nghiên cứu, thiết kế máy đo công suất tác dụng và công suất phản kháng chỉ thị kim dùng ic mcp3905

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887 " - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ppt

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - ĐỀ TÀI:
... yêu cầu môn học kĩ thuật vi xử đo lƣờng điều khiển thực tiễn nhƣ trên, chúng em định chọn đề tài cho đồ án môn học là: “Nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887 ... I.KẾT LUẬN Trong đề tài chúng em tìm hiểu nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887. Đây ứng dụng nhỏ PIC điều khiển để đo khoảng cách + Hệ thống điều khiển tƣơng đối ... lƣợc vi điều khiển PIC 16F887 2.Khảo sát vi điều khiển PIC16F887 hãng Microchip II Các phƣơng pháp đo khoảng cách 19 1 .Đo thủ công 19 2 .Sử dụng Lase để đo khoảng cách 19 Phƣơng pháp đo khoảng cách...
 • 45
 • 2,312
 • 6

Nghiên cứu, thiết kế máy máng cào đi kèm máy khấu than có công suất đến 250 tấn giờ

Nghiên cứu, thiết kế máy máng cào đi kèm máy khấu than có công suất đến 250 tấn giờ
... nghip Than Khoỏng sn, ngnh c khớ Than ó tng bc phc v c lc cụng tỏc ch to cỏc ph tựng, thit b phc v khai thỏc than hm lũ ti Nghiờn cu thit k mỏng co i kốm mỏy khu than cú cụng sut n 250 Tn/h ... ti a cụng sut ca mỏy khu than nh cụng ty Than Khe chm, Cụng ty Than Vng Danh, Cụng ty than Nam Mu, ó v ang a vo khai thỏc I.2 Mt s v trang thit b hm lũ Trong cỏc m than hm lũ ln Vit Nam trc ... đỡ thuỷ lực 2- Máng cào 3- Máy khấu Hỡnh 3: Mụ hỡnh mỏy khu, mỏng co v gin chng lũ ch Vi cỏc lũ ch c gii húa hin nay, nng sut ca mỏng co c tớnh theo cỏc ch tiờu cụng ngh ca va than v nng sut...
 • 138
 • 1,394
 • 14

Nghiên cứu, thiết kế máy hiệu quả cao (năng suất 450 kg-mẻ) chế tạo 01 cụm mâm vò trong dây chuyền sản xuất chè đen theo công nghệ Orthodox (viết tắt OTD)

Nghiên cứu, thiết kế máy và hiệu quả cao (năng suất 450 kg-mẻ) và chế tạo 01 cụm mâm vò trong dây chuyền sản xuất chè đen theo công nghệ Orthodox (viết tắt OTD)
... NC KHCN c p B nm 2012 : Mỏy vũ chố en nng su t 450 Kg/m CHNG 2: QUY TRèNH CễNG NGH CH BI N CHẩ EN THEO CễNG NGH OTD (ORTHODOX) 2.1 M t s quy trỡnh cụng ngh ch bi n chố en: Trong quỏ trỡnh s n ... ti p theo ỉ1600 Khu vực lần Sng Khu vực lần Khu vực lần 1 Mỏy vũ Sng phõn lo i Mụ tụ Ray Mỏy phun m Hỡnh 2.7: S b trớ phũng vũ s d ng mỏy vũ Liờn Xụ c 2.10.3 Xỏc nh ch vũ chố en theo ... c p B nm 2012 : Mỏy vũ chố en nng su t 450 Kg/m 2, chố sau vũ l n c x xu ng bng t i v chuy n t i sng ỏnh ti v cng c chuy n t i phũng lờn men Khu vực lần Khu vực lần 3 Khu vực lần Mỏy...
 • 147
 • 152
 • 0

Nghiên cứu thiết kế máy cắt, băm gốc rạ liên hợp trước máy kéo bánh hơi công suất cỡ 80 HP

Nghiên cứu thiết kế máy cắt, băm gốc rạ liên hợp trước máy kéo bánh hơi công suất cỡ 80 HP
... l mỏy kộo bỏnh hi 80 Hp s n cú t i Khoa C i n Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Hỡnh 2.14 Hỡnh dỏng t ng th mỏy kộo MTZ Hỡnh 2.15 Mỏy kộo bỏnh l p MTZ 80 Mỏy kộo bỏnh l p MTZ 80 n c c ng hũa Belarus ... P TRấN MY KẫO BNH HI 80 Hp l c p thi t phự h p v i ch trng chớnh sỏch c a nh n c v phỏt tri n cụng nghi p húa hi n ủ i húa nụng nghi p nụng thụn 14 CHNG 2: I T NG V PHNG PHP NGHIấN C U 2.1 i ... Hỡnh 4.3 ng ủ c tớnh c a bm MAP 50 57 Hỡnh 4.4 Bm th y l c MAP 80 57 Hỡnh 4.5 Thụng s hỡnh h c c a bm MAP 80 58 Hỡnh 4.6 Nguyờn lý ho t ủ ng c a van an ton tỏc ủ ng tr c...
 • 83
 • 392
 • 1

Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất

Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất
... thiết kế mạch bảo vệ động dùng bán dẫn công suất. nớc ta, nhiều năm gần số đơn vị khoa học kỹ thuật đầu t nghiên cứu chế tạo thiết bị bảo vệ chống pha đảo pha động điện sơ việc nghiên cứu chế tạo ... bán dẫn phần tử logic - Nghiên cứu động ba pha cân pha - ứng dụng linh kiện bán dẫn phần tử logic vào việc nghiên cứu, thiết kế mạch bảo vệ động nội dung đề tài Đề tài ứng dụng điện tử công suất ... nội dung đề tài Đề tài ứng dụng điện tử công suất Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động dùng bán dẫn công suất đề tài rộng Các phơng pháp nghiên cứu ứng dụng đòi hỏi nhiều thời gian Vì thời gian...
 • 87
 • 806
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx
... W11 0-0 3-0 2 K W11 0-0 4-2 4 K W11 0-0 5-1 8 K W11 0-0 1-3 6 KW11 0-0 2-2 2TP K W11 0-0 3-0 3 K W11 0-0 4-2 5 K W11 0-0 5-1 9 K W11 0-0 1-3 7 K W11 0-0 2-2 3 K W11 0-0 3-0 4 K W11 0-0 4-2 6 KW11 0-0 5-2 0TP K W11 0-0 1-3 8 K W11 0-0 2-4 1 ... W11 0-0 3-0 5 K W11 0-0 4-2 7 K W11 0-0 5-2 1 KW11 0-0 1-3 9TP K W11 0-0 3-0 6 K W11 0-0 4-3 2 K W11 0-0 1-4 0 K W11 0-0 3-0 7 K W11 0-0 4-3 3 K W11 0-0 3-0 8 K W11 0-0 4-3 4 KW11 0-0 3-0 9TP K W11 0-0 4-1 2 KW11 0-0 3-1 0TP K W11 0-0 3-1 1 ... cấu khung xe wave 110 cc KW11 0-0 0-0 0 KW11 0-0 1-0 0 KW11 0-0 2-0 0 KW11 0-0 3-0 0 KW11 0-0 4-0 0 KW11 0-0 5-0 0 K W11 0-0 1-1 3 KW11 0-0 2-1 6TP K W11 0-0 3-0 1 K W11 0-0 4-1 4 K W11 0-0 5-1 7 KW11 0-0 1-2 8TP K W11 0-0 2-1 8 K...
 • 68
 • 1,053
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu chở nhựa đường 1700 m3 đi sâu nghiên cứu thiết kế bảng điều khiển tại buồng lái lầu máy

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu chở nhựa đường 1700 m3 đi sâu nghiên cứu thiết kế bảng điều khiển tại buồng lái và lầu máy
... Chương2: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BẢNG ĐI U KHIỂN TẠI BUỒNG MÁY VÀ BẢNG ĐI U KHIỂN TẠI LẦU LÁI 2.1Lý thuyết chung hệ đi u khiển buồng máy lầu lái 2.1.1Khái niệm chung Bảng đi u khiển buồng máy( ECC) ... ba tháng thực tập tốt nghiệp, em Ban Chủ nhiệm Khoa Đi n - Đi n tử tàu biển Nhà trường giao cho đề tài : Trang thiết bị đi n tàu chở nhựa đường 170 0m3, Đi sâu nghiên cứu thiết kế bảng đi u khiển ... Hệ thống đi u khiển từ xa máy tàu chở nhựa đường 1700m hệ thống đi u khiển sử dụng kết hợp với phần đi n Đây hệ thống đi u khiển từ xa cách an toàn xác Việc đi u khiển thực cần đi u khiển thuộc...
 • 76
 • 290
 • 0

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÁY THU PHÁT ĐƠN BIÊN SÓNG NGẮN (phần tổ hợp tần số thi công)

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÁY THU PHÁT ĐƠN BIÊN SÓNG NGẮN (phần tổ hợp tần số và thi công)
... sau Hình 2.21: Sơ đồ khối tổng hợp tần số 42 Chơng Thi t kế thi công khối tổ hợp tần số máy thu phát đơn biên sóng ngắn 3.1 Thi t kế sơ đồ nguyên lý khối tổ hợp tần số Mạch dao động chuẩn 27MHz ... pháp tổng hợp tần số Hiện có nhiều phơng pháp tổng hợp tần số, nhng thông dụng ta phân tổng hợp tần số thành loại nh sau: - Tổng hợp tần số thụ động - Tổng hợp tần số tích cực - Tổng hợp tần số ... máy thu phát đơn biên sóng ngắn Do máy thu phát đơn biên thi t kế sử dụng quân trang bị cho cấp chiến thu t yêu cầu phải gọn nhẹ thu n tiện sử dụng Máy công tác chế độ đơn công nên ta thi t kế...
 • 70
 • 427
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất potx

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất potx
... thiết kế mạch bảo vệ động dùng bán dẫn công suất. nớc ta, nhiều năm gần số đơn vị khoa học kỹ thuật đầu t nghiên cứu chế tạo thiết bị bảo vệ chống pha đảo pha động điện sơ việc nghiên cứu chế tạo ... bán dẫn phần tử logic - Nghiên cứu động ba pha cân pha - ứng dụng linh kiện bán dẫn phần tử logic vào việc nghiên cứu, thiết kế mạch bảo vệ động nội dung đề tài Đề tài ứng dụng điện tử công suất ... nội dung đề tài Đề tài ứng dụng điện tử công suất Nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động dùng bán dẫn công suất đề tài rộng Các phơng pháp nghiên cứu ứng dụng đòi hỏi nhiều thời gian Vì thời gian...
 • 88
 • 135
 • 0

nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất

nghiên cứu thiết kế mạch bảo vệ động cơ dùng bán dẫn công suất
... khởi động khỏi lưới điện Động công suất nhỏ sau mở máy, dây quấn khởi động nối vào lưới So với động điện không đồng ba pha kích thước, công suất động điện pha 70% công suất động điện ba pha, động ... truyền động công suất lớn việc tiết kiệm điện có ý nghĩa lớn có nhược điểm phạm vi điều chỉnh tốc độ không lớn mô men động bị tốc độ thấp Một vấn đề hệ thống công suất lớn vấn đề khởi động động cơ, ... phương pháp chuyển mạch dòng điện khoá điện tử 1- Bộ biến tần dùng khóa điện tử với chuyển mạch tự nhiên 2- Bộ biến tần dùng van bán dẫn với chuyển mạch (chuyển mạch nhân tạo chuyển mạch cưỡng bức)...
 • 81
 • 109
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu-thiết kế - lắp ráp hệ thống báo trộm điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại mạng internet giao tiếp máy vi tính

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu-thiết kế - lắp ráp hệ thống báo trộm và điều khiển thiết bị qua mạng điện thoại mạng internet và giao tiếp máy vi tính
... điều khiển thiết bị kết nối tải 1.4.2.7 Khối giao tiếp máy tính: Ngồi vi c báo trộm điều khiển qua điện thoại, hoạt động diễn máy tính kết nối với mạch qua cổng COM Trên máy tính, người điều khiển ... 1.2.3 Điều khiển hệ thống máy tính: Hệ thống điều khiển máy tính qua cổng COM giao thức RS232 Máy tính thơng qua cổng COM làm nhiệm vụ: thứ truyền liệu để điều khiển thiết bị đèn người điều khiển ... thiết bị, người điều khiển phải gọi đến số máy điện thoại nơi lắp đặt thiết bị điều khiển Điện thoại gọi có mạch điều khiển mắc song song với dây điện thoại Thiết bị muốn điều khiển mắc vào mạch điều...
 • 120
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế tọa độnghiên cứu thiết kế máy nghiền đứng xi măngnghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp chia dầu của bơm cao áp bít tông hướng trụcnghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe wave 110ccnghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điện một chiều công suất đến 200 kwnghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo thông số độ dẫn và áp suất của dung dịch lọc máu cho máy lọc thậnnghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng gió công suất nhỏ dùng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửunghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp x quang công nghiệpnghiên cứu thiết kế mô hình máy đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máunghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt điệnngành dệt may việt nam do thiếu đầu tư vào nghiên cứu thiết kế nên phần lớn chỉ quanh quẩn với những mặt hàng cơ bản đơn điệu từ hàng chục năm naynghiên cứu thiết kế quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt nam định công suất 900m3 ng đnghiên cứu thiết kế chế tạo máy làm giàu oxy dùng trong y tế 5 lítphútviện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệpthiết kế mạch đo công suấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấm