Bài giảng rây phân tử và vật liệu hấp phụ PGS TS tạ ngọc đôn

RÂY PHÂN TỬ VẬT LIỆU HẤP PHỤ

RÂY PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU HẤP PHỤ
... chất hấp phụ tốt việc hấp phụ chất màu thuốc nhuộm 42 Chuyên đề: Rây phân tử Vật liệu hấp phụ CHƯƠNG IV CHẤT HẤP PHỤ RÂY PHÂN TỬ IV.1 Khái niệm, phân loại cấu trúc rây phân tử IV.1.1 Khái niệm phân ... chất hấp phụ phân cực Chuyên đề: Rây phân tử Vật liệu hấp phụ - Cùng chất hóa học mà có PTL khác cấu tử có PTL lớn hấp phụ tốt không bị ràng buộc hiệu ứng rây phân tử - Với số chất bị hấp phụ có ... Chuyên đề: Rây phân tử Vật liệu hấp phụ MỞ ĐẦU Chương Những vấn đề chung phương pháp hấp phụ I HIỆN TƯỢNG HẤP PHỤ I.1 Hiện tượng hấp phụ Hấp phụ: Là tượng tăng nồng độ chất bị hấp phụ lên bề...
 • 129
 • 327
 • 8

HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VẬT LIỆU POLIME_05

HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME_05
... fructôzơ(M=180) có nhi u liên k t phân c c có nhóm –OH t o liên k t H liên phân t B.Do axit ôlêic g m h u h t kiên k t không phân c c, ch có nhóm –COOH phân c c t o liên k t H liên phân t C.C A B ñ u ñúng ... (2)- ð nh n tinh b t ngư i ta dùng dung dich I2 (3)- Tinh b t h p ch t cao phân t thiên nhiên (4)- Tinh b t polime m ch không phân nhánh (5)- Tinh b t sinh th ñ ng v t s ñ ng hoá khí CO2 A: (1), ... lo i ñư ng ñơn gi n nh t, không thu phân ñư c D: Polisaccarit lo i ñư ng thu phân môi trư ng bazơ s cho nhi u monosaccarit E: M i lo i ñư ng có r t nhi u ñ ng phân v trí tương ñ i c a nhóm –OH...
 • 15
 • 835
 • 2

Hợp chất cao phân tử vật liệu polymer ppsx

Hợp chất cao phân tử và vật liệu polymer ppsx
... đôi phân tử tham gia phản ứng cộng Ví dụ phản ứng lưu hoá cao su Điều chế polime: a) Phản ứng trùng hợp: Là trình kết hợp nhiều phân tử đơn giản giống (monome) thành phân tử polime, tách bớt phân ... - Êbonit: cao su rắn có tới 25 - 40% lưu huỳnh Dùng làm chất cách điện - Têflon : bền nhiệt, không cháy, bền với hoá chất Dùng công nghiệp hoá chất kỹ thuật điện Cao su Cao su vật liệu polime ... môi hữu b) Cao su tổng hợp: - Cao su butađien (hay cao su Buna) Là sản phẩm trùng hợp butađien với xúc tác Na Cao su butađien đàn hồi so với cao su thiên nhiên chống bào mòn tốt - Cao su isopren...
 • 11
 • 475
 • 0

Bài giảng học phần sức bền vật liệu

Bài giảng học phần sức bền vật liệu
... lớp vật liệu nằm dọc trục - Giả thiết mặt cắt ngang phẳng Bernoulli: trước sau biến dạng Mặt cắt ngang luôn phẳng - Giả thiết thớ dọc: trình biến dạng thớ không ép đẩy lên - Giả thiết vật liệu ... Mặt cắt ngang luôn phẳng - Giả thiết thớ dọc: trình biến dạng thớ không ép đẩy lên - Giả thiết vật liệu làm việc giai đoạn đàn hội: nghĩa quan hệ ứng suất biến dạng tuân theo định luật Hooke Nội ... Công thức – Hình vẽ Ứng suất Biến dạng Gồm thành Thớ căng bị dãn dài Chỉ tồn phần ứng suất ra, thớ ngược lại bị co thành phần nội lực pháp dọc theo trục ngắn Biến dạng dài => momen uốn Mz Ứng suất...
 • 16
 • 72
 • 0

Bài giảng Quản lý dự án giai đoạn thực hiện PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Bài giảng Quản lý dự án giai đoạn thực hiện PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn
... kinh tế -> Toà án kinh tế CHT LNG CễNG TRèNH V CHT LNG D N T h o ả m ã n n h u cầ u Quản chất lợng dự án Quản chất lợng Sản phẩm dự án A n t oà n Quản chất lợng thân dự án G ia o h n ... v ban qun d ỏn ph thuc vo hỡnh thc qun d ỏn Cỏc hỡnh thc qun d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh: Thuờ t chc t qun d ỏn Trc tip qun d ỏn ch u t XDCT cú iu kin nng lc v qun d ỏn Khỏch ... hi II QUN Lí GIAI ON THC HIN Qun d ỏn l nhim v c bn ca ch u t, l trung tõm cỏc mi quan h tỏc ng Thc cht qun d ỏn ca ch u t bao gm nhng hot ng qun ca ch u t v ban qun d ỏn Chc nng,...
 • 20
 • 1,030
 • 1

Bài giảng Thực hiện bảng khảo sát bằng bảng hỏi PGS,TS Nguyễn Ngọc Hùng, ThS Nguyễn Thị Hiền

Bài giảng Thực hiện bảng khảo sát bằng bảng hỏi PGS,TS Nguyễn Ngọc Hùng, ThS Nguyễn Thị Hiền
... hướng đích 23 Thực điều tra A.I I Thực kế hoạch điều tra, quan trọng sử dụng bảng hỏi để thu thập liệu từ mẫu khảo sát, Thực khảo sát bảng hỏi đưa bảng hỏi đến người chọn vào mẫu khảo sát •Để làm ... mặt yếu gì? THỰC HIỆN MỘT CUỘC KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC NHƯ THẾ NÀO? Các bước khảo sát 1.CHUẨN BỊ KHẢO SÁT Xỏc định đề tài Mục tiêu Xây dựng Kế hoạch Xây dựng bảng hỏi 2.THỰC HIỆN KHẢO SÁT Thu thập-Xử ... niệm Khảo sát, Bảng hỏi (phiếu câu hỏi, phiếu thăm dò ý kiến) Nắm bắt  Đặt câu hỏi,  Thiết kế bảng hỏi  Chọn mẫu  Tiến hành khảo sát  Thu thập, xử lý, phân tích kết khảo sát  Báo cáo kết khảo...
 • 29
 • 578
 • 1

Bài giảng quản lý dự án giai đoạn thực hiện PGS TS bùi ngọc toàn

Bài giảng quản lý dự án giai đoạn thực hiện  PGS TS bùi ngọc toàn
... kinh tế -> Toà án kinh tế CHT LNG CễNG TRèNH V CHT LNG D N T h o ả m ã n n h u cầ u Quản chất lợng dự án Quản chất lợng Sản phẩm dự án A n t oà n Quản chất lợng thân dự án G ia o h n ... v ban qun d ỏn ph thuc vo hỡnh thc qun d ỏn Cỏc hỡnh thc qun d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh: Thuờ t chc t qun d ỏn Trc tip qun d ỏn ch u t XDCT cú iu kin nng lc v qun d ỏn Khỏch ... hi II QUN Lí GIAI ON THC HIN Qun d ỏn l nhim v c bn ca ch u t, l trung tõm cỏc mi quan h tỏc ng Thc cht qun d ỏn ca ch u t bao gm nhng hot ng qun ca ch u t v ban qun d ỏn Chc nng,...
 • 104
 • 183
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu vật liệu PVV.doc

Báo cáo tốt nghiệp Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV.doc
... trả lời tốt câu hỏi phải bước sử dụng nguồn vốn ,đó công tác tuyển dụng nhân lực. Bởi công tác tuyển dụng nhân lực thực tốt tạo điều kiện cho bước thực cách dễ dàng Tuyển dụng nhân lực tốt giúp ... 2, Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực: 2.1 Bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực: Do thời gian thành lập chưa lâu, quy mô nhân lực chưa thực lớn nên công ty cổ phần đầu vật liệu ... hè… Đánh giá chung: PHẦN II: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV” CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN A- CƠ SỞ...
 • 54
 • 18,899
 • 162

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu vật liệu PVV

Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và vật liệu PVV
... đưa Công ty ngày tiến xa nghiệp phát triển ( lược đồ quy trình tuyển dụng : xem phụ lục ) CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV Hiện nay, công ... hè… Đánh giá chung: PHẦN II: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN A- CƠ SỞ ... ứng yêu cầu công việc,gây khó khăn cho công ty CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV I – Phương hướng phát triển công ty: 1.Phương...
 • 54
 • 2,892
 • 12

Bài giảng lý thuyết sức bền vật liệu phần 2

Bài giảng lý thuyết sức bền vật liệu phần 2
... '' o M = − EIy " = EI 2 l2 2 l2 sin sin πz l πz l = EI = EI 2 l2 2 l2 yo y M(z) = MR + Mp = MR + Py(z) → EI từ suy ra: y( z) = 2 l2 y = EI yo ( z ) 1− P / π EI l2 2 l2 yo + Py hay: (11.5) ... trạng thái 2: ⎤ 1 (Q + P) ⎡ Q Q2 2 T1 = mV = ⎢ Q + P V0 ⎥ = (Q + P) g V0 2 g ⎣ ⎦ 1 (Q + P ) T2 = mv = [ 0] = 2 g Độ giảm động hệ chuyển từ trạng thái sang trạng thái 2: Q2 T = T1 − T2 = V0 2 g (Q ... x2 + M y A Wu Mz Wp Trang 24 - 50 (9 .27 ) SBVL & Điều kiền bền: Theo thuyết bền thứ 3: σ + 4τ ≤ [σ ] Theo thuyết bền thứ 4: σ + 3τ ≤ [σ ] CÁC VẤN ĐỀ SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG Ở CHƯƠNG 10 Trang 25 ...
 • 51
 • 850
 • 6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VẬT LIỆU PVV

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬT LIỆU PVV
... chuyên viên tuyển dụng giàu kinh nghiệm từ Công ty mẹ III – TIẾN HÀNH TUYỂN DỤNG: - - – Chuẩn bị tuyển dụng: Chuẩn bị tuyển dụng công tác thiếu trước bắt đầu trình tuyển dụng. Để trình tuyển dụng diễn ... triển bền vững công ty Công tác đào tạo công nhân công ty áp dụng triệt để Hàng năm công ty tiến hành hoạt động tuyển dụng thêm cử nhân, kỹ sư, cá nhân lực vào làm việc công ty Bảng 6: Cơ cấu lao ... tùy vào đối ng vị trí tuyển dụng Ngoài hình thức làm text thi trắc nghiệm ,Công ty PVV tổ chức thi thực hành ứng viên ứng tuyển vào vị trí công nhân vận hành máy ,công nhân sửa chữa ,công nhân...
 • 13
 • 1,815
 • 3

Tài liệu Bài giảng quang điện tử quang điện pdf

Tài liệu Bài giảng quang điện tử và quang điện pdf
... TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN (Optoelectronic and Photoelectronic Devices) CHƯƠNG CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ § 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1)Tia ... thiệu: * Hiệu ứng quang điện: Phát xạ điện tử từ vật rắn (thường kim loại Oxide) vật liệu bị chiếu sáng xạ (1887- Heinrich Hertz) có đặc trừng : 1) Số điện tử bị phát xạ, xác định dòng điện, tỷ lệ ... tăng, số điện tử tiêm vào miền tái hợp chuyển tiếp PN tăng tăng số photon phát xạ -Cơ thể phản xạ feed back hầu hết số photon vào chuyển tiếp Khi dòng tiêm điện tử chủ yếu dùng thay điện tử thay...
 • 57
 • 291
 • 1

Bài giảng: Nguyên lý gia công vật liệu nguyên lý dụng cụ gia công pot

Bài giảng: Nguyên lý gia công vật liệu nguyên lý và dụng cụ gia công pot
... môn: Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp Material Cutting & Industrial Instruments BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ GIA CÔNG VẬT LIỆU Nguyên Dụng cụ gia công Hà nội, 2011 -1- TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia ... TÀI LIỆU THAM KHẢO VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT 1.1 Những đặc nh vật liệu làm dụng cụ cắt 1.2 Các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (Thép cacbon dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ, thép gió, hợp kim cứng, vật liệu ... dùng làm dụng cụ gia công ren TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp - Viện Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà nội TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp...
 • 35
 • 773
 • 12

Bài giảng học phần Điện Từ

Bài giảng học phần Điện và Từ
... r khong l nh Lng cc in c c trng bi momen in p = ql r (l vectơ độ dài lưỡng cực hướng từ điện tích âm sang điện tích dương) Ta xột tỏc dng ca in trng lờn lng cc in a Trng hp in trng u: 18 +q Trng ... = dS Với mật độ điện mặt S, ta có r r r dS r E = dE = r r (S) (S) (1.14) Nu vt mang in l mt cú th tớch V thỡ mt phn t th tớch dV ca vt s cú in tớch dq = dV Với mật độ điện khối V, ta có: ... ngang rt nh so vi chiu di ca dõy), thỡ in tớch mt phn t chiu di dl ca dõy l dq = dl với mật độ điện dài dây V vect cng in trng ca dõy gõy ti im M cỏch dõy mt khong r: 13 r E= r dE = (L) r...
 • 206
 • 274
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hợp chất cao phân tử và vật liệu polime 05bài giảng môn phân tích và đầu tư chứng khoánbài giảng lý thuyết sức bền vật liệu phần 1báo cáo tốt nghiệp thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và vật liệu pvv docthực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và vật liệu pvvdocbáo cáo tốt nghiệp thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và vật liệu pvvđề cương bài giảng học phần điện và từđề tài thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và vật liệu pvvbài giảng tính chất cơ cảu vật liệubài giảng tính chất nhiệt của vật liệubài giảng tính chất quang của vật liệubài giảng luật đầu tư và xây dựngbài giảng về kế toán nguyên vật liệubài giảng nguyên lý gia công vật liệucông ty cổ phần thép và vật liệu xây dựngufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 03 11 1522269ufma so kx 06 11 1522270ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460KT1TBAI 2 xac dinh dungcu dienBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryPhieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Bao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu le3 ptd participatory technology development