Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm cacbon – hóa học 11 nâng cao

Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10, 11trường phổ thông

Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10, 11 ở trường phổ thông
... tài GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 10, 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đưa nội dung giáo dục môi trường vào bải giảng hóa học ... kế giáo án giáo dục môi trường thông qua môn hóa lớp 12 – Ban Khoa học tự nhiên, khóa luận tốt nghiệp, ĐHSP TP.HCM Nguyễn Đặng Thu Hường (2009), Giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp ... dục môi trường Giáo dục môi trường thực nguyên tắc sau: Nhà nước Việt Nam coi giáo dục môi trường phận hữu nghiệp giáo dục nghiệp toàn dân Giáo dục môi trường thực môi trường, môi trường môi trường...
 • 127
 • 1,393
 • 14

Tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4, 5

Tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4, 5
... dung tích hợp giáo dục môi trường thông qua phân môn Luyện từ câu lớp 4 ,5 Giả thuyết khoa học Nếu đưa hình thức nội dung tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học phân môn Luyện từ câu phù hợp ... thức giáo viên dạy học tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4, 5 ………………………………………… 31 2.2.1.2 Thực trạng dạy học tích hợp môi trường cho học sinh lớp 4, phân môn Luyện từ câu lớp 4, 5 ……………………………………… ... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ NGUYÊN QUANG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4, LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGHỆ AN - 2012...
 • 137
 • 631
 • 3

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng cao

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng cao
... KẾT CHƯƠNG 42 Chương GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƯƠNG NHÓM CACBON – HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 43 2.1 Phân tích nội dung, cấu trúc chương Nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƯƠNG NHÓM CACBON - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ... thực dự án tích hợp giáo dục môi trườngtrong dạy học hóa học chương nhóm cacbon Hóa học 11 nâng cao 97 2.4.1 Ý nghĩa, vai trò việc xây dựng nguồn tư liệu dạy học theo dự án 97 2.4.2 Xây dựng...
 • 128
 • 353
 • 1

Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần hiđrocacbon sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy

Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần hiđrocacbon sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy
... Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần hiđrocacbon sử dụng thuật đồ duy Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ứng dụng Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần Hiđrocacbon sử ... thức, đồng thời thao tác rèn luyện đồ phần mềm Mindjet MindManager 4.1 Khái niệm đồ duy, ứng dụng lợi ích việc sử dụng đồ đồ (hay có tên gọi khác đồ lược đồ duy) ... dụng Giáo dục môi trường thông qua dạy học phần hiđocacbon sử dụng thuật đồ có làm tăng khả học tập HS nâng cao chất lượng dạy học trường THPT hay không? Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng...
 • 131
 • 179
 • 1

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao

Giáo dục môi trường thông qua dạy học dự án chương nhóm cacbon – hóa học 11 nâng cao
... Chƣơng GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƢƠNG NHÓM CACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAOError! Bookmark not defined 2.1 Phân tích nội dung, cấu trúc chƣơng Nhóm Cacbon - Hóa học 11 nâng cao ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HẰNG GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN CHƢƠNG NHÓM CACBON - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ... dục BVMT cho HS dạy học chƣơng nhóm Cacbon Hóa học 11 nâng cao + Thiết kế kế hoạch dạy có sử dụng PPDH theo DA kết hợp giáo BVMT dạy học chƣơng nhóm Cacbon - Hoá học 11 nâng cao, công cụ đánh...
 • 13
 • 257
 • 0

Giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa họctrường THPT

Giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa học ở trường THPT
... nước Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường có liên quan đến môi trường Lê Thạc Cán (1995), Cơ sở khoa học môi trường, Hà nội Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông ...
 • 3
 • 1,003
 • 27

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn đạo đức cho học sinh cuối bậc tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn đạo đức cho học sinh cuối bậc tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... vệ môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh cuối bậc tiểu học ... môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh cuối bậc tiểu học - Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh cuối bậc ... luận vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức cho học sinh cuối bậc tiểu học 5.1.2 Nghiên cứu sở thực tiễn vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học môn Đạo đức...
 • 109
 • 1,319
 • 7

quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động dạy họctrường trung học cơ sở thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

quản lý giáo dục môi trường thông qua hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh
... Chƣơng 1: sở luận quản GDMT thông qua hoạt động dạy học trường THCS Chƣơng 2: Thực trạng quản GDMT thông qua hoạt động dạy học trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Chƣơng ... trình quản giáo dục môi trường thông qua hoạt động dạy học trường THCS thành phố Uông Bí 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản hoạt động GDMT thông qua hoạt động dạy học trường THCS thành ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản...
 • 116
 • 219
 • 0

TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC

TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC
... TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC -9- SKKN: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC - 10 - SKKN: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI ... SKKN: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SKKN "tích hợp nội dung giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn Hóa học" ... 28 32,18% 28 36,84% SKKN: TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC Để nâng cao hiệu việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy giáo viên cần cố gắng tất...
 • 25
 • 265
 • 0

Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học hóa học lớp 12 Ban nâng caotrường phổ thông

Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học hóa học lớp 12 – Ban nâng cao ở trường phổ thông
... giáo dục môi trường trường THPT 25 1.4.4 Nhiệm vụ giáo dục môi trường trường phổ thông .26 1.4.5 Phương hướng giáo dục môi trường trường phổ thông 27 1.4.6 Mô hình dạy học giáo dục môi ... Thiết kế giáo án hóa học lớp 12 chƣơng trình nâng cao có tích hợp nội dung giáo dục môi trƣờng - Thực nghiệm kiểm chứng việc giáo dục môi trƣờng dạy học chƣơng trình hóa học lớp 12 Nâng cao - ... CHƢƠNG 2: GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG 51 2.1 Phƣơng thức cụ thể đƣa nội dung giáo dục môi trƣờng vào môn hóa học trƣờng trung học phổ thông...
 • 167
 • 189
 • 2

skkn khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua bài giảng hóa học 10 cho học sinh thpt

skkn khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua bài giảng hóa học 10 cho học sinh thpt
... Khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua giảng hoá học 10 cho học sinh THPT Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài đưa nội dung giáo dục môi trường vào giảng hoá học lớp 10 trung học phổ thông ... khái niệm khoa học, giáo dục môi trường mang đặc trưng chương trình hành động khuôn khổ việc giáo dục môi trường thông qua môn học nhà trường hiểu giáo dục môi trường: trình tạo dựng cho người nhận ... cách giảng có kết hợp kiến thức giáo dục môi trường tăng hứng thú học tập cho học sinh, giúp học bớt căng thẳng học sinh yêu thích môn học Nhiệm vụ đề tài - Nêu khái niệm môi trường ô nhiễm môi trường...
 • 24
 • 349
 • 0

Báo cáo chuyên đề: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy nghề náu ăn

Báo cáo chuyên đề: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy nghề náu ăn
... án tích hợp vừa đảm bảo dạy đúng, dạy đủ vừa đạt mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường Sau xin trình bày việc tích hợp bảo vệ môi trường vài dạy nghề nấu ăn * Bài 1: Bài mở đầu - Vò trí tích hợp: ... nói chung dạy nghề nấu ăn nói riêng đưa nội dung tích hợp bảo vệ môi trường; mà trình giảng dạy cần chọn lựa nội dung đơn giản phù hợp để đưa vào số giảng nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường việc làm ... thông tin để dạy học phát huy cao tính trực quan dạy Đặc biệt phần tích hợp bảo vệ môi trường đòi hỏi không cung cấp kiến thức, kỹ mà quan trọng hình thành học sinh thái độ trước vấn đề môi trường, ...
 • 6
 • 251
 • 0

khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua bài giảng hoá học 10 cho học sinh thpt

khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua bài giảng hoá học 10 cho học sinh thpt
... Khai thác yếu tố giáo dục môi trường thông qua giảng hoá học 10 cho học sinh THPT Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài đưa nội dung giáo dục môi trường vào giảng hoá học lớp 10 trung học phổ thông ... khái niệm khoa học, giáo dục môi trường mang đặc trưng chương trình hành động khuôn khổ việc giáo dục môi trường thông qua môn học nhà trường hiểu giáo dục môi trường: trình tạo dựng cho người nhận ... cách giảng có kết hợp kiến thức giáo dục môi trường tăng hứng thú học tập cho học sinh, giúp học bớt căng thẳng học sinh yêu thích môn học Nhiệm vụ đề tài - Nêu khái niệm môi trường ô nhiễm môi trường...
 • 24
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa học ở trường thcsgiáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa học ở trường thptgiáo dục môi trường thông qua môn khoa học lớp 4tình hình giáo dục giới tính thông qua dạy học sinh học ở trường phổ thônggiáo dục môi trường thông qua môn địa líday hoc theo phuong phap tich cuc va long ghep giao duc moi truong trong mon sinh hoc 7giáo dục môi trường cho hs tiểu họcnội dung của giáo dục môi trường ở bậc tiểu họcgiáo duc môi trường trong cac môn hoc ở tiêu hoctich hơp giao duc moi truong trong môn sinh hocgiáo dục môi trường biển đảo cho học sinh tiểu họctổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7giáo dục môi trường trong giảng dạy môn công nghệlời mở đầu tích hợp giáo dục môi trường trong môn sinh họctich hop giao duc moi truong vao mon sinh hocCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả