Các chỉ số sinh học và đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi dậy thì của nữ êđê và kinh tỉnh đăk lăk

nghiên cứu các chỉ số sinh học đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi dậy thì

nghiên cứu các chỉ số sinh học và đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi dậy thì
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN - NGUYỄN ĐĂNG BỒNG Tên tài: NGHIÊN C U CÁC CH S Y UT SINH H C VÀ ÁNH GIÁ M T S NH HƯ NG C AN N TU I D Y THÌ Ê Ê VÀ KINH T NH ĂKLĂK CHUN NGÀNH: SINH ... y I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 16 19 i tư ng, th i gian a i m nghiên c u 2.2 N i dung nghiên c u 19 19 2.2.1 Các d u hi u th hi n d y 19 2.2.2 M t s ch s sinh h c 19 tu i d ... y n ng hormone sinh d c máu r t th p, b máy sinh d c chưa phát tri n thành th c - n tu i d y thì: tính nh y c m v i hormone sinh d c c a t bào ti t hormone sinh d c vùng dư i sinh d c i gi m...
 • 81
 • 253
 • 2

Kiểm định một số yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty sản xuất kinh doanh thép việt nam

Kiểm định một số yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty sản xuất và kinh doanh thép việt nam
... NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY THÉP Ở ẤN ĐỘ Xem xét yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty thép Ấn Độ, Ray (2011) đưa nghiên cứu để kiểm định nhân tố tác động Ta biết cấu trúc ... ngành thép Ấn Độ lại nhà cung thép hàng đầu, áp dụng mô hình nhân tố Ấn Độ cho công ty thép Việt Nam Những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty thép Ấn Độ Xem xét yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ... bảo cấu trúc vốn tối ưu Chương 3: Xem xét nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty thép Ấn Độ kiểm định mô hình nhân tố cho công ty thép Việt Nam Chúng ta chọn mô hình nghiên cứu để áp dụng Việt...
 • 73
 • 511
 • 4

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
... Thành Phố Hồ Chí Minh VIF : Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) TÓM TẮT Nghiên cứu Một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà thuốc địa bàn TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Pymepharco ... cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ phân phối đến hài lòng khách hàng ………………… …………………20 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA ... mang lại hiệu Vì vậy, việc thực nghiên cứu đề tài: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà thuốc địa bàn TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Pymepharco nhằm xây dựng sở khoa học cho việc hoạch...
 • 90
 • 813
 • 5

tiểu luận kinh tế lượng các yếu tố ảnh hưởng đến độ cận thị của sinh viên

tiểu luận kinh tế lượng các yếu tố ảnh hưởng đến độ cận thị của sinh viên
... năm sinh viên chịu ảnh hưởng yếu tố Nhóm thực đề tài với mong muốn xác định rõ yếu tố ấy, đồng thời xét xem mức độ ảnh hưởng yếu tố đến mức thay đổi độ cận cụ thể Nỗ lực lượng hóa mối liên hệ yếu ... yếu tố mức thay đổi độ cận thị nỗ lực tìm giải pháp giúp bạn học sinh, sinh viên phòng ngừa tật cận thị tránh việc tăng độ cận qua năm Đây lý khiến nhóm định thực đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến ... Nguyễn Thị Phương Thảo Bài tiểu luận LỜI MỞ ĐẦU Cận thị tình trạng mắt nhìn rõ vật khoảng cách xa Để đo mức độ cận thị, người ta dùng đơn vị độ (diop) Độ cận thị cao thị lực kém, người bị cận không...
 • 23
 • 1,358
 • 19

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở THÀNH PHỐ PLEIKU.PDF

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở THÀNH PHỐ PLEIKU.PDF
... siêu thị làm luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị thành phố Pleiku - Xác định ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng khách hàng ... khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku Giả thuyết H4: Mặt bàng siêu thị ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku Giả thuyết H5: An toàn siêu thị ảnh hưởng đến ... Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku” để đánh giá, định lượng cách khoa học rõ ràng hài lòng khách hàng số nhân tố trình giao dịch, mua sắm...
 • 98
 • 526
 • 2

Nghiên cưu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của rifampicin trong viên nén rifampicin, isoniazid piraazinamid

Nghiên cưu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của rifampicin trong viên nén rifampicin, isoniazid và piraazinamid
... PZA, thực đề tài:“ Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Rifampicin viên nén Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid ” với mục tiêu sau: 1- Đánh giá ảnh hưởng INH PZA đến độ ổn định RMP môi trường ... 1.2.6 Một số chế phẩm chứa Rifampicin thị trường 1.3 Tính chất lý hoá yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định RMP ! 1.3.1 Tính chất lý hoá 1.3.2 Độ ổn định RMP yếu tố ảnh hưởng ... 1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản ứng phương pháp lão hoá cấp tốc 1.5 Độ ổn định thuốc phương pháp thực nghiệm 1.5.1 Khái niệm độ ổn định thuốc 1.5.2 Một số quy định nghiên...
 • 74
 • 188
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở thành phố Pleiku

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở thành phố Pleiku
... Mặt bàng siêu thị ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku Giả thuyết H5: An toàn siêu thị ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku Giả ... Chất lượng hàng hóa có ảnh hưởng đến hài lòng khách hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị thành phố Pleiku chịu tác hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku động Chất lượng hàng hóa, Sự phục vụ ... Chất lượng hàng hóa có ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua sắm siêu thị Thành phố Pleiku H2: Sự phục vụ nhân viên có ảnh hưởng đến Hình 4.5 Đồ thị Histogram hài lòng khách hàng mua sắm siêu 4.3.3.3...
 • 49
 • 227
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ VÂY XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ VÂY XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN
... Nghệ An, Ninh 1.3 Kết nghiên cứu cho thấy, 11 yếu tố nghiên cứu Thuận, sử dụng để khai thác cách lâu Trong đó, Bình ảnh hưởng đến tập trung chà cố định sử dụng Thuận Bà Rịa Vũng Tàu ... phù du Các nghề khai thác sử dụng chà bao gồm: Nghề vây rút chì, câu, mành 1.4 Đã xác định tính quy luật tác động 11 yếu tố nghiên cứu đến tập trung chà cố định sử dụng nghề vây 20 Trong nên ... cơng nghệ yếu tố tự nhiên, mơi trường, cấu tạo chà đến tập trung hệ thống thơng tin địa lý (GIS), phân tích ảnh viễn chà cố định sử dụng nghề vây xa bờ tỉnh Bình Thuận thám, nghiên cứu mơi trường,...
 • 14
 • 490
 • 0

Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nặng bệnh phối tắc nghẽn mạn tính đợt bùng phát tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nặng bệnh phối tắc nghẽn mạn tính đợt bùng phát tại bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
... tố ảnh hƣởng đến mức độ nặng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh viện đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ... loại mức độ nặng đợt bùng phát - Theo Anthonisen, đợt bùng phát chia mức độ: + Nhẹ (độ I) có dấu hiệu + Trung bình (độ II) có dấu hiệu + Nặng (độ III) có dấu hiệu - Theo Mahler (2002), xác định mức ... kháng sinh đƣợc ủng hộ đợt cấp mức độ II III [62] Bảng 1.2 Phân loại mức độ nặng (theo ATS/ ERS) Yếu tố đánh giá nặng Mức độ I Mức độ II Mức độ III Tiền sử lâm sàng - Bệnh đồng phát kết hợp(*) + +++...
 • 86
 • 313
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận
... Nhóm nghiên cứu Jung sử dụng đến liều (năm 2002) Nghiên cứu Horiike (2002) sử dụng 12 liều vắc xin khoảng cách tuần Vắc xin sử dụng liều gấp đôi tiêm tháng thời gian can thiệp tháng, sau theo ... với nghiên cứu trước Tuy vậy, nghiên cứu đưa đáp ứng antiHBs vào khảo sát nghiên cứu trị liệu viêm gan B mạn nói chung trị liệu vắc xin nói riêng Số liều vắc xin nghiên cứu tham khảo từ nghiên cứu ... cần nghiên cứu nhằm gây đáp ứng mong đợi Vắc xin hệ ba chứa đủ ba đinh tố kháng nguyên bề mặt HBV sử dụng nghiên cứu giới chứng minh đáp ứng trị liệu mạnh phụ thuộc vào liều kháng nguyên sử dụng...
 • 27
 • 192
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận
... TRANG LƢƠNG THANH SƠN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ VÂY XA BỜ TỈNH BÌNH THUẬN Chun ngành: Khai thác thuỷ sản Mã số: 62.62.80.01 LUẬN ... áp dụng cho nghề vây nƣớc Đƣợc đồng ý Bộ Giáo dục Đào tạo, trƣờng Đại học Thuỷ sản, Tơi thực đề tài: Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tập trung chà cố định sử dụng nghề vây xa bờ tỉnh Bình ... GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CỦA CÁ TẠI CHÀ 88 4.1 Phân lớp tƣợng yếu tố nghiên cứu 88 4.2 Xác định số thơng tin 91 4.3 Phân tích tính quy luật ảnh hƣởng yếu tố đến...
 • 236
 • 138
 • 0

một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với eximbank tại thành phố nha trang

một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với eximbank tại thành phố nha trang
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN TRƯỜNG KHOA MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI EXIMBANK TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh số: 60.34.05 LUẬN ... kinh doanh 34 Bảng 3.4: Cronbach Alpha số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp Eximbank thành phố Nha Trang 39 Bảng 3.5: Kết EFA cuối thang đo nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng ... lời doanh nghiệp Tuy nhiên việc phát triển dịch vụ ngân hàng chưa có thỏa mãn tối đa nhu cầu doanh nghiệp, chọn đề tài Một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp Eximbank thành phố Nha Trang...
 • 93
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tínhmột số yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá của học sinh thptnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất trang thiết bị tại trường đại học đà lạtđánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên học toeic đối với trung tâm ngoại ngữ tin học trường cao đẳng công nghệ thủ đứcmột số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu tại các hộ gia đìnhđánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế môi trường amp xã hội trong và sau khi thực hiện dự án khu dân cư intresconghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹmột số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ tham gia giao thông của học sinh thptthành phần và một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minhnghiên cứu tỉ lệ vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh ở cần thơluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigercác yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vậmột số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng xây dựng sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh tại hgđkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm menHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở tổng công ty bưu điện Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (LV thạc sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (tt)Kênh phân phối của Mobifone trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (tt)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (LV thạc sĩ)DSXTNV21 nop qua duong buu dien het ngay 21 9 xlsx (2)Tong 30 8 DLT Son TayHĐNK chào mừng ngày 20/10Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học sinh học 11, trung học phổ thôngQuản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn hiệu trưởngVăn bản pháp quytt 77 2014 btc ve tien thue datVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCong van 1290 thuc hien sau giam sat HDND Tinh191 chien luoc phat trien KHCN truong DHKT den 2020Thiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệmĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN