MỘT số vấn đề về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN ở VIỆT NAM

Một số vấn đề về thuế thu nhập nhân Việt Nam

Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
... thu thu nhập nhân 1.2.1 Nội dung quản lý thu thu nhập nhân Quản lý thu thu nhập nhân phức tạp, khó khăn nhiều so với quản lý sắc thu khác Do sở thu thu nhập nhân, khoản thu nhập ... kí thu TNCN cho quan thu để đợc cấp mã số thu Cơ quan chi trả thu nhập, nhân nộp thu thu nhập phải thực đăng ký thu sau phát sinh thu nhập chịu thu thu nhập Các đối tợng nộp thu thu nhập ... thu thu nhập nhân 1.1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân loại thu trực thu đánh thu nhập nhân thời kì Thu thu nhập nhân sắc thu xuất tơng đối sớm Lần xuất nớc...
 • 75
 • 388
 • 1

Một số vấn đề về thuế thu nhập nhân việt nam

Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân ở việt nam
... 1.1 Các vấn đề thu thu nhập nhân 1.1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân loại thu trực thu đánh thu nhập nhân thời kì Thu thu nhập nhân sắc thu xuất tơng đối sớm ... trả thu nhập, nhân nộp thu thu nhập phải thực đăng ký thu sau phát sinh thu nhập chịu thu thu nhập Các đối tợng nộp thu thu nhập đợc cấp mã số thu , kê khai nộp thu phải tự ghi mã số thu ... thu , nơi em thực tập, em bổ sung hoàn chỉnh kiến thức hiểu biết thu nói chung thu thu nhập nhân nói riêng Chơng Thu thu nhập nhân quản lý thu thu nhập nhân 1.1 Các vấn đề thu thu...
 • 65
 • 184
 • 0

Một số vấn đề về thuế thu nhập nhân của Việt Nam

Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam
... thu nhập nhân nói riêng Chơng Thu thu nhập nhân quản lý thu thu nhập nhân 1.1 Các vấn đề thu thu nhập nhân 1.1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân loại thu ... số thu thu nhập lần đợc cấp mã số nhân đợc cấp mã số thu sử dụng mã số thu cho việc khai báo nộp thu với quan thu thông báo mã số thu cho quan chi trả thu nhập nhân lúc nộp thu thu ... số thu cho nhân nhân nộp thu thu nhập trực tiếp cho quan thu nộp tờ khai đăng kí thu TNCN cho quan thu để đợc cấp mã số thu Cơ quan chi trả thu nhập, nhân nộp thu thu nhập phải...
 • 75
 • 670
 • 3

Đề tài: “Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập nhân Việt Nam” pot

Đề tài: “Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam” pot
... Một số bất cập thực thi Luật Thu Thu nhập nhân Việt Nam Bài tập nhóm Phần 2: LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM Sự hình thành Luật thu TNCN Thực chủ trương đổi Đảng, hệ thống sách thu ... dung Luật thu TNCN 2.2.1 Đối tượng nộp thu - Đối tượng nộp thu thu nhập nhân nhân cư trú có thu nhập chịu thu quy định Điều Luật thu thu nhập nhân phát sinh lãnh thổ Việt Nam nhân ... nộp thu thu nhập nhân Tỷ lệ nộp thu không giống Thu nhập cao, tỷ lệ nộp thu nhiều Đức điều chỉnh tỷ lệ thu thu hàng năm Đức vào tình trạng gia đình nhân để thu thu Thu thu nhập nhân...
 • 25
 • 325
 • 0

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập nhân Việt Nam doc

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam doc
... công tác quản thu thu nhập nhân - Trình bày thực trạng công tác quản thu thu nhập nhân nước ta từ năm 1990 đến - Đề xuất giải pháp nhằm đổi công tác quản thu thu nhập nhân ... cấu luận văn Mục lục Mở đầu Chương 1: Những vấn đề công tác quản thu thu nhập nhân Chương 2: Thực trạng công tác quản thu thu nhập nhân Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công ... lãnh đạo cán thu Trình độ đội ngũ cán thu đóng vai trò quan trọng công tác quản thu , đặc biệt thu thu nhập nhân Nhân tố tác động vào tất nội dung công tác quản thu thu nhập nhân, ...
 • 83
 • 354
 • 1

Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập nhân Việt Nam

Một số bất cập khi thực thi Luật Thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam
... Trang Một số bất cập thực thi Luật Thu Thu nhập nhân Việt Nam Bài tập nhóm Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm Thu Thu nhập nhân Thu thu nhập nhân (TNCN) loại thu trực thu đánh vào thu nhập ... Hùng Trang Một số bất cập thực thi Luật Thu Thu nhập nhân Việt Nam Bài tập nhóm khoảng 30-40% tổng số thu ngân sách Tỷ lệ thu thu nhập nhân (bao gồm thu TNCN, thu nhập DN, thu nhập từ chuyển ... dung Luật thu TNCN 2.2.1 Đối tượng nộp thu - Đối tượng nộp thu thu nhập nhân nhân cư trú có thu nhập chịu thu quy định Điều Luật thu thu nhập nhân phát sinh lãnh thổ Việt Nam nhân...
 • 23
 • 404
 • 7

Thực trạng và giải pháp vấn đề lạm thu ,thất thu thuế thu nhập nhân việt nam

Thực trạng và giải pháp vấn đề lạm thu ,thất thu thuế thu nhập cá nhân ở việt nam
... pháp nhân Trong trường hợp đánh vào thu nhập nhân, gọi thu thu nhập nhân Còn trường hợp đánh vào thu nhập pháp nhân, gọi thu doanh nghiệp, thu thu nhập doanh nghiệp, thu nghiệp, thu ... lược thu thu nhập nhân, nêu vấn đề lạm thu thất thu thuế từ đưa giải pháp góp phần hoàn thiện Pháp luật thu Thu nhập nhân Bài hạn chế mặt số liệu thu thuế, chưa nêu trường hợp cụ thể thất thu ... thu thu nhập nhân có vị trí quan trọng, việc điều tiết thu thu nhập người có thu nhập cao cần thiết, đảm bảo thực sách công xã hội CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THÂT THU VÀ LẠM THU THUẾ THU...
 • 22
 • 312
 • 1

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP vấn đề lạm THU, THẤT THU THUẾ THU NHẬP NHÂN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP vấn đề lạm THU, THẤT THU THUẾ THU NHẬP cá NHÂN ở VIỆT NAM
... pháp nhân Trong trường hợp đánh vào thu nhập nhân, gọi thu thu nhập nhân Còn trường hợp đánh vào thu nhập pháp nhân, gọi thu doanh nghiệp, thu thu nhập doanh nghiệp, thu nghiệp, thu ... lược thu thu nhập nhân, nêu vấn đề lạm thu thất thu thuế từ đưa giải pháp góp phần hoàn thiện Pháp luật thu Thu nhập nhân Bài hạn chế mặt số liệu thu thuế, chưa nêu trường hợp cụ thể thất thu ... thưởng Việt 10% quà tặng Nam Thực trạng giải pháp vấn đề lạm thu , thất thu thuế TNCN VN GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng Cơ sở tính thu thu nhập, song có nhiều cách xác định thu nhập chịu thu ...
 • 22
 • 384
 • 0

VẤN đề lạm THU và THẤT THU THUẾ THU NHẬP NHÂN VIỆT NAM – THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

VẤN đề lạm THU và THẤT THU THUẾ THU NHẬP cá NHÂN ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
... lý thu nộp thu Nhưng, chủ yếu lần sửa đổi sửa mức khởi điểm tính thu , thu suất, giản cách thu nhập chịu thu bậc thu biểu thu Thu thu nhập với người có thu nhập cao đóng góp ngày tăng vào ... + Bậc 1: thu nhập tính thu thu nhập nhân (tính thu TNCN) đến triệu đồng, thu suất 5%: + Bậc 2: thu nhập tính thu thu nhập nhân (tính thu TNCN) triệu đồng đến 10 triệu đồng, thu suất ... triệu đồng, thu suất 20%: + Bậc 5: thu nhập tính thu thu nhập nhân (tính thu TNCN) 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thu suất 25%: + Bậc 6: thu nhập tính thu thu nhập nhân (tính thu TNCN)...
 • 15
 • 700
 • 1

VẤN đề lạm THU và THẤT THU THUẾ THU NHẬP NHÂN VIỆT NAM THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

VẤN đề lạm THU và THẤT THU THUẾ THU NHẬP cá NHÂN ở VIỆT NAM  THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP
... nhân …………………… 1.2.2 Lạm thu thuế thu nhập nhân thất thu thuế thu nhập nhân. 6 Chương 2: THỰC TRẠNG THU THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM ………….6 2.1 Những nội dung luật thu thu nhập nhân Việt Nam nay……………………………………………………………………… ... THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 THU THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân áp dụng từ lâu nước phát triển, đối tượng nộp thu dân ... LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Đối tượng nộp thu : Luật thu thu nhập Việt Nam xem mẽ người dân Việt Nam, trước pháp lệnh thu thu nhập người có thu nhập cao Luật thu thu nhập...
 • 19
 • 449
 • 0

Một số vấn đề về đổi mới dịch vụ công Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới dịch vụ công ở Việt Nam
... (2) Xác định giá thành hợp lý dịch vụ giáo dục-đào tạo khám, chữa bệnh (1) Xác định nhóm ngời cần đợc trợ giúp: ngời thuộc diện CS, ngời nghèo, cận nghèo (4) Xác định số kinh phí Nhà nớc cấp cho ... Dch v cụng cng Dch v cụng ngha hp (thụng dng ti Vit Nam) Khu vc S nghip Dch v cụng ớch Trong ni hm khỏi nim dch v cụng theo ngha hp m Vit Nam ang s dng, cú th phõn bit ba nhúm dch v ch yu Mt ... chung, ú i hc l hn 40%) Vn ny sinh: S gia ỡnh giu Vit Nam cũn rt ớt; ngoi s gia ỡnh nghốo chim khong 22% dõn s, phn ụng gia ỡnh Vit Nam mc cn nghốo, tc l cha n mc khỏ gi cú th t trang tri...
 • 16
 • 618
 • 0

Tiểu luận: Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp Việt Nam ppt

Tiểu luận: Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp ở Việt Nam ppt
... “Công ty cổ phần vốn điều lệ 2- Thế cổ phần hoá Cổ phần hoá chuyển thể doanh nghiệp từ dạng chưa công ty cổ phần thành công ty cổ phần Ví dụ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Chuyển ... việc cổ phần hoá doanh nghiệp I-NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Trước vào phân tích nội dung trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ta cần phải hiểu công ty cổ phần ... hưởng sau doanh nghiệp cổ phần hoá., vai trò chức Công Đoàn doanh nghiệp cổ phần hoá…v v vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán doanh nghiệp Nhà nước phép tham gia hình thức công ty cổ phần...
 • 12
 • 158
 • 3

Một số vấn đề về phụ nữ và pháp luật Việt nam - lịch sử và hiện tại.PDF

Một số vấn đề về phụ nữ và pháp luật ở Việt nam - lịch sử và hiện tại.PDF
... Gòng hoà xà hòi chù nghia Viet nam nam 1992, Nxb Khoa hoc xà hòi Ha nói nàm 1995, tr 27 4- 275 13 phong kidn thyc ehit dà "co chd boa" dao due Nho giio vào xà hdi Viét nam' Vj thd cùa ngudi phu nù ... va nam" Didu thè hién rd hon quan didm bdo ve quydn ngudi, quydn cdng dàn cùa phu nù mdi quan bè bình ddng vói edng dàn nam giói Quyén bình ddng nam nù dugc bièu sy ngang quyén giùa phu nù va nam ... cùa phu nù va nam gi(3Ì dugc the hién d quydn cùa hg tham già biu eù vi ùng eù vào càc co quan quyén lye nhà nude, tham già quàn ly nhà nuóc va quàn ly xà hdi Trong llnh vye vàn ho - xà hdi, quydn...
 • 7
 • 171
 • 0

Tiểu Luận: Thực Trạng Và Giải Pháp Vấn Đề Lạm Thu, Thất Thu Thuế Thu Nhập Nhân Việt Nam

Tiểu Luận: Thực Trạng Và Giải Pháp Vấn Đề Lạm Thu, Thất Thu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Ở Việt Nam
... nhân minh chứng cho công cải cách thu Việt Nam Đề tài khái quát sơ lược thu thu nhập nhân, nêu vấn đề lạm thu thất thu thuế từ đưa giải pháp góp phần hoàn thiện Pháp luật thu Thu nhập nhân ... pháp nhân Trong trường hợp đánh vào thu nhập nhân, gọi thu thu nhập nhân Còn trường hợp đánh vào thu nhập pháp nhân, gọi thu doanh nghiệp, thu thu nhập doanh nghiệp, thu nghiệp, thu ... nhà thu để Việt Nam theo hợp đồng thu có thời hạn Loại thu nhập phải chịu thu khoản thu c diện không chịu thu , miễn thu , chưa thu thuế 2.1.2.1 Thu nhập chịu thu Ðối tượng chịu thu thu nhập...
 • 23
 • 338
 • 0

Báo cáo một số vấn đề về tình hình tội phạm ẩn việt nam

Báo cáo một số vấn đề về tình hình tội phạm ẩn ở việt nam
... chúng tôi, tội phạm ẩn bao gồm có hai loại: Tội phạm ẩn nhân tạo tội phạm ẩn tự nhiên khái niệm tình hình tội phạm ẩn đợc định nghĩa nh sau: Tình hình tội phạm ẩn tổng thể hành vi phạm tội chủ thể ... cha bị xử lí hình Tình hình tội phạm ẩn tồn nhiều nguyên nhân khác a Trớc hết, nguyên nhân tình hình tội phạm ẩn xuất phát từ chủ thể thực hành vi phạm tội (chủ thể tội phạm) Kẻ phạm tội với đặc ... tìm cách che giấu tội phạm Các biện pháp che giấu tội phạm đợc thể giai đoạn chuẩn bị phạm tội, sau thực tội phạm + giai đoạn chuẩn bị phạm tội Nhằm tránh bị phát hiện, kẻ phạm tội thờng lập kế...
 • 7
 • 1,020
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: luật thuế thu nhập cá nhân ở việt namtính công bằng hiệu quả trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở việt namchính sách thuế thu nhập cá nhân ở việt namthực trạng thuế thu nhập cá nhân ở việt namluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhânvăn bản về thuế thu nhập cá nhân 2013văn bản về thuế thu nhập cá nhânhệ thống văn bản về thuế thu nhập cá nhânvăn bản về thuế thu nhập cá nhân 2012văn bản về thuế thu nhập cá nhân mới nhấtmot so bai tap tinh thue thu nhap ca nhan1 cơ sở lý luận về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhântiểu luận về hệ thống thuế thu nhập cá nhân tại việt nammột số vấn đề công nghiệp hoá hiện đại hoá ở việt nam đỗ hoài nammột số vấn đề an ninh thương mại điện tử ở việt nam – thực trang và giải phápĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại