VẬN DỤNG tư LIỆU LỊCH sử TRONG GIẢNG dạy bài ĐƯỜNG lối đối NGOẠI của ĐẢNG GIAI đoạn 1975 1986

SKKN sử dụng liệu lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam thế kỷ XVI XVIII lớp 10, chương trình chuẩn

SKKN sử dụng tư liệu lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam thế kỷ XVI XVIII lớp 10, chương trình chuẩn
... s dng ging dy lch s Vit Nam t th k XVI n th k XVIII ú l t liu tranh nh, s , bng biu v t liu thnh C th nh sau: a i vi bi 21: Nhng bin i ca nh nc phong kin cỏc th k XVI- XVIII - T liu thnh vn: + ... Nm vng kin thc Lch s 10, phn Lch s Vit Nam t th k XVI n th k XVIII- chng trỡnh c bn v kin thc b tr cn thit Cú k nng phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp kiện vấn đề Lịch sử Bit dng kin thc c ... truyn giỏo ca Alexandorot - Nột p tớn ngng dõn gian Vit Nam - Cỏc tỏc phm hc (ch yu ch Nụm) v cụng trỡnh kin trỳc ca Vit Nam th k XVI- XVIII Khi ging v t tng tụn giỏo, núi n s xut hin v du nhp...
 • 36
 • 100
 • 0

skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông môn công nghệ lớp 12 nhằm tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh

skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông môn công nghệ lớp 12 nhằm tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh
... tài : vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy khái niệm hệ thống thông tin viễn thông môn công nghệ lớp 12 NHằM TĂNG KHả NĂNG Tự HọC, Tự NGHIÊN CứU CủA HọC SINH Họ tên : Phạm Thanh Sơn Sinh ngày ... Thanh Sơn Sinh ngày : 02 - 08 -1975 Năm vào ngành : 01- 09 - 1996 Chức danh : Giáo viên môn Công Nghệ Học vị : C nhõn s phm Địa công tác : Tổ Công nghệ - Sinh học - Địa lý Trờng THPT Nho Quan A Ngời ... thụng tin v vin thụng mụn cụng ngh lp 12 nhm tng kh nng t hc, t nghiờn cu ca hc sinh - Học sinh thích thú, say mê học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo học tập khắc sâu kiến thức học - Học sinh...
 • 37
 • 204
 • 2

giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường trung học phổ thông quảng xương iv thông qua việc vận dụng tấm gương cách mạng trong giảng dạy bài 14 môn giáo dục công dân lớp 10

giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường trung học phổ thông quảng xương iv thông qua việc vận dụng tấm gương cách mạng trong giảng dạy bài 14 môn giáo dục công dân lớp 10
... mạnh dạn cho n đề tài Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường trung học phổ thông Quảng Xương IV thông qua việc vận dụng gương cách mạng giảng dạy 14 môn Giáo dục công dân lớp 10 làm ... để giáo dục cho hệ trẻ Từ sở nói cho khẳng định việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh thông qua việc vận dụng hình tượng gương cách mạng mang lại hiệu cao Thực tế vận dụng gương cách mạng ... vào việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh giảng dạy bài 14 môn GDCD lớp 10 trường THPH Qua ng xương Để nắm thực trạng ý nghĩa to lớn việc vân dụng hình tượng gương cách mạng vào giáo dục...
 • 22
 • 1,620
 • 5

Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài 14 địa lí 8 đông nam á đất liền hải đảo

Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bài 14 địa lí 8 đông nam á đất liền hải đảo
... DỰ ÁN DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN Tên dự án: Vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy 14- Địa 8: TIẾT 20 – BÀI 14: ĐÔNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO Mục tiêu học: Sau học HS phải:: *Kiến thức: Môn Địa ... vực Đông Nam Á: Đông Nam - Hoạt động: cá nhân - Thời gian: 12 phút - Phương tiện: Lược đồ Châu Á, Lược đồ Đông Nam Á GV treo đồ Châu Á, giới thiệu vị trí KV ĐNÁ Yêu cầu HS lên bảng đồ: ? Đông Nam ... nơi có đất nước chùa vàng, có quốc đảo sư tử khu vực Đông Nam Á Bài học hôm tìm hiểu vị trí đặc điểm tự nhiên khu vực này: Tiết 20, 14: Đông Nam Á đất liền hải đảo HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI...
 • 19
 • 1,641
 • 5

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường THPT quảng xương 4 thông qua việc vận dụng tấm gương cách mạng trong giảng dạy bài 14 môn GDCD lớp 10

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường THPT quảng xương 4 thông qua việc vận dụng tấm gương cách mạng trong giảng dạy bài 14 môn GDCD lớp 10
... mạnh ạn chọn đề t i Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường trung học phổ thông Quảng Xương IV thông qua việc vận dụng gương cách mạng giảng dạy 14 môn Giáo dục công dân lớp 10 m ng iến inh ... ớp 10 Mục đ ch việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh chương trình giảng dạy GDCD trường THPT chủ yếu nhằm giúp học sinh hiểu lòng yêu nước, biểu lòng yêu nước giai đoạn trách nhiệm học sinh ... việc giáo dục òng yêu nước cho học sinh giảng d y 14 m n G C ớp 10 trư ng THPH Quảng xư ng Để nắm thực trạng ý nghĩa to lớn việc vân dụng hình tượng gương cách mạng vào giáo dục ng yêu nước cho...
 • 22
 • 79
 • 0

tài liệu đường lối đối ngoại của đảng thời kì trước đổi mới và trong thời kì đổi mới

tài liệu đường lối đối ngoại của đảng thời kì trước đổi mới và trong thời kì đổi mới
... hạn chế việc thực đường lối đối ngoại Đảng thời kỳ trước đổi mới? Câu 3: Phân tích giai đoạn hình thành phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế Đảng thời kỳ đổi mới? Câu 4: Phân ... Phân tích nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế Đảng thời kỳ đổi mới? Câu 5: Phân tích thành tựu, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân thực đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? Câu 6: Anh chị ... động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế” 2.NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Nhiệm vụ đối ngoại Mục tiêu đối ngoại Mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo II.ĐƯỜNG LỐI ĐỐI...
 • 10
 • 14,294
 • 107

Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc dân chủ trong Đường lối chủ trương của Đảng giai đoạn (1930 -1945)

Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc dân chủ trong Đường lối chủ trương của Đảng giai đoạn (1930 -1945)
... I MỐI QUAN HỆ GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC DÂN CHỦ TRONG ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN (1930- 1945) 1.1 Mối quan hệ vấn đề dân tộc dân chủ (giai đoạn 1930 1931) 1.1.1 Đường lối, chủ trương Đảng ... giải vấn đề dân tộc, giải đắn mối quan hệ dân tộc - giai cấp, dân tộc - dân chủ dân tộc - quốc tế Đường lối chủ trương Đảng vấn đề cách mạng dân tộc dân chủ giai đoạn khẳng định Cương lĩnh Đảng năm ... 1945 1.3 Mối quan hệ vấn đề dân tộc dân chủ (giai đoạn 1939 - 1945) 1.3.1 Đường lối, chủ trương Đảng mối quan hệ vấn đề dân tộc dân chủ Ngày 06/11/1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu...
 • 18
 • 880
 • 2

Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1975 đến nay

Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1975 đến nay
... I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986 • Hoàn cảnh lịch sử • Nội dung đường lối đối ngoại Đảng • Kết quả,ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân II ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH ... thành đường lối • Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc • Thành tựu,ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân III LIÊN HỆ THỰC TẾ 1986 1975 1945 2011 1996 1986 1975 Nay I ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM ... hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân ; trị đối ngoại kinh tế đối ngoại - Đổi tăngcường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước hoạt động đối ngoại 3 Thành tựu,...
 • 69
 • 2,074
 • 16

Phân tích đường lối đối ngoại của đảng trong quá trình hội nhập (1)

Phân tích đường lối đối ngoại của đảng trong quá trình hội nhập (1)
... VII, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm đại hội VI đường lối đối ngoại  Các quan điểm, chủ trương đảng qua đại hội , hội nghị dần hình thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa dạng ... 2001 ; Nghị số 07 hội nhập kinh tế quốc tế: đề nhiệm vụ biện pháp tổ chức thực trình hội nhập kinh tế quốc tế Đại hội đại biểu lần X, để quan điểm : thực hiên quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa ... ta đạt hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới, trước hết lĩnh vực kinh tế, kết trình thực quán đường lối, sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa với chủ trương chủ động tích cực hội nhập...
 • 10
 • 399
 • 2

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM THEO TINH THẦN của NGHỊ QUYẾT 29 về đổi mới GIÁO dục và đào tạo THỜI kỳ mới

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM THEO TINH THẦN của NGHỊ QUYẾT 29 về đổi mới GIÁO dục và đào tạo THỜI kỳ mới
... quốc tế giáo dục đào tạo II Nâng cao chất lượng giảng dạy mơn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam theo tinh thần nghị 29 Mơn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam mơn học giảng dạy bậc ... Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải nhấn mạnh hơn, trọng để mơn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng việc nâng cao chất lượng giảng dạy theo tinh thần Nghị 29 với ... hay giảng viên Có đồng tâm nghề nghiệp vậy, phương pháp chất lượng giảng dạy mơn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều hội để nâng cao Kết luận Bộ mơn Đường lối cách mạng Đảng Cộng...
 • 7
 • 511
 • 0

SỬ DỤNG LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ DÂN TỘC Ở TRƯỜNG THPT

SỬ DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ DÂN TỘC Ở TRƯỜNG THPT
... lng mt tit dy, phng phỏp Trong nm hc va qua, nhúm giỏo viờn b mụn Lch s chỳng tụi ó cựng trao i, hc hi rỳt kinh nghim vic s dng t liu lch s a phng dy hc lch s dõn tc Trong quỏ trỡnh thc hin, ... Trung on 209 (n v kt ngha vi trng THPT Sụng Cụng), S on 382 (xó Thnh c thnh ph Thỏi Nguyờn), Xa v Nay (lu tr ti th vin ca trng), mng Internet Thi gian chun b: Trong khong hai tun, tun u cỏc em ... dy hc Trờn õy l phn thc nghim ca tụi v vic s dng t liu lch s a phng ging dy lch s dõn tc trng THPT Trong quỏ trỡnh thc hin cũn rt nhiu hn ch v thiu sút, tụi t thy mỡnh phi c gng nhiu hn na Rt...
 • 29
 • 1,252
 • 8

Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử 7

Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử 7
... tích hợp liên môn giảng dạy lịch sử GVTH: Lê Nam Hành Vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy lịch sử 7 Tích hợp liên môn giảng dạy lịch sử hành động liên kết đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học ... Vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy lịch sử 7 phương… để học sinh tiếp thu kiến thức, biết vận dụng kiến thức lịch sử vào sống ngược lại từ sống để giải vấn đề liên quan đến lịch sử sẽ ... 1.Tích hợp kiến thức môn khoa học tự nhiên giúp HS hiểu rõ thêm lịch sử GVTH: Lê Nam Hành Vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy lịch sử 7 Một số Lịch sử có đề cập đến việc tìm hiểu tiểu sử, đời...
 • 17
 • 485
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường thpt quảng xương 4 thông qua việc vận dụng tấm gương cách mạng trong giảng dạy bài 14 môn gdcd lớp 10vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minhphan tich duong loi doi ngoai cua dang trong van kien dai hoi vibài giảng đường lối đối ngoại của đảngđường lối đối ngoại của đảng từ 1986 đến nayđường lối đối ngoại của đảng trong thời kỳ đổi mớiđường lối đối ngoại của đảng trong đại hội xiđường lối đối ngoại của đảng trong kháng chiến chống phápđường lối đối ngoại của đảng từ 1975 đến 1986nội dung kinh tế của đường lối đối ngoại của đảngnội dung đường lối đối ngoại của đảngnội dung đường lối đối ngoại của đảng thời kỳ trước đổi mớinội dung đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta hiện naytiểu luận đường lối đối ngoại của đảng từ 1975 dến 1986ching sach va duong loi doi ngoai cua dang va nha nuoc tu nam 1995 den nam 2014Công bố thông tin số 670 TB-TMT-HĐQT ngày 1 7 2017Báo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCông ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .Công bố thông tin số 503 TB-TMT-HĐQT ngày 05 05 2016 về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính .Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTNghị quyết số 1193 NQ-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015CBTT số 556 ngày 12 06 2014TB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014Cong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013QUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩn