Yếu tố phân quyền trong lịch sử lập hiến việt nam

Yếu tố phân quyền trong lịch sử lập hiến việt nam

Yếu tố phân quyền trong lịch sử lập hiến việt nam
... I QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH KHOA YếU Tố PHÂN QUYềN TRONG LịCH Sử LậP HIếN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN ... CC GII PHP HON THIN YU T PHN QUYN TRONG T CHC QUYN LC NH NC VIT NAM .74 3.1 Phng hng v cỏc gii phỏp hon thin yu t phõn quyn t chc quyn lc nh nc Vit Nam 74 3.1.1 Thc hin dõn ch xó ... Chng 2: Yu t phõn quyn lch s lp hin Vit Nam Chng 3: Quan im, nh hng v cỏc gii phỏp hon thin yu t phõn quyn t chc quyn lc nh nc Vit Nam Chng Lí THUYT PHN QUYN TRONG LCH S T TNG NH NC PHP QUYN 1.1...
 • 108
 • 389
 • 3

PHÂN TÍCH SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HiẾN ViỆT NAM

PHÂN TÍCH SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HiẾN ViỆT NAM
...  Nghĩa vụ công dân quy định chương V, với điều quy định chung với quy n công dân 54,58,60,64,66 điều quy định riêng 76,77,78,79,80  Hiến pháp 1980 mặt ghi nhận lại nghĩa vụ công dân quy định ... vụ công dân : lao động quy n, nghĩa vụ vinh dự hàng đầu công dân ( điều 58) học tập quy n nghĩa vụ công dân (điều 60) cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy thành công dân có ích cho xã hội, có nghĩa vụ ... xã hội chủ nghĩa Chương II: Sự kế thừa phát triển quy định nghĩa vụ công dân qua Hiến pháp  Mỗi Hiến pháp 1946,1959,1980,1992 phản ánh tình hình thực tế đất nước nhiệm vụ trị nghiệp Cách mạng...
 • 34
 • 419
 • 0

Sự kế thừa và phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Sự kế thừa và phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam
... nhân dân 2.2 Sự kế thừa phát triển quyền văn hoá, giáo dục công dân hiến pháp 1980 so với hiến pháp 1959: Hiến pháp 1980 hiến pháp thứ ba lịch sử lập hiến Việt Nam Các quyền văn hoá công dân hiến ... lịch sử lập hiến Việt Nam 2.1 Sự kế thừa phát triển quyền văn hoá - giáo dục công dân hiến pháp 1959 so với hiến pháp 1946: Hiến pháp 1946 hiến pháp Việt Nam Xét quyền văn hoá, giáo dục, hiến ... biểu trình thừa kế phát triển nó, có thừa kế phát triển quyền văn hoá, giáo dục công dân Không giới hạn quyền văn hoá, giáo dục, quyền nghĩa vụ công dân nói riêng tất quy phạm chế định hiến pháp...
 • 10
 • 623
 • 2

CHẾ ĐỊNH CHỦ TỊCH NƯỚC TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

CHẾ ĐỊNH CHỦ TỊCH NƯỚC TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
... chung chế định nguyên thủ quốc gia nói riêng II Chế định Chủ tịch nước lịch sử lập hiến Việt Nam Chế định Chủ tịch nước Hiến pháp năm 1946: Sau cách mạng tháng Tám, nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng ... thành Chủ tịch nước theo Hiến pháp quy định Điều 62 Hiến pháp năm 1959: "Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bầu Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng ... cử Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Nhiệm kỳ Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà theo nhiệm kỳ Quốc hội" b) Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch nước Theo quy định Hiến pháp năm 1959, Chủ tịch...
 • 20
 • 429
 • 1

Quá trình phát triển của Quốc hội trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Quá trình phát triển của Quốc hội trong lịch sử lập hiến Việt Nam
... NỘI DUNG CHÍNH 1, Quá trình phát triển Quốc hội lịch sử lập hiến Việt Nam Quốc hội Hiến pháp 1946 có tên gọi Nghị viện nhân dân “quyền cao nhất” Nghị ... động Nhà nước, giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật 2.1) Trong lĩnh vực lập hiến lập pháp Chức lập hiến lập pháp chức quan trọng Quốc hội, lẽ, lập hiến lập pháp đặt nguyên tắc chung cho vận ... biệt Hiến pháp mà việc thông qua Hiến pháp thuộc thẩm quyền quan khác Quốc hội Quyền lập hiến bao gồm quyền sửa đổi Hiến pháp Việc làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp cần phải tuân theo quy trình...
 • 11
 • 84
 • 0

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Lý luận và thực tiễn về phƣơng pháp khởi nghĩa giành chính quyền trong lịch sử cách mạng Việt Nam

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Lý luận và thực tiễn về phƣơng pháp khởi nghĩa giành chính quyền trong lịch sử cách mạng Việt Nam
... tin chung môn học - Tên môn học: luận thực tiễn phương pháp khởi nghĩa giành quyền lịch sử cách mạng Việt Nam - Mã môn học: HIS 8031 - Số tín chỉ: - Môn học: 02 Tự chọn - Yêu cầu môn học: + Có ... nội dung môn học: Phân tích luận khởi nghĩa vũ trang, tầm quan trọng phương pháp cách mạng sau có đường lối Trình bày phương pháp khởi nghĩa cách mạng Việt Nam: sử dụng bạo lực cách mạng quần ... khởi nghĩa, thời tổng khởi nghĩa + Phân tích đặc điểm vai trò nông thôn thành thị cách mạng Việt Nam + Phân tích đặc điểm phát triển cách mạng Việt Nam từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa, ...
 • 5
 • 77
 • 0

Lịch sử lập hiến Việt Nam

Lịch sử lập hiến Việt Nam
... xuyên suốt lịch sử lập hiến Việt Nam Qua lịch sử lập hiến Việt Nam, ta thấy quy trình thủ tục lập hiến chặt chẽ, là: Trước hết: Chuẩn bị đề nghị định việc ban hành Hiến pháp sửa đổi bổ sung Hiến pháp ... dân Việt Nam lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam Với Hiến pháp 1959, lần lịch sử lập hiến Việt Nam vai trò lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam (nay Đảng Cộng sản Việt Nam) ghi nhận đạo luật Nhà nước Hiến ... tiễn cách mạng Việt Nam lịch sử lập hiến nước ta chứng minh chủ trương hoàn toàn đắn III Hiến pháp năm 1946 Lịch sử lập hiến Việt Nam thức bắt đầu với Hiến pháp - Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp 1946...
 • 12
 • 520
 • 9

Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx

Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx
... NC CHIM HU Nễ L NH NC PHONG KIN Hin Hin phỏp phỏp NH NC T SN Hiến pháp đời sở lý luận nào, nhà nớc chủ nô, nhà nớc phong kiến Hiến pháp? TIN CHO S RA I CA HIN PHP KINH T X HI CHNH TR TIN T TNG ... CHNG II: NHNG VN C BN V HIN PHP V LCH S LP HIN VIT NAM Nhng c bn v Hin phỏp 1.1 S i ca Hin phỏp 1.2 Khỏi nim, bn cht v c im ca Hin phỏp 1.3 Phõn loi Hin phỏp Lch s lp hin Vit Nam 2.1 Hin ... phỏp nm 1980 2.4 Hin phỏp nm 1992 v Hin phỏp nm 1992 (sa i nm 2001) CHNG II: NHNG VN C BN V HIN PHP V LCH S LP HIN VIT NAM Nhng c bn v Hin phỏp 1.1 S i ca Hin phỏp Cỏc kiu nh nc lch s CNG SN...
 • 23
 • 852
 • 4

KHÁI QUÁT VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

KHÁI QUÁT VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
... khởi đầu lịch sử lập hiến nhân loại Hiện nay, giới có khoảng 190 nước có Hiến pháp diện Hiến pháp xem dấu hiệu pháp lý thiếu Nhà nước dân chủ đại II LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM Tư tưởng lập hiến nước ... thức Việt Nam xuất tư tưởng lập hiến Có hai khuynh hướng chủ yếu lập hiến là: - Khuynh hướng thứ nhất: thiết lập chế độ quân chủ lập hiến Việt Nam bảo hộ Pháp, cầu xin Pháp ban bố cho Việt Nam Hiến ... đặc trưng lịch sử lập hiến Việt Nam Lịch sử lập hiến Việt Nam thể số đặc trưng sau đây: Một là, Tính giai cấp, tính nhân dân tính dân tộc luôn quyện chặt vào thiết chế, chế định lập hiến phù hợp...
 • 12
 • 147
 • 0

Phân tích những kết quả theo em phong trào nông dân trong lịch sử trung đại Việt Nam đã đạt được

Phân tích những kết quả theo em phong trào nông dân trong lịch sử trung đại Việt Nam đã đạt được
... đến kết đấu tranh mà phong trào nông dân Việt Nam thời trung đại đạt Kết đạt phong trào nông dân lịch sử trung đại Việt Nam Nghiên cứu toàn phong trào nông dân lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam ... phong trào nông dân Việt Nam lịch sử đạt Phong trào nông dân lịch sử trung đại Việt Nam NỘI DUNG Trước tìm hiểu kết đạt khởi nghĩa nông dân lịch sử, phải biết mục tiêu khởi nghĩa nông dân hướng ... nghĩa trên, em sâu tìm hiểu những kết phong trào nông dân Việt Nam thời trung đại đạt được để từ rút đánh giá nhận xét khoa học vai trò phong trào nông dân Việt Nam lịch sử Lịch sử nghiên...
 • 35
 • 1,121
 • 3

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot

Sự hồi sinh của yếu tố kì ảo trong văn xuôi đương đại Việt Nam pot
... đời sống văn học đương đại Từ truyền thống văn hoá, văn học dân tộc Sự thực yếu tố ảo không xa lạ với độc giả Việt Nam Ngay từ lúc chào đời, văn học Việt Nam gắn liền với ảo: "Kì ảo đặc trưng ... tạo "bước nhảy" chất văn xuôi yếu tố ảo sau đổi Trở lên cố gắng người viết hành trình tìm nguyên nhân cho hồi sinh phận văn xuôi yếu tố ảo đời sống văn học Việt Nam kể từ sau 1986 đến ... Đó nhân tố quan trọng khiến cho văn xuôi yếu tố ảo đương đại - giống tác phẩm ảo khác lịch sử văn học dân tộc, chịu hấp dẫn tác động mạnh mẽ văn học đại phương Tây với y phục bắt mắt,...
 • 18
 • 583
 • 7

Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước và làng xã trong lịch sử nông thôn Việt nam. pdf

Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước và làng xã trong lịch sử nông thôn Việt nam. pdf
... bỉnh Mối quan hệ làng với nhà nước quan hệ phụ thuộc không triệt để Mối quan hệ thể sau: III- MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ LÀNG XÃ TRONG LỊCH SỬ NÔNG THÔN VIỆT NAM Về phía Nhà nước: 1.1 .Nhà nước ... với nước Để hiểu rõ mối quan hệ Nhà nước làng nông thôn Việt nam, xin phân tích mối quan hệ chế độ Nhà nước nguyên phong kiến với Vua người đứng đầu II- TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC – LÀNG XÃ Muốn ... đoạn lịch sử với chế độ Nhà nước hội chủ nghĩa mối quan hệ Làng Nhà nước gìn giữ phát huy, mối quan hệ hữu cơ, máu thịt Có làng nước Nước hình thành sở làng Mọi người gắn bó với làng, ...
 • 18
 • 2,486
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khái quát lịch sử lập hiến việt namlịch sử lập hiến việt namtư tưởng xuyên suốt lịch sử lập hiến việt namnhững vấn đề cơ bản về hiến pháp và lịch sử lập hiến việt namnguyên tắc bầu bổ nhiệm thẩm phán trong lịch sử lập hiếnphân tích và chứng minh rằng con đường cứu nước của việt nam do lãnh tụ nguyễn ái quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng việt namkhái quát về sự tác động của yếu tố chính trị đối với yếu tố kinh tế trong quan hệ song phương việt nam hoa kỳ giai đoạn 1954 1994các vương triều trong lịch sử phong kiến việt namcác bộ luật trong lịch sử phong kiến việt namkien truc trong lich su van hoa viet namcác anh hùng trong lịch sử đánh giặc việt namchữ quốc ngữ trong lịch sử cận đại việt namcác triều đại trong lịch sử dân tộc việt namtư tưởng đức trj trong nho giáo và sự ảnh g hưởng của nó trong lịch sử tư tưởng việt namtư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng việt nam đến đầu thế kỷ xxPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây