Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
... tích rối phƣơng rối, chọn số trò cổ mang nhiều tính đặc trƣng rối nƣớc cổ truyền để từ phân tích, so sánh Đóng góp luận văn: Luận văn nghiên cứu số yếu tố văn học dân gian số trò rối nƣớc cổ truyền ... quan hệ văn học dân gian trò rối nước cổ truyền đời sống sản xuất nông nghiệp Nếu thở sống đồng quê đƣợc khắc họa rõ nét qua trò rối nƣớc cổ truyền lao động sản xuất yếu tố văn học dân gian đƣợc ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ KHÁNH VÂN NHỮNG YẾU TỐ VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRÒ RỐI NƯỚC CỔ TRUYỀN Luận văn thạc...
 • 89
 • 113
 • 0

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền

Những yếu tố văn học dân gian trong một số trò rối nước cổ truyền
... tích rối phương rối, chọn số trò cổ mang nhiều tính đặc trưng rối nước cổ truyền để từ phân tích, so sánh Đóng góp luận văn: Luận văn nghiên cứu số yếu tố văn học dân gian số trò rối nước cổ truyền ... múa rối nước 1.2.2 Thị hiếu người xem 18 18 22 Chương 2: Mối quan hệ múa rối nước văn học dân gian thể qua số trò rối nước cổ truyền 26 2.1 Trò cổ đời sống sản xuất người nông dân 27 2.2 Trò cổ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ KHÁNH VÂN NHỮNG YẾU TỐ VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRÒ RỐI NƯỚC CỔ TRUYỀN Luận văn thạc...
 • 14
 • 105
 • 0

Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu

Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu
... rõ yếu tố dân gian ẩn chứa mẩu chuyện Phật giáo Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Thông qua luận văn, thấy mối quan văn học Phật giáo văn học dân gian, tiếp nhận yếu tố dân gian truyện ... quan Phật giáo, Phật giáo Việt Nam Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Chương 2: Yếu tố văn học dân gian cốt truyện, nhân vật Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Chương 3: Yếu tố ... hiện, yếu tố dân gian mẩu truyện Phật giáo Truyện cổ Phật giáo Đồng thời, luận văn phân tích kỹ lưỡng yếu tố dân gian Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Luận văn ảnh hưởng qua lại văn học...
 • 154
 • 385
 • 0

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN
... Chương 1: Khái quát Văn học dân gian Truyện nôm Chương 2: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện nội dung Chương 3: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện ... học dân gian văn học viết khái quát vài nét Truyện Nôm nói chung, Truyện Nôm bình dân nói riêng 1.1 Khái quát Văn học dân gian 1.1.1 Văn học dân gian Là hai phận văn học dân tộc, văn học dân gian ... quát Văn học dân gian Truyện nôm bình dân Trước nghiên cứu ảnh hưởng văn học dân gian tới Truyện Nôm bình dân, phần nội dung chương trình bày vài nét khái quát văn học dân gian, mối quan hệ văn học...
 • 70
 • 1,070
 • 3

Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam

Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢƠNG HỒNG NHUNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn học dân gian ... tàng vô tận chất liệu nghệ thuật để nghệ sĩ điện ảnh khai thác vận dụng sáng tạo tác phẩm điện ảnh CHƢƠNG KHẢO SÁT CHẤT LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 32 2.1 Sự ... nhỏ phận văn học văn học dân gian với điện ảnh Với dân tộc, văn học dân gian gương soi bóng hình dân tộc Cho nên, để hiểu dân tộc, không tốt chiếm lĩnh vốn văn hóa- văn học dân gian dân tộc Từ...
 • 77
 • 608
 • 4

Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào thơ mới (nguyễn bính, anh thơ, đoàn văn cừ)

Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào thơ mới (nguyễn bính, anh thơ, đoàn văn cừ)
... Thơ, Đoàn Văn Cừ 48 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) CHƯƠNG 2: VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH, ANH THƠ, ĐOÀN VĂN CỪ NHÌN ... 1.4.2 Anh Thơ 45 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) 1.4.3 Đoàn Văn Cừ 46 CHƯƠNG VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG THƠ ... tác tác giả văn học viết dân gian hóa , khó phân biệt đâu thơ ca dân gian đâu sản phẩm 26 Yếu tố văn hóa dân gian sáng tác số nhà thơ thuộc phong trào Thơ (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ) tác...
 • 230
 • 134
 • 0

ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong một số tiểu thuyết của vi hồng

ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong một số tiểu thuyết của vi hồng
... loại tiểu thuyết ông Qua khảo sát số tiểu thuyết Vi Hồng, thấy ảnh hƣởng sâu sắc từ yếu tố văn hóa dân gian. Với lý trên, chọn đề tài Ảnh hƣởng văn hóa dân gian số tiểu thuyết Vi Hồng Vi c tìm ... HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HOÁ DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT CỦA VI HỒNG Chuyên nghành : Văn Học Vi t Nam Mã số : 60.22.34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA ... hội dân gian, phong tục, tập quán, tín ngƣỡng, tiểu thuyết Vi Hồng 2.3.1 Lễ hội dân gian Nhƣ giới thiệu, Vi Hồng nhà văn ngƣời dân tộc sinh mảnh đất có truyền thống văn hóa, văn học dân gian...
 • 105
 • 284
 • 0

khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía bắc trên địa bàn tỉnh kiên giang

khảo sát sinh hoạt văn học dân gian của một số nhóm cư dân phía bắc trên địa bàn tỉnh kiên giang
... THÙ TRONG SINH HOẠT VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA CƯ DÂN PHÍA BẮC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 47 T T 3.1 Cách thức nội dung sinh hoạt văn học dân gian dân phía Bắc địa bàn T tỉnh Kiên Giang ... chung sinh hoạt văn học dân gian nhóm dân miền Bắc di vào Nam địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng 1.1 Vài nét địa bàn tỉnh Kiên Giang trình định dân phía Bắc địa bàn tỉnh Kiên Giang ... dân gian dân phía Bắc địa bàn tỉnh Kiên Giang đối sánh với sinh hoạt văn học dân gian dân địa 3.2.1 Tâm thức sinh hoạt văn học dân gian 3.2.2 Sự giao thoa, ảnh hưởng sinh hoạt văn học dân...
 • 82
 • 121
 • 0

Nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch quê mẹ đức vua lý thái tổ

Nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch quê mẹ đức vua lý thái tổ
... dai cua mot so dia danh va m6t so di tich khao co nhu: A Son Lang - Ca'm Dia B Dinh Sa'm C Chua Cha Lu De lam ro cac di tich tren, tac gia da suu t^m va dich: Bai kha'n tai 16 h6i Dinh Sa'm; Ca'u ... tu dinh, mieu; I Lich gi6 cac vua Bat De va Me Nga; Dich het cau doi tai Dinh Sam; - Dich bai minh chuong chua Cha Lit, khac nam 1828; Dich van bia chua Cha Lu Tat ca van tu tren deu khang dinh ... lam duoc Vay la, cai dia phuong duoc xac dinh la que me vua Ly Thai To hien da la dia diem duoc khang dinh mot cach chac chan Tren co so da duoc xac minh dung dan ta co the di6 u tra, khao sat ky...
 • 8
 • 92
 • 0

Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh sở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF

Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cơ sở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF
... học giảng dạy ngoại ngữ - Nghiên cứu giáo trình sử dụng để giảng dạy tiếng Anh số tài liệu phụ trợ cho giảng trường Đại học KHTN để tìm yếu tố văn học - Nghiên cứu yếu tố văn học giáo trình tài ... để nghiên cứu ảnh hưởng văn học giảng Nghiên cứu trọng tâm tìm hiểu: (1) Có yếu tố vãn học giáo trình dùng giảng dạy tiếng Anh sở cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên? (2) Có yếu tố văn ... ngồn ngữ Những yếu tố văn học hữu ích giảng tiếng Anh sở trường đại học KHTN, ĐHQGHN II.2 VĂN HỌC VÀ YẾU TỐ VĂN HÓA Có nhiều nhà giáo dục học ý tới việc sử dụng tác phẩm văn học giáo trình ngoại...
 • 93
 • 367
 • 0

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn và ta với ta)

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn và ta với ta)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM PHƢƠNG CHI DẤU ẤN THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG THƠ TỐ HỮU (QUA MỘT TIẾNG ĐỜN VÀ TA VỚI TA) LUẬN VĂN ... nhân sáng tác Tố Hữu 54 2.3 Phong cách thơ Tố Hữu hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta 58 CHƢƠNG 3: NHỮNG DẤU ẤN CỦA THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG “MỘT TIẾNG ĐỜN” VÀ TA VỚI TA ... cười, thi pháp truyện ngụ ngôn, thi pháp ca dao, thi pháp sử thi dân gian, …; cấp độ loại thi pháp thơ ca dân gian, thi pháp truyện kể dân gian, …; … Thơ Tố Hữu mang nhiều dấu ấn thi pháp văn học dân...
 • 110
 • 259
 • 0

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu
... biệt dấu ấn thi pháp văn học dân gian hai tác phẩm chưa khai thác cách hệ thống Vì thế, mong muốn bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng văn học dân gian hai tập thơ cuối nhà thơ Tố Hữu để thấy dấu ấn thi pháp ... hiểu dấu ấn thi pháp dân gian hai tập thơ “Một tiếng đờn” “Ta với ta” Tố Hữu nhằm tái khẳng định ảnh hưởng to lớn thi pháp dân gian thơ ông Bằng việc so sánh, đối chiếu dấu ấn thi pháp dân gian ... nhà văn, nhà thơ trung đại đại, người ta tìm thấy dấu ấn thi pháp văn học dân gian Có thể nói văn học dân gian tảng phát triển, kết tinh văn học dân tộc Chính vậy, sáng tác sau nhà thơ, nhà văn, ...
 • 13
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những thể loại văn học dân gian việt namphan tich su vat su viec sang tao trong hinh anh ngon ngu van hoc dan gian trong bai thuong vo cua tran te xuongvăn học dân gian trong chương trình tiểu họcphân tích tự vận dụng sáng tạo hình ảnh ngôn ngữ văn học dân gian trong bài thơ thương vợ của trần tế xươngvai trò của văn học dân gian trong nền văn học dân tộcvai trò của văn học dân gian trong đời sống xã hộinhững thể loại văn học dân gianvăn học dân gian trong thơ nôm hồ xuân hươngđánh giá chương trình và kiến thức văn học dân gian trong sách giáo khoa trung học và trong giáo trình đại họci chương trình và nội dung phần văn học dân gian trong sách giáo khoa dùng trong truờng trung học cơ sởa nhận xét về chương trình văn học dân gian trong trường trung học cơ sởb nhận xét về nội dung kiến thức văn học dân gian trong trường thcsc thực trạng dạy học phần văn học dân gian trong trường thcsii chương trình và nội dung phần văn học dân gian trong sách giáo khao dùng trong trường thpttrò của văn học dân gian trong văn hóa tộc ngườichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn