Xúc tiến du lịch vườn quốc gia xuân thủy nam định đến thị trường khách inbound

Các mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy nam định

Các mô hình quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy  nam định
... ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Kim Long Mã SV: 120177 Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Tên đề tài: Các hình quản bền vững tài nguyên rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam ... hợp việc làm cần thiết quan trọng Đề tài quản sau nghiên cứu Các hình quản bền vững tài nguyên rừng ngập mặn Vƣờn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định Sinh viên: Nguyễn Kim Long - MT1201 ... Kỹ thuật môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN RỪNG NGẬP MẶN TẠI VƢỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY NAM ĐỊNH KHÓA...
 • 76
 • 499
 • 2

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ - NAM ĐỊNH docx

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ - NAM ĐỊNH docx
... trọng quốc tế, đặc biệt nơi cư trú loài chim nước) thứ 50 giới, khu Đông Nam Á Việt Nam Vườn quốc gia Xuân Thuỷ lưu giữ giá trị sinh thái quý hiếm, rừng ngập mặn rộng hàng ngàn Nguồn lợi thuỷ ... 86 – 126 mm/tháng; Độ bốc cao vào tháng - Chế độ gió: Mùa đông gió thịnh hành hướng Bắc; Mùa hạ gió thịnh hành hướng Đông Đông Nam * Thuỷ văn: VQG Xuân Thuỷ cung cấp nước lượng phù sa sông Hồng ... hoạt động du lịch Vườn phát triển dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng cộng đồng triển khai thực Tài nguyên đa dạng Tháng 1/1989, UNESCO thức công nhận Khu bảo sinh học tồn Xuân Thuỷ trở thành khu...
 • 3
 • 248
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Xuất phát từ lí đó, nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật Vườn Quốc Gia Xuân Thủy -Nam Định Mục tiêu nghiên cứu - Phân loại thảm thực vật khu ... tài tập trung nghiên cứu trạng, số đặc trƣng hệ thực vật số yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật VQG Xuân Thủy Trên sở đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển thực vật khu vực nghiên cứu ... cứu trạng đặc trƣng thảm thực vật khu vực nghiên cứu: Thành phần loài, dạng sống, công dụng loài thực vật quý - Xác định số yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật KVNC - Đề xuất số biện pháp...
 • 84
 • 442
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới một số loài quý hiếm tại vườn quốc gia xuân thủy - nam định

nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới một số loài quý hiếm tại vườn quốc gia xuân thủy - nam định
... nƣớcquý nói riêng VQG Từ tính cấp thiết tiến hành xây dựng đề tài Nghiên cứu số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới số loài quý Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định 1.2 Mục tiêu Nghiên cứu số yếu ... số loài quý VQG Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định - Xác định số yếu tố sinh thái, môi trƣờng, ngƣời ảnh hƣởng tới phân bố số loài quý VQG Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định - Đề xuất giải pháp bảo tồn số loài quý ... nghiên cứu - Xác định loại thực vật quý VQG Xuân Thủy 2.3.4 Xác định yếu tố người ảnh hưởng đến số loại qúy VQG Xuân Thuỷ, Nam Định - Xác định tác động ngƣời tới nguồn tài nguyên VQG Xuân Thuỷ - Thống...
 • 141
 • 312
 • 2

nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định

nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định
... triển Vườn quốc gia đồng thời tạo thu nhập sinh kế địa phương Đề tài: Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định tập trung nghiên cứu ... nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái 1.1.1 Hệ sinh thái dịch vụ chúng .3 1.1.2 Mối quan hệ dịch vụ hệ sinh thái người phát triển kinh tế xã hội .6 1.1.3 Sinh kế vùng ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI Đặng Thị Huyền NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO SINH KẾ NGƢỜI DÂN VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH...
 • 120
 • 247
 • 0

Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong đánh giá các điều kiện sinh cảnh sống của loài cò Thìa (Platalea minor) tại vườn quốc gia Xuân ThủyNam Định

Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong đánh giá các điều kiện sinh cảnh sống của loài cò Thìa (Platalea minor) tại vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định
... phỏp bo tn loi cũ Thỡa (Platalea minor) ti quc gia Xuõn Thu - Nam nh 1.3 Mc ớch nghiờn cu - Phõn tớch cỏc nhõn t sinh thỏi nh hng n phõn b loi cũ Thỡa (Platalea minor) Vn Quc gia Xuõn Thu 3 - ỏnh ... b, phỏt trin t nhiờn ca loi cũ Thỡa (Platalea minor) Vn Quc gia Xuõn Thu - Lp c s d liu (CSDL) sinh thỏi bng GIS v phõn b loi cũ Thỡa (Platalea minor) Vn Quc gia Xuõn Thu - xut cỏc gii phỏp nhm ... loi cũ Thỡa (Platalea minor) ti VQG Xuõn Thy 3.2 a im v thi gian tin hnh 3.2.1 a im: 21 a im nghiờn cu ti VQG Xuõn Thy - Nam nh Vn quc gia Xuõn Thu nm phớa ụng - Nam huyn Giao Thu, tnh Nam nh, bao...
 • 80
 • 253
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất môi trường đất, nước trong hệ sinh thái vườn quốc gia xuân thủy, nam định

Nghiên cứu một số tính chất môi trường đất, nước trong hệ sinh thái vườn quốc gia xuân thủy, nam định
... hiệu tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) Vườn quốc gia Xuân Thủy, đề tài luận văn Nghiên cứu số tính chất môi trường đất, nước hệ sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định tiến hành khảo ... tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài môi trường đất nước VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định 2.2 Nội dung nghiên cứu - Một số tiêu chất lượng môi trường đất năm 2011 2012 - Một số tiêu chất lượng ... VQG Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 1.2.1 Điều kiện tự nhiên VQG Xuân Thủy 1.2.1.1.Vị trí địa lý lãnh thổ nghiên cứu Vườn Quốc Gia Xuân Thủy thuộc địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, ...
 • 76
 • 135
 • 1

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định
... Thủy - Nam Định Mục đích, mục tiêu đề tài - Mục đích đề tài: Nghi n cứu phân vùng thích nghi bảo tồn đa dạng sinh học đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam ... sách đưa định đắn việc thực chương trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định - Quy trình thực áp dụng để phân vùng bảo tồn cho vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định 5 ... gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định - Mục tiêu cụ thể đề tài: + Nghi n cứu khả ứng dụng công nghệ GIS viễn thám phân vùng bảo tồn đa dạng sinh học + Phân vùng bảo tồn đa dạng sinh học theo mức độ nhạy...
 • 75
 • 444
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định.
... giảm tính đa dạng sinh học khu bảo tồn vườn quốc gia Xuân Thủy Đề tài Đánh giá trạng đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định’’ ... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định” Đến em hoàn thành thời gian thực tập tốt ... Định’’ thực nhằm đánh giá đầy đủ trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng ĐDSH địa phương, từ đánh giá, đề xuất giải pháp thích hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng ĐDSH địa phương...
 • 66
 • 429
 • 0

Nghiên cứu, thăm dò hiện trạng môi trường và đa dạng vi tảo vùng rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy nam định

Nghiên cứu, thăm dò hiện trạng môi trường và đa dạng vi tảo vùng rừng ngập mặn tại vườn quốc gia xuân thủy nam định
... quang hợp điển hình Định nghĩa ny bao gồm số dạng thể quan hệ gần gũi với tảo nhân chuẩn l vi khuẩn lam có cấu trúc gần với vi khuẩn hơn(Theo Tảo học Robert E.Lee) Theo sách Vi tảo tác giả Nguyễn ... khi( so vi cõy xanh) .Vi to cú th sinh sn theo hỡnh thc dinh dng, vụ tớnh v hu tớnh [23] I.2.4.2 Cu trỳc vi to: Ging vi cu trỳc ca to cu trỳc vi to c bao gm: Có hai dạng cấu trúc tế bo vi tảo l ... Hoi H : Vi tảo (microalgae) l tất tảo có kích thớc hiển vi, mun quan sỏt chỳng phi s dng ti kớnh hin vi. Trong s khong 50.000 loi to trờn th gii thỡ vi to chim n khong 2/3 [3] [6] Do vy, vi to...
 • 59
 • 230
 • 0

Đánh Giá Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Một Số Loài Thực Vật Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng Tại Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ, Nam Định

Đánh Giá Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Một Số Loài Thực Vật Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng Tại Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ, Nam Định
... Tờn ti ĐáNH GIá BảO TồN ĐA DạNG SINH HọC MộT Số LOàI THựC VậT NGUY CƠ Bị TUYệT CHủNG TạI VƯờN QUốC GIA XUÂN THủY, NAM ĐịNH Mó s: H 2011-03-05 Ch nhim ti: TS Hong Vn Hựng Ngi tham gia thc ... THI NGUY N TRNG I HC NễNG LM BO CO TNG KT TI NGHIấN CU KHOA HC V CễNG NGH CP I HC Tờn ti ĐáNH GIá BảO TồN ĐA DạNG SINH HọC MộT Số LOàI THựC VậT NGUY CƠ Bị TUYệT CHủNG TạI VƯờN QUốC GIA XUÂN ... THI NGUY N TRNG I HC NễNG LM BO CO KT QU TI NGHIấN CU KHOA HC V CễNG NGH CP I HC Tờn ti ĐáNH GIá BảO TồN ĐA DạNG SINH HọC MộT Số LOàI THựC VậT NGUY CƠ Bị TUYệT CHủNG TạI VƯờN QUốC GIA XUÂN...
 • 155
 • 253
 • 0

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định
... triển Vườn quốc gia đồng thời tạo thu nhập sinh kế địa phương Đề tài: Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định tập trung nghiên cứu ... sở khoa học nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái 1.1.1 Hệ sinh thái dịch vụ chúng 3 1.1.2 Mối quan hệ dịch vụ hệ sinh thái người phát triển kinh tế xã hội 1.1.3 Sinh kế vùng đệm (VQGXT) ... dạng sinh học dịch vụ hệ sinh thái vv Một vài quốc gia thông qua khung MEA để phát triển nghiên cứu quốc gia giá trị hệ sinh thái Ví dụ Anh bắt tay vào việc thực nghiên cứu quốc gia để đánh giá giá...
 • 126
 • 103
 • 0

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định
... triển Vườn quốc gia đồng thời tạo thu nhập sinh kế địa phương Đề tài: Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định tập trung nghiên cứu ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI -Đặng Thị Huyền NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO SINH KẾ NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH ... dạng sinh học dịch vụ hệ sinh thái vv Một vài quốc gia thông qua khung MEA để phát triển nghiên cứu quốc gia giá trị hệ sinh thái Ví dụ Anh bắt tay vào việc thực nghiên cứu quốc gia để đánh giá giá...
 • 125
 • 111
 • 0

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm vườn quốc gia xuân thủy, nam định
... triển Vườn quốc gia đồng thời tạo thu nhập sinh kế địa phương Đề tài: Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái cho sinh kế người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định tập trung nghiên cứu ... sở khoa học nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái 1.1.1 Hệ sinh thái dịch vụ chúng 3 1.1.2 Mối quan hệ dịch vụ hệ sinh thái người phát triển kinh tế xã hội 1.1.3 Sinh kế vùng đệm (VQGXT) ... dạng sinh học dịch vụ hệ sinh thái vv Một vài quốc gia thông qua khung MEA để phát triển nghiên cứu quốc gia giá trị hệ sinh thái Ví dụ Anh bắt tay vào việc thực nghiên cứu quốc gia để đánh giá giá...
 • 122
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vườn quốc gia xuân thuỷ nam địnhdu lịch vườn quốc gia xuân sơndu lich vườn quốc gia nam cát tiêntour du lịch vườn quốc gia nam cát tiêntour du lịch vườn quốc gia cát tiênkhu du lịch vườn quốc gia cát tiênkhu du lịch vườn quốc gia nam cát tiêndu lịch sinh thái vườn quốc gia xuân thủykinh nghiệm du lịch vườn quốc gia nam cát tiêntiểu luận phát triển du lịch cộng đồng ở vườn quốc gia xuân thủydu lịch vườn quốc gia cát tiêndự án xây dựng vườn quốc gia xuân thuỷdu lịch vườn quốc gia phong nha kẻ bàngdu lịch vườn quốc gia chư yang sindu lịch vườn quốc gia phú quốcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học