều hòa Điều khiển tốc độ quạt thực điều khiển mờ Bộ điều khiển ... lý học, địa lý, xã hội học, …) Nghiên cứu khoa học (cơ học lượng tử, hóa học, thống kê,…) Phần 2: Tìm hiểu số ứng dụng logic mờ Ứng dụng logic mờ cho máy điều hòa không khí Giả thiết để khống...
 • 52
 • 391
 • 0

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps ứng dụng trong điều khiển giao thông

nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông
... DGPS DGPS c phõn lm hai loi: DGPS cc b (LADGPS Local-Area Diffirential GPS) v DGPS din rng (WADGPS Wide-Area Diffirential GPS) DGPS cc b LADGPS l mt dng ca DGPS ú cỏc mỏy thu GPS ca ngi s dụng ... Lớp: Tớn hiu giao thụng K45 47 Nghiờn cu h thng dn ng DGPS v ng dng iu khin giao thụng 2.6.2.1 CU TRểC CA H THNG DGPS Nh ó núi trờn, h thng DGPS dựa hon ton vo nn tng ca GPS cho nờn DGPS cú cu ... Cỏc trm tham chiu hay trm DGPS Trung tõm iu khin DGPS (iu khin chung cho cỏc trm tham chiu) c th hin nh hỡnh di õy Hỡnh 23: S tng th h thng DGPS Trm DGPS Cỏc trm DGPS cú cu to ging nh mỏy thu...
 • 93
 • 258
 • 0

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN và ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot
... khOng c6 m9t phiro'ng ph ap t5ng quat nao di€n hlnh cho m9t ki thuat phan tich duoi Ien, Trong phan nho nay, ta ma d m9t each tiep c~n duoc coi la duci len nhimg su- dung nhirng phirong phap ... tiiu (*) trxc DlJNG KHOANG CACH HAUSDORFF TRONG PHAN rtcn TRANG TAl LI¢U 39 + P Ii die'm circ dai Vi P Ii die'm nen phan mra dirong thltng MoP keo dai ve phia P se cltt C tai m9t so I~ digm Gia ... Classification j PgStruct _c!PgStruct /*D9C anh vao" / /*Kh&i t ao tham so* / /*Co l%p cac doi ttrong " / /*Phiin IO,!-i li~u */ t /*In cau true trang* / end M~nh de 4.2 Thuq,t totin pageANALYSIS gom...
 • 9
 • 259
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế bộ điều khiển pid bền vững cho hệ thống phi tuyến bậc hai nhiều đầu vào - nhiều đầu ra và ứng dụng trong điều khiển tay máy công nghiệp'
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 Trong báo này, điều khiển PID bền vững thiết kế cho hệ thống phi tuyến không xác định MIMO Mục đích để hệ thống đạt ổn định ... tượng điều khiển tuyến tính Trong phần II, lý thuyết điều khiển PID bền vững áp dụng cho đối tượng phi tuyến đưa Các kết lý thuyết sau áp dụng cho việc điều khiển tay máy công nghiệp hai bậc tự ... PID cho đối tượng phi tuyến MIMO xác định công thức rõ ràng KẾT LUẬN Bài báo nêu phương pháp xây dựng điều khiển PID bền vững áp dụng để điều khiển hệ phi tuyến MIMO tay máy công nghiệp Các kết...
 • 8
 • 261
 • 1

HỆ ĐA TÁC TỬ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH

HỆ ĐA TÁC TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH
... làm cho giao thông thông thoáng Hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh thay cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông giao lộ 3.2 Ứng dụng hệ thống đèn giao thông thông minh ứng dụng liên ... Chương ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH 3.1 Giới thiệu hệ thống đèn giao thông thông minh 3.1.1 Ý tưởng hệ thống đèn giao thông thông minh Kể từ JP Knight lắp đặt đèn giao thông giới ... động đèn giao thông thông minh xây dựng tảng xây dựng hệ thống đa tác tử( Multi-Agents System) Với tác tử cột đèn điều khiển giao thông Sự khác biệt cột đèn điều khiển giao thông so với cột đèn...
 • 31
 • 797
 • 2

Hệ thống truyền thanh không dây ứng dụng trong đài PT TH nghệ an

Hệ thống truyền thanh không dây và ứng dụng trong đài PT TH nghệ an
... Công Nghệ 49 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây S KT NI SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ 50 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây Chơng Hệ th ng truyền ... din theo s thi gian SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ 10 Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền không dây Hỡnh 1.3 Biu thi gian ca b iu tn T hỡnh v ta th y súng mang bin i theo ... học Hệ th ng truyền không dây Anten thu Hỡnh 1.1 S c bn mỏy thu phỏt 1.2 Chc nng cỏc - Chc nng thu phỏt SV: Trần Văn Hiếu - Lớp 46K ĐTVT - Khoa Công Nghệ Đồ án tôt nghiệp đại học Hệ th ng truyền...
 • 93
 • 2,136
 • 8

Khảo sát tính chất đặc trưng von ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong phân tích

Khảo sát tính chất đặc trưng von ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích
... lng nh thuc dch sinh hc phc v cho vic th tng ng sinh hc cng nh sinh kh dng ca thuc Chớnh vỡ vy, chỳng tụi ó thc hin ti Kho sỏt tớnh cht c trng von- ampe ca mt s hp cht cú hot tớnh sinh hc v ng dng ... th cỏc dch sinh hc khỏc ) Ni dung nghiờn cu ca lun ỏn 1) Nghiờn cu tớnh cht in húa ca nifedipin trờn in cc git thy ngõn treo (HMDE) bng phng phỏp von- ampe vũng (CV), phng phỏp von- ampe hũa tan ... phng phỏp von- ampe hũa tan hp ph xỏc nh chỳng mu thuc v mu nc tiu, chỳng tụi ó rỳt c mt s kt lun: ó nghiờn cu tớnh cht in húa ca nifedipin trờn h in cc HMDE v GCE bng phng phỏp von- ampe hũa tan...
 • 26
 • 338
 • 0

Phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) ứng dụng trong việc trợ giúp các quyết định

Phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) và ứng dụng trong việc trợ giúp các quyết định
... đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN TRUYềN THÔNG MAI NGC HN [ Ph-ơng pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) ứng dụng việc trợ giúp định LUN VN THC S KHOA HC MY TNH Chuyờn ... strongly preferred) Hi u tiờn (Strongly preferred) Hi u tiờn cho n rt u tiờn (Strongly to very strongly preferred) Rt u tiờn (Very strongly preferred) Rt u tiờn cho n vụ cựng u tiờn (Very strongly ... d oỏn - Trong cỏc mụ hỡnh thụng minh thng a kt qu cú tin cy tng i, nú tr giỳp ngi s dng quỏ trỡnh phõn tớch, suy lun, lp lun da trờn quỏ trỡnh nhn dng t cỏc i tng, d liu th gii thc - Trong cỏc...
 • 70
 • 602
 • 1

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... đồng phân cụm liệu không gian 53 CHƢƠNG ỨNG DỤNG PHÂN CỤM KHÔNG GIAN TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƢU LẮP ĐẶT MÁY ATM 62 4.1 Phân tích toán 62 4.1.1 Nguồn liệu đầu vào ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - - NGUYỄN SƠN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƯU ĐẶT MÁY ATM Ngành: Chuyên ngành: Mã số: Công nghệ thông tin...
 • 86
 • 1,330
 • 9

Khảo sát tính chất đặc trưng Von - Ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong phân tích

Khảo sát tính chất đặc trưng Von - Ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích
... trưng von- ampe số hợp chất hoạt tính sinh học ứng dụng phân tích. ”, đề tài tính thực tiễn, cấp thiết, khoa học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nƣớc ta Trong số hợp chất hoạt tính ... cần phân tích [21, 28] - AdSV đặc biệt tỏ ƣu điểm phân tích chất hoạt tính sinh học, dƣợc phẩm bao gồm chất hoạt tính điện hóa, khả hấp phụ bề mặt điện cực giọt Hg chất hoạt tính ... phƣơng pháp DP - AdSV Von- ampe hòa tan sóng vuông thích hợp với chất phân tích đặc tính thuận nghịch Nhìn chung, chất hữu đặc tính điện hóa bất thuận nghịch phƣơng pháp von- ampe hòa tan hấp...
 • 154
 • 364
 • 0

THIẾT KẾ LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
... Vận tốc mong muốn Bộ điều khiển Mô hình động PID Vận tốc DC (-) Cảm biến đo tốc độ (encoder) NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: Tổng quan động điện chiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động Chương 2: Động ... 2: Động điện chiều phương pháp điều chỉnh tốc độ Phần 3: Lý thuyết điều khiển PID Phần 4: Thiết kế thi công mô hình phần cứng Phần 5: Giải thuật chương trình Tổng quan vi điều khiển PIC16F877A ... pháp điều chỉnh tốc độ Động điện chiều kích từ độc lập: + Ukt - Rktf Ikt Ruf Iu E + Ukt -  Quan hệ n = f(M) đường thẳng n ∆n n0 nđm Mđm M(Iư) (Iưđm)  Các phương pháp điều chỉnh tốc độ + Điều...
 • 28
 • 303
 • 4

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... thực tế đó, luận văn giới thiệu số phương pháp phân cụm liệu khai phá sở liệu không gian sử dụng Trên sở cài đặt thử nghiệm ứng dụng sử dụng kỹ thuật phân cụm liệu địa lý, khai thác thông tin địa ... ưu để đặt máy ATM ? Một toán liên quan đến liệu không gian, cụ thể liệu địa lý có ý nghĩa thực tế cao toán xác định vị trí tối ưu cho việc đặt máy ATM ngân hàng Hiện nay, với chủ trương xây dựng...
 • 5
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled high power chip on board light emitting diode và ứng dụng trong điều kiện thựcnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhkhảo sát ổn định hệ tuyến tính liên tụctính toán thiết kế tối ưu tuyến thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu việt namđại số tuyến tính và ứng dụng trong kinh tếđại số tuyến tính giải tích và ứng dụngmáy tính không chạy được ứng dụngkhóa luận tốt nghiệp phương pháp chứng minh không tiết lộ thông tin và ứng dụng trong giao dịch trên mạng máy tínhhệ hỗ trợ ra quyết định và ứng dụng trong bán hàng trực tuyếntinh bột biến tính và ứng dụng trong công nghiệpnghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qxử lý một số tình huống cho kho chứa hàng ứng dụng bộ điều khiển plcứng dụng vi điều khiển pic16f877a giao tiếp với máy tính thông qua cảm biến nhiệt lm35 thể hiện nhiệt độ môi trường trên phần mềm visual basictính toán mềm và ứng dụngmột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ