bài công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm
... dùng Xác định yêu cầu phần mềm Thiết kế phần mềm Thiết kế cấu trúc Thiết kế cấu trúc phần hóa mềm Lập trình cấu trúc thiết kế chi tiết: Thiết kế cấu Phơng pháp trúc bên phần mềm Jackson (đơn vị ... lập trình hóa Kiểm tra chất lợng phần mềm Phơng pháp kiểm phát triển thử chơng trình Sử dụng, vận hành phần mềm phát triển Biến đổi, điều Cha cụ thể chỉnh phần mềm phng phỏp lun v k thut cho tng...
 • 18
 • 936
 • 9

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
... thiệu 1.1 Khái niệm phần mềm 1.2 Các đặc điểm phần mềm 1.3 Các ứng dụng phần mềm 1.4 Giới thiệu Công nghệ phần mềm (Software engineering) Chƣơng 2: Các mô hình phát triển phần mềm 2.1 Mô hình thác ... phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức công nghệ phần mềm Nội dung chủ yếu: Giới thiệu công nghệ phần mềm; Các mô hình phát triển phần mềm; Lượng giá dự án phần mềm; Khảo sát phân tích yêu cầu; Mô ... 43 46 50 50 50 50 54 56 58 Tên học phần: Nhập môn Công nghệ phần mềm Loại học phần: Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin Khoa phụ trách: CNTT Mã học phần: 17404 Tổng số TC: Tổng số tiết...
 • 65
 • 1,857
 • 17

PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
... Tổng phần tử đầu đường chéo lần phần tử cuối hành x[ 1, ] + x[ n, n ] = * x[ 1, n ] b, Phần tử hàng cuối phần tử cột cuối x[ n, (n+1)/2]=x[ (n+1)/2 , n] Bài 2: PHÂN LOẠI BÀI TÂP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN ... Chuyển cấu trúc sau dạng while: a, For i:= m k A ; b, Repeat C until D ; PHÂN LOẠI BÀI TÂP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CNT 45ĐH GROUP Giải: a, Chuyển cấu trúc "for i:=m downto k A" dạng while i:=m while ... PHÂN LOẠI BÀI TÂP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CNT 45ĐH GROUP i:=k ; while i...
 • 7
 • 1,776
 • 22

Tài liệu Bài giảng môn Công nghệ phần mềm docx

Tài liệu Bài giảng môn Công nghệ phần mềm docx
... hiểu công nghệ phần mềm, thường đặt số câu hỏi sau: – – – – – – – – – – Phần mềm gì? Công nghệ phần mềm gì? Sự khác biệt công nghệ phần mềm khoa học máy tính? Sự khác biệt công nghệ phần mềm công ... 1.3.5 Phần mềm cho công nghệ phần mềm 12/13/13 Bài giảng môn CNPM 1.3.1 Định nghĩa   Khái niệm công nghệ phần mềm đưa lần vào năm 1968 hội nghị thảo luận khủng hoảng phần mềm Công nghệ phần mềm ... thức công cụ để xây dựng phần mềm chuyên nghiệp, hữu ích 23 12/13/13 Bài giảng môn CNPM BÀI TẬP CHƯƠNG Sự khác biệt công nghệ phần mềm công nghệ hệ thống? Công nghệ hệ thống (hay gọi kỹ nghệ...
 • 42
 • 1,153
 • 5

Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần mềm Phase: pha, bước, giai đoạn phát triển phần ... người phát triển phần mềm Development team: đội phát triển phần mềm Quality Assurance (QA): đội đảm bảo chất lượng phần mềm User: người sử dụng phần mềm Client: người đặt hàng phần mềm Các khái ... 2007 Công cụ hỗ trợ Visual Paradigm (VP) for UML: download free tại: http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/ Các khái niệm liên quan (1) Software : phần mềm Software engineering: công nghệ...
 • 13
 • 931
 • 0

Bài 2: Công nghệ phần mềm- Phạm vi công nghệ phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 2: Công nghệ phần mềm- Phạm vi công nghệ phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... trọng pha bảo trì:  Phần mềm không tốt bị vứt bỏ, không bảo trì  Chỉ phần mềm tốt bảo trì, thời gian bảo trì 10- 20 năm, đời  Bản thân phần mềm công cụ hỗ trợ, phương tiện làm vi c, thay đổi thường ... bàn giao cài đặt sản phẩm Ví dụ:  Nếu lỗi phát sau bàn giao phần mềm vi c sửa lỗi pha bảo trì  Nếu lỗi phát trước bàn giao phần mềm vi c sửa lỗi thuộc pha cài đặt 10 Khía cạnh bảo trì (4) Khi ... án?  Có công cụ phân tích thiết kế mới, dễ dùng hơn, có nên sử dụng cho dự án?  Có công nghệ code/test mới, có nên ứng dụng vào dự án? Khía cạnh bảo trì (1) Mô hình vòng đời phát triển phần mềm:...
 • 27
 • 354
 • 1

Bài 3: Công nghệ phần mềm-Tiến trình phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 3: Công nghệ phần mềm-Tiến trình phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... Inception phase (4) Phân tích rủi ro phát triển phần mềm:  Liệu team có đủ kinh nghiệm cần thiết?  Có cần phần cứng cho sản phẩm?  Nếu có, thiệt hại người ta giao phần cứng trễ hẹn?  Trong trường ... Capability maturity model CMM    Không phải mô hình vòng đời phát triển phần mềm Một tiêu chuẩn đánh giá chiến lược hoàn thiện tiến trình phần mềm: SW-CMM Các tài liệu hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh ... năm 1986 SEI Hoàn thiệt tiến trình phần mềm Hoàn thiện quản lí tiến trình, hoàn thiện kĩ thuật Có levels 31 SW – CMM: level Mức khởi đầu (initial):  Các tiến trình phần mềm không dự đoán  Việc...
 • 37
 • 734
 • 3

Bài 4: Công nghệ phần mềm- Một số mô hình vòng đời phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 4: Công nghệ phần mềm- Một số mô hình vòng đời phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... WCB/McGraw-Hill, 2007 hình lí thuyết Trên lí thuyết thì:  Các pha tiến hành  Bắt đầu phát triển hoàn toàn từ Thực tế Phát triển phần mềm hoàn toàn khác:  Lỗi xảy lúc nơi tiến trình phát triển  Khách ... trưởng (1) Thực tế:  Các pha phát triển không kết thúc chuyển sang pha khác, kéo dài liên tục suốt vòng đời phát triển → gọi workflow  Bản chất tiến trình phát triển phần mềm lặp: lặp lại bước ... dựa vào phần hoàn thành để nêu xác yêu cầu modul sau 13 hình xây sửa      Không có đặc tả, thiết kế Chỉ cài đặt Bảo trì mò mẫm Ưu điểm? Nhược điểm? 14 hình thác nước (1) 15 hình thác...
 • 29
 • 1,253
 • 1

Bài 5: Công nghệ phần mềm-Nhóm phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 5: Công nghệ phần mềm-Nhóm phát triển phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... thuyết thì:  Nếu sản phẩm phần mềm phải giao tháng, đòi hỏi khối lượng công việc 12 tháng/người  → Dùng người phát triển phần mềm có hạn chất lượng không? Chia sẻ công việc (1)  Một nông dân ... Một phụ nữ tháng sinh baby → phụ nữ sinh baby tháng?  Chia sẻ công việc (2)   Không giống việc sinh baby, phát triển phần mềm dạng công việc chia sẻ Cũng không giống cày ruộng, PTPM cần đến kĩ ... Thuận lợi:  Các thành viên nắm phần code  Khả code mạnh, giải dự án khó Khó khăn:  Việc tự test code thường không hiệu  Khó khăn mặt quản lí → Đội phải phát triển cách tự nhiên 12 Nhóm code...
 • 28
 • 471
 • 3

Bài 6: Công nghệ phần mềm-Kiểm thu phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 6: Công nghệ phần mềm-Kiểm thu phần mềm_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... khách hàng hay không Chất lượng phần mềm Không có khái niệm phần mềm « tuyệt hảo » cách chung chung  Chất lượng phần mềm thể khả đáp ứng yêu cầu khách hàng  Người làm phần mềm phải có trách nhiệm ... cầu khách hàng  Người làm phần mềm phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm tạo chạy → chất lượng phần mềm phải đảm bảo từ đầu giai đoạn phát triển  Quản lí chất lượng PM (1) Nhóm SQA đảm bảo chất ... sản phẩm thực thi Kiểm thử phi thực thi Dựa nguyên tắc:  Không tự kiểm thử sản phẩm  Dựa sức mạnh tổng hợp nhóm Có hai phương pháp:  Walkthroughs: rà soát  Inspections: kiểm tra, thẩm định...
 • 26
 • 425
 • 4

Bài 7,8: Công nghệ phần mềm- Pha lấy yêu cầu_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 7,8: Công nghệ phần mềm- Pha lấy yêu cầu_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... WCB/McGraw-Hill, 2007 Pha lấy yêu cầu (1) Mục đích:  Xác định rõ khách hàng cần  Không phải xác định khách hàng muốn Pha lấy yêu cầu (2) Thực hiện:  Tìm hiểu nắm rõ lĩnh vực phần mềm  Xây dựng ...  Xây dựng mô hình nghiệp vụ khách hàng   Xác định rõ yêu cầu khách hàng dựa mô hình nghiệp vụ Lặp lại bước khách hàng đồng ý Pha lấy yêu cầu (3) Tìm hiểu domain ứng dụng:   Xây dựng danh ... hẹp ứng dụng Pha lấy yêu cầu (4) Xây dựng mô hình nghiệp vụ:    B1: Phỏng vấn với đại diện khách hàng để có mô tả nghiệp vụ toàn hoạt động khách hàng B2: Sử dụng UML để biểu diễn yêu cầu khách...
 • 54
 • 440
 • 0

Bài 9,10: Công nghệ phần mềm- Pha phân tích_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 9,10: Công nghệ phần mềm- Pha phân tích_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... WCB/McGraw-Hill, 2007 Pha phân tích (1) Mục đích:  Giúp đội phát triển hiểu sâu yêu cầu khách hàng  Đặc tả yêu cầu khách hàng dạng làm đầu vào cho thiết kế cài đặt Pha phân tích (2) Thực hiện: ... trích từ scenario 31 Mô hình hoạt động lớp (2) 32 Scenario cuối pha phân tích (1) Trong scenario này:   Các chủ thể hành động nằm phần mềm thay tên lớp trích Tương tác chủ thể chuyển thành hành ... MGS):  Lớp Account (thông tin tài khoản khách hàng)  Lớp Invesment (thông tin khoản đầu tư) Pha phân tích (4) Lớp biên (còn gọi lớp view):   Dùng để biểu diễn dạng giao diện, giao tiếp người...
 • 62
 • 603
 • 0

Bài 11: Công nghệ phần mềm- Pha phân tích_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 11: Công nghệ phần mềm- Pha phân tích_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... 2007 Pha thiết kế (1) Mục đích:  Chuyển tài liệu phân tích dừ dạng đặc tả nghiệp vụ hệ thống, sang dạng cài đặt kiểm thử Pha thiết kế (2) Thực hiện:   B1: Hoàn thiện sơ đồ lớp có pha phân ... (dùng statechart) cho lớp sơ đồ lớp 19 Bài tập nộp sau pha thiết kế Với modul cá nhân:  Vẽ lại sơ đồ UC chi tiết hệ thống modul  Vẽ lại sơ đồ lớp sau pha phân tích      Định nghĩa thuộc ... lớp Hoàn thiện sơ đồ lớp (2) Định nghĩa kiểu thuộc tính cho lớp:    Tên thuộc tính xác định pha phân tích Chọn kiểu liệu cụ thể cho thuộc tính dựa vào giới hạn lưu trữ thuộc tính Điền thuộc...
 • 21
 • 427
 • 0

Bài 12,13: Công nghệ phần mềm- Pha cài đặt_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 12,13: Công nghệ phần mềm- Pha cài đặt_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... modul 16 Cài đặt (1) Thực theo thứ tự:  Cài đặt lớp thực thể  Cài đặt lớp giao diện  Cài đặt lớp điều khiển 17 Cài đặt (2) Chú thích code:   Chú thích code cần thiết quan trọng cho pha bảo ... error chưa có id csdl 33 Bài tập (2) Với modul cá nhân:  Cài đặt chi tiết lớp thực thể  Cài đặt chi tiết lớp biên  Cài đặt chi tiết lớp điều khiển  Chạy test case viết phần đầu, lưu kết chạy ... WCB/McGraw-Hill, 2007 Pha cài đặt (1) Mục đích:  Cài đặt thành chương trình  Kiểm thử chương trình Chuẩn bị kiểm thử (1) Thực hiện:   Viết test case cho phương thức lớp trước cài đặt chúng Test...
 • 35
 • 451
 • 0

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT

Silde bài giảng-Công nghệ phần mềm- FULL-TS.Nguyễn Mạnh Hùng- HVCNBCVT
... Phân biệt việc phát triển phần mềm sản xuất phần mềm? Trả lời: 12 Questions? Công nghệ phần mềm Phạm vi công nghệ phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) ... Software : phần mềm Software engineering: công nghệ / kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần ... thiểu thời gian (và chi phí) phát triển 26 Questions? Công nghệ phần mềm Tiến trình phần mềm Giảng viên: TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông (PTIT) Requirement workflow (1) Mục...
 • 379
 • 1,770
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra công nghệ phần mềmbài tập công nghệ phần mềmbài tập nhập môn công nghệ phần mềmbáo cáo bài tập lớn môn công nghệ phần mềmbài tập mẫu môn công nghệ phần mềmbài tập lớn môn công nghệ phần mềm nâng caobài tập thực hành công nghệ phần mềmbài tập lớn môn công nghệ phần mềmbài tập lớn công nghệ phần mềm nâng caobài tập công nghệ phần mềm nâng caobài tập môn công nghệ phần mềmbài tập lớn công nghệ phần mềmgiải bài tập nhập môn công nghệ phần mềmbài tập lớn nhập môn công nghệ phần mềmbài tập lớn môn công nghệ phần mềm quản lí điểm sinh viênCerebral Angiography in childrenVăn bản - Tài liệu | Trang chủQD 34 quy dinh muc thuong xa dat chuan NTM 2011 2020Vai trò của linezolid trong điều tri MRSA.pdfVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD UBND tinh 2381Văn bản - Tài liệu | Trang chủKe hoach so 4177 KH UBND (phat trien trang trai 2016 2020)Văn bản - Tài liệu | Trang chủCV. 6977 BNN. H.dan tam thoi ve Thu nhap va Ho ngheo 2016 2017Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017bctc cong ty me ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHN3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016