Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite fe2o3 c ứng dụng làm điện cực âm cho pin fe khí

nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite pt-au c ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu

nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite pt-au c ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu
... tính x c t c Pt Sản phẩm nanocomposite Pt-Au/ C đề tài ứng dụng làm x c t c cho pin nhiên liệu với m c đích thay x c t c Pt Kết đề tài nghiên c u sở khoa h c cho nghiên c u vi c chế tạo nanocomposite ... tài: Nghiên c u chế tạo vật liệu nanocomposite Pt-Au/ C ứng dụng làm x c t c cho pin nhiên liệu chọn làm đề tài nghiên c u C sở khoa h c đề tài Đề tài tiến hành sở tổng hợp vật liệu nanocomposite ... kích thư c hạt nano Pt-Au tạo thành khả c t c nanocomposite Pt-Au/ C Nhằm ứng dụng làm x c t c cho pin nhiên liệu Nội dung nghiên c u Tổng hợp nanocomposite Pt-Au/ C với etylenglycol nư c vừa chất...
 • 55
 • 111
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường
... luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc/ chất mang ứng dụng xử môi trường hình thành Mục tiêu Luận án Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu chứa nano bạc với hạt nano bạc tạo có kích ... hướng nghiên cứu tối ưu phương pháp chế tạo vật liệu chứa nano bạc sử dụng chất mang chất zeolit - Vật liệu nano Ag-ZSM-5/SBA-15 nghiên cứu chế tạo nhằm nâng cao hàm lượng nano bạc chất mang ... hướng nghiên cứu tối ưu phương pháp chế tạo vật liệu chứa nano bạc sử dụng chất mang chất zeolit 4- Vật liệu nano Ag-ZSM-5/SBA-15 nghiên cứu chế tạo nhằm nâng cao hàm lượng nano bạc chất mang...
 • 24
 • 162
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc-chất mang ứng dụng trong xử lý môi trường
... 3.1.2 Kết chế tạo vật liệu nano Ag/Sứ xốp 81 3.1.3 Kết chế tạo vật liệu nano Ag-ZSM-5 84 3.1.4 Kết chế tạo vật liệu nano Ag-ZSM-5/MCM-41 87 3.1.5 Kết chế tạo vật liệu nano Ag-ZSM-5/SBA-15 ... hợp sử dụng chất mang nano bạc Nghiên cứu chế tạo vật liệu chứa nano bạc Nghiên cứu đánh giá hoạt tính vật liệu chứa nano bạc với vai trò làm vật liệu diệt khuẩn E.coli xúc tác cho phản ứng oxi ... bạc mang vật liệu mang kể có kích thước nhỏ gắn chặt bề mặt chí hệ mao quản, tạo vật liệu chứa nano bạc có hoạt tính cao Bởi trên, ý tưởng luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc/chất mang...
 • 147
 • 293
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử CdSe và màng TiO2-CdSe làm điện cực anode cho pin mặt trời

Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử CdSe và màng TiO2-CdSe làm điện cực anode cho pin mặt trời
... Pt…………………………………………………… 42 Hình 2.4: (a) Sơ đồ cấu tạo pin mặt trời chấm lượng tử CdSe; (b) Máy ép điện cực ……………………………………………………………………………….43 Hình 2.5: Một pin mặt trời chấm lượng tử CdSe ghép hoàn chỉnh………….43 Huỳnh ... trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có cấu trúc lõi-vỏ bọc CdSe/ ZnS 1.1.2.2 Cấu trúc vùng lượng chấm lượng tử[ 2,18,27,32] Trong chất bán dẫn khối, hạt điện ...  Pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang (Quantum Dot Sensitized Solar Cell)[9,14,37,39] Dựa sở pin mặt trời chất nhuộm nhạy quang (DSC), thay chất màu nhạy quang chấm lượng tử PMT chấm lượng tử...
 • 70
 • 424
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite agsilica ứng dụng để xử lý một số loại nấm gây bệnh trên cây đậu tuơng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite agsilica ứng dụng để xử lý một số loại nấm gây bệnh trên cây đậu tuơng
... hại số loại nấm gây bệnh đất cho đậu tuơng chưa đuợc tìm thấy công trình nghiên cứu đuợc công bố nước 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước Một số công trình nghiên cứu giới tác dụng diệt nấm hạt nano ... tiêu nghiên cứu Chế tạo vật liệu nano composite Ag/Silica đánh giá số đặc trưng vật vật liệu Đánh giá hiệu lực diệt ba loại nấm Fusarium oxysporium, Rhizoctinia solani, Colletotrichum sp vật liệu ... quan tâm nghiên cứu ứng dụng Việc sử dụng nano bạc để cải biến vật liệu truyền thống chế tạo lớp phủ nano composit sở polyme /nano Ag bám dính tốt bề mặt vật liệu trơ (như gạch men, kim loại, nhựa...
 • 50
 • 426
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ (tóm tắt)

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ (tóm tắt)
... đẩy nghiên cứu định hướng ứng dụng nước, em lựa chọn đề tài luận văn là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite Fe 2O3/C ứng dụng làm điện cực âm cho pin Fe/khí” Phương pháp nghiên cứu - ... gồm hai điện cực, vật liệu phân cách hai điện cực, dung dịch điện ly, vỏ điện cực đầu Ba phận tế bào điện hóa sau: Anode hay điện cực âm - điện cực khử Cathode hay điện cực dương - điện cực oxy ... với nano cacbon để tạo thành vật liệu nano composit Fe2O3/C sử dụng làm điện cực âm cho pin Fe - khí Bên cạnh đó, ảnh hưởng chất phụ gia K2S dung dịch điện ly đến tính chất điện hóa điện cực...
 • 26
 • 71
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ
... ứng điện hóa khối lượng vật liệu hoạt a động điện cực b Tính toán sở vật liệu điện cực âm Với công nghệ pin kim loại - khí, oxy không khí sử dụng vật liệu điện cực dương pin Tấm điện cực âm tạo ... đầy tiềm cho nguồn điện di động, đặc biệt cho xe điện Ở Việt Nam nghiên cứu vật liệu điện cực cho pin Fe - khí thu hút nhiều quan tâm nhà khoa học nước, đặc biệt nhóm nghiên cứu Vật liệu tích ... ITIMS, đề tài này, vật liệu Fe 2O3 kích thước nano micro mét nghiền trộn phương pháp học với nano cacbon để tạo thành vật liệu nano composit Fe2O3/C sử dụng làm điện cực âm cho pin Fe - khí Bên...
 • 53
 • 65
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ
... phản ứng điện hóa khối lượng vật liệu hoạt động điện cực b Tính toán sở vật liệu điện cực âm Với công nghệ pin kim loại - khí, oxy không khí sử dụng vật liệu điện cực dương pin Tấm điện cực âm tạo ... Phùng Thị Sơn NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITE Fe2O3/C ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ÂM CHO PIN Fe/KHÍ Chuyên ngành: Vật Lí nhiệt Mã số (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC ... đầy tiềm cho nguồn điện di động, đặc biệt cho xe điện Ở Việt Nam nghiên cứu vật liệu điện cực cho pin Fe - khí thu hút nhiều quan tâm nhà khoa học nước, đặc biệt nhóm nghiên cứu Vật liệu tích...
 • 56
 • 166
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ (tóm tắt)

NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANO COMPOSITE fe2o3c ỨNG DỤNG làm điện cực âm CHO PIN FeKHÍ (tóm tắt)
... thúc đẩy nghiên cứu định hướng ứng dụng nước, em lựa chọn đề tài luận văn là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite Fe2O3/C ứng dụng làm điện cực âm cho pin Fe/khí” Phương pháp nghiên cứu - ... gồm hai điện cực, vật liệu phân cách hai điện cực, dung dịch điện ly, vỏ điện cực đầu Ba phận tế bào điện hóa sau: Anode hay điện cực âm - điện cực khử Cathode hay điện cực dương - điện cực oxy ... với nano cacbon để tạo thành vật liệu nano composit Fe2O3/C sử dụng làm điện cực âm cho pin Fe - khí Bên cạnh đó, ảnh hưởng chất phụ gia K2S dung dịch điện ly đến tính chất điện hóa điện cực...
 • 29
 • 156
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô yvo4eu3+; cepo4tb3+ và khảo sát tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô yvo4eu3+; cepo4tb3+ và khảo sát tính chất quang của chúng
... phng phỏp quang ph nghiờn cu tớnh cht quang ca vt liu II.4 Phng phỏp quang ph hp th 40 II.4 Phng phỏp ph hunh quang 41 II.4 Phng phỏp ph kớch thớch hunh quang 44 II.4 Phng phỏp ph hunh quang phõn ... t catot, hunh quang tia X c kớch thớch bi tia X [10] ng dng ph bin ca vt liu hunh quang quang hunh quang l cỏc ốn ng hunh quang Vic chuyn i in nng thnh ỏnh sỏng trng cỏc ốn hunh quang hiu sut ... phỏt x quang (thi gian sng hunh quang) [69], hiu sut lng t hunh quang [63], hiu ng truyn nng lng [51], hiu ng dp tt hunh quang v hiu ng hunh quang chuyn i ngc [12, 43] Cỏc vt liu nanụ phỏt quang...
 • 150
 • 515
 • 0

Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụng

Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụng
... chọn đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc môi trường glycerin sản phẩm ứng dụng làm đề tài nghiên cứu khoa học • Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài Ngày giới nước, khoa học công nghệ nano ... thực phẩm • Những đóng góp đề tài vấn đề đề tài chưa làm - Đề tài mở hướng cho việc chế tạo hạt nano bạc dung môi xanh thân thiện với môi trường Bên cạnh đó, sản phẩm đề tài ứng dụng tạo gel ... dụng - Đã ứng dụng vào sản phẩm chưa phát triển sản phẩm chế tạo rộng rãi thị trường 5 Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu nano 1.1.1 Khoa học nano: ngành khoa học nghiên cứu tượng vận dụng...
 • 45
 • 2,340
 • 4

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno, tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno, tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu
... nghiờn cứu chế tạo vật liệu TiO2 cú cấu trỳc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.Tổng quan pin DSSC 1.1.1 Giới thiệu tổng quỏt pin mặt trời Pin mặt trời ... nờn pin mặt trời dựa trờn lớp chuyển tiếp p-n chưa sử dụng cỏch rộng rói Năm 1972, pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu (DSSC) đầu tiờn sử dụng chất diệp lục với điện cực ZnO Tuy nhiờn, loại pin sử ... nghiờn cứu chế tạo màng TiO2 cú cấu trỳc cột nano trờn đế ITO để sử dụng làm điện cực cho pin DSSC 1.1.2 Cấu tạo pin DSSC Cấu tạo pin DSSC điển hỡnh minh hoạ trờn hỡnh 1.1 Hỡnh 1.1 Cấu trỳc pin mặt...
 • 31
 • 656
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano zns mn bọc phủ PVP và khảo sát phổ phát quang của chúng

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano zns mn bọc phủ PVP và khảo sát phổ phát quang của chúng
... sĩ: “ Nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano ZnS: Mn bọc phủ PVP khảo sát phổ phát quang chúng , thu số kết sau : Thu thập tài liệu tìm hiểu quy trình chế tạo, cấu trúc tinh thể, phổ phát quang, phổ ... thụ vật liệu nano ZnS: Mn không bọc phủ bọc phủ PVP chế tạo nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt phương pháp đồng kết tủa Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo hạt nano ZnS: Mn bọc phủ PVP ... ZnS: Mn mà làm giảm kích thước hạt chúng Khảo sát ảnh hưởng khối lượng bọc phủ, mật độ công suất kích thích, lên phổ phát quang, phổ kích thích phát quang phổ hấp thụ hạt nano ZnS: Mn bọc phủ PVP...
 • 5
 • 443
 • 3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng
... tình hình nghiên cứu số vật liệu phát quang chứa đất Quá trình chế tạo nghiên cứu tính chất quang học vật liệu nano thấp chiều chứa ion đất hợp chất chứa Y3+, Zr3+, Zn3+… hướng nghiên cứu nhiều ... VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI 3.1 Mở đầu Chương chủ yếu trình bày kết đạt luận án sở nghiên cứu cấu trúc tính chất vật liệu nano thấp chiều ytri bao gồm: hạt keo nano ... 14 CHƯƠNG CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN ZIRICONI 4.1 Mở đầu Các vật liệu nano phát quang ZrO2 hệ vật liệu hứa hẹn nhiều ứng dụng công nghệ quang tử Với...
 • 28
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màunghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo vật liệu compositenghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozitđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học polyCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học