12 3 2014 cac mo hinh bieu dien tri thuc

Luận án tiến sỹ toán học " Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động " potx

Luận án tiến sỹ toán học
... nghIa mQt sO'khai ni~m lien quail bao g6m cae khai niQm: "Sf! hr;p nh(/t" eua cae sl/ kiQn, mQt "buC/cgidi", mQt "1 i'Ji idi" va "sf! gidi dur;c" Cae g khai niQm du...
 • 32
 • 422
 • 0

Các hình biểu diễn tri thức

Các mô hình biểu diễn tri thức
... đối tượng hình học phẳng 1.4 hình COKB 1.4.1 Định nghĩa hình COKB hình biểu diễn tri thức COKB(Computational Objects Knowledge Base) [4] hình tri thức đối tượng tính toán hình COKB ... khuyết phương pháp biễu diễn tri thức Ta nhận thấy hình biểu diễn tri thức Frame” hình biểu diễn tri thức tương đối đối hoàn thiện tất phương pháp Nhưng khuyết điểm hình khó lập trình thiếu ... un giải toán tự động - Thích hợp cho việc định dạng ngôn ngữ khai báo toán đặc tả toán cách tự nhiên Với ưu điểm hình COKB hình lý tưởng để biểu diễn tri thức thay cho hình biểu diễn...
 • 34
 • 327
 • 0

Tiểu luận MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CÁC HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC

Tiểu luận MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC
... 35 MÔN HỌC : BIỂU DIỄNTRI THỨC & ỨNG DỤNG - 2- ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẦN I : CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC I Biểu diễn tri thức luật dẫn( luật sinh) Phương pháp biểu diễn tri ... PHẦN I : CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC I Biểu diễn tri thức luật dẫn( luật sinh) .3 II Biểu diễn tri thức logic mờ suy diễn: .6 Tập mờ( Fuzzy set) Các phép ... đưa vào vị trí thích hợp: MÔN HỌC : BIỂU DIỄNTRI THỨC & ỨNG DỤNG - 29 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sau đó, hệ thống lấy để xe khác chuẩn bị cho xe vào : MÔN HỌC : BIỂU DIỄNTRI THỨC...
 • 35
 • 305
 • 0

Tiểu luận MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU CÁC HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC

Tiểu luận MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC
... tìm hiểu hình biểu diễn tri thức, đặc biệt hình tri thức đối tượng tính toán (COKB) Từ đó, phân tích ưu khuyết điểm hình, đề xuất vài phương thức phối hợp nhiều cách biểu diễn tri thức ... 15 Hình 4: Quan hệ đối tượng hình học phẳng 16 Chương 2: MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC COKB 2.1 Định nghĩa hình COKB hình biểu diễn tri thức COKB (Computational Objects Knowledge Base) hình ... toán cách tự nhiên Với ưu điểm trên, hình COKB hình lý tưởng để biểu diễn tri thức thay cho hình biểu diễn tri thức thông thường Bên cạnh đó, công cụ Maple hỗ trợ phần lớn cho hình...
 • 43
 • 142
 • 0

TÌM HIỂU CÁC HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ DEMO CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG ĐỘNG TAM GIÁC –TỨ GIÁC

TÌM HIỂU CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ DEMO CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG ĐỘNG TAM GIÁC –TỨ GIÁC
... cho hình COKB dựa vào hình COKB trình bày tảng để xây dựng cho đề tài trình bày vào chương III Demo chương trình nhận dạng tam giác tứ giác 3.1 Giới thiệu Chương trình nhận dạng tam giác ... Tri thức meta: tri thức dạng tri thức khác cách sử dụng chúng II Các biểu diễn tri thức 2.1 Biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất (luật sinh) 2.1.1 Khái niệm Phương pháp biểu diễn tri thức ... Mục lục I Tri thức biểu diễn tri thức 1.1 Khái niệm tri thức 1.2 Khái niệm biểu diễn tri thức .1 1.3 Các dạng tri thức II Các biểu diễn tri thức ...
 • 34
 • 353
 • 7

TÌM HIỂU HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC MẠNG TÍNH TOÁN VÀ MẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN

TÌM HIỂU MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC MẠNG TÍNH TOÁN VÀ MẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN
... gọi Mạng tính toán 2.2 Mạng tính toán Mạng tính toán dạng biểu diễn tri thức dùng biểu diễn tri thức vấn đề tính toán áp dụng cách có hiệu để giải số dạng toán Mỗi mạng tính toán mạng ngữ nghĩa ... với cách biểu diễn tri thức khác phương pháp biểu diễn dựa hình COKB tỏ hiệu nhiều mặt, như: biểu diễn, suy diễn, giao tiếp Với cách tổ chức tri thức theo hình này, ta thiết kế hình biểu ... phá tri thức Ch1101104 - Nguyễn Bảo Minh Trang 14 Thu hoạch Biễu diễn tri thức ứng dụng III MẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN (MÔ HÌNH COKB) hình COKB hình thể cách đầy đủ toàn diện kiến thức...
 • 29
 • 595
 • 4

Phát triển một hình biểu diễn tri thức hàm và phương pháp giải quyết các vấn đề

Phát triển một mô hình biểu diễn tri thức hàm và phương pháp giải quyết các vấn đề
... diễn tri thức dạng thu hẹp hình COKB, khảo sát số vấn đề biểu diễn tri thức liên quan tới thành phần tri thức hàm xây dựng thuật giải suy luận giải số vấn đề hình tri thức hình biểu diễn ... tạo, đề xuất dạng suy luận để sử dụng cho hình biểu diễn tri thức: Phương pháp hợp giải biểu diễn tri thức dạng logic vị từ: Trong phương pháp biểu diễn logic hình thức sử dụng luật suy diễn ... thiết kế thuật giải tổng quát hành vi suy luận giải vấn đề dựa tri thức người Nhận xét: Các phương pháp biểu diễn tri thức có điểm mạnh, điểm yếu định, phương pháp biểu diễn tri thức đơn giản...
 • 105
 • 435
 • 0

Phát triển một hình biểu diễn tri thức hàm & Phương pháp giải quyết các vấn đề

Phát triển một mô hình biểu diễn tri thức hàm & Phương pháp giải quyết các vấn đề
... luận văn hình tri thức đối tượng tính toán rút gọn Vấn đề hình COKB rút gọn Ứng dụng thiết kế hệ giải toán Hình học Không gian Kết luận Powerpoint Templates Page 13 hình toán hình toán ... • Đề tài tập trung nghiên cứu thành phần hình COKB liên quan tới khái niệm hàm Xây dựng cải tiến thuật giải suy luận giải số vấn đề hình tri thức Về mặt thử nghiệm: o Xây dựng ứng dụng giải ... Powerpoint Templates Page 37 hình toán thuật giải hình bày toán: hình toán tri thức hình học không gian đặc tả theo COKB có dạng: (O, F)→G •Mục tiêu toán tri thức Hình học không gian lớp...
 • 65
 • 268
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG hình biểu diễn tri thức Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Và Ứng dụng giải bài toán hình học trên một số đối tượng hình học cơ bản

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Mô hình biểu diễn tri thức Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Và Ứng dụng giải bài toán hình học trên một số đối tượng hình học cơ bản
... O2.c, O2.a} IV ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRÊN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG HÌNH HỌC CƠ BẢN Sau tìm hiểu hình Mạng Tính Toán Mạng Các Đối Tượng Tính Toán, phần trình bày việc ứng dụng hình việc cài ... hỗ trợ Giải toán hình học số đối tượng hình học bản MÔ TẢ BÀI TOÁN Gói phần mềm giải toán dựa số đối tượng hình học (trên loại tam giác, hình chữ nhật, hình vuông) tả sau: − Input: toán A ... chương trình hỗ trợ việc học giải toán thật có ý nghĩa Trong phạm vi tiểu luận, xin trình bày hình biểu diễn tri thức, Mạng Tính Toán Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Từ ứng dụng vào việc xây dựng gói...
 • 36
 • 374
 • 2

hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực

mô hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực
... nh í hi u cho tập n i ung tri th c l U v g i Uc l tập n i ung tri th c củ m t ch ng tr nh đ o t o Ue l tập n i ung tri th c củ m t h c phần V vi c x y th c hi n ng n i ung tri th c cho m t h ... KG v ph t ng tích h p l ng nh m đ đ ng s ụng ng cụ s h tr cho ng n i ung tri th c cho c c khó h c c cho to n m t ch v o ng tr nh đ o t o s u n y tk kể ng th i c ng cụ c ng tr gi p cho vi c ph ... l i l m t ng cho vi c ph t tri n n i ung y h c ho c v kh i th c c c ho t đ ng h c tập củ ng ụng thu c l nh v c gi o ục v i gi i thuật thủ tục cho ph p x y ng KG cho m t h c phần v cho m t ch ng...
 • 27
 • 296
 • 1

hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực

mô hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực
... nh í hi u cho tập n i ung tri th c l U v g i Uc l tập n i ung tri th c củ m t ch ng tr nh đ o t o Ue l tập n i ung tri th c củ m t h c phần V vi c x y th c hi n ng n i ung tri th c cho m t h ... KG v ph t ng tích h p l ng nh m đ đ ng s ụng ng cụ s h tr cho ng n i ung tri th c cho c c khó h c c cho to n m t ch v o ng tr nh đ o t o s u n y tk kể ng th i c ng cụ c ng tr gi p cho vi c ph ... l i l m t ng cho vi c ph t tri n n i ung y h c ho c v kh i th c c c ho t đ ng h c tập củ ng ụng thu c l nh v c gi o ục v i gi i thuật thủ tục cho ph p x y ng KG cho m t h c phần v cho m t ch ng...
 • 24
 • 133
 • 1

hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực_3

mô hình biểu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích cực_3
... tảng phát tri n hệ học trực tuyến cho ngữ cảnh dạy học đại học Việt Nam Những đóng góp luận án hình biểu diễn nội dung tri thức dạy học Đề xuất hình Knowledge Graph – KG – là, hình lý ... hướng phát tri n hệ học mang tính thích nghi (Adaptive Nội dung dạy học hay tri thức dạy học chia thành hai phần bản, bao gồm tri thức khoa học tri thức sư phạm Trong luận án, tri thức khoa học gọi ... [65][102], hình Concept map [75], để biểu diễn lại nội dung tri thức phát tri n nội dung dạy học 2) Chuẩn e-Learning hình nội dung Phân tích hạn chế vấn đề tồn chuẩn hình; phân tích ưu/khuyết...
 • 171
 • 292
 • 1

Xây dựng hình biểu diễn tri thức dạng hàm và áp dụng vào bài toán rút gọn biểu thức lượng giác

Xây dựng mô hình biểu diễn tri thức dạng hàm và áp dụng vào bài toán rút gọn biểu thức lượng giác
... tính toán (C-Object) 1.2.7 hình sở tri thức đối tượng tính toán (COKB) MÔ HÌNH TRI THỨC DẠNG HÀM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRI THỨC DẠNG HÀM ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC ... luận với chủ đề Xây dựng hình biểu diễn tri thức dạng hàm áp dụng vào toán rút gọn biểu thức lượng giác Tài liệu tham khảo viết tập tài liệu giảng môn Biểu diễn tri thức ứng dụng PGS TS Đỗ ... giải dạng toán tổng quát hình áp dụng vào toán cụ thể rút gọn biểu thức lượng giác Cách tiếp cận để giải mục tiêu đề kết hợp có phát tri n phương pháp biểu diễn tri thức biết tích hợp vào số...
 • 26
 • 861
 • 0

Xem thêm