nghiên cứu khả năng keo tụ của alginate cacl2 để làm trong nước

Luận văn: Nghiên cứu khả năng sử dụng than bùn xử lí Ni2+ trong nước thải của công ty khoá Việt Tiệp potx

Luận văn: Nghiên cứu khả năng sử dụng than bùn xử lí Ni2+ trong nước thải của công ty khoá Việt Tiệp potx
... nhiều nghiên cứu chứng tỏ khả lưu giữ vốn có than bùn với kim loại nặng Việc xử nước thải than bùn nghiên cứu Hungary Ở sử dụng than bùn Đông Anh than bùn lấy từ mỏ than Lỗ Khê để sử dụng cho ... tan, đặc biệt kim loại nặng Rất nhiều nghiên cứu xác nhận khả than bùn ứng dụng Hungary với việc sử dụng bãi than bùn để xử nước thải sình lầy chứa chất thải công cộng Người ta thấy rằng: 99,2% ... công ti khoá Việt Tiệp, nơi tiến hành nghiên cứu xử nước thải Quy trình mạ điện công ti khoá Việt Tiệp nhập ngoại từ Đài Loan để đáp ứng nhu cầu sản phẩm giai đoạn phát triển bùng nổ đất nước...
 • 31
 • 278
 • 0

nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa vịt trống tsn và vịt mái cỏ nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

nghiên cứu khả năng sản xuất của con lai giữa vịt trống tsn và vịt mái cỏ nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên
... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Vịt TsN, vịt Cỏ lai chúng Sơ đồ lai: TsN x ♀ Cỏ TsC + Địa điểm nghiên cứu: Đề tài tiến hành Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên ... cao khả thích nghi, nâng cao khối lượng trứng vịt TsN, nhằm phát huy ưu giống vịt hướng trứng nói trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất lai vịt trống TsN vịt mái Cỏ nuôi Trung tâm Nghiên ... Giới tính Vịt TsC Vịt TsN Vịt Cỏ Vịt vịt Vịt đực 8 hậu bị (con) Vịt mái 40 40 40 Vịt sinh sản Vịt đực 4 (con) Vịt mái 24 24 24 Số lần lặp lại 2.3.2 Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng Vịt nuôi theo...
 • 87
 • 232
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KEO TỤ CỦA CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRNG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KEO TỤ CỦA CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRNG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS
... Khảo sát khả keo tụ chất rắn lửng nước thải số chủng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu khả keo tụ chất rắn lửng nước thải - Tìm hiểu enzyme ngoại bào có khả keo tụ chất rắn lửng vi ... khuẩn Bacillus Thử nghiệm khảo sát đánh giá khả keo tụ chất rắn lửng chủng Bacillus phòng thí nghiệm 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Thành phần chất rắn lửng nước thải - Các chủng Bacillus ... cứu khả keo tụ chất rắn lửng nước thải Ý nghĩa thực tiễn: Các chủng vi khuẩn có khả keo tụ tốt chọn để làm nước thải 1.5 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan thành phần chất rắn lửng...
 • 45
 • 272
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp phụ hỗn hợp nhũ tương dầu trong nước (ow) bằng vỏ trấu được xử lí với chất hoạt động bề mặt cetyl trymetyl ammonium bromide (ctab) đồ án tốt nghiệp

nghiên cứu khả năng hấp phụ hỗn hợp nhũ tương dầu trong nước (ow) bằng vỏ trấu được xử lí với chất hoạt động bề mặt cetyl trymetyl ammonium bromide (ctab) đồ án tốt nghiệp
... Các chất hấp phụ không phân cực hấp phụ tốt chất bị hấp phụ không phân cực, chất hấp phụ phân cực hấp phụ tốt chất bị hấp phụ phân cực Chất hấp phụ có kích thước lỗ xốp lớn hấp phụ chất bị hấp phụ ... nghịch Hấp phụ vật lý hấp phụ không định vị, phân tử chất bị hấp phụ khả di chuyển bề mặt chất hấp phụ Hấp phụ vật lý tự diễn ra, chất bị hấp phụ có xu hướng bám lên toàn bề mặt chất hấp phụ, ... bề mặt Các vật liệu xốp gọi chất hấp phụ, chất khí (hơi) chất tan dung dịch có khả làm giàu bề mặt chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Còn chất bị hấp phụ “gắn” bề mặt vật liệu xốp gọi chất bị hấp...
 • 81
 • 347
 • 0

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước

nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước
... diện nguồn nước sử dụng ngày, đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước đời với mong muốn thay hóa chất dùng công tác xử nước nói chung keo tụ nước nói riêng ... nghiệp Nghiên cứu đánh giá hiệu keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) - Thu thập tài liệu liên quan đến loài thực vật khả keo tụ - Đánh giá hiệu ... KEO TỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC 41 4.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC NGHIỆM 41 4.2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 41 4.2.1 Giai đoạn 1: nghiên cứu khả keo tụ...
 • 160
 • 482
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước pot

Nghiên cứu đánh giá khả năng keo tụ của một số loại thực vật ứng dụng trong xử lý nước pot
... diện nguồn nước sử dụng ngày, đề tài “ Nghiên cứu đánh giá khả keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước đời với mong muốn thay hóa chất dùng công tác xử nước nói chung keo tụ nước nói riêng ... nghiệp Nghiên cứu đánh giá hiệu keo tụ số loại thực vật ứng dụng xử nước Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) - Thu thập tài liệu liên quan đến loài thực vật khả keo tụ - Đánh giá hiệu ... KEO TỤ CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC 41 4.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC NGHIỆM 41 4.2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 41 4.2.1 Giai đoạn 1: nghiên cứu khả keo tụ...
 • 160
 • 233
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU, SO SÁNH KHẢ NĂNG KEO TỤ CỦA PHÈN NHÔM, PHÈN SẮT, PAC, FAC, VÀ CHITOSAN TẠI CÔNG TY TNHH IN NANU TP.HCM

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU, SO SÁNH KHẢ NĂNG KEO TỤ CỦA PHÈN NHÔM, PHÈN SẮT, PAC, FAC, VÀ CHITOSAN TẠI CÔNG TY TNHH IN NANU TP.HCM
... PAC, FAC Chitosan So sánh ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa kỹ thuật ý nghĩa môi trường phèn nhôm, phèn sắt, PAC, FAC Chitosan So sánh khả keo tụ phèn nhôm, phèn sắt (III), PAC, FAC Chitosan • Lựa chọn ... CÔNG TY TNHH IN NANU 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.6 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ IN TẠI CÔNG TY IN THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ IN NGUỒN PHÁT SINH VÀ ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI Nguồn phát sinh ... khảo sát khả keo tụ phèn sắt (III) 3.1.3 Thí nghiệm khảo sát khả keo tụ FAC 3.1.4 Thí nghiệm khảo sát khả keo tụ PAC 3.1.5 Thí nghiệm khảo sát khả keo tụ Chitosan 3.2 BÀN LUẬN VÀ ĐÚC KẾT Ý KIẾN...
 • 14
 • 514
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên

Nghiên cứu khả năng hấp thụ của một số khoáng tự nhiên
... riêng lớn, nên nói chung, khoáng n y có khả hấp phụ; nhiên, trạng thái tự nhiên, tính hấp phụ chúng không cao Để nâng cao khả hấp phụ, cần xử lý chuyển hóa khoáng tự nhiên cho độ xốp, bề mặt riêng ... thông số cấu trúc vật liệu hấp phụ, xác định khả hấp phụ mẫu khoáng tự nhiên DA v BE đ= chuyển hóa biến tính, đ"ợc thực [3] Xác định thông số đặc tr ng vật liệu hấp phụ Các vật liệu hấp phụ l khoáng ... ảnh h"ởng đến khả hấp phụ khoáng trình hấp phụ nh": loại dầu, nhiên liệu lỏng (xăng, nhiên liệu diesel DO, nhiên liệu nặng FO, mazut, dầu nhờn ), thời gian hấp phụ, nhiệt độ trình hấp phụ, thời...
 • 5
 • 586
 • 3

Nghiên cứu khả năng kéo của liên hợp máy kéo shibaura 3000a với rơ mooc một cầu truyền động thuỷ lực

Nghiên cứu khả năng kéo của liên hợp máy kéo shibaura  3000a với rơ mooc một cầu truyền động thuỷ lực
... mooc Khi < qd lu l ng vo ng c thu l c nh hn lu l ng ra, chuy n ng quay c a cỏc bỏnh xe c u mooc truy n ng c v ng c thu l c a b 10 11 12 U 13 p Hình 2.4 Sơ đồ truyền động thủy lực cho cầu mooc ... nghiờn c u lu n l liờn h p mỏy kộo SHIBAURA- 3000A v R mooc RMH-3000 ti c p nh n c KC.07 - 26 c i ti n v ch t o Hỡnh 2.1 Hỡnh nh mỏy kộo SHIBAURA- 3000A v R mooc RMH-3000 2.1.2.1 Mỏy kộo Ngu n ... kộo SHIBAURA- 3000A v R mooc RMH-3000 .21 2.2 S xỏc nh cỏc kớch th c c b n c a R mooc 25 2.3 S ng h c c a LHM cú truy n ng thu l c tr giỳp c u mooc 26 2.4 S truy n ng thu l c cho c u mooc...
 • 80
 • 646
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở khu vực cửa sông Bạch Đằng - Hải Phòng

Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở khu vực cửa sông Bạch Đằng - Hải Phòng
... dạng tồn thủy ngân môi trường trầm tích bãi nghêu 68 3.3 Đánh giá khả tích tụ thủy ngân nghêu Meretrix lyrata vùng cửa sông Bạch Đằng 70 3.3.1 Nguồn tích tụ thủy ngân nghêu môi ... dạng thủy ngân môi trường (nước, trầm tích) sinh vật khu vực cửa sông Bạch Đằng Đặc biệt kết nghiên cứu metyl thủy ngân tích lũy loài nghêu Meretrix lyrata chưa có số liệu nghiên cứu trước khu vực ... định chế tích tụ thủy ngân tích tụ nghêu nuôi Meretrix lyrata khu vực cửa sông Bạch Đằng điều kiện tự nhiên, đánh giá vai trò thị môi trường Bước đầu nghiên cứu mức độ đào thải thủy ngân phòng thí...
 • 112
 • 324
 • 0

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin phân lập từ ruột cá chim vây vàng nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững
... v chim vây vàng .3 1.1.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i nư c 1.1.2.1 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i 1.1.2.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng Vi ... v t li u 2.1.1 M u chim vây vàng M u chim vây vàng c l y t l ng nuôi chim vây vàng t i Vũng Ngán - Nha Trang - Khánh Hòa Sau mua v ti n hành x lý m u b ng cách m thu l y ph n ru ... 1.1.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i nư c 1.1.2.1 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i Năm 1989, Lâm Li t ng l n u tiên sinh s n nhân t o chim vây vàng thành công ã...
 • 83
 • 406
 • 1

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan phân tử lượng thấp

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan phân tử lượng thấp
... chế kháng khuẩn chitosan 20 • Đặc tính kháng khuẩn chitosan 20 • Cơ chế kháng khuẩn chitosan 20 1.7 Một số nghiên cứu khả kháng khuẩn chitosan phân tử lượng thấp ... tử lượng thấp Hình 3: Chitosan phân tử lượng thấp Chitosan phân tử lượng thấp thu trình thủy phân chitosan trạng thái rắn hydroperoxit Tùy theo điều kiện, chế độ thủy phân chitosan phân tử lượng ... [7] 1.4 Một số nghiên cứu khả kháng khuẩn chitosan phân tử lượng thấp Một số nghiên cứu Uchida cộng sự, 1989 thấy chitosan thuỷ phân nhẹ nhàng chitosanase có khả kháng khuẩn tốt chitosan ban đầu...
 • 63
 • 1,175
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpnghiên cứu tính năng kéo bám của hệ thống di động xích máy nông nghiệp tự hànhnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá rô phinghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệunghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con ngườide tai nghien cuu kha nang sinh san cua lon nai f1nghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulosenghien cứu khả năng sinh sản của lợnkết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệpQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409CV đi số 1024CV đi số 1025Don xin cham phuc khao CH 20164- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)de thi kinh tế phát triển k26 uehMột số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamTuần 9. Động từĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ Y TẾ phần 1 và phần 2Bá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾBài 5. Tây NguyênGIẢNG dạy từ NGỮ TRONG văn học TRUNG đại11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018Bài 22. Thành phố Cần ThơCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆN4 lý thuyết peptit (13)