Nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản

nghiên cứu hình yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc ê đê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn bản

nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc ê đê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản
... n pháp can thi p phù h p n thôn b n i v i b nh Tai Mũi H ng hi n chưa có công trình ti n hành B i v y nghiên c u c a nh m m c tiêu sau ây: 1/ t hình b nh Tai Mũi H ng c a dân t c Ê ê Tây ... (2009), Nghiên c u t l viêm h ng c ng ng Tu n t ng dân t c Ê ê- Tây Nguyên”, T p chí Y H c th c hành, s 9, tr: 29 - 31 Phùng Minh Lương (2009), Nghiên c u t l viêm tai tr em dân t c Ê d ch ê- Tây ... Nguyên 2/ t m t s y u t liên quan t i b nh Tai Mũi H ng 3/ ánh giá k t qu m t s bi n pháp can thi p phù h p t i n thôn b n Trên s m c tiêu trên, H ng xu t m t s bi n pháp phòng b nh Tai Mũi...
 • 224
 • 414
 • 6

Nghiên cứu hình yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn bản

Nghiên cứu mô hình và yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tai mũi họng thông thường của dân tộc êđê tây nguyên, đánh giá kết quả của một số biện pháp can thiệp phù hợp ở tuyến thôn bản
... tăng bệnh Tai Mũi Họng cộng đồng Hiện chưa có công trình nghiên cứu tìm biện pháp can thiệp hiệu bệnh Tai Mũi Họng tuyến thôn để giảm tỷ lệ bệnh Tai Mũi Họng thông thường Việc tìm yếu tố ảnh hưởng ... Nguyên 2/ tả số yếu tố liên quan tới bệnh Tai Mũi Họng 3/ Đánh giá kết số biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn Trên sở mục tiêu trên, đề xuất số biện pháp phòng bệnh Tai Mũi Họng Chương 1: ... tìm biện pháp can thiệp phù hợp tuyến thôn bệnh Tai Mũi Họng chưa có công trình tiến hành Bởi nghiên cứu nhằm mục tiêu sau đây: 1/ tả hình bệnh Tai Mũi Họng dân tộc Ê Đê - Tây Nguyên 2/ Mô...
 • 221
 • 75
 • 1

Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân giải xenluloza vô phong phú bao gồm vi ... yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử phế thải ligno-xenluloza II Tổng quan 2.1 Sơ lợc tình hình thành phần rác thải sinh hoạt Vi t Nam 2.1.1...
 • 56
 • 1,739
 • 9

“Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”

“Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... rác thải cao phù hợp với điều kiện Vi t Nam dù phần đóng góp nhỏ bé mình, thực đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng ... thơm 2.7 Vi sinh vật phân giải xenluloza số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân...
 • 57
 • 376
 • 0

Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012
... Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012 29 2.4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 2012 45 3.3 Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn ... thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển...
 • 83
 • 325
 • 2

Nghiên Cứu Thực Trạng Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên, Giai Đoạn 2008 - 2012

Nghiên Cứu Thực Trạng Và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên, Giai Đoạn 2008 - 2012
... thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển ... bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 2012 - Đánh giá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 2012 2.4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích ... trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 2012 - Phân tích số yếu tố tác động đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố 3 - Một số giải...
 • 81
 • 60
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THỤ PHẤN THỤ TINH CỦA MỘT SỐ DÒNG CÀ VỤ XUÂN HÈ 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hành đề tài Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến khả thụ phấn thụ tinh số dòng chua vụ xuân 2008 Thừa Thiên Huế” nhằm xác định khả thụ phấn thụ tinh tốt chua vụ xuân Thừa Thiên Huế Đồng ... trồng chua trái vụ (vụ xuân hè) 4.2 Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu sâu số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả 84 thụ phấn thụ tinh dòng chua triển vọng (số lượng hạt phấn, sức sống hạt phấn hoa ... Đây dòng chua triển vọng tuyển chọn kế thừa từ kết nghiên cứu năm 2006 – 2007 2.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả thụ phấn thụ tinh (khả đậu quả) dòng chua...
 • 8
 • 269
 • 0

Nghiên cứu thăm dò những yếu tố ảnh hưởng đến sự thể hiện kỹ năng nói của học sinh trường trung cấp nghề thành phố Thanh Hóa

Nghiên cứu thăm dò những yếu tố ảnh hưởng đến sự thể hiện kỹ năng nói của học sinh trường trung cấp nghề ở thành phố Thanh Hóa
... AT A VOCATIONAL SCHOOL IN THANH HOA CITY NGHIÊN CỨU THĂM DÒ VỀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỂ HIỆN KỸ NĂNG NÓI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA M.A MINOR PROGRAMME ... vocational school in Thanh Hoa city” Aims of the study The study is carried out to find out some factors affecting students’ speaking performance at a vocational school in Thanh Hoa city Research ... Research setting 2.1.1 An overview of The Vocational school of Thanh Hoa city The study is conducted at The Vocational school of Thanh Hoa city (VSTH), a public school establishing in 2012 to...
 • 68
 • 172
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 4,54 Tn sut trung bỡnh: -4 ln / thỏng Nhỡn chung tn sut giao hp ca cỏc bnh nhõn vụ sinh thp Phõn loi vụ sinh, cỏc nguyờn nhõn gõy vụ sinh 30% 33 3.1 Phõn loi vụ sinh: Vọ sinh NP 77 Vọ sinh TP 70% ... Vụ sinh khụng ch l mt bnh lý ph khoa n thun m l mt ln v mt xó hi v y hc L mt bnh lý ph khoa phc v nhiu nguyờn nhõn gõy nờn Kho sỏt 110 cp v chng vụ sinh ti Khoa Ph sn Bnh vin Trung ng Hu Tui trung ... ca vũi trng BN LUN Cỏc c im ca mu nghiờn cu: Khoa Ph Sn Bnh vin Trung ng Hu l ni tip nhn iu tr vụ sinh cho gn nh c khu vc Trung, s 110 cp bnh nhõn vụ sinh thuc din nghiờn cu, 60% hin sng ti tnh...
 • 27
 • 542
 • 4

Xây dựng hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam các giải pháp ứng dụng hình

Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam và các giải pháp ứng dụng mô hình
... - Dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam - Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập Công ty TNHH Lotte ... pháp ứng dụng hình nhằm nghiên cứu dịch vụ kho lạnh phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, xây dựng hình yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh đƣa giải pháp ứng dụng hình, ... luận kho phục vụ hàng hóa xuất nhập yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam...
 • 142
 • 349
 • 10

“Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in

“Nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khuôn in
... Nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến chất lợng khuôn in công nghệ in offset II.1 ảnh hởng vật liệu đến chất lợng khuôn in II.1.1 ảnh hởng giấy can fiml đến chất lợng khuôn in Chất lợng khuôn in phụ thuộc ... vàng 37 Chơng III Khảo sát yếu tố ảnh hởng đên chất lợng khuôn in III.1 Khảo sát ảnh hởng thời gian phơi đến chất lợng khuôn in III.1.1 Mục đích khảo sát Nghiên cứu, tìm hiểu ảnh hởng thời gian ... chất lợng khuôn in đạt yêu cầu in sản lợng Vậy với điều kiện khảo sát thời gian 60s tốt so với thời gian khác khảo sát III.2 Khảo sát ảnh hởng nồng độ dung dịch đến chất lợng khuôn in III.2.1...
 • 60
 • 401
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu, chi nhánh huế'
... khảo sát cho thấy hầu hết nhân viên đánh giá yếu tố đưa vào đánh giá ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Đánh giá chung ảnh hưởng năm yếu tố đến động lực làm việc nhân viên Diễn giải N Giá ... Kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên sau: Kết nghiên cứu thảo luận 2.1 Môi trường làm việc Bảng Đánh giá nhân viên PKD yếu tố môi trường vật chất Yếu tố N Giá trị trung bình ... sách tác động đến động lực làm việc nhân viên Các sách là: sách môi trường làm việc, sách lương bổng phúc lợi, cách thức bố trí công việc, sách tạo hứng thú công việc quan tâm đến triển...
 • 8
 • 719
 • 13

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PHOTPHAT TRONG NƯỚC THẢI CÓ ĐỘ KIỀM THẤP" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... định yếu tố ảnh hưởng trình kết tủa photphat nhôm sunphat nước thải độ kiềm thấp Sau bổ sung chất kết tủa, pH nước thải đóng vai tr quan tr ọng đối ò với xử lý photpho Khi pH nước thải nằm ... thêm độ kiềm Nếu không, cho dù tăng hàm lượng chất kết tủa ý nghĩa thực tế làm giảm hiệu xử lý Hình Ảnh hưởng nhôm sunphat đến kết tủa photphat 3.2 Ảnh hưởng pH Ảnh hưởng p H đến trình kết tủa photpho ... APHA [7] Kết thảo luận 3.1 Ảnh hưởng nồng độ chất kết tủa Ảnh hưởng nhôm sunphat (Al (SO ) 18H O) đến trình kết tủa photpho thể hình Khi bổ sung mole nhôm sunphat vào nước tiêu tốn mol độ kiềm (tính...
 • 7
 • 297
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC ĐƯỜNG GIAO THÔNG MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhiên, góp phần ảnh hưởng lớn đến trình trượt lở đất đá sườn dốc, mái dốc Kết luận Qua kết nghiên cứu cho thấy, tuyến đường giao thông vùng miền núi tỉnh Quảng Bình, tượng trượt lở đất đá phát sinh, ... tuyến đường nghiên cứu (khoảng 50 m) theo băng thông dọc tuyến đường có chiều rộng tính từ tim đường đến đỉnh sườn dốc (khoảng 200 m - 300 m) Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng trượt lở đất đá sườn dốc ... hình sườn dốc Khi điều kiện nhau, độ dốc địa hình yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến cân khối đất đá cấu tạo nên sườn dốc Thực tế nghiên cứu cho thấy, đặc điểm địa hình sườn dốc ảnh hưởng 77 lớn đến...
 • 7
 • 527
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định liên quan đến điểm giao nhận giữa các bà mẹ với một đứa trẻ dưới một năm tuổi trong ba tỉnh của Lào" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Complications of pregnancy and childbirth: Knowledge and Practices of women in Rural Bangladesh ICDDR, B: Centre for health and Population Research 2000 Babar T Shaikh and Juanita Hatcher Health seeking ... Bangladesh, Rahman et al (date) found that geographical distance is one of the most important determinants of health care service utilization in rural areas Previous studies also support that husbands’ ... hospital and community based surveys All hospitals in these provinces were recruited for the hospital-based survey From each province, a district was selected for a community-based survey 2.3 Study...
 • 7
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn kênh phân phối của doanh nghiệp bao gồmbáo cáo nghiên cứu khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn á châu chi nhánh huếnghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn kênh phân phốimô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùngmô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau sạchđánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự của công ty cổ phần sx và tm đoàn minhchất lượng cuộc sống của bệnh nhân alzheimer người chăm sóc và đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp không dùng thuốcmô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị trường việt namnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trung quốc của người việt namcác nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút fdi tại việt nammô hình các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầngbao cao nguyen cuu khoa hoc cac yeu to anh huong den dong luc lam viec cua nhan vien nguyen cuu truong hop tai ngan hang a chau huemô hình các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thuCornerstones of managerial accounting canadian 1st edition mowen test bankCorporate finance 1st edition booth test bankCorporate finance 10th edition ross test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorporate finance canadian 2nd edition berk test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCosmic perspective 7th edition bennett test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bankCrafting and executing strategy 19th edition thompson test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCritical thinking tools for taking charge of your learning and your life 3rd edition paul test bankCultural ANTHRO 2nd edition robbins test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankhướng dẫn ColectionDatabase processing 12th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bank