Đề Thi Thử Môn Sinh Học Lớp 12 l 90 phút

Tuyển tập đề thi HSG môn Sinh học Lớp 12 TP.HÀ NỘI pot

Tuyển tập đề thi HSG môn Sinh học Lớp 12 TP.HÀ NỘI pot
... Cho biết chu trình nhân lên virus tế bào vật chủ 2- Nêu đặc điểm pha sinh trưởng quần thể vi khuẩn 3- Có thể sử dụng kháng sinh penicillin để chữa bệnh virus gây không Giải thích 4- Franken Conrat ... lập virus A Hãy giải thích kết Câu III: 1- Khi ứng dụng lên men lactic việc muối chua rau , số học sinh nhận xét sau: a- Vi khuẩn lactic phá vỡ tế bào làm cho rau tóp lại b- Các loại rau muối dưa ... vai trò vi sinh vật giai đoạn viết phương trình trình lên men Câu IV: 1- Người ta nhận thấy : a- Cây thường bị héo bón nhiều phân vô b-các nguyên tố vi lượng cần lượng nhỏ trồng mà thi u phân...
 • 6
 • 756
 • 18

Tuyển tập ngân hàng đề thi HKII môn Sinh học lớp 12

Tuyển tập ngân hàng đề thi HKII môn Sinh học lớp 12
... Tiến sinh học, thoái sinh học, phân li sinh học B Tiến sinh học, kiên định sinh học, phân li sinh học C.Tiến sinh học, thoái sinh học, kiên định sinh học D.Thoái sinh học, kiên định sinh học, ... tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học tiến hóa sinh học B tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa lí học tiến hóa sinh học C tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học tiến hóa tiền sinh học D tiến hóa hóa học, tiến ... nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật có tác động trực tiếp sinh vật B Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh...
 • 66
 • 2,836
 • 25

Tuyển tập đề thi HSG môn Sinh học Lớp 12 Tp. Hà Nội (2007, 2008)

Tuyển tập đề thi HSG môn Sinh học Lớp 12 Tp. Hà Nội (2007, 2008)
... lên theo chế ? 3- Bộ nhiếm sắc thể lưỡng loài có 20 nst Hãy cho biết có nst đựoc dự đoán tế bào sinh dưỡng thể : a- không nhiễm c-ba nhiễm e-ba nhiễm kép b-một nhiễm d- bốn nhiễm f- bốn nhiễm ... lúa thứ hệ lại thân thấp hạt dài chiếm 6,25% *) Với lúa thứ hai hệ lai thân thấp hạt dài chiếm 12, 5% Biết gen thuộc nhiếm sắc thể đồng dạng khác gen tính trạng Xác định kiểu gen P viết sơ đồ ... , tròn trội so với vàng , bầu dục Lai cà chua đỏ, dạng tròn với F1 thu đựoc 602 đỏ , bầu dục: 120 6 đỏ , dạng tròn : 604 vàng dạng tròn Hãy biện luận xác định kiểu gen P viết sơ đồ lai kiểm chứng...
 • 2
 • 255
 • 3

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx

Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến ppsx
... n không bao g m lo i sau: ð t bi n gen ho c nhi m s c th gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th ð t bi n gen không gây ch t ho c làm m t kh sinh s n c a cá th Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh ... riêng) Ngoài gi i h n này, sinh v t s b ñ t bi n ho c b ch t T; R H; G H; R B; R A Khi nói v m c ph n ng, n i dung dư i ñây không ñúng: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – ... t t T t c ñ u ñúng -D Nh ng lý d n ñ n su t c a gi ng không cao: Gi ng không t t ði u ki n canh tác không phù h p Gi ng t t k th ât nuôi tr ng không phù h p T t c ñ u ñúng -D Bi n d di truy n...
 • 6
 • 322
 • 0

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 12

đề thi hsg môn sinh học lớp 9, đề số 12
... định kiểu gen, kiểu hình F1 viết sơ đồ lai -HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI MÔN SINH HỌC LỚP (THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2 012) Câu : (3 điểm) Cấu trúc chức ADN (gen), ARN Prôtêin theo bảng : ... 0,25 điểm Câu (3,5 điểm): Nội dung a Số gen số lần nhân đôi gen : Điểm - Số lượng nuclêôtit gen : N = C 20 = 60 20 = 120 0 (N) - Gọi x số lần nhân đôi gen Ta có số lượng nuclêôtit môi trường cung ... chế sinh trai, gái người Quan niệm cho người mẹ định việc sinh trai hay gái hay sai? Nội dung Điểm - Ở nam: qua giảm phân cho loại tinh trùng 22A + X 22A + Y 0,5 điểm - Ở nữ : qua giảm phân sinh...
 • 5
 • 323
 • 1

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN SINH HỌC - LỚP 11

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN SINH HỌC - LỚP 11
... với phép trên? Tại sao? - Hết ́ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THÔNG 30/4 ́ ́ ́ LẦN THƯ XIII TẠI THÀ NH PHÔ HUÊ ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - LỚP 11 Câu I: (6đ) 0, đ - Bảo vệ: màu sắc phù hợp ... X) = 2.(1đ) 0, đ - chọn câu D 0, 25 đ - Do có mã mở đầu, mã kết thúc 0, 25 đ - Do có đoạn intron (1đ) a 0, 25 đ - Đúng 0, 25 đ - loại có liên kết Hiđrô b 0, 25 đ - Sai 0, 25 đ - Prôtêin bậc có ... 25 đ - Tần số thường gặp mèo rừng: / ( + +5 + 10 + 4) x 100 = 11, 8% * Nhận xét 0, đ - Thỏ có độ thường gặp 100% nên loài thường gặp loài có tần số cao 0, đ - Mèo rừng có độ thường gặp 11, 8%...
 • 5
 • 560
 • 15

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC 2009 potx

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC 2009 potx
... 30 SINH1 2HKI4B: Sự phát sinh sống đất kết trình tiến hóa A hoá học tiến hoá tiền sinh học B hoá học tiến hoá lý học C tiền sinh học tiến hoá sinh học D lý học tiến hoá sinh học PA: A Câu 31 SINH1 2HKI5H: ... tiến hóa A hoá học B lý học C sinh học D tiền sinh học PA : D Câu 17 Quá trình làm sở cho di truyền sinh sản A phiên mã di truyền B tự ADN C mã ARN D tổng hợp prôtêin PA : B Câu 18 SINH1 2HKI2B: ... biểu tính trạng c thể sinh vật C gây chết giảm sức sinh sản c thể sinh vật D làm khả sinh sản sinh vật PA: A Câu SINH1 2T11B: Cơ thể sinh vật có nhiễn sắc thể hẳn cặp t ương đồng gọi A thể hai nhiễm...
 • 6
 • 201
 • 0

ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 11.TP ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC LỚP 11.TP ĐÀ NẴNG
... GIỎI THÀNH PHỐ MÔN SINH HỌC - LỚP 11 Năm học 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Nôi dung Câu 1: (1,25 điểm) a Rễ hấp thụ Nitơ dạng NO3- NH4+ b Tên nhóm sinh vật vị trí ... động sinh lí Câu 8: (1,25 điểm) Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật nhiệt động vật biến nhiệt nào? - Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI HỌC SINH ... khử CO2 lục giậu lạp TB bao bó mạch Hô hấp sáng Có Không Không Năng suất sinh Trung bình Cao Thấp học b Năng suất sinh học nhóm thực vật CAM thấp nhóm thực vật C3 - Nhóm thực vật CAM sử dụng phần...
 • 5
 • 721
 • 12

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12
... II MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA SỰ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN Đột biến tế bào mầm sinh dục đột biến soma Các tế bào thể chia làm hai loại : Các tế bào mầm sinh dục sản sinh tế bào sinh tinh tế bào sinh ... trở nên kháng chất kháng sinh Việc người sử dụng loại thuốc trừ sâu kháng sinh tạo nên môi trường sống sinh vật đột biến tạo cho chúng khả kháng với thuốc trừ sâu kháng sinh nói Các cá thể không ... môi trường ? Ví dụ : Một quần thể E.coli cấy vào môi trường Streptomycin phần lớn vi khuẩn chết Nhưng có số tế bào kháng kháng sinh streptomycin sinh trưởng phát triển mạnh Một câu hỏi đặt : Đột...
 • 13
 • 1,447
 • 1

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 03 ppt

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 03 ppt
... l : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 l : A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa C 0,36AA : 0,24Aa : ... động 01 4: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần ... tính 02 6: Tấn số tương đối alen A quần thể I 0,2; quần thể II 0,1 Quần thể có nhiều thể dị hợp tử Aa hơn? Tần số thể dị hợp quần thể bao nhiêu? A quần thể I có nhiều thể dị hợp Aa Quần thể I: 0,32Aa;...
 • 11
 • 230
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 02 pptx

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 02 pptx
... trắng: r (lặn không hoàn toàn), Rr cho hồng Gen H: cao (trội), gen h: thấp (lặn) cặp gen nằm cặp NST khác Khi cho lai dâu tây dò hợp cặp gen trªn:F1 có tỉ lệ kiểu hình l : A 9:3 :3 ;1 B 3; 6:3 : 1:2 :1 ... 3; 6:3 : 1:2 :1 C 1:2 ; 1:2 : 4:2 :1 ;2;1 D Cả câu sai Câu 18 Ở b : gen A quy đònh lông đen, a: lông vàng Trong quần thể, bò lông vàng có 171 con, chiếm 9% tổng số cá thể đàn Tần số gen A l : A 0,09 B 0,3 ... kiểu gen hệ thứ tư l : A 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa B 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa C 0,45AA: 0,40Aa: 0,15aa D 0,39AA: 0,52Aa: 0,09aa Câu 11 Đóng góp chủ yếu thuyết tiến hóa M Kimura l : A Phủ nhận thuyết...
 • 11
 • 186
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 01 pps

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 01 pps
... F2 A 1AAAA:8AAAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa B 1aaaa:18AAaa:8AAa:8Aaaa:1AAAA C 1AAAA:8AAAa:18Aaa:8Aaaa:1aaaa D 1aaaa:8AAAA:8Aaaa:18AAaa:1AAAAA Câu 4 7: Trong quần xã, quần thể ưu quần thể c : A Vai trò ... 3 1: Tính trạng có mức phản ứng hẹp l : A Lượng mỡ da người B Chiều cao người C Màu mắt người D Lượng hồng cầu máu Câu 3 2: Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, chất hữu tổng hợp từ chất vô nh : A ... polipeptít ngắn lại B Một số trường hợp xuất hiên dang thay A - T T-A C Đa số trường hợp dẫn đến thay axit amin D Luôn làm thay đổi axit amin phân tử prôtêin tổng hợp Câu 2 0: Loại hoá chất dẫn đến...
 • 8
 • 223
 • 0

Đề thi khảo sát sinh học lớp 12 - THPT Yên Định pptx

Đề thi khảo sát sinh học lớp 12 - THPT Yên Định pptx
... nhiờn mi giỳp cho qun th trỡ nũi ging - Ht - áp án Đề THI KHảO SáT CHấT Lợng lớp 12 Năm học 2010 2011 Môn: sinh học 5/5 Mó thi 121 MãA 122 A A B 31 32 33 A B C D 34 D D 35 C C 36 ... chm ph thuc vo yu t no say õy? - Quỏ trỡnh phỏt sinh v tớch lu cỏc gen t bin mi loi - p lc chn lc t nhiờn - H gen n bi hay lng bi - Ngun dinh dng nhiu hay ớt - Thi gian th h ngn hay di A 1, 3, ... bi, c phỏt sinh quỏ trỡnh phõn bo nguyờn phõn B t bin a bi l, c phỏt sinh gim phõn to giao t b hoc m C Lch bi, c phỏt sinh quỏ trỡnh gim phõn to giao t b v m D a bi chn, c phỏt sinh quỏ trỡnh...
 • 6
 • 231
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg môn sinh học lớp 12 tỉnh vĩnh phúcđề thi hk2 môn sinh học lớp 12đề thi hsg môn sinh học lớp 12đề thi thư môn sinh hoc lop 8tuyển tập ngân hàng đề thi hkii môn sinh học lớp 12đề thi thử môn sinh họcMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sônghiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHONghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcHCM voi CNMarx lenin