Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất của detector HPGe GEM 15p4

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính tonas hiệu suất của Detector HPGe GEM 15P4

Áp dụng chương trình MCNP5 để tính tonas hiệu suất của Detector HPGe GEM 15P4
... phần thúc đẩy việc sử dụng phương pháp mô lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân Từ phân tích chọn đề tài: Áp dụng chương trình MCNP5 để tính toán hiệu suất detector GEM 15P4 Mục tiêu luận văn ... Trong 10 – 15 năm trở lại đây, tính toán Monte Carlo với chương trình MCNP cho thấy hiệu lực việc xác định hiệu suất detector Ưu điểm mô cho kết xác áp ứng hiệu suất detector mà không cần nhiều ... quan tâm hiệu suất detector có giá trị xác định Do đó, hiệu suất thông số quan trọng dùng để nghiên cứu đặc trưng detector, nguồn phóng xạ hình học đo Trong thực nghiệm, hiệu suất detector tính theo...
 • 78
 • 480
 • 3

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH RMA2 ĐỂ TÍNH XÓI TẠI CẦU SÔNG HÀN

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH RMA2 ĐỂ TÍNH XÓI TẠI CẦU SÔNG HÀN
... vox = (vod/d1/6)h1/6 H - chiu sõu nc chy trc tr cu (m) 2.2 Gii thiu chung v chng trỡnh RMA2 Chng trỡnh RMA2 [7] l mụ hỡnh s tr ng lc hc cht lng c gii theo phng phỏp phn t hu hn cho dũng chy hai ... cao li - ỏnh s li li - Chy chng trỡnh RMA2 - Kt qu tớnh toỏn: + Kt qu tớnh toỏn tc dũng chy trc v sau b trớ tr: Bng Bng tc dũng chy tớnh theo chng trỡnh RMA2 trc v sau b trớ tr ti v trớ cu sụng ... trờn ton b mt ct sụng Nh vy v nh tớnh cho thy vic x dng chng trỡnh RMA2 lm c s tớnh xúi phự hp vi thc t hn Chiu sõu xúi tớnh theo RMA2 nh hn nhiu so vi phng phỏp tc trung bỡnh mt chiu, ti v trớ...
 • 7
 • 253
 • 0

Áp dụng chương trình RMA2 để tính xói tại cầu sông Hàn

Áp dụng chương trình RMA2 để tính xói tại cầu sông Hàn
... vox = (vod/d1/6)h1/6 H - chiu sõu nc chy trc tr cu (m) 2.2 Gii thiu chung v chng trỡnh RMA2 Chng trỡnh RMA2 [7] l mụ hỡnh s tr ng lc hc cht lng c gii theo phng phỏp phn t hu hn cho dũng chy hai ... cao li - ỏnh s li li - Chy chng trỡnh RMA2 - Kt qu tớnh toỏn: + Kt qu tớnh toỏn tc dũng chy trc v sau b trớ tr: Bng Bng tc dũng chy tớnh theo chng trỡnh RMA2 trc v sau b trớ tr ti v trớ cu sụng ... trờn ton b mt ct sụng Nh vy v nh tớnh cho thy vic x dng chng trỡnh RMA2 lm c s tớnh xúi phự hp vi thc t hn Chiu sõu xúi tớnh theo RMA2 nh hn nhiu so vi phng phỏp tc trung bỡnh mt chiu, ti v trớ...
 • 7
 • 318
 • 0

áp dụng chương trình egsnrc để tính tham số liều cho nguồn xạ trị áp sát model 9011 thinseedtm

áp dụng chương trình egsnrc để tính tham số liều cho nguồn xạ trị áp sát model 9011 thinseedtm
... phương pháp điều trị ung thư truyền thống: phẫu thuật, hóa trị xạ trị Trong xạ trị có phương pháp xạ trị từ xa xạ trị áp sát Với bệnh lí xạ trị từ xa hay áp sát định phù hợp Xạ trị điều trị cho hầu ... 3: ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EGSnrc ĐỂ KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ LIỀU QUANH NGUỒN XẠ MODEL 9011 THINSEEDTM Trong chương sử dụng chương trình EGSnrc mà cụ thể code DOSZRnrc để khảo sát phân bố liều để đánh ... MINH VŨ THANH NGHỊ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EGSnrc ĐỂ TÍNH THAM SỐ LIỀU CHO NGUỒN XẠ TRỊ ÁP SÁT MODEL 9011 THINSeedTM Chuyên ngành:VẬT LÝ NGUYÊN TỬ, HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG CAO Mã số: 60 44 05 LUẬN...
 • 70
 • 87
 • 0

Tài liệu 5 bước áp dụng quy trình PRIDE để cải thiện hiệu suất làm việc pdf

Tài liệu 5 bước áp dụng quy trình PRIDE để cải thiện hiệu suất làm việc pdf
... sinh, làm doanh nghiệp tồn mà chi phí thay nhân viên tuyển dụng tiêu tốn núi tiền lớn năm? Điều đáng mừng doanh nghiệp cải thiện khả thu hút, giữ chân nhân viên cải thiện hiệu suất làm việc việc áp ... hoạch phát triển cá nhân Bước - Nhìn nhận đánh giá Những đánh giá cải thiện không ngừng bước cuối quy trình PRIDE Mục đích hàng đầu việc đánh giá để nhìn nhận đắn tiến trình xác định thoả mãn ... nhân viên đổi việc cho vòng Tất nhằm xây dựng tập thể mạnh hơn, đoạn kết cải thiện môi trường giao tiếp doanh nghiệp Bước - Lôi kéo gắn bó Mọi người nỗ lực làm việc, họ có gắn bó hiệu suất tốt? Mọi...
 • 10
 • 202
 • 1

áp dụng chương trình penelope để mô phỏng phân bố liều trong xạ trị bằng dao gamma leksell

áp dụng chương trình penelope để mô phỏng phân bố liều trong xạ trị bằng dao gamma leksell
... 53 T T 3.2.5.Tính toán phân bố liều với PENELOPE 53 T T CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PENELOPE ĐỂ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ LIỀU T TRONG XẠ TRỊ BẰNG DAO GAMMA LEKSELL 56 T 4.1.Mục ... để tả phân bố liều hấp thụ phân bố liều dao Gamm Leksell chương trình Penelope không nằm mục đích Kết trình bày chương CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PENELOPE B Chương trình PENELOPE ... pháp Monte Carlo - Ứng dụng chương trình PENELOPE để tính toán phân bố liều hấp thụ cho trường hợp đơn giản xạ trị dao Gamma Leksell Quá trình thực cách sử dụng chương trình PENELOPE mô...
 • 130
 • 493
 • 8

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... Hå ChÝ Minh nh»m t×m gi¶i ph¸p xư hỵp §Ị tµi ®­ỵc thùc hiƯn b»ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thut lµ chđ u kÕt hỵp víi thùc tiƠn thiÕt kÕ, thi c«ng xư sơt tr­ỵt trªn ®­êng Hå ChÝ Minh ®Ĩ ... ®Ị tµi: “ C¬ së thut vµ øng dơng ch­¬ng tr×nh Geo-Slope ®Ĩ kiĨm to¸n ỉn ®Þnh m¸i dèc ta luy nỊn trªn ®­êng Hå ChÝ Minh sù cÇn thiÕt cđa ®Ị tµi Qua nh÷ng vÊn ®Ị ë trªn chóng ta thÊy r»ng: - ... m¸i ta luy th­êng ph¶i thùc hiƯn víi khèi l­ỵng tÝnh to¸n lín Ngµy m¸y tÝnh trë thµnh c«ng tÝnh to¸n h÷u hiƯu th× viƯc sư dơng c¸c phÇn mỊm tÝnh to¸n ỉn ®Þnh m¸i ta luy trë nªn phỉ biÕn ë n­íc ta...
 • 80
 • 539
 • 2

ÁP DỤNG PHẦN mềm ANSYS để TÍNH TOÁN TRƯỜNG NHIỆT độ của PISTON m540

ÁP DỤNG PHẦN mềm ANSYS để TÍNH TOÁN TRƯỜNG NHIỆT độ của PISTON m540
... 2000v/p, động hoạt động chế độ định mức tải trọng nhiệt piston lớn, tính toán, thiết kế chế tạo lắp ráp động cơ, khe hở nhiệt nhóm piston xi lanh động lớn để đảm bảo khe hở nhiệt tốt chế độ định ... NHIT CA PISTON Để tính toán trờng nhiệt độ ứng suất piston động sở ứng dụng phần mềm ANSYS trớc hết ta phải xây dựng mô hình tính toán dới dạng hình học, sau phải xây dựng mô hình phần tử hữu ... nhiệt độ piston Tính trờng nhiệt độ kết cấu dùng phơng pháp sau đây: phơng pháp phân tích xác phân tích gần đúng, phơng pháp số, phơng pháp đồ thị, phơng pháp tơng tự Các phơng pháp đợc áp dụng độc...
 • 47
 • 292
 • 0

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực giao thủy tỉnh nam định

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực giao thủy tỉnh nam định
... Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu: Xác định đánh giá lợi ích dự án Xác định ... giá hiệu dự án Chương II: Tổng quan dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thuỷ - Nam Định Chương III: Phân tích chi phí lợi ích dự án trồng rừng phòng hộ đê biển khu vực Giao ...   CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CBA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY -NAM ĐỊNH HÀ NỘI 04/2009 Page of 57 Chuyên đề tốt...
 • 57
 • 140
 • 0

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định
... giá hiệu dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu: Xác định đánh giá lợi ích dự án Xác định đánh giá chi phí dự án Xác định ... giá hiệu dự án Chương II: Tổng quan dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thuỷ - Nam Định Chương III: Phân tích chi phí lợi ích dự án trồng rừng phòng hộ đê biển khu vực Giao ... thực CBA phát huy tối đa tác dụng hỗ trợ định CHƯƠNGII: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY– NAM ĐỊNH 2.1 Sơ lược rừng ngập mặn hệ thống đê biển khu vực Giao...
 • 56
 • 959
 • 2

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định
... TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY– NAM ĐỊNH 2.1 Sơ lược rừng ngập mặn hệ thống đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định 2.1.1 Hệ thống rừng ngập mặn 2.1.1.1 Khái niệm Rừng ngập mặn ... giá hiệu dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu: Xác định đánh giá lợi ích dự án Xác định đánh giá chi phí dự án Xác định ... giá hiệu dự án Chương II: Tổng quan dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thuỷ - Nam Định Chương III: Phân tích chi phí lợi ích dự án trồng rừng phòng hộ đê biển khu vực Giao...
 • 62
 • 953
 • 2

Tài liệu Luận văn: Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định ppt

Tài liệu Luận văn: Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định ppt
... giá hiệu dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu: Xác định đánh giá lợi ích dự án Xác định đánh giá chi phí dự án Xác định ... ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY– NAM ĐỊNH 15 2.1 Sơ lược rừng ngập mặn hệ thống đê biển khu vực Giao Thủy Nam Định 15 2.1.1 Hệ thống rừng ngập mặn ... giá hiệu dự án Chương II: Tổng quan dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thuỷ - Nam Định Chương III: Phân tích chi phí lợi ích dự án trồng rừng phòng hộ đê biển khu vực Giao...
 • 57
 • 465
 • 1

nghiên cứu phân bố hiệu suất của detector hpge kiểu p bằng chương trình mcnp5

nghiên cứu phân bố hiệu suất của detector hpge kiểu p bằng chương trình mcnp5
... lựa chọn đề tài Nghiên cứu phân bố hiệu suất detector HPGe kiểu p chương trình MCNP5 10 Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: (1) xây dựng input cho MCNP5; (2) khảo sát phân bố hiệu suất theo vị trí ... toán mô phỏng, nghiên cứu nước liên quan đến đề tài  Chương 3: PHÂN BỐ HIỆU SUẤT CỦA DETECTOR HPGe GEM 1 5P4 KIỂU p, trình bày cách thức xây dựng input mẫu cho toán nghiên cứu phân bố hiệu suất, ... detector phương ph p tính toán hiệu suất detector Chương 2: PHƯƠNG PH P MONTE CARLO VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN BỨC XẠ MCNP5, giới thiệu phương ph p mô Monte Carlo với chương trình MCNP5, ...
 • 106
 • 359
 • 1

Hướng dẫn sử dụng chương trình WindStorm để giải các bài toán của Quản trị sx & tác nghiệp

Hướng dẫn sử dụng chương trình WindStorm để giải các bài toán của Quản trị sx & tác nghiệp
... 1 Khởi động chương trình WindStorm Nhấn vào biểu tượng WindStorm Màn hình WindStorm (hình 1.1) Hình 1.1 Màn hình Từ File, chọn New (hình 1.2) Cách khác: dùng chuột click vào ... Module List danh sách mô hình vấn đề mà chương trình Wind Storm giải Hình 1.3 Bảng Module List Từ danh sách mô hình, chọn mô hình thích hợp Chọn OK Sử dụng mô hình tuyến tính (Linear/ Integer ... buộc VARBL TYPE: kiểu biến LOWR BOUND UPPR BOUND: giá trị lớn nhỏ biến INIT SOLN: giải pháp ban đầu, thay đổi Những ô ‘xxxx’ thay đổi giá trị Hình 2.3 Bảng thông tin Điền đầy đủ thông tin Từ Process,...
 • 4
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng mô hình nam để tính toán dòng chảy từ mưaáp dụng phần mềm dialux để tính toán chiếu sánggiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy luyện tập thực hành tính trong bảng nhân 7 áp dụng bảng nhân 7 để giải toán potxskkn áp dụng phương trình ion để giải bài toán vô cơứng dụng chương trình sap2000 để phân tích bài toán làm việc đồng thời nền móng kết cấu bên trênviệc áp dụng chương trình kiểm toán trong môi trường tin họcáp dụng nhị thức newton để tính tổngnội dung chương trình nghị sự 21 toàn cầutìm hiểu thực tiễn áp dụng quy trình quyết định dự toán ngân sách nhà nước tại quốc hội năm 2013sử dụng mô hình wepp để tính toán và dự đoán xói mòn thời đoạn ngắn trên đất dốcthách thức trong quản trị nhân lực đối với việc áp dụng chương trình khuyến khíchsử dụng mô hình wepp để tính toán và dự đoán xói mòn thời đoạn ngắn ttrên đất dốcbước 3 sử dụng chương trình rcrack để tra cứu rainbow tablesxây dựng chương trình cài đặt thuật toánsử dụng chương trình spss để dự báo theo các mô hìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây