ĐỒ án PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG QUẢN lý bán HÀNG

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản bán sách tại một của hàng sách

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán sách tại một của hàng sách
... Phân tích thiết kế hệ thống Quản bán sách hàng sách 3,Vẽ DFD mức khung cảnh [22] Phân tích thiết kế hệ thống Quản bán sách hàng sách 4,Vẽ DFD mức đỉnh [23] Phân tích thiết kế hệ thống Quản ... [19] Hệ thống quản bán hàng Phân tích thiết kế hệ thống Quản bán sách hàng sách 5.Lập phiếu xuất kho 7.Lập đơn đặt hàng 8.Cập nhật sách kho Quản kho [20] Phân tích thiết kế hệ thống Quản ... Phân tích thiết kế hệ thống Quản bán sách hàng sách MỤC LỤC [2] Phân tích thiết kế hệ thống Quản bán sách hàng sách NỘI DUNG CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG I.Mô tả hệ thống 1.Nhiệm vụ Hệ...
 • 42
 • 463
 • 2

đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản bán thuốc

đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán thuốc
... (instance) b Lợc đồ (Scheme) c Cơ sở liệu vật d Lợc đồ khái niệm mô hình liệu e Tính độc lập liệu Chơng III Phân tích thiết kế hệ thống IIi.1 Tổng quan phân tích thiết kế hệ thống Hệ thống tổ chức ... cung cấp liệu sở cho việc thiết kế hệ thống thông tin sau Thiết kế hệ thống cho phơng án tổng thể hay mô hình đầy đủ hệ thống thông tin Một phơng pháp phân tích thiết kế kết hợp ba yếu tố: Một tập ... kiếm yêu cầu ngời quản đa nh thông tin thuốc, khách hàng, loại thuốc IIi.2 Biểu đồ phân cấp chức Quản cửa hàng thuốc tân dược Quản Quản NCC Quản hóa Tra cứu tìm thuốc khách hàng...
 • 16
 • 371
 • 1

Đồ án, phân tích thiết kế hệ thống quản ảnh kỹ thuật số

Đồ án, phân tích thiết kế hệ thống quản lý ảnh kỹ thuật số
... tin ảnh cần chụp.Khi chụp ảnh hệ thống yêu cầu khách hàng hệ ngày gửi ảnh toán HỆ THỐNG QUẢN LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ C.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3.3.Biểu đồ phân rã chức Các chức hệ thống Quản ảnh kỹ thuật ... Tên nhân viên Số lượng ảnh 25 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ Trường ĐHDL Hải Phòng Phần 4:Form hệ thống 4.Một số form hệ thống 4.1.Giao diện truy nhập hệ thống TR TRUY NHẬP HỆ THỐNG Tên người ... ……đồng HỆ THỐNG QUẢN LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ Trường ĐHDL Hải Phòng Phần 2.MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ 2.1.Mô tả lời 2.1.1.Nhận dạng tổ chức -Bài toán mô tả hệ thống quản ảnh kỹ thuật số công ty ảnh...
 • 27
 • 405
 • 1

Đồ án,phân tích thiết kế hệ thống quản chuyến bay của một sân bay

Đồ án,phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một sân bay
... PHẦN II: KHÁI QUÁT,PHÂN TÍCH Mục tiêu, phạm vi: 1.1 Mục tiêu Phân tích thiết kế hệ thống quản chuyến bay sân bay máy bay, về chuyến bay, lộ trình bay, trình đăng ký mua ,đổi vé bán ... dịch vụ để sân bay dễ dàng quản hệ thống 1.2 Phạm vi Phạm vi nằm giới hạn môn học phân tích ,thiết kế hệ thống mục tiêu đề Khảo sát: - Do đề ban quản không nhắc đến lộ trình chuyến bay nên ... trình chuyến bay vào để quản chuyến bay( thêm bớt chuyến bay , thêm khách hàng, bán đổi vé) - Để thêm chuyến bay ta cần biết máy bay rảnh nào,rảnh ta cần thêm thời gian chu trình chuyến bay từ...
 • 54
 • 531
 • 1

Đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản công ty bán linh kiện máy tính

Đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty bán linh kiện máy tính
... hình toán hợp đồng - Doanh thu công ty 4.Menu với chức Hợp Đồng Trong menu Hợp Đồng có chức sau: -Tạo hợp đồng -Tạo phụ lục hợp đồng -Tạo hóa đơn hợp đồng Menu chức Tìm kiếm Menu thiết kế bao ... gian,…khi người sd dăng nhập vào hệ thống Quản trị người sử dụng Quản trị cá nhân: cho phép quản chi tiết người dùng Quản theo nhóm Thêm,bớt,nhóm người sử dụng II PHÂN TÍCH A.PHÁT HIỆN THỰC THỂ ... PHONGBAN TYGIA, HOADON_PHIEUXUAT, HOADON_HOPDONG, HOPDONG PHIEUDATHANG,HOPDONG PHEUNHAP,PHIEUXUAT Trang 25 III.THIẾT KẾ GIAO DIỆN A.HỆ THỐNG MENU CHÍNH CỦA GIAO DIỆN PHẦN MỀM Với thiết kế hệ thống...
 • 71
 • 806
 • 1

đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản công ty điện thoại

đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại
... giao ca d Quản lí bán lẻ Lập hoá đơn bán hàng Báo cáo doanh thu theo ca,ngày tháng theo hàng… e Quản hệ thống liệu Luư trữ phục hồi liệu Kết thúc chương trình 1.2 Yêu cầu chức năng: Hệ thống có ... sau: Công ty điện thoai di động Báo Cáo Doanh Thu Ngày……tháng… năm… STT Mã Số Tên hàng Thành tiền Tổng cộng Kế toán trưởng Cửa hàng trưởng B Phân tích yêu cầu Yêu cầu chức năng: 1.1 Quản lí: a Quản ... thông qua phiếu xuất để quản số lượng xuất mặt hàng xuất mẫu sau: Công ty điện thoại di động Phiếu Thông Tin Khách Hàng Tên khách hàng: …………………………………………………………… Tên công ty : …………………………………………………………………...
 • 43
 • 712
 • 11

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài NCKH

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý đề tài NCKH
... tài NCKH ́ GVHD: Trinh Thi Ngo ̣c Linh ̣ ̣ Bắt đầu Đề xuất đề tài Tuyển chọn đề tài Xét duyệt đề tài Đáp ứng Không Có Thực nghiên cứu Báo cáo tiến độ Thông báo Kiểm tra tiến độ Bảo vệ đề tài Kết ... ̣n! Phân tich thiế t kế ̣ thố ng thông tin ́ 50 Phân tich thiế t kế ̣ thố ng quản lí đề tài NCKH ́ GVHD: Trinh Thi Ngo ̣c Linh ̣ ̣ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ... tiến độ Thống đề tài đăng kí Danh mục sinh viên Cập nhật kết nghiệm thu Đăng nhập Đăng xuất Danh mục giảng viên Đổi mật Thống kê đề tài không đa ̣t Thống kê kết nghiệm thu Danh mục đề tài Hinh...
 • 51
 • 370
 • 3

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống - Quản tour du lịch trong nước

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý tour du lịch trong nước
... hạn - Thoát khỏi chương trình b Quản danh mục : - Quản Tour : + Tìm kiếm Tour + Xem thông tin Tour + Thêm Tour , sửa thông tin Tour xóa thông tin Tour - Quản khách hàng : + Quản ... V Thiết kế ô xử 37 VI Đánh giá ưu khuyết điểm 46 VII Phân công 46 I Mục tiêu phạm vi đề tài : 1.1 Mục tiêu : Phân tích thiết kế hệ thống thực việc quản Tour ... môn học : phân tích thiết kế hệ thống thông tin , áp dụng cho mục tiêu đề bên Đề tài quan tâm đến việc quản thông tin : Tour , nhân viên , địa điểm du lịch , loại phương tiện quản thông...
 • 90
 • 784
 • 3

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống - Quản Lý Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe
... Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe 40 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe 3.2 Form chức a) Form : 41 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe b) ... thêm đại vào danh sách đại cửa hàng để việc quản đại dễ Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe Cửa hàng muốn hệ thống báo cáo số lượng hàng tồn mặt hàng kho thời ... mskho Mã số kho hàng C B tenkho Tên kho hàng C 20 B diachikho Địa kho hàng C 80 B 19 PK Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Kho Của Cửa Hàng Lốp Xe Tổng 104 số 6) Quan hệ LOP _KHO: Tên quan hệ...
 • 99
 • 488
 • 1

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống - Quản vé cho một công ty xe khách

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý vé cho một công ty xe khách
... tín khách hàng Với số lượng khách hàng tăng nhanh qua năm, việc quản bán ngày trở nên khó khăn hơn .Công ty lên kế hoạch tin học hóa toàn công việc liên quan đến quản bán cho khách ... “Phần mềm quản lựa chọn tốt nhằm giải khó khăn gặp phải Công ty Phần mềm cài đặt phòng điều độ đoàn xe nơi trực tiếp nhập số liệu Sau liệu truyền phòng kế toán chi nhánh, trung tâm vé, trung ... BM2: chuyến Chuyến đi: Hành khách: CMND: Điện thoại: Hạng vé: Giá tiền: QĐ2: Chỉ bán chỗ Có hạng (1, 2) với đơn giá bảng tra bến xe đi, bến xe đến Ví dụ: BM2: chuyến Chuyến đi: Hành khách: ...
 • 101
 • 554
 • 1

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống - Quản tuyển dụng nhân viên

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý tuyển dụng nhân viên
... lực việc tuyển dụng cho công ty Phát Biểu Bài Toán : Từ quy trình tuyển dụng phân tích thiêt kế sở liệu thông tin tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, ứng viên, nhân viên cho dến nhân viên làm việc ... nhu cầu tuyển dụng nhân viên tăng lên.Viêc lưu trữ ,quản thông tin tuyển dụng hồ sơ tuyển dụng cần phải thực hiên cách khoa học,rõ ràng,nhanh chóng có hiệu hơn. Quản tuyển dụng nhân viên ... Phần TỔNG KẾT Những Vấn Đề Làm Được : - Tạo mô hình việc sở liệu sát với thực tế - Phân hoá chức sử dụng quản - Quy trình tuyển dụng nhân mang tính động cao -Có thể phát triển ứng dụng qua...
 • 30
 • 783
 • 3

báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống -quản điểm thpt

báo cáo đồ án phân tích thiết kế hệ thống -quản lý điểm thpt
... PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG -QUẢN LÝ ĐIỂM THPT Tổng kết môn (Giáo viên môn) SV:NGUYỄN THỊ HOÀI NHÂN-NGUYỄN VĂN LINH-TRẦN VĂN THẮNG -32- BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG -QUẢN LÝ ĐIỂM THPT ... -30- BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG -QUẢN LÝ ĐIỂM THPT Chức quản điểm Nhập điểm chi tiết tính trung bình SV:NGUYỄN THỊ HOÀI NHÂN-NGUYỄN VĂN LINH-TRẦN VĂN THẮNG -31- BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN ... -34- BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG -QUẢN LÝ ĐIỂM THPT Sửa đổi thông tin giáo viên Phân công giáo viên SV:NGUYỄN THỊ HOÀI NHÂN-NGUYỄN VĂN LINH-TRẦN VĂN THẮNG -35- BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH...
 • 39
 • 959
 • 4

Đồ án PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ pptx

Đồ án PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ pptx
... cần thiết công ty cần phần mềm quản 2) Mục tiêu Đưa tin học vào quản thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu cao công việc quản lý, tính toán nhanh, xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động công ty ... Ngoài ra, công ty có dịch vụ cứu hộ, sửa chữa Công ty đà phát triển mạnh, doanh thu hàng tháng tăng Số lượng đầu xe công ty ngày nhiều, công nhân, kỹ thuật tài xế cần nhiều Hiện công ty lưu trữ ... TAM_UNG 25 28 THUONG 16 Tổng số KL tối đa Phân tích, thiết kế xử lý: 1) Quản : - lập hoá đơn : + Sửa chữa + Vận chuyển ,cứu hộ + Nhập hang (phụ tùng ,thiết bị sửa chữa ,xăng dầu) - Lập phiếu thu...
 • 47
 • 275
 • 0

đồ án phân tích thiết kế hệ thống - quản học viên của một trung tâm tin học

đồ án phân tích thiết kế hệ thống - quản lý học viên của một trung tâm tin học
... CẦU CỦA ĐỒ ÁN I Giới thiệu đồ án: Quản học viên trung tâm tin học hệ thống nhằm tin học hóa việc quản học viên cho nghiệp vụ như: ghi danh đăng kí khoá học, môn học; quản danh sách học ... Học viên, Giáo viên, Môn học, Lớp học Dùng để thống kê số lượng học viên, giáo viên, môn học, lớp học Học viên Form học viên cho phép thống kê số lượng học viên theo kiểu:  Số lượng học viên ... phần: Học viên, Giáo viên Học viên Dùng để tìm kiếm thông tin học viên theo tên họ hay mã số học viên Cách sử dụng: Nhập thông tin họ học viên, tên học viên hay mã số học viên nhấn nút Tìm Học viên...
 • 44
 • 425
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý bàn hàng tại siêu thịphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng của công typhan tich thiet ke he thong quan ly ban hang thoi trangđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán vé tại ga sài gòn pdfphân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý kho hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê đĩa phimphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán nước giải khátphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán vé tàu hỏaphân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán máy tínhchuyên đề phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng mua bán sáchphân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng hoaphân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng bằng uml unified modeling language7 BC HOẠT ĐỘNG HĐQT 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2016T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacera11 THÙ LAO HĐQT BAN KSNQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282Th c tr nh nh p kh u h ng ho C ng ty MATECObáo cáo CT dan van hàng nămCHAP THUAN NIEN YET.PDF CHAP THUAN NIEN YET001 Giay de nghi kiem hop dong su dung The Viet Capital E Plushttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3analRDT050Y08xMTgBM02.DV01 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM02.DV1 Giay de nghi chuyen khoanBM05.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet k nguoi thanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkBM06.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet co nguoi thanBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM05.DV2 Giay dang ky su dung dich vuBM06.DV2 Giay yeu cau dich vuVan ban sao luc 290 (QD 1314)Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán