Thuyet minh đồ án tốt nghiệp đường ô tô và đường đô thị

đồ án tốt nghiệp phanh ô du lịch

đồ án tốt nghiệp phanh ô tô du lịch
... hiểu hệ thống phanh ô du lịch, trước hết cần phải biết công dụng đặc điểm yêu cầu đối riêng với loại xe này, phần đồ án giải vấn đề 1.4.1 Giới thiệu chung ô du lịch Ô du lịch loại phương ... đạp phanh khiến cấu phanh tạo mômen ma sát hay gọi mômen phanh MP nhằm hãm bánh xe lại PJ : lực quán tính đặt trọng tâm tô, chiều chuyển động G : trọng lượng toàn tô, đặt trọng tâm RK1 ... điểm đó, em thực nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Khai thác hệ thống phanh ô du lịch Với đề tài trên, phần đầu đồ án giới thiệu sơ lược ô du lịch, trình bày công dụng, bố trí chung,...
 • 67
 • 237
 • 0

bản thuyết minh luận án tốt nghiệp ĐỀ TÀI XÂY DỰNG GÓI PHẦN MỀM SFC CHO ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ THEO CHUẨN IEC 61131-3 - Nghiêm Xuân Trường

bản thuyết minh luận án tốt nghiệp ĐỀ TÀI XÂY DỰNG GÓI PHẦN MỀM SFC CHO ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ THEO CHUẨN IEC 61131-3 - Nghiêm Xuân Trường
... tích cực Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 6113 1-3 20 Bước tích cực 3.3 Các module phần mềm mô đối tượng điều khiển trình tự Các phần mềm xây dựng đồ án trước hết ... thay đổi định cho phù hợp với chức điều khiển SFC tỏ phù hợp cho lập trình điều khiển trình tự với ưu điểm sau: Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 6113 1-3 o Có tương ... TRIỂN 25 Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 6113 1-3 1 XUẤT XỨ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Điều khiển trình tự mảng quan trọng có vai trò không nhỏ điều khiển tự động Có...
 • 27
 • 118
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nhà chung cư cao tầng N105 Ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đồ án tốt nghiệp nhà ở chung cư cao tầng N105 Ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
... Nhà chung cao tầng N105 - Địa điểm xây dựng: Ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Nội - Chức nhiệm vụ công trình: Khu chung cao tầng N105 xây dựng nội thành ... Chiều cao công trình 47,9 SVTH: Trần Khắc Tân Lớp: XDDD2.K50 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: Trần Khắc Tân 27 GVHD: T.S Nguyễn Xuân Huy Lớp: XDDD2.K50 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 28 Bảng tính áp lực gió : GIÓ TĨNH NHÀ ... riêng - chung thành viên gia đình 1.2.2 Giải pháp mặt cắt cấu tạo Công trình gồm 15 tầng ,trong có chiều cao tầng điển hình 3.3m ,chiều cao tầng hầm 3m , tầng có chiều cao tầng 5m ,tầng áp mái...
 • 163
 • 420
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN Việt nam trong điều kiện hiện nay doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN ở Việt nam trong điều kiện hiện nay doc
... nguyên tắc phân cấp quản NSNN Nội dung phân cấp quản NSNN II Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện chế độ phân cấp quản NSNN Việt nam Hoàn thiện NSĐF ... hoàn chỉnh luật NSNN nói chung chế độ phân cấp quản nhân sách nói riêng, tác giả chọn đề tài: Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản NSNN Việt nam điều kiện Từ muốn thông ... Vai trò NSNN chế thị trường II Hệ thống NSNN Chương 2: Phân cấp quản NSNN Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt Nam I Phân cấp quản NSNN Sự cần thiết tác dụng phân cấp quản NSNN Khái...
 • 27
 • 297
 • 0

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 đồng bằng a

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 đồng bằng a
... Cao độ TN (m) (m) 2100 21 93. 66 2200 230 0 2400 2500 2600 2700 2749 .38 2798.85 2800 2868.85 2900 2952.48 30 00 30 36.11 31 00 31 06.11 31 27 .35 32 00 33 00 34 00 34 00.95 34 70.95 35 00 36 00 36 07. 53 3700 37 44.12 ... 3+ 100 Km: 3+ 200 Km: 3+ 300 Km: 3+ 400 Km: 3+ 439 . 53 Km: 3+ 500 Km: 3+ 5 23. 68 Km: 3+ 568 .35 Km: 3+ 600 Km: 3+ 6 13. 02 Km: 3+ 698.02 Km: 3+ 700 Km: 3+ 800 Km: 3+ 804 .37 Km: 3+ 874 .37 Km: 3+ 900 Km: 4+00 Km: 4+100 ... 25. 63 100 100 61.48 38 .52 100 100 48.59 51.41 18.59 81.41 65.19 34 .81 100 KC cộng dồn Cao độ TN (m) (m) 2800 2800.71 2900 30 00 30 11.26 31 00 32 00 33 00 34 00 34 39. 53 3500 35 23. 68 35 68 .35 36 00 36 13. 02...
 • 344
 • 689
 • 2

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 miền núi i

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 miền núi i
... Km2+7 73. 65 Km2+800 Km2+850 Km2+900 Km2+950 Km3 Km3+50 Km3+100 Km3+150 Km3+200 Km3+229.66 Km3+250 Km3 +30 0 Km3 +30 8.19 Km3 +33 2. 13 Km3 +35 0 Km3 +38 7.52 Km3+400 Km3+ 438 .99 Km3+450 Km3+500 Km3+526.17 Km3+550 ... 31 00 31 50 32 00 32 29.66 32 50 33 00 33 08.19 33 32. 13 335 0 33 87.52 34 00 34 38.99 34 50 35 00 35 26.17 35 50 36 00 36 50 37 00 37 50 38 00 MSSV : CĐ02016 Km2+449.99 Km2+499.99 Km2+514.18 Km2+ 535 .72 Km2+549.99 Km2+599.99 ... phân biệt đòa hình phân biệt dựa sở dốc ngang phổ biến sườn đ i, sườn n i sau : Đồng đ i 30 %, n i > 30 % Dựa theo Bảng TCVN 4054-05, đường cấp thiết kế cấp III, đòa hình khu vực miền n i = >...
 • 289
 • 483
 • 0

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 miền núi s

đồ án tốt nghiệp đường cấp 3 miền núi s
... 38 .84 39 .01 38 .5 38 .44 37 .7 36 .35 36 . 03 32.04 30 .36 27. 13 28.68 Ghi Cống Cống Cống Lời mở đầu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ S CẦU ĐƯỜNG Tên cọc Lý trình 29 TC5 NC5 30 ND6 TD6 31 32 P6 33 34 TC6 NC6 35 36 37 ... Km:4+600 Km:4+612. 93 Km:4+654 .32 2700 2800 2826.28 2876.28 2900 30 00 31 00 32 00 33 00 33 40.86 34 00 34 10.86 24 93. 73 3500 35 76.59 36 00 36 46.59 37 00 38 00 38 30.65 38 50.65 39 00 39 73. 19 4000 4065.76 4100 ... Km:4+628 .3 Km:4+655.8 SVTH:NGUYỄN THANH S N Khoảng cách cộng dồn (m) 2900 2927 2997 30 00 30 19.5 30 69.5 31 00 32 00 32 58.8 33 00 34 00 34 48 34 98 35 00 36 00 37 00 38 00 38 77.8 39 00 4000 4100 41 13. 1 41 63. 1...
 • 257
 • 707
 • 4

Đồ án tốt nghiệp cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đồ án tốt nghiệp cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
... 33,8 37,4 41 44,6 48,2 51,8 55,4 59,2 60,85 63,6 1,0 70 1,1 49 1,2 06 1,2 48 1,2 84 1,3 14 1,3 43 1,3 71 1,3 93 1,4 14 1,4 34 1,4 48 1,4 63 1,4 77 1,4 92 1,5 07 1,5 13 1,5 21 146,28 1 31,5 3 138,08 142,84 146,96 ... nhiều tầng cao 40m NGUYỄN ĐỨC NGỌC SƠN-XDDD&CN2 K50 Page 17 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XDDD&CN Cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai có chiều cao nhà H = 63.6m > 40m => Cần tính toán áp lực ...  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH : Tên công trình : Cao ốc văn phòng 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai Chủ đầu tư : Công ty quản lý kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH xây dựng kiến...
 • 203
 • 479
 • 0

thiết kế tổ chức thi công Luận Văn đồ án tốt nghiệp đường bộ

thiết kế tổ chức thi công Luận Văn đồ án tốt nghiệp đường bộ
... Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG GVHD:Th.S VÕ NHƯ BÌNH CHƯƠNG II CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG I Giới thi u phương án thi công dây chuyền: Nội dung phương pháp: - Toàn trình thi công tuyến đường ... Trang 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG GVHD:Th.S VÕ NHƯ BÌNH CHƯƠNG V TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG Nền đường phận chủ yếu công trình đường Nhiệm vụ đảm bảo cường độ độ ổn đònh kết cấu mặt đường ... Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG III GVHD:Th.S VÕ NHƯ BÌNH Chọn hướng thi công: - Căn vào phân bố mỏ vật liệu mạng lưới đường tạm bố trí phương án thi công sau: - Tổ chức dây chuyền tổng...
 • 95
 • 236
 • 0

thiết kế kỹ thuật Luận Văn đồ án tốt nghiệp đường bộ

thiết kế kỹ thuật Luận Văn đồ án tốt nghiệp đường bộ
... III THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG SVTH:NGUYỄN MINH NHẬT Trang 158 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG I GVHD:Th.S VÕ NHƯ BÌNH Kết cấu áo đường cho phần xe chạy: Trong thiết kế sơ ta kiểm tra so sánh ... đoạn tuyến kỹ thuật thiết kế có cống Do phần thiết kế kỹ thuật ta tính toán công trình thoát nước mặt Cụ thể tính toán thủy lực rãnh cống đòa hình I Thiết kế rãnh biên: Yêu cầu thiết kế rãnh : ... Trang 149 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG GVHD:Th.S VÕ NHƯ BÌNH THIẾT KẾ TRẮC DỌC I Thiết kế đường đỏ: Trắc dọc biểu thò độ dốc dọc đường vò trí tương đối phần xe chạy mặt đất Việc vạch đường đỏ...
 • 37
 • 282
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Nhà chung cư cao tầng LICOGI 13

Đồ án tốt nghiệp - Nhà ở chung cư cao tầng LICOGI 13
... trình gồm đơn nguyên độc lập: Đơn nguyên gồm: Trục (A-B-C-D-E) x ( 1-2 - 3-4 - 5-6 ) Đơn nguyên gồm: Trục (A-B-C-D-E) x ( 9-1 0-1 1-1 2-1 3-1 4) Tầng Không gian giải trí: Dành cho hoạt động giải trí công cộng ... diện tích xây dựng Trụ sở Nhà ở: 7155 m2 đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng dân dụng công nghiệp võ văn quyền : lớp : 46xd1 mssv : 133 26 - 45 - Khu nhà vờn thấp tầng 16 hộ tầng: 2928 m2 Những tiêu ... : 133 26 - 45 Phần II kết cấu (45%) Nhiệm vụ đợc giao: - Thuyết minh kết cấu - vẽ thể khổ a1: + kc 01 - Kết Cấu thép khung trục tầng hầm - tầng 14 đồ án tốt nghiệp Khoa xây dựng dân dụng công nghiệp...
 • 230
 • 458
 • 1

Đồ án tốt nghiệp đường

Đồ án tốt nghiệp đường
... đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Lê Văn Bách Căn vào bảng số liệu vẽ biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ LƯN G MƯA THÁN G (Ngày ) (mm) 400 30 300 20 200 10 100 Thán g 10 11 12 BIỂU ĐỒ SỐ NGÀY MƯA Ngày 30 20 10 Tháng ... tơ ơtơ với mép mặt đường đường thẳng Cụ thể ta xét sơ đồ sau: Sơ đồ mở rộng mặt đường đường cong : e e L R B Trường ĐHGTVT CS2 25 L SVTH: Trương Văn Nam Thuyết minh đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Lê ... tính cao độ điểm bình đồ: Nếu điểm D nằm đường đồng mức D có cao độ đường đồng mức Nếu C nằm hai đường đồng mức, cách tính sau: qua D vẽ đường E F vng góc với hai đường đồng mức E' E D' C D F...
 • 158
 • 1,070
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng

Đồ án tốt nghiệp Kỹ Thuật LTE Và Các Ứng Dụng
... điều chỉnh hiệu UE 32 Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng Bảng 2.1 tóm tắt giao thức giao diện cấu hình kiến trúc hệ thống 33 Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái ... nữa, LTE cho phép tận dụng dụng hạ tầng GSM có sẵn (tuy cần đầu tư thêm thiết bị) WiMax phải xây dựng từ đầu Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG LTE ... có nghĩa LTE có nhiều phổ tần sử dụng Wimax Tuy nhiên, khác biệt công nghệ ý nghĩa định chiến WiMax LTE Kỹ Thuật LTE Các Ứng Dụng GVHD ThS Nguyễn Thái Hùng Hiện WiMax có lợi trước LTE: mạng...
 • 104
 • 759
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đườngcác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đườngcâu hỏi đồ án tốt nghiệp đườnghướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp đườngđồ án tốt nghiệp đườngdo an tot nghiep duong bodo an tot nghiep duongmẫu đồ án tốt nghiệp đườngđồ án tốt nghiệp đường đô thịđồ án tốt nghiệp đường sắtđồ án tốt nghiệp đường đại học giao thôngđồ án tốt nghiệp đường bộhướng dẫn đồ án tốt nghiệp đườngđổ án tốt nghiệp đường đô thịthuyết minh dự án phát triển nhà ởNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiCHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Báo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.draft solution of shareholdersThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệu4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016quyet dinh thay doi niem yet cp gdtDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNNghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20115. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)