Sàng lọc một số chủng vi sinh vật nguồn gốc việt nam có khả năng sinh protease ngoại bào hoạt tính cao dùng để tách chiết hyaluronic acid từ sụn cá nhám(carhinus sorah)

Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoa

Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoa
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƢỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum ... THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum)" Đề tài tiến hành - Phòng Hóa Lý - Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh ĐH ... khuẩn đường tiêu hóa Nhằm khẳng định phần công dụng dân gian cách có khoa học tìm kiếm thuốc thay kháng sinh điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiến hành khảo sát thành phần hóa học khả kháng...
 • 71
 • 519
 • 2

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân giải xenluloza vô phong phú bao gồm vi ... yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử phế thải ligno-xenluloza II Tổng quan 2.1 Sơ lợc tình hình thành phần rác thải sinh hoạt Vi t Nam 2.1.1...
 • 56
 • 1,753
 • 9

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn Chồng-Nha Trang

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn Chồng-Nha Trang
... thấy Vi t Nam chưa công trình công bố vi c phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh enzyme celluase từ rong giấy vi c Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả sinh enzyme cellulase ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VSV SINH CELLULASE CAO TỪ RONG GIẤY Để tuyển chọn chủng VSV khả sinh enzyme cellulase thủy phân cellulose, tiến hành phân lập VSV từ mẫu rong ... cồn từ rong biển - hướng toàn giới quan tâm Nội dung đề tài: 1) Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật chịu mặn khả sinh cellulase cao từ rong giấy thu Hòn Chồng-Nha Trang; 2) Sơ phân loại chủng...
 • 21
 • 764
 • 5

“Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”

“Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... rác thải cao phù hợp với điều kiện Vi t Nam dù phần đóng góp nhỏ bé mình, thực đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng ... thơm 2.7 Vi sinh vật phân giải xenluloza số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân...
 • 57
 • 385
 • 0

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật sinh lipase

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật sinh lipase
... tài Tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh enzyme lipase từ tự nhiên làm sở cho trình sản xuất enzyme góp phần lưu giữ bảo tồn nguồn gen vi sinh vật từ tự nhiên Nội dung đề tài Phân lập tuyển chọn số ... sát số yếu tố ảnh hưởng Xác định trình tự gen Xây dựng phát sinh chủng loại Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân lập tuyển chọn chủng VSV có hoạt tính lipase Hoạt tính lipase số chủng VSV phân lập Phân ... dung Đặt vấn đề Vật liệu, phương pháp nghiên cứu Kết thảo luận Kết luận kiến nghị Phần ĐẶT VẤN ĐỀ Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật sinh lipase Enzyme lipase Ứng dụng Phân bố Doanh thu...
 • 16
 • 491
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui
... s ch ng vi sinh v t ti m ng d ng phương pháp x sinh h c nư c th i s n xu t tinh b t, ti n hành ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s ch ng vi sinh v t kh phân h y tinh b t ng d ng x nư c ... c nghiên c u ng d ng vi sinh v t ð phân l p vi sinh v t kh phân h y tinh b t, ñ u tiên, ph i l a ch n ngu n l y m u ngu n s hi n di n c a tinh b t (nư c th i tinh b t, bùn ho t tính tinh ... t nh ng vi sinh v t gây b nh, virus ký sinh trùng nư c th i M t cách t ng quát, x sinh h c th chia thành hai nhóm phương pháp l n: - Nhóm phương pháp hi u khí: s d ng nh ng vi sinh v...
 • 61
 • 534
 • 0

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt
... phân lập, đánh giá, tuyển chọn chủng vi sinh vật đặc tính probiotic phục vụ cho vi c sản xuất chế phẩm Probiotic dùng chăn nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Các vật ... ITS4 chủng nấm men theo phương pháp Manitis cs (1982) Đánh giá số đặc tính probiotic chủng VSV hữu ích Đánh giá khả chịu nhiệt: Các chủng vi sinh vật nuôi cấy môi trường MRS TRẦN QUỐC VI T - Phân ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân lập, tuyển chọn, phân loại định danh chủng vi sinh vật hữu ích Từ nguồn khác (chất chứa đường ruột lợn, gà mẫu sản phẩm probiotic thương mại), 64 chủng vi sinh vật phân lập,...
 • 12
 • 394
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số chủng vi sinh vật hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi

Nghiên cứu ứng dụng một số chủng vi sinh vật hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi
... tài: Nghiên cứu ứng dụng số chủng vi sinh vật hữu ích để xử chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi với nội dung sau: - Tuyển chọn số chủng vi sinh vật có ... bệnh Từ chủng vi sinh vật phòng Vi sinh vật môi trường Vi n Công nghệ môi trường tiến hành chọn số chủng vi sinh vật có khả phân giải mạnh hợp chất hữu số chủng có khả sinh chất ức chế số vi sinh ... phòng Vi sinh vật môi trường Vi n Công nghệ môi trường chọn số chủng vi sinh vật có khả phân giải mạnh đồng thời hợp chất hữu số chủng có khả sinh chất ức chế vi sinh vật gây bệnh Các chủng vi sinh...
 • 79
 • 320
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BÁM DÍNH VÀ KHÁNG KHUẨN Ở MỨC ĐỘ IN VITRO CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LÀM PROBIOTICS" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Kết thảo luận 3.1 Khả bám dính tế bào thuộc chủng vi sinh vật (tự bám dính) Khả tự bám dính tế bào vi sinh vật trình bày đồ thị Tỷ lệ bám dính tế bào vi sinh vật thuộc chủng xu hướng tăng dần ... bám dính (%) Đồ thị Khả bám dính chủng vi khuẩn chi Bacillus Enterococcus faecium (LII3/1) Đồ thị Khả bám dính chủng vi khuẩn sinh lactic nấm men 3.2 Khả bám dính chủng vi sinh vật khác Kết nghiên ... cerevisisae (LA5) - 48,47 Ngoài ra, khả bám dính chủng vi sinh vật thử nghiệm với xác định Kết bảng cho thấy hầu hết chủng vi sinh vật thử nghiệm khả bám dính với nhau, cặp vi sinh vật khả...
 • 9
 • 399
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 8 potx

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 8 potx
... Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học tác dụng sinh học Xn Hoa Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, Đại học Dược hà Nội 14 Lê Thị Lan Oanh cộng sự, 19 98 Một số tiêu sinh hóa Xn Hoa ... Trường Đại học Y Dược Tp.HCM 17 Nguyễn Thị Minh Thu, 1999 Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học tác dụng sinh học Xn Hoa Luận văn thạs sĩ Dược học, Đại học Dược Hà Nội 18 Nguyễn Thị ... cáo hội nghị hóa học tồn quốc lần 3, tập 1, 19 98, tr 96-99 15 Lê Thị Lan Oanh cộng sự, 1999 Khảo sát số tiêu sinh hóa tác dụng thủy phân prơtêin Xn Hoa Tạp chí dược liệu, tập 4, số 1, 1999, tr...
 • 8
 • 250
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 7 docx

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 7 docx
... E:EtOAc 9 2:8 400 116 2vết,Rf=0,23;Rf=0, 17 Khảo sát 10 E:EtOAc 9 0:1 0 400 119 2vết,Rf=0,23;Rf=0, 17 Khảo sát 11 E:EtOAc 8 5:1 5 600 142 Nhiều vết 12 E:EtOAc 8 0:2 0 600 155 Nhiều vết 13 E:EtOAc 7 0:3 0 ... 4. 6: Kết luận Vi khuẩn MIC (μg/ml) E coli ATCC 25922 330 Salmonella typhimurium 340 390 51 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận 5.1 Khảo sát thành phần hóa học Đã sơ phân tích thành phần hóa học ... 100 E:EtOAc 9 9:1 200 75 Vệt dài E:EtOAc 9 8:2 200 86 Vệt dài E:EtOAc 9 7: 3 200 98 Vệt dài E:EtOAc 9 6:4 200 112 Nhiều vết E:EtOAc 9 5:5 200 153 Nhiều vết E:EtOAc 9 4:6 200 256 Nhiều vết E:EtOAc 9 3 :7 ...
 • 9
 • 213
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 6 doc

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 6 doc
... l : Hàm lượng tro = 1,2/10 x 100 % = 12% 4.2 Phân tích sơ thành phần hóa thực vật Kết phân tích sơ thành phần hóa thực vật Xuân Hoa thu nhận bảng 4.1 42 Bảng 4. 1: Tóm tắt kết phân tích sơ thành ... khả ngăn chặn tăng trưởng vi khuẩn Tiến hành thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn hai chủng vi sinh vật đường ruột: E coli ATCC 25922 Salmonella typhimurium Nguồn: Salmonella typhimurium lấy từ vi n ... ATCC 25922 lấy từ công ty Nam Khoa Môi trường nuôi cấy vi sinh vật sử dụng để tiến hành thử nghiệm môi trường BHI Tiến hành thử nghiệm khả kháng khuẩn loại cao Xuân Hoa: cao chloroform, cao ete dầu,...
 • 9
 • 291
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànphần iv giới thiệu một sô vùng điển hình ở việt nam có khả năng phát triển du lịch sinh tháinghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họctài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxnghiên cứu một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo màng sinh học nhằm định hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầumột số loài vi sinh vật sử dụng trong chế phẩm probioticthai sinh ly va sinh hoa cua mot so chung vi khuan lactic phan lap tu nem chuamột số loài vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩmphân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nôngvi đánh giá thực trạng của một số ngành xuất khẩu chủ yếu của việt nam sang eu dưới tác động của các quy định tiêu chuẩn của eu về chất lượng môi trường và xã hộikết quả phân lập một số chủng vi khuẩn cố định đạm trong rễ cây ngô ở đăk lăkkhuẩn lạc và tế bào một số chủng vi khuẩn phân lập đượctình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của việt nam sang hoa kỳ sau hiệp định thương mại song phương việt nam hoa kỳ hđtmđánh giá tổng quát thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của việt nam sang thị trường eucác giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của việt nam sang thị trường eu từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020Test ostatochnye znania po angliyskomu yazyku 2017Giới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungÔn tập tư tưởng hồ chí minhChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)slide môn pháp luật đại cương (full)Slide Quản lý công nghiệpTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngChuyên đề vật lý hiện đạiẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2Lịch sử vật lýgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1