Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

56 2,162 9
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:54

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza I.Mở đầuCuộc sống ngày càng phát triển theo hớng tiến bộ với những thành tựu về mặt khoa học kỹ thuật, cũng nh những lợi ích to lớn về kinh tế xã hội. Nh-ng bên cạnh những gì mà con ngời đợc hởng thụ thì chúng ta cũng đang đối diện với một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đó chính là sự ô nhiễm môi trờng do các thành tựu mà chúng ta đã sáng tạo ra. Ô nhiễm môi trờng đã kéo theo sự mất cân bằng sinh thái cũng nh phá huỷ môi trờng tự nhiên, đe doạ sức khoẻ con ngời cũng nh các loại động thực vật khác.Bên cạnh các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng nh cháy rừng, khai thác rừng bừa bãi, chảy dầu, các nhà máy điện hạt nhân, dò rỉ phóng xạ. . thì một nguyên nhân hết sức to lớn trong việc gây ô nhiễm môi trờng chính là rác thải mà trong đó rác thải hữu cơ chiếm thành phần chủ yếu. Rác thải hữu cơ có khả năng phân huỷ, chuyển hoá thành các dạng khác nhau. Sau một thời gian chuyển đổi, các chất hữu cơ từ các vùng sản xuất nông nghiệp tại các vùng nông thôn lại quay về làm ô nhiễm không chỉ thành phố mà còn làm ô nhiễm các vùng nông thôn lân cận thành phố. Chính nó có khả năng phát tán nhanh chóng, gây ô nhiễm trong diện rộng nên nếu không đợc thu gom xử triệt để thì rác thải hữu cơ sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lợng rác thải hữu cơ thu gom đợc, các chất ligno-xenluloza lại chiếm một lợng hết sức lớn. Đối với động vật con ngời, các chất ligno-xenluloza này thờng không có mấy giá trị dinh dỡng. Trong các phế phẩm nông nghiệp, phần không đợc sử dụng chiếm đến 50% tổng sinh khối. Khối lợng này đợc thu gom thải vào thiên nhiên, vừa gây lãng phí lại vừa gây ô nhiễm môi trờng. Tuy nhiên, để có thể giải quyết đợc vấn đề ô nhiễm do rác hữu cơ gây nên, chúng ta vấp phải một vấn đề phức tạp là làm cách nào để có thể tăng khả năng thu gom xử rác thải nhanh chóng nhằm đẩy nhanh vòng tuần hoàn của rác, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trờng trong khi lợng rác thải của chúng ta ngày càng tăng lên mà cácsở xử lại có hạn. 1Hiện nay có rất nhiều phơng pháp xử rác nh phơng pháp đốt, phơng pháp chôn lấp thành những bãi chứa Tuy nhiên, các phơng pháp này đều không mang lại những hiệu quả cao do lãng phí diện tích chôn lấp, thời gian xử dài gây ô nhiễm thứ cấp Trong khi đó, phơng pháp xử rác bằng công nghệ vi sinh vật tỏ ra có nhiều u điểm nhất cả về hiệu quả kinh tế lẫn kỹ thuật, tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ dùng cho sản xuất nông nghiệp. Mặc dù vậy, việc phân huỷ rác dựa trên các vi sinh vật tự nhiên có sẵn trong đống rác ủ còn gặp nhiều hạn chế nh thời gian phân huỷ quá lâu, quá trình phân huỷ cha triệt để Do đó, chúng ta cần tuyển chọn những chủng vi sinh vật thích hợp bổ sung vào bên cạnh những vi sinh vật có sẵn để có thể giúp cho quá trình xử đạt kết quả tốt hơn.Với mong muốn có thể tham gia vào quá trình phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vậtkhả năng phân huỷ rác thải cao phù hợp với điều kiện Việt Nam dù bằng phần đóng góp hết sức nhỏ bé của mình, tôi đã thực hiện đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử phế thải ligno-xenlulozaII. Tổng quan22.1. lợc tình hình thành phần của rác thải sinh hoạt ở Việt Nam 2.1.1. lợc tình hình rác thải ở Việt Nam Rác thải từ sinh hoạt của con ngời, rác thải nông nghiệp rác thải công nghiệp chiếm thành phần chủ yếu trong khối lợng rác thải thu gom đợc trên thế giới . ở Việt Nam, tuy sản lợng công nghiệp ít các đô thị cha phải là lớn cho nên rác thải công nghiệp cũng nh rác thải sinh hoạt ở những nơi tập trung dân c còn ít so với các nớc phát triển, nhng do sự quản về môi trờng còn nhiều thiếu sót, ý thức giữ gìn môi trờng của mỗi ngời dân cha cao nên vấn đề môi trờng nói chung vấn đề rác thải nói riêng là vấn đề hết sức nan giải ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn. Hàng ngày, các thành phố lớn ở Việt Nam thải ra khoảng 9100 m3 rác nhng chỉ thu gom đợc khoảng 40 50%.Chỉ tính ba thành phố lớn ở Việt Nam, lợng rác thải hàng ngày thu gom đợc là rất lớn. Mỗi ngày Hải Phòng thải ra 270 tấn rác, Hà Nội khoảng 1000 tấn, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4000 tấn. Đó chỉ là số liệu trên giấy tờcác công ty vệ sinh đô thị thu gom đợc. Còn số lợng rác thực tế mà ngời dân thải bỏ thì lớn gấp nhiều lần nh thế. [15,16] Quá trình đô thị hoá nhanh chóng trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng cha phát triển tơng ứng sẽ làm tăng thêm các khó khăn hiện nay về tình hình ô nhiễm môi trờng. Cùng với quá trình đô thị hoá thì mức sống của ngời dân cũng đợc nâng lên kéo theo đó là lợng rác thải ngày càng lớn.Lợng rác trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 20% hằng năm trong khi l-ợng rác ở các thành phố lớn trên thế giới chỉ tăng trung bình dới 7%.Tuy nhiên lợng rác xử vẫn cha đợc bao nhiêu so với các nớc trên thế giới. Mặc dù nớc ta đã quan tâm đến vấn đề này song còn nhiều hạn chế.3Rác thải công nghiệp là những thành phần không thể tham gia vào quá trình tạo nên sản phẩm hoặc bán thành phẩm phải loại bỏ khỏi các dây chuyền sản xuất.Rác thải sinh hoạt là những thành phần đợc loại bỏ từ các gia đình khu công cộng hay các chợ, siêu thị .Trong tất cả các loại rác kể trên thì rác thải sinh hoạt là loại chất thải phức tạp hơn cả. Trớc hết thành phần của rác thải sinh hoạt hết sức đa dạng, trong thành phần của chúng các hợp chất hữu cơ mà trớc hết là xenluloza lignin chiếm tỷ lệ cao nhất, thông thờng là 40 50%, có nhiều trờng hợp chiếm đến 70 80% Bên cạnh đó do ý thức của đại bộ phận dân chúng còn yếu, sự quản các biện pháp xử vẫn cha đạt đợc hiệu quả nh mong muốn, đòi hỏi phải phù hợp với mức sống tập tục của cộng đồng. Ngoài ra mong muốn tận dụng rác thải sinh hoạt để tạo ra các sản phẩm có ích cho xã hội cũng là một yếu tố quan trọng khiến cho việc xử rác thải sinh hoạt còn gặp nhiều vấn đề nan giải [2, 12, 14].Là một nớc nông nghiệp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nên rác thải sinh hoạt của Việt Nam có những đặc điểm riêng về thành phần tính chất. Độ ẩm trong rác thay đổi theo mùa trong năm - độ ẩm trung bình vào mùa khô từ 40 45% vào mùa ma từ 50 80%, lợng rác mỗi ngày tăng lên một cách nhanh chóng. Do đó việc nghiên cứu, tuyển chọn ra những chủng vi sinh vật có những khả năng phân giải xenluloza mạnh, có thể áp dụng vào công nghệ xử rác bằng vi sinh vật ở Việt Nam là rất cần thiết cần đợc quan tâm hơn.2.1.2. Thành phần của các rác thải sinh hoạt ở Việt Nam Khác với rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt là một tập hợp không đồng nhất. Sự không đồng nhất thể hiện ngay ở sự đầu vào của nguyên liệu 4ban đầu dùng cho sinh hoạt thơng mại. Sự không đồng nhất này tạo ra một số đặc tính rất khác biệt trong thành phần của rác thải sinh hoạt.2.1.2.1. Thành phần cơ họcĐặc điểm rõ thấy nhất ở rác đô thị của Việt Nam là thành phần các chất hữu cơ có trong đó. Số lợng này thờng chiếm rất cao, khoảng 55 65%. Trong thành phần rác thải đô thị, các cấu tử phi hữu cơ (kim loại, rác xây dựng .) chỉ chiếm khoảng 11 15%, phần còn lại là các cấu tử khác.[5]Bảng 1: Thành phần rác sinh hoạt ở Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí MinhThành phần rác (%) Hải Phòng Hà Nội TP Hồ Chí MinhLá cây, vỏ hoaquả, xác thực vật50,70 50,72 62,64Giấy 2,28 2,72 0,59Vải vụn, củi gỗ 2,27 6,27 4,25Nhựa, cao su, da 2,02 0,71 0,46Vỏ ốc, xơng 3,68 1,06 0,50Thuỷ tinh 0,72 0,31 0,20Rác xây dựng 8,45 7,43 16,04Kim loại 0,14 1,02 0,27Tạp chất khó phân giải23,9 30,21 15,27Chúng ta nhận thấy rằng thành phần rác thải hữu cơ chiếm một tỷ lệ lớn trong rác thải sinh hoạt của Việt Nam. So với các nớc phát triển trên thế giới thì tỷ lệ rác hữu cơ của nớc ta khá cao.[5]Bảng 2. Thành phần rác sinh hoạt của một số nớcphát triển trên thế giới (1990)5Thành phần (%) Nhật Pháp MỹGiấy 12,1 30,0 30-40Thực phẩm 8,1 34,0 9,4Vải 5,1 2,0 2,0Gỗ, cỏ 1,9 4,0 0,5Chất dẻo 19,8 4,0 7,0Cao su 1,4 10,0 0,5Kim loại 20,0 7,0 6,5Thuỷ tinh 22,7 13,0 7,9Những thứ khác 3,2 13,0 3,22.1.2.2. Thành phần hoá học Trong các cấu tử hữu cơ của rác sinh hoạt, thành phần hoá học của chúng chủ yếu là: C, H, O, N, S các chất tro.[14] Thành phần này rất quan trọng trong việc nghiên cứu xử lý, tái sinh chúng cũng nh trong việc đánh giá các tác động đến môi trờng nếu không đợc xử lý.[5]Ta nhận thấy rằng tuỳ thuộc vào các chất khác nhau mà thành phần các cấu tử hữu cơ có trong các chất dao động thay đổi trong khoảng rộng. Kết quả này đợc minh hoạ qua bảng 3 dới đây.Bảng 3: Thành phần hoá học của các cấu tử hữu cơ trongrác thải sinh hoạt.Các chấtThành phần(%)C H O N S TroThực phẩm 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0Giấy 43,5 6,0 44,0 0,3 0.2 6,06Caton 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0Vải 55,0 6,6 31,2 1,6 0,15 -Cao su 78,0 10,0 - 2,0 - 10,0Nhìn qua bảng số liệu chúng ta nhận thấy rằng thành phần của rác thải hữu cơ hết sức phức tạp. Nếu rác thải đô thị phân huỷ tự do trong môi trờng tự nhiên thì môi trờng, môi sinh đặc biệt là các nguồn nớc sẽ bị ô nhiễm một cách ghê gớm. Có rất nhiều biện pháp để xử lợng rác khổng lồ đợc tạo ra mỗi ngày dụ nh thiêu đốt, chôn lấp . nhng bằng cách này hay cách khác, chính những phơng pháp xử này lại có thể gây ra ô nhiễm cho môi trờng trong tơng lai. Chính vậy, phơng pháp xử rác bằng vi sinh vật là sự lựa chọn tối u nhất. Nếu chúng ta kiểm soát đợc quá trình xử rác thải đô thị tạo ra nguồn phân hữu cơ thì đây chính là nguồn dinh dỡng lớn, vừa tạo ra đ-ợc sự cân bằng về sinh thái, lại vừa tránh đợc nguy cơ gây ô nhiễm môi trờng.2.2. Các phơng pháp xử rác bằng vi sinh vật 2.2.1. Bản chất của phơng pháp Bản chất của quá trình xử rác nhờ vi sinh vật chính là quá trình phân huỷ rác của các vi sinh vật có sẵn trong rác cũng nh các vi sinh vật đợc bổ sung vào. Nhờ có các vi sinh vật này mà rác đợc phân huỷ thành các thành phần nhỏ hơn, tạo ra sinh khối các sản phẩm trao đổi chất của vi sinh vật các loại khí nh CO2, CH4 .[4]Các quá trình chuyển hoá này có thể xảy ra trong điều kiện yếm khí hoặc hiếu khí. 7- Quá trình ủ hiếu khí là quá trình phân giải các chất hữu cơ nhờ sự có mặt của oxy tạo ra sản phẩm cuối cùng là CO2, NH3, nớc, nhiệt sinh khối vi sinh vật.- Quá trình ủ yếm khí là quá trình phân giải các chất hữu cơ vi sinh vật nhng không có oxy sản phẩm cuối cùng là CH4, CO2, NH3 một lợng nhỏ các loại khí khác, axit hữu cơ sinh khối vi sinh vật.Trong quá trình ủ rác sẽ diễn ra một loạt các quá trình chuyển hoá khác nhau. Các quá trình này có thể theo những hớng có lợi, cũng nh hớng không có lợi. Do đó phải làm sao kiểm soát đợc quá trình xử lý, hạn chế những mặt có hại cho quá trình xử lý, phát huy tối đa những mặt tích cực với mục tiêu đặt ra là:- Làm ổn định thành phần rác thải sau quá trình xử lý:Chất thải hữu cơ khi đợc đa vào môi trờng sẽ còn đợc chuyển hoá liên tục, thế nó cha ổn định. Quá trình lên men sẽ ổn định chúng bằng phản ứng sinh hoá. Sản phẩm cuối cùng của quá trình này sẽ đợc ổn định khi chúng ta sử dụng chúng.- Tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh:Trong rác thải thờng chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Trong quá trình ủ rác thì các vi sinh vật này sẽ bị tiêu diệt ở các nhiệt độ khác nhau.[6]E.coli hầu hết chết ở 55oC trong 1 giờ, 60oC trong 15-20 phútShigella sp. chết ở 55oC trong 1 giờCác vi sinh vật gây bệnh thờng bị tiêu diệt ở trong khoảng nhiệt độ từ 45-60oC trong khoảng thời gian ngắn- Cải tạo chất lợng dinh dỡng của rác thải:Nhờ có các vi sinh vậtcác chất dinh dỡng thờng tồn tại ở dạng hữu cơ đã đợc chuyển hoá thành các chất vô cơ rất thích hợp cho cây trồng. Sau 8khi lên men, các chất dinh dỡng này đợc chuyển hoá thành NO3 hay P2O5 là những chất có tác dụng làm tăng dinh dỡng của đất có lợi cho cây trồng. Cây trồng không thể sử dụng nitơ ở dạng hữu cơ mà chỉ có thể sử dụng ở dạng vô cơ.[5]Tuy nhiên việc ủ rác cũng có nhiều hạn chế . Do các vi sinh vật cần có rất nhiều thời gian để phân huỷ đống ủ cho nên việc ủ rác thờng kéo dài, kéo theo một loạt những vấn đề về kinh tế xã hội. Ngoài ra các đống ủ nếu không đợc kiểm soát kỹ thì chính chúng sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm ra môi tr-ờng xung quanh.2.2.2. Các phơng pháp xử rác bằng công nghệ vi sinh vật Có rất nhiều phơng pháp khác nhau để xử rác thải sinh hoạt có chứa xenluloza các chất hữu cơ khác. Ngời ta thờng tóm tắt chúng vào các nhóm sau:- Phơng pháp sản xuất khí sinh học từ rác (Biogas)- Phơng pháp chôn lấp rác (landfill)- Phơng pháp ủ rác (composting) Tuỳ theo điều kiện kinh tế, xã hội thành phần tính chất của rác mà ngời ta áp dụng phơng pháp này hay phơng pháp kia cho phù hợp để có thể tận dụng hết các u điểm của từng phơng pháp [6,10,11].2.2.2.1. Phơng pháp sản xuất khí sinh học (Biogas)Cơ sở của phơng pháp này là nhờ sự hoạt động của các vi sinh vậtcác hợp chất khó tan (xenluloza, lignin, hemixenluloza, tinh bột các hợp chất phân tử khác) đợc chuyển hoá thành các chất dễ tan. Sau đó lại đợc chuyển hoá thành các chất khí trong đó chủ yếu là metan (chiếm tuyệt đại đa số >64%). 9Ưu điểm của phơng pháp này là ta có thể thu đợc một loạt khí có thể cháy đợc cho nhiệt lợng cao, không gây ô nhiễm môi trờng, sử dụng cho nhiều mục đích. Chất thải sau lên men đợc chuyển hoá thành phân hữu cơ có chất lợng dinh dỡng cao. Tuy nhiên phơng pháp này có một số nhợc điểm:- Khó lấy các chất thải sau lên men.- Là quá trình kỵ khí bắt buộc vậy việc thiết kế bể ủ rất phức tạp, tốn kém đòi hỏi vốn đầu t lớn.2.2.2.2. Phơng pháp chôn lấp (landfill) _ phơng pháp ủ rác yếm khíChôn lấp là phơng pháp xử lâu đời, ở nhiều nơi ngời ta đào một hố sâu để đổ rác xuống lấp lại. Đây cũng chính là u điểm của phơng pháp này, rất dễ thực hiện. Sau một thời gian khoảng 2-3 năm rác đợc lên men chuyển hoá thành mùn. Nh vậy phơng pháp này ít tốn kinh phí, dễ thực hiện nhng vẫn còn có rất nhiều khiếm khuyết. Đó chính là:- Đòi hỏi thời gian rất dài để phân huỷ- Đòi hỏi nhiều diện tích đất, tốn diện tích bề mặt- Làm giảm thể tích rác ít - Các chất hữu cơ trong rác khi phân huỷ sẽ tạo ra các khí độc hại nh H2S, CH4 . Ngoài ra lợng nớc rác rỉ ra khó có thể kiểm soát gây ô nhiễm cho các nguồn nớc xung quanh đặc biệt là các nguồn nớc ngầm.- Chịu ảnh hởng của thời tiết.2.2.2.3. Phơng pháp ủ rác hiếu khí (aerobic composting).Các phơng pháp ủ rác hiếu khí rất phong phú, đợc phân chia thành các nhiều phơng pháp khác nhau: - Phơng pháp ủ rác thành đống lên men tự nhiên có đảo trộn (Windrow composting): Phơng pháp này là một phơng pháp cổ điển tuy rất dễ 10[...]... thấy, các chủng vi sinh vật đều có khả năng sinh tổng hợp enzym xenlulaza khá cao Trong các chủng vi khuẩn chọn chủng V7, còn đối với nấm tôi chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây là những chủng vi sinh vậtkhả năng sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao hơn cả 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến sự phát triển khả năng sinh tổng hợp enzym xenlulaza của chủng nấm... 2.7.4.3 .ảnh hởng các nguyên tố vi lợng tới sinh tổng hợp xenlulaza của vi sinh vật Trong các nguyên tố vi lợng, các nguyên tố sau có ảnh hởng kích thích đến sinh tổng hợp xenlulaza: Fe, Mn, Co Nồng độ thích hợp cho tuyệt đại đa số các loài nấm là: Zn từ 2-10 mg/l, Fe tử 3,4-27,2 mg/l Các nguyên tố vi lợng khác từ 0,11-2,2 mg/l 2.7.4.4 .ảnh hởng pH môi trờng tới sinh tổng hợp xenlulaza của vi sinh vật Đại... đợc Các điều kiện nuôi cấy có ảnh hởng tốt đến quá trình sinh tổng hợp xenlulaza của sinh vật là nitơ từ các muối nitrat Các nguyên tố vi lợng nh Fe, Mn, Co; pH của môi trờng trong khoảng 4-6; nhiệt độ nuôi cấy trong khoảng 28-32oC thích hợp cho nhiều loài vi sinh vật phân giải ligno-xenluloza 27 III Nguyên vật liệu phơng pháp nghiên cứu 3.1 Nguyên vật liệu - Vi sinh vật: Các giống vi sinh vật có khả. .. oxy hoá mạch bên của đơn vị phenylpropan -Hình thành nhóm carboxyl thơm -Tách nhóm methoxyl - Hydroxyl hoá vòng thơm 2.7 Vi sinh vật phân giải xenluloza một số yếu tố ảnh hởng đến khả năng sinh tổng hợp enzym xenlulaza của vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vậtkhả năng phân giải xenluloza vô cùng phong phú bao gồm vi khuẩn, nấm xạ khuẩn 2.7.1.1... 28-320C Nhng các loài a nhiệt có thể phát triển đợc tới 650C Các chủng A fumigatus a nhiệt thích hợp sinh trởng hình thành enzym phân giải xenluloza ở 650C Những nghiên cứu của các tác giả trên về các vi sinh vậtkhả năng sinh tổng hợp xenlulaza cho thấy khả năng phân huỷ ligno-xenluloza tập trung chủ yếu ở hai nhóm nấm sợi vi khuẩn Cả hai nhóm nấm sợi vi khuẩn đều có khả năng phân huỷ ligno-xenluloza. .. pulverulentum, Aspergillus fumigatus 2.7.4 Các yếu tố ảnh hởng tới sinh tổng hợp enzym xenluloza của vi sinh vật 24 2.7.4.1 .ảnh hởng của nguồn cacbon tới sinh tổng hợp xenlulaza của vi sinh vật Xenlulaza là enzym cảm ứng, cơ chất của enzym này là xenluloza thế, xenluloza có ảnh hởng rất rõ rệt đến quá trình sinh tổng hợp xenlulaza Xenluloza gây cảm ứng cho vi c hình thành xenlulaza ở nhiều loại nấm khác nhau.[11]... glucoza tăng lên đến 2-3% sẽ xảy ra sự ức chế vi c sinh tổng hợp xenlulaza Với Pyrenochaeta terrestris là 0,001% với Fusarium culmorum là 2% [11] 2.7.4.2 .ảnh hởng nguồn nitơ tới khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của vi sinh vật Nguồn nitơ có ảnh hởng rất rõ tới quả trình sinh tổng hợp xenlulaza của nấm mốc vi sinh Sin cho thấy khi sử dụng hết 1 gam nitơ, nhiều vi khuẩn có khả năng phân huỷ hết 24-... sự sinh tổng hợp xenlulaza ở nấm chịu nhiệt Một số axit amin có ảnh hởng rất rõ rệt đến quả trình tổng hợp xenlulaza của một số nấm Khi bổ sung 0,01% valin axit aspartic vào môi trờng có thể làm tăng quá trình tổng hợp của Trichoderma Đối với Aspergillus, một số axit amin nh arginin, leuxin, histidin, cystein làm tăng khả năng sinh tổng hợp xenlulaza Nhng các axit amin khác lại làm giảm khả năng. .. nhau đến các loài vi sinh vật Pepton làm kích thích sinh tổng hợp ở Helminihosporium, 25 Penicillium oxalicum Nhng pepton lại ức chế quá trình sinh tổng hợp ở Myrothecium, các loài nấm sợi Aspergillus, Chaetomium Pepton có ảnh hởng tốt đối với Trichoderma lignorum.[5,11] Urê làm giảm khả năng sinh tổng hợp của một loài các vi sinh vật Cao ngô với lợng 0,5% sẽ làm kích thích sự sinh tổng hợp xenlulaza của. .. vi sinh vật Đại đa số các loài nấm sợi phát triển sinh tổng hợp xenlulaza mạnh ở pH=4-6 Tuy nhiên cũng có một số loài nấm sợi phát triển phân huỷ xenluloza ở pH=1,8-2,0 nh Fusarium oxysporum, Trichoderma koning 2.7.4.5 .ảnh hởng của nhiệt độ tới sinh tổng hợp xenlulaza của vi sinh vật 26 Nhiệt độ ảnh hởng đến sự phát triển sinh tổng hợp của các loài nấm rất khác nhau Đại đa số chúng phát triển . lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenlulozaII.. xử lý rác nhờ vi sinh vật chính là quá trình phân huỷ rác của các vi sinh vật có sẵn trong rác cũng nh các vi sinh vật đợc bổ sung vào. Nhờ có các vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza, Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza, Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza, Sơ lợc tình hình rác thải ở Việt Nam, Thành phần cơ học Thành phần hoá học, Phơng pháp sản xuất khí sinh học Biogas Phơng pháp chôn lấp landfill _ phơng pháp ủ rác yếm khí Phơng pháp ủ rác hiếu khí aerobic composting., Sự phân bố của xenluloza trong tự nhiên Cấu trúc của xenluloza., NÊm sỵi Vi khn, Enzym và cơ chế thuỷ phân hemixenluloza Vi sinh vật phân giải hemixenluloza Vi sinh vật phân giải lignin Các yếu tố ảnh hởng tới sinh tổng hợp enzym xenluloza của vi sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn