LUẬN văn NGHIÊN cứu một số đặc điểm BỆNH lí của BỆNH VIÊM RUỘT ỉa CHẢY ở CHÓ và BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của bệnh viêm ruột ỉa chảy chó biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và biện pháp phòng trị
... nêu tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy chó v biện pháp phòng trị" Mục đích đề t i - L m rõ tính chất bệnh lí, đặc điểm triệu chứng bệnh - Xác định ... viêm ruột ỉa chảy bội nhiễm rõ l Salmonella v E.coli 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc Khi nghiên cứu bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc, phần lớn tác giả tập trung v o nghiên cứu ... viêm ruột ỉa chảy gia súc 25 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc .27 2.3.3 Hậu viêm ruột ỉa chảy 29 2.3.4 Điều trị loạn khuẩn đờng ruột 41 2.4 Bệnh viêm ruột ỉa...
 • 103
 • 356
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm phổi trên bê tại vùng phụ cận hà nội biện pháp điều trị

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm bệnh viêm phổi trên bê tại vùng phụ cận hà nội và biện pháp điều trị
... viêm ph i kh e viêm ph i B ng 4.6: Hàm lư ng đ d tr ki m máu ho t đ men sGOT, sGPT huy t viêm ph i B ng 4.7: Hàm lư ng Protein t l ti u ph n Protein huy t viêm ph i B ng 4.8: Hàm ... ch ng thư ng g p m c b nh viêm ph i B ng 4.2: Thân nhi t, t n s hô h p t n s tim viêm ph i B ng 4.3: S lư ng h ng c u, hàm lư ng huy t s c t t kh i huy t c u kh e viêm ph i B ng 4.4: ... Gross (ki m tra ch c gan) viêm ph i B ng 4.9: Hàm lư ng Canxi, Natri, Kali huy t viêm ph i B ng 4.10: Hàm lư ng Sterkobilin phân, Urobilin nư c ti u Bilirubin huy t viêm ph i B ng 4.11: M...
 • 86
 • 750
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh của bệnh viêm ruột ỉa chảy biện pháp điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở bò và biện pháp điều trị
... đề nghiên cứu đề t i Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy v biện pháp điều trị' ' 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định trình biến đổi lâm s ng bị bệnh - Xác định số ... tiêu hóa viêm ruột ỉa chảy 97 Bảng 4.12 Một số biến đổi giải phẫu vi thể đờng tiêu hóa bệnh viêm ruột ỉa chảy .98 Bảng 4.13 So sánh hiệu phác đồ điều trị viêm ruột ỉa chảy. 92 Tr ... nhiệt, mạch đập v tần số hô hấp viêm ruột ỉa chảy 62 Bảng 4.2 Thể trạng viêm ruột ỉa chảy 66 Bảng 4.3 Trạng thái phân v số lần ỉa ng y viêm ruột ỉa chảy 68 Bảng 4.4 Số lợng hồng cầu,...
 • 114
 • 303
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của nhóm bệnh phổi lợn siêu nạc

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của nhóm bệnh phổi ở lợn siêu nạc
... khai nghiên cứu đề t i: "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh chủ yếu nhóm bệnh phổi lợn siêu nạc " Mục tiêu đề t i nhằm xác định số tiêu lâm s ng, tiêu sinh lý, sinh hoá máu, v biến đổi bệnh đại thể, ... đại thể phổi lợn bệnh 64 Bảng 4.13 Bệnh tích đại thể số quan lợn bệnh 65 Bảng 4.14 Kết nghiên cứu bệnh tích vi thể phổi lợn bệnh 67 Bảng 4.15 Kết nghiên cứu bệnh tích vi thể số quan lợn bệnh 72 ... tiêu huyết học lợn siêu nạc mắc bệnh phổi 30 3.1.4 Tổng hợp triệu chứng lợn siêu nạc mắc bệnh phổi 30 3.1.5 Mổ khám, kiểm tra bệnh tích lợn ốm, chết, bệnh phổi 30 3.1.6 Nghiên cứu bệnh tích đại...
 • 105
 • 276
 • 1

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
... đáp ứng đợc nhu cầu thực tế vi tảo nuôi trồng thủy sản Vì đ đề xuất đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v lo i Tetraselmis sp phân lập Việt Nam với mục đích ứng dụng ... KếT QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN 3.1 Phân lập, lu giữ, định tên khoa học xác lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp phân lập Việt Nam 3.1.1 Kết phân lập hai lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp từ ... Tetraselmis sp phân lập đợc Việt Nam 34 2.3.4 Phơng pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v Tetraselmis sp 36 2.3.5 Quy trình nuôi thu sinh khối Chaetoceros...
 • 110
 • 1,214
 • 6

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do emiria SPP gây ra thỏ nuôi tại một số địa điểm thuộc thành phố hà nội biện pháp phòng trừ

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cầu trùng do emiria SPP gây ra ở thỏ nuôi tại một số địa điểm thuộc thành phố hà nội và biện pháp phòng trừ
... thành chương trình lu n văn Th c s chuyên ngành Thú y v ñ tài “ Nghiên c u m t s ñ c ñi m d ch t c a b nh c u trùng Eimeria spp gây th nuôi t i m t s ñ a ñi m thu c Thành ph N i bi n pháp phòng ... tư ng nghiên c u 35 3.2 V t li u nghiên c u 35 3.3 N i dung nghiên c u 36 3.4 Phương pháp nghiên c u 37 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 47 4.1 K t qu xác ñ nh thành ph n loài c u trùng th nuôi ... trùng Eimeria spp gây th nuôi t i m t s ñ a ñi m thu c Thành ph N i bi n pháp phòng tr ” Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 1.2 M c tiêu nghiên c u...
 • 106
 • 710
 • 8

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dê, bệnh viêm ruột ỉa chảy trên đàn dê của trung tâm nghiên cứu dê THỏ sơn tây biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý ở dê, bệnh viêm ruột ỉa chảy trên đàn dê của trung tâm nghiên cứu dê  THỏ sơn tây và biện pháp phòng trị
... sinh bệnh, đặc điểm bệnh mặt khác bệnh Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh viêm ruột ỉa chảy đàn Trung tâm nghiên cứu - Thỏ Sơn Tây ... Tây biện pháp phòng trị Mục đích nghiên cứu - Làm rõ đặc điểm bệnh bệnh tổn thơng đờng tiêu hoá viêm ruột ỉa chảy để làm sở cho việc xây dựng phác đồ điều trị thử nghiệm - Đa phác đồ phòng ... nhất) Đa số trờng hợp ỉa chảy kế phát E coli Samonella dẫn tới nhiễm trùng huyết 2.4.3 Bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc Nghiên cứu bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc, t liệu công bố tập trung...
 • 119
 • 482
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnhcủa bệnh viêm phổi lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trị
... rõ đặc điểm bệnh từ có sở xây dựng biện pháp phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận nội ... bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma đợc đề cập, nhng việc nghiên cứu đặc điểm bệnh biến đổi tiêu sinh lý, sinh hóa máu lợn bệnh, tổn thơng bệnh phổi bệnh tác giả đề cập đến 2.2.1 Một số nghiên cứu ... có nhiều công trình nghiên cứu bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma, nhiên nghiên cứu tập chung vào tình hình dịch tễ, phác đồ phòng trị bệnh việc làm rõ đặc điểm bệnh lợn mắc bệnh tác giả đề cập...
 • 95
 • 498
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnhcủa bệnh do histomonass gây ra trên gà nuôi thả vườn tại yên thế bắc giang đề xuất một số biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do histomonass gây ra trên gà nuôi thả vườn tại yên thế bắc giang và đề xuất một số biện pháp phòng trị
... chăn nuôi g thả vờn Yên Thế Bắc Giang 2009-2011 - Tỡnh hỡnh b nh th ng g p g chn nuụi th v n t i Yờn Th - Xỏc ủ nh tri u ch ng lõm sng c a g b b nh Histomonas - Xỏc ủ nh ủ c s bi n ủ i b nh ... n u khụng ủ c tr ng Heterakis ho c giun ủ t b o v c ủi m sinh h c c a Heterakis gallinarum Hỡnh thỏi Th ng loi Hetarakis gallinae v Heterakis beramporia thu c h Heterakiadae ký sinh bi n manh ... trờn d d y n l t ton b c quan tiờu hoỏ phớa sau ủ ki m tra sau cựng Ki m tra ton b c quan sinh d c Ki m tra th n ng d n li u Ki m tra tỳi Fabricius v hỡnh d ng, mu s c, kớch th c, d ch bờn...
 • 75
 • 677
 • 4

Luận văn nghiên cứu một số đắc điểm bệnhcủa bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại đề xuất biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đắc điểm bệnh lý của bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại và đề xuất biện pháp phòng trị
... bi n pháp ñ phòng ñi u tr hi u qu 2.3.3 Các th viêm t cung Theo ð ng ðình Tín (1986), b nh viêm t cung ñư c chia làm th : viêm n i m c t cung, viêm t cung, viêm tương m c t cung 2.3.3.1 Viêm ... NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 33 3.1 N i dung nghiên c u 33 3.2 ð i tư ng nghiên c u 33 3.3 Phương pháp nghiên c u 34 3.4 Phương pháp x s li u 35 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn ... nh viêm t cung theo l a ñ c a l n nái 38 B ng 4.3 T l m c viêm t cung 40 ñàn l n nái theo mùa năm B ng 4.4 K t qu theo dõi m t s ch tiêu lâm sàng c a l n nái bình thư ng l n nái b viêm t cung...
 • 76
 • 574
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng do trypanosoma evansi trâu bò tại lạng sơn biện pháp phòng trị

[Luận văn]nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng do trypanosoma evansi ở trâu bò tại lạng sơn và biện pháp phòng trị
... Biến động nhiễm T .evansi trâu lứa tuổi 58 4.3 Biến động nhiễm T .evansi lứa tuổi 59 4.4 Tỷ lệ nhiễm T evansi theo giống Lạng Sơn 62 4.5 Tỷ lệ nhiễm T .evansi trâu, nuôi Lạng Sơn theo vùng ... loi Tiờn mao trựng gõy b nh cho ủ ng v t cú vỳ v ng i l Trypanosoma evansi, Trypanosoma vivax, Trypanosoma brucei, Trypanosoma congolence, Trypanosoma gambiense, Trypanosoma simiae, Trypanosoma ... nh ng Tiờn mao trựng cú hỡnh thỏi, tớnh ch t sinh h c g n gi ng nh Trypanosoma evansi, ủ c ủ t nhi u tờn khỏc nh: Trypanosoma hippicum, Trypanosoma equinum, Trypanosoma vietnamense, Trypanosoma...
 • 103
 • 582
 • 7

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà yên bái

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà  yên bái
... n hoá Ti u b c (Neosalanx sp) h Thác ñ xu t hư ng phát tri n” Tôi ñã ph i h p ñ th c hi n ñ tài Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh lý, sinh hoá c a Ti u b c (Neosalanx s.p) t i h Thác ... Tình hình nghiên c u v thành ph n sinh hóa c a 1.1 Trên th gi i V hoá sinh cá, nghiên c u hoá sinh v hi n ch y u t p trung vào vi c nghiên c u thành ph n sinh hoá th ñ ng v t thu s n giúp ñánh ... n Thác [23] Hàng trăm h nông dân quanh vùng h Thác (huy n Yên Bình L c Yên, Yên Bái) t nhi u năm “hư ng l c tr i cho” m i ngày ñánh b t 400 - 500 kg Ti u b c (cá tr ng b c) - loài cá...
 • 83
 • 475
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái biện pháp phòng trừ bọ hung nâu (holotrichia SP ) hại mía tại gia lai

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng trừ bọ hung nâu (holotrichia SP ) hại mía tại gia lai
... trờn cỏc gi ng mớa khỏc (Gia Lai, nm 200 9) M t ủ u trựng b trờn cỏc lo i ủ t tr ng mớa khỏc (Gia Lai, nm 200 9) M t ủ u trựng b trờn mớa cỏc tu i khỏc (Gia Lai, nm 200 9) K t qu thu b t tr ng thnh ... sinh h c b nõu Holotrichia sp 53 3.4 C I M SINH THI C A B HUNG NU HOLOTRICHIA SP 59 3.4.1 c ủi m phỏt sinh c a tr ng thnh b nõu Holotrichia sp t i t nh Gia Lai, nm 2009 59 3.4.2 ... trờn cõy mớa (Gia Lai, nm 2008 - 200 9) Thnh ph n sõu h i mớa t i Gia Lai, nm 2008 - 2009 c ủi m phõn bi t ủ c v cỏi loi b nõu Holotrichia sp (Vi n B o v th c v t, nm 2008 - 200 9) Tr ng l ng v...
 • 106
 • 420
 • 1

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninh

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninh
... ủi m sinh h c sinh s n 1.2.1 C quan sinh s n C quan sinh s n c a tụm ủ c v tụm cỏi khỏc Tụm ủ c g m ủụi tỳi tinh, ủụi ng d n tinh V trớ c a ủụi gai giao c u n m g c chõn ng c th C quan sinh s ... xỏc ủ nh theo cụng th c: Fa FT = Trong ủú: W FT: S c sinh s n tng ủ i Fa: S c sinh s n t ủ i W: Kh i l ng tụm cỏi (kg hay gr) + Xỏc ủ nh s c sinh s n th c t S c sinh s n th c t ủ c xỏc ủ nh b ng ... gia sinh s n l n ủ u 27 B ng 2.1 H s thnh th c c a tụm hựm n c ng t 28 B ng 2.1 Theo dừi v sinh s n c a tụm hựm n c ng t 30 B ng 3 S c sinh s n c a tụm hựm n c ng t 32 B ng 3.1 S c sinh...
 • 75
 • 592
 • 1

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ biến đổi bệnh lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản một số trang trại tại hà nội

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biến đổi bệnh lý ở lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở một số trang trại tại hà nội
... học nông nghiệp nội PHAN THị LAN CHI NGHIấN C U M T S C I M D CH T V BI N I B NH Lí L N M C H I CH NG R I LO N Hễ H P V SINH S N M T S TRANG TR I T I H N I luận văn thạc Sĩ NÔNG ... - H i ch ng vụ sinh v s y thai l n - H i ch ng s y thai v b nh ủ ng hụ h p - Vụ sinh v s y thai l n nỏi - S y thai v b nh ủ ng hụ h p - H i ch ng r i lo n sinh s n v - R i lo n sinh s n v b nh ... c v sinh tiờu ủ c kh trựng chu ng tr i, phng ti n v n chuy n vo tr i, v sinh t t ủ i v i ng i vo chu ng tr i, cụng nhõn lm vi c tr i; x t t phõn, rỏc th i b ng phng phỏp hoỏ h c ho c sinh...
 • 82
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoanghiên cứu một số đặc điểm cơ bản của khu hệ động vật phù du là thức ăn cho cá ở vùng biển miền nam việt namnghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện kchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấm