Học tốt vật lí 6 phần 2

Dạy và học tốt Vật 11 Chương 2

Dạy và học tốt Vật lí 11 Chương 2
... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C...
 • 11
 • 558
 • 7

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 6:(phần 2)

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 6:(phần 2)
... -KEY UNIT TEST I 1c 2d 3c 4d 5c II 6a 7c 8a 9a 10d 11a 12a 13d 14d 15a III 16c 17b 18b 19d 20c IV 21d 22d 23b 24b 25b 26a V 27d 28c 29d 30d 31c TEST I 1d 2d 3a 4d 5c H 6a 7b 8d 9b 10a 11b ... 16a 17c 18d 19d 20d IV 21d 22b 23b 24a 25c 26b V 27d 28b 29a 30c 31d TEST I 1c 2b 3b 4a 5a II 6a 7c 8a 9b 10a 11b 12a 13a 14b 15a III 16b 17b 18d 19b 20b IV 21a 22b 23d 24b 25d 26c 27b 28c V 29c ... V 29c 30d 31b 32d 33d TEST I 1c 2b 3b 4d 5b II 6b 7b 8c 9a 10a 11a 12a 13b 14a 15a III 16c 17b 18d 19b 20d IV 21a 22b 23a 24b 24a 26a 27c 28b V 29d 30c 31c 32a 33d Listening 6.1 Man: Woman: 6.2...
 • 11
 • 484
 • 1

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2

ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN 6 - TẬP 2
... Đ - ê bắt đầu làm thơ viết tiểu thuyết Tác phẩm xuất bản: Chú nhóc (18 86) ; Những th viết từ cối xay gió (1 869 ); Tác-ta-ranh xứ Ta-rax-công (18 72) , Tác-ta-ranh núi An-pơ (1885), Cảng Ta-rax-công ... nghĩ sao? C Kết - ấn tợng sâu đậm em ngày mùa đông gì? - Lời chào tạm biệt - Lời chúc nhắn nhủ buổi học cuối (An-phông-xơ Đ - ê) I Tác giả An-phông-xơ Đ - ê (184 0- 1897) nhà văn thực nhân đạo ... triển, tồn bên nhà văn, không phụ thuộc vào tình cảm, ý muốn nhà văn" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 19 92) Các học: Bài học đờng đời (trích...
 • 174
 • 4,115
 • 26

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Vật 62

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Vật lí 6 kì 2
... 20 0C = 320 F + (20 .1,80F) = 68 0F = 300C Sự chuyển thể: 860 F= ( 860 F- 320 F) : 1,80F Sự nóng chảy đông đặc a, Nóng chảy: Là trình chuyển từ thể rắn ... cõu tr li ỳng: A 98,6F C 27 6K o B 31 K D 37oC 8.Kt lun no sau õy l ỳng so sỏnh nhit nhit giai Xen-xi-ut v nhit giai Fa-ren-hai? Chn cõu tr li ỳng: A 1,8oC = 1oF C 1oC = 32oF B 1oC = 1oF D 1oC ... lỏng 2. Nhiệt kế rợu dùng để đo nhiệt độ nớc sôi rợu sôi 800C nớc sôi 1000C Khi nớc sôi rợu hoá hơi, dùng nhiệt kế thuỷ ngân đợc thuỷ ngân có Ngời ta không dùng nhiệt kế nớc nớc co dãn nhiệt không...
 • 11
 • 813
 • 1

Vật 6 - Đề 2

Vật Lí 6 - Đề 2
... từ trừ 0 ,25 đ 4/ Câu hỏi Đúng – Sai (1đ) Câu 1: Sai 0,5đ Câu 2: Đúng 0,5đ II/ TỰ LUẬN (5Đ) Câu 1:(1đ) 22 0C = 0oC + 22 oC = 32 + 1,8 x 22 0,5đ o = 71 ,6 F 0,5đ Câu 2: ( 1đ) - Có cong 0,5đ - Cong phía ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II MÔN VẬT LÍ I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5đ) 1/ Câu hỏi nhiều lựa chọn ( 3đ) :mỗi câu 0,5đ Câu 1: B Câu 2: A Câu 4: C Câu 5: D 2/ Câu hỏi điền khuyết: (1đ) ... đồng 0,5đ Câu 3: (3đ) a/ Ở phút thứ 1đ b/ phút 1đ c/ Từ phút thứ  phút thứ 15 1đ Câu 3: C Câu 6: C 0,5 đ 0,5đ ...
 • 2
 • 74
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - MÔN VẬT 12 - SỐ 2 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - MÔN VẬT LÍ 12 - SỐ 2 pptx
... cực đại vật a = 2m/s2 Chọn t= lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ, phương trình dao động vật : Trang 4/6 - Đề số A x = 2cos(10t ) cm B x = 2cos(10t + ) cm C x = 2cos(10t - /2) cm ... HẾT - ÁP ÁN B 21 D 41 D B 22 B 42 B A 23 C 43 D B 24 C 44 B D 25 C 45 A A 26 A 46 D D 27 C 47 B C 28 B 48 A B 29 A 49 B 10 A 30 D 50 C 11 D 31 B 51 D 12 C 32 C 52 C 13 A 33 D 53 D 14 D 34 A ... tần số 20 00 Hz Hỏi người đứng cạnh đường ray nghe âm có tần số bao nhiêu? (tốc độ âm không khí v = 340 m/s) A 20 58, 82 Hz 19 42, 86 Hz B 20 58, 82 Hz 20 60,6 Hz C 20 60,60 Hz 19 42, 86 Hz D 19 42, 86 Hz 20 60,60...
 • 6
 • 139
 • 1

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HOC MÔN VẬT 6,7,8,9.CÔNG NGHỆ 8

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HOC MÔN VẬT LÍ 6,7,8,9.CÔNG NGHỆ 8
... Hạnh phúc _ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC KHỐI NĂM HỌC 2013 – 2014 Giáo viên: Võ Tiến Đạt Bộ môn: Vật TUẦN TÊN BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG TBDH TIẾT TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC PPCT HỌC KÌ I ... Hạnh phúc _ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC KHỐI NĂM HỌC 2013 – 2014 Giáo viên: Võ Tiến Đạt Bộ môn: Vật TUẦN TÊN BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG TBDH TIẾT TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC PPCT HỌC KÌ I ... Hạnh phúc _ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC KHỐI NĂM HỌC 2013 – 2014 Giáo viên: Võ Tiến Đạt Bộ môn: Vật TUẦN TÊN BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG TBDH TIẾT PPC T TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC KÌ I CHƯƠNG...
 • 20
 • 621
 • 38

Chuyên đề để học tốt Vật

Chuyên đề để học tốt Vật lí
... KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ CHỨA VÔN KẾ QUA CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NÂNG CAO VÂT LÍ NĂM HỌC :2006 -2007 ĐỀ TÀI:GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BÀI TOÁN VỀ MẠCH ... VẤN ĐỀ 1/Kết quả: Sau giáo viên thực qui trình dạy chất lượng học tập học sinh môn tự chọn môn học có liên quan nâng lên qua bảng thống kê sau: Năm học 2005-2006 2006-2007 Lớp 9 Số lượnghọc sinh ... TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ CHỨA VÔN KẾ QUA CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NÂNG CAO VÂT LÍ I /ĐẶT VẤN ĐỀ: Qua trình dạy tự chọn môn vật lớp nhiều năm nhận thấyTrong dạng toán mạch điện dạng toán mạch điện...
 • 11
 • 216
 • 0

Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt Vật 9

Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt Vật lí 9
... Giảng dạy môn vật 93 ; 94 ; 95 chất lượng sau : Mô n Lớ p Sỉ số 93 41 11 29, 3% 15 36,6% 11 26,8% 7,3% 94 39 10 25,6% 18 46,2% 23,1% 5,1% 95 39 13 33,3% 18 10 25,7% 1 19 35 29, 4% 49 41,2% 30 TC ... R3 -2- 3/- Dạy tiết thực hành : Hầu hết kiến thức vật rút từ thực nghiệm để học sinh khắc sâu kiến thức, vững tin vào kiến thức yêu cầu học sinh phải biết mắc mạch điện theo sơ đồ, biết sử ... Cần lưu ý học sinh mắc nên để khóa mở đóng khóa đọc giá trò dụng cụ đo Muốn giá trò dụng cụ đo cần cho học sinh xác đònh độ chia nhỏ dụng cụ trước đo Vì dụng cụ độ chia nhỏ khác Nếu học sinh nắm...
 • 4
 • 427
 • 0

đề thi thử đại học môn vật trường Phan bội châu

đề thi thử đại học môn vật lí trường Phan bội châu
... 5,495.1023 hạt D 54,95.1023 hạt Câu 24: Một vật dao động điều hòa vật có li độ x = 3cm vận tốc vật v = 40cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50cm/s Tỉ số động vật li độ x = 4cm 9 A B C D 16 11 ... 2N/m, vật nhỏ khối lượng m = 80g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang µ = 0,1 Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10cm thả nhẹ, lấy g = 10m / s Vận tốc lớn mà vật ... hiệu dụng cực đại đoạn mạch Giá trị dung kháng tụ điện trường hợp cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại A 40Ω B 200Ω C 250Ω D 100Ω Câu 41: Một nguồn sóng A có tốc độ truyền sóng môi trường 340m/s,...
 • 10
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoc tot vat li lop 6 bai 1sáng kiến kinh nghiệm dạy vật lí 6 phần nhiệt họcđáp án đề thi vật lí 6 năm 2015 học kì 2đề kiểm tra học kì vật lí 6giáo án vật lí 6 bài 26học tốt vật lí 11cách học tốt vật lí 11phương pháp học tốt vật lí 11đề thi đại học môn vật lí khối a 2013để học tốt vật lí 11học tốt vật lí 11 nâng caovật lí 6 bài 23 thực hành đo nhiệt độôn tập vật lí 6 kì 2vật lí 6 bài 28 sự sôibài tập vật lí 6 bài 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ