tiểu luận cao học Vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì phát triển kinh tế hiện nay

Tiểu luận giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế,

Tiểu luận giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế,
... chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tảng tư tưởng chủ đạo giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc phát triển bền vững dân tộc Ba là, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình phát triển kinh tế phải ... tộc Trên sở phát huy tính sáng tạo giữ gìn sắc văn hóa dân tộc phát triển kinh tế, ngăn chặn bảo thủ, trì trệ hay phiêu lưu mạo hiểm phát triển dân tộc Năm là, phát triển kinh tế văn hóa phải gắn ... màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hóa Bản sắc văn hóa dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hóa giữ tính nhất, tính quán trình phát triển Với vai trò “bệ đỡ” sắc văn hóa dân tộc giúp cho dân tộc...
 • 15
 • 2,990
 • 10

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế vậy, sắc văn hóa dân tộc chứa đựng tính nhân loại, tính khu vực tính dân tộc II Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Khái quát ... dụng vǎn hóa để thực "diễn biến hòa bình" Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Phương hướng để giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập Quốc tế Mở cửa hội nhập Quốc tế thực ... bền vững dân tộc Ba là, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình phát triển kinh tế phải chủ thể văn hóa thực Mọi nguồn lực bên phát huy Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế hiệu...
 • 9
 • 6,388
 • 104

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... dân tộc ta Mỗi dân tộc giới có văn hóa riêng Khi tất mất, văn hóa lại, để phân biệt dân tộc với dân tộc Vì vậy, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, có khác người nước ? Việc giữ vững văn hóa dân tộc ... đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời kì hội nhập Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc thực trang tình hình nay, Đảng nhà nước ta có chủ trương sách cụ thể kịp thời nhằm giữ gìn ... giao lưu quốc tế , tiếp thu có chọn lọc hay, tiến văn hóa dân tộc khác Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với chống lạc hậu, lỗi thời phong tục tập quán, lề thói cũ Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống...
 • 6
 • 1,205
 • 5

Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển

Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển
... II / Phát huy nội lực văn hóa trình phát triển III / Toàn cầu hoá sắc văn hoá dân tộc Chơng IV : Một số giải pháp nhằm phát huy sắc văn hóa dân tộc thời kỳ phát triển I / Một số giải pháp ... niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chơng II: Tại phải đa vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh ... cầu đại * Chơng IV : Một số giải pháp nhằm phát huy sắc văn hóa dân tộc thời kỳ phát triển 18 I / Một số giải pháp trớc mắt để xây dựng văn hóa tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc Để góp phần thực...
 • 26
 • 329
 • 1

Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển

Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển
... lối sống Bản sắc văn hoá dân tộc đậm đà hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Vị trí sắc văn hóa dân tộc : Bản sắc văn hoá dân tộc giữ vị trí quan trọng : Nguyễn Văn Mười a/ Chính sắc văn ... dân tộc , hình thức nghệ thuật truyền thống ,v.v Nước ta có 54 dân tộc Trong văn hóa đa dân tộc nước ta , dân tộc anh em có sắc riêng Giữ gìn phát huy sắc dân tộc tất dân tộc anh em phát huy ... Văn hoá mang sắc dân tộc Nguyễn Văn Mười - Bản sắc dân tộc biểu dân tộc lịch sử tồn phát triển , giúp cho dân tộc giữ tính ( tính độc đáo ) , tính thống , tính quán so với thân - Bản sắc dân...
 • 49
 • 227
 • 1

tiểu luận bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế

tiểu luận bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế
... niệm sắc văn hoá dân tộc 04 thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? 04 II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở 05 Chơng II: Tại phải đa vấn đề giữ gìn sắc 08 văn hoá dân tộc ... , biểu tính liên tục văn hoá II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chủ trơng Đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc kinh tế mở Nói dân tộc sắc văn hoá dân tộc tách khỏi quan hệ ... Bản sắc dân tộc kinh tế mở điều tất yếu cần thiết giai đoạn B / giảI vấn đề Chơng I Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? Khái niệm : Bản sắc dân tộc...
 • 22
 • 1,852
 • 14

Quan điểm chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời hội nhập

Quan điểm chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập
... 2) Quan điểm chủ trương Đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời hội nhập Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc thực trang tình hình nay, Đảng nhà nước ta có chủ trương ... dân tộc giới có văn hóa riêng Khi tất mất, văn hóa lại, để phân biệt dân tộc với dân tộc Vì vậy, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, có khác người nước ? Việc giữ vững văn hóa dân tộc thể ngã dân tộc, ... kịp thời nhằm giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập Điều thể rõ qua Nghị hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khóa VIII Đảng đưa quan điểm đạo sau: Văn hóa tảng tinh thần xã hội, ...
 • 6
 • 3,866
 • 54

Luận văn tốt nghiệp " Đánh giá tình hình phát triển kinh tế hiện nay " potx

Luận văn tốt nghiệp
... LỤC CHƯƠNG I : ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2001 – 2005 1.Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2001- 2005 2 .Đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ba năm ... Tập trung đạo triển khai tiến độ số dự án lớn chương trình phát triển công nghiệp có tính định b Hoàn thiện chế sách phát triển công nghiệp Chú trọng phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, ... vực t nhân khoảng 20% Đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2001-2003: 2.1 Những thuận lợi khó khăn Thuận lợi: * Tình hình giới: Từ năm 2000, kinh tế giới có dấu hiệu...
 • 37
 • 247
 • 0

ĐỀ TÀI: “ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY “ pot

ĐỀ TÀI: “ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY “ pot
... sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế em chọn đề tài Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lược phát triển kinh tế nay để thực khoá luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài làm ... Nội Nam Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế công nghiệp dịch vụ kinh tế Trên phương diện nội lĩnh vực công nghiệp, sách phát triển ... Nội Nam Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế Chương Thực trạng sách công nghiệp Việt Nam I THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI Chính sách công nghiệp...
 • 111
 • 131
 • 0

nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện chương mỹ, thành phố hà nội

nghiên cứu đời sống văn hóa nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế ở huyện chương mỹ, thành phố hà nội
... môn Kinh tế nông nghiệp v Chính sách - Khoa Kinh tế & PTNT, Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội đ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ho n th nh luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn cán phòng Văn hoá v Thông ... n húa xó h i Trong nhi u y u t t o ủi u ki n cho húa phỏt tri n, kinh t ủúng vai trũ quan tr ng, kinh t phỏt tri n thỡ m i cú kinh phớ ủ u t cho cỏc d ỏn v cỏc chng trỡnh húa Kinh t thỳc ủ y ... 2.2.1 Kinh nghi m c a m t s n c trờn th gi i v phỏt tri n kinh t ủi ủụi v i phỏt tri n húa Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c kinh t 27 iii 2.2.2 Th c ti n phỏt tri n kinh t...
 • 155
 • 190
 • 0

Tiểu luận về bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở

Tiểu luận về bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở
... tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam 2.1 Mối liên hệ biện chứng tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường 2.2 Môi trường bị huỷ hoại sách tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2.2.1 Trong công nghiệp ... môi trường người, môi trường dần bị suy thoái, mối liên kết mạng lưới sống dần bị phá vỡ Sự tăng trưởng kinh tế ngày nhanh, mặt nâng cao đời sống người dân mặt khác gây sức ép mạnh mẽ lên môi ... nghiệp 2.2.2 Trong nông nghiệp 11 2.2.3 Trong du lịch - biển 11 2.2.4 Gia tăng mức tiêu thụ 12 2.3 Hậu ô nhiễm môi trường 13 2.4 Giải pháp giải vấn đề 13 Tài liệu tham khảo 17 Lời mở đầu Chúng...
 • 7
 • 270
 • 1

Báo cáo khoa học: "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay" ppsx

Báo cáo khoa học:
... giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá nớc ta phát huy sức mạnh văn hoá dân tộc thực có tác dụng to lớn Đảng Nhà nớc đề nhiều chủ trơng phát triển văn hoá, phát huy ... hội đất nớc Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, đại Trên tảng sắc văn hoá dân tộc để tiếp nhận tinh hoa văn hoá mục tiêu quan trọng nghiệp cách mạng nớc ta Thực thắng ... nghĩa, đạo lí mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam dân tộc ta 2.1 Trong lĩnh vực kinh tế Sức mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam Phát triển kinh tế thị trờng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hớng...
 • 7
 • 490
 • 4

báo cáo tham luận về việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc khôi phục và phát triển trên địa bàn huyện

báo cáo tham luận về việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc khôi phục và phát triển trên địa bàn huyện
... đà sắc dân tộc, bên cạnh hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng nói chung việc bảo tồn sắc văn hóa dân tộc vấn đề cần thíêt, góp phần làm thêm sinh động cho hoạt động văn hoá đồng bào dân tộc ... chưa mức cấp quyền địa phương, nhiều nơi coi trọng phát triển kinh tế mà xen nhẹ việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vv ) Công tác bảo tồn: Để góp phần vào viêc xây dựng văn hoá Việt Nam ... dân ca, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, năm tới thành lập số câu lạc khác góp phần làm thêm văn hoá tinh thần tầng lớp nhân dân: đồng bào dân tộc địa người Êđê có nhiều hoạt động văn...
 • 4
 • 499
 • 3

tiểu luận cao học Văn hóa từ chức ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

tiểu luận cao học Văn hóa từ chức ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
... chưa thể khẳng định từ xưa Việt Nam văn hóa từ chức hiên văn hóa từ chức việt nam nằm khái niêm mà thôi, thực chưa có văn hóa từ chức - Chưa có văn hóa từ chức xuất phát từ nguyên nhân sau ... đức, văn minh” - Mối quan hệ văn hóa trị văn hóa từ chức Văn hóa từ chức dạng, phận văn hóa chinh trị, nhận thưc rõ ràng, cụ thể văn hóa trị có văn hóa từ chức, găn bó với cách chặt chẽ, văn hóa ... chức trở thành phổ biến xã hội Việt nam Quan niêm văn hóa từ chức Việt Nam Hiện nay, vấn đề văn hóa từ chức nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến Từ chức xem hành vi có văn hóa người ta tự nguyện mạng...
 • 13
 • 569
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tieu luan dac trung van hoa dan toc trong loi chao hoi cua nguoi viet nam trong tieng viettiểu luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóatieul luan phat huy ban sac van hoa dan toc trong thoi ky hoi nhapkinh te quoc teứng dụng văn hóa dân tộc gia rai vào phát triển du lịchvăn hóa là mục têu của sự phát triển kinh tếvận dụng tư tưởng hồ chí minh về tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng và phát triển văn hoá việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện naytiểu luận vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình đất nước hội nhậpsang kien kinh nghiem giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc trong giang day mi thuat o truong tieu hoctiểu luận đại học văn hóa hà nộibản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của cao duy sơntăng cường thực lực để giao lưu văn hóa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu hội nhập văn hóatiểu luận về nền văn hóa dân ca quan họ bắc ninhbảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn toàn cầu hóatieu luan nen van hoa viet nam trong thoi ki hoi nhap tu nam 1996 den naynghi luan ve von van hoa dan tocĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHHuong dan cong tac tuyen sinh DH 2017 555 (1)02. Bieu cam ket thue hang phi nong sanUS Tax law 1930 USAAD South Africa ActBài giảng Phôi thai học đại cươngArgentina RegulationEU gscmn1eec2s2Hoa Kỳ RegulationNam Phi GSCMN1ZAF2KẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 2 – 2016 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) ANH CHUY NMehico GSGN1MEX1S1(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KQ ANH KC LAN 2Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật)BÀI GIẢNG KÝ NĂNG GIAO TIẾP