Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính

MỘT SỐ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH

MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê toán học số: ... muốn giới thiệu loại hình phân tích xác suất hữu dụng khoa học máy tính Giả sử với hàm mở đầu xác suất, trình bày số đề tài quan trọng phương pháp xác suất, xích Markov, MCMC trình Poisson ... SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TSKH ĐẶNG HÙNG THẮNG Hà Nội - Năm 2015 Mục lục LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, xác suất phát triển đa dạng có nhiều ứng dụng quan trọng lĩnh vực khoa học...
 • 118
 • 63
 • 0

MỘT SỐ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH

MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH
... pháp xác suất Trong luận văn này, muốn giới thiệu loại hình phân tích xác suất hữu dụng khoa học máy tính Giả sử với hàm mở đầu xác suất, trình bày số đề tài quan trọng phương pháp xác suất, ... học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN • Phản biện 2: TS Ngô Hoàng Long - Đại học Sư phạm Hà Nội • Thư ký: TS Lê Vỹ - Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN • Ủy viên: TS Trần Mạnh Cường - Đại học Khoa học ... thầy cô Tổ Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Thu Hằng môn Xác suất thống kê Ban Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội bảo hướng dẫn tận tình giúp...
 • 24
 • 130
 • 0

MỘT SỐ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH

MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH
... pháp xác suất Trong luận văn này, muốn giới thiệu loại hình phân tích xác suất hữu dụng khoa học máy tính Giả sử với hàm mở đầu xác suất, trình bày số đề tài quan trọng phương pháp xác suất, ... học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN • Phản biện 2: TS Ngô Hoàng Long - Đại học Sư phạm Hà Nội • Thư ký: TS Lê Vỹ - Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQGHN • Ủy viên: TS Trần Mạnh Cường - Đại học Khoa học ... thầy cô Tổ Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Thu Hằng môn Xác suất thống kê Ban Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội bảo hướng dẫn tận tình giúp...
 • 25
 • 124
 • 0

MỘT SỐ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH

MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê toán học số: ... tích xác suất thuật toán sử dụng phương pháp xác suất Trong luận văn này, muốn giới thiệu loại hình phân tích xác suất hữu dụng khoa học máy tính Giả sử với hàm mở đầu xác suất, trình bày số ... thầy cô Tổ Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Thu Hằng môn Xác suất thống kê Ban Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội bảo hướng dẫn tận tình giúp...
 • 119
 • 49
 • 0

Một số hình xác suất trong khoa học máy tính

Một số mô hình xác suất trong khoa học máy tính
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM THỊ THU HẰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG KHOA HỌC MÁY TÍNH Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê toán học số: ... tích xác suất thuật toán sử dụng phương pháp xác suất Trong luận văn này, muốn giới thiệu loại hình phân tích xác suất hữu dụng khoa học máy tính Giả sử với hàm mở đầu xác suất, trình bày số ... thầy cô Tổ Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Thu Hằng môn Xác suất thống kê Ban Chủ nhiệm khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội bảo hướng dẫn tận tình giúp...
 • 11
 • 170
 • 0

Báo cáo khoa học " ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN ĐỊA CHẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC HÌNH XÁC SUẤT TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT " doc

Báo cáo khoa học
... suất biến cố mà khả xuất chúng không rõ trước Đó đặc thù trình tai biến địa chất Khả sử dụng hình toán xác suất nghiên cứu trình tai biến địa chất Để đặc trưng hoá môi trường địa chất dự báo ... đánh giá thông số địa chất rõ ràng dẫn đến kết luận không chuẩn xác Bản chất khái niệm xác suất nghiên cứu trình tai biến địa chất Nghiên cứu chất sử dụng khái niệm xác suất nghiên cứu địa chất công ... đánh giá dự báo trình tai biến địa chất, hình xác suất chiếm ưu hẳn, thực thể địa chất hình thành môi trường, mà tồn quy luật tả ngôn ngữ xác suất Các hình tiền định sử dụng trường hợp...
 • 5
 • 352
 • 1

MỘT SỐ HÌNH NĂNG SUẤT XANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG NÔNG NGHIỆP docx

MỘT SỐ MÔ HÌNH NĂNG SUẤT XANH VÀ VIỆC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG NÔNG NGHIỆP docx
... Nẵng - 2008 hình quản lý tổng hợp dinh dưỡng dịch hại “ICM” lúa hình xử lý nước hình ứng dụng biogas hình nuôi trùn quế hình nuôi ong hình trồng nấm thâm canh hình nuôi cá ... www.google.com.vn /năng suất xanh/ Tổ chức suất Châu Á www.google.com.vn /năng suất xanh/ Chương trình suất xanh Hoà Phú www.google.com.vn /năng suất xanh/ nhận thức chung bảo vệ môi trường www.google.com.vn /năng suất ... www.google.com.vn /năng suất xanh /năng suất xanh phát triển cộng đồng www.google.com.vn /năng suất xanh/ các hình suất xanh www.danang.gov.vn www.nongthon.net/kinh tế nông thôn/Xuân Hoà Phú (ngày...
 • 5
 • 301
 • 2

Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số hình xanh đất trồng đồi núi trọc

Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình xanh đất trồng đồi núi trọc
... nhân hình thành đất trống đồi trọc 36 4.3 Hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.1 Tình hình giao đất, giao rừng thực phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.2.Quản ... kinh tế hình, xác định nguyên nhân hình thành đất trống đồi núi trọc, đánh giá nguyên nhân hiệu công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc * Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc: Thực ... nghiên cứu Điều tra, đánh giá trạng đất trống đồi trọc hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Những điều tra khảo sát để đánh giá trạng đất trống...
 • 109
 • 477
 • 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số hình trình diễn trong khuyến nông ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình trình diễn trong khuyến nông ở huyện nam đàn  tỉnh nghệ an
... tế bào kinh tế, phận kinh tế hình kinh tế hình kinh tế nét đặc trưng vấn đề kinh tế chung toàn kinh tế tả tượng 20 kinh tế liên quan đến kinh tế hình kinh tế diễn đạt ... vi + hình kinh tế hình kinh tế vi “phản ánh vận hành khâu riêng biệt kinh tế quốc dân” tả thực thể kinh tế nhỏ” hình kinh tế vi mô đặc trưng vấn đề kinh tế cụ thể tế ... nông Nam Đàn tổ chức xây dựng nhiều hình cho hiệu kinh tế cao hình trồng ớt cay, hình nuôi lươn thương phẩm, hình nuôi gà, hình trồng lạc, … 3.4 Một số hình trình diễn khuyến nông...
 • 63
 • 599
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng một số hình Năng suất xanh tại khu vực nông thôn huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh tại khu vực nông thôn huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh
... Năng suất xanh khu vực nông thôn huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh - Đề xuất xây dựng số hình Năng suất xanh thích hợp khu vực nông thôn huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để đạt ... xây dựng ứng dụng thực tế số hình Năng suất xanh khu vực nông thôn huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh - Ý nghĩa thực tiễn: + Tính ứng dụng: Các hình Năng suất xanh áp dụng hiệu cho khu vực nông ... tiềm ứng dụng hình NSX khu vực nghiên cứu 4) Đề xuất giải pháp cải tiến hình NSX cũ khu vực nghiên cứu 5) Đề xuất xây dựng số hình NSX khu vực nghiên cứu 6) Xây dựng thực nghiệm hình...
 • 108
 • 405
 • 6

nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc và đặc điểm một số hình phủ xanh ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh

nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc và đặc điểm một số mô hình phủ xanh ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
... Bắc Ninh Mục tiêu nghiên cứu - Xác định trạng đất trống đồi núi trọc huyện Quế tỉnh Bắc Ninh - Xác định đặc điểm hình phủ xanh đất trống đồi trọc - Đề xuất hình phủ xanh đất trống đồi ... đất trống đồi núi trọc tiến hành đem lại hiệu cao kinh tế môi trường sinh thái Trước thực tế chọn đề tài: “ Nghiên cứu trạng đất trống đồi núi trọc đặc điểm số hình phủ xanh huyện Quế tỉnh ... cam đoan đề tài luận văn khoa khọc: Nghiên cứu trạng đất trống đồi núi trọc đặc điểm số hình phủ xanh huyện Quế tỉnh Bắc Ninh với số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố...
 • 111
 • 330
 • 1

Một số hình ngẫu nhiên trong tài chính

Một số mô hình ngẫu nhiên trong tài chính
... bày số kiến thức chuẩn bị cần thiết, bao gồm trình ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, khái niệm thị trường tài cấu trúc • Chương chương chính, trình bày số hình ngẫu nhiên tài chính, bao gồm ... 12 1.3.6 1.3 1.1.1 1.2 Quá trình ngẫu nhiên Xác suất trung hòa rủi ro 12 Một số hình ngẫu nhiên tài 2.1 13 hình định giá trái phiếu ... với trường hợp thời gian liên tục Mục đích luận văn hệ thống lại cách số hình ngẫu nhiên tài chính, mối liên hệ số hình rời rạc liên tục, cụ thể hợp đồng quyền chọn Luận văn cung cấp toán...
 • 60
 • 324
 • 0

Tính ổn định của một số hình dịch tễ trong môi trường ngẫu nhiên

Tính ổn định của một số mô hình dịch tễ trong môi trường ngẫu nhiên
... nghiên cứu tính ổn định hình dịch tễ môi trường ngẫu nhiên không phần quan trọng Ở luận văn tập trung nghiên cứu tính ổn định số hình dịch tễ môi trường ngẫu nhiên thông qua hình toán ... tính ổn định hình ngẫu nhiên 23 2.4 Phân tích tính ổn định hình ngẫu nhiên có trễ 28 2.5 số liệu 33 Tính ổn định toàn cục hình SIR hai ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC TRẦN THU NGÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH DỊCH TỄ TRONG MÔI TRƯỜNG NGẪU NHIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành:...
 • 58
 • 205
 • 1

Nghiên cứu một số hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sắn củ tại xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu một số mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sắn củ tại xã Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá
... liên kết sản xuất tiêu thụ sắn củ Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá" làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu phân tích số hình liên kết sản xuất tiêu ... nhiên hình hoạt động chưa hiệu Do chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số hình liên kết sản xuất tiêu thụ sắn củ Hoá Quỳ huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hoá Mục tiêu nghiên cứu nhằm ... trạng sản xuất sắn củ Hóa Quỳ? hình liên kết tồn sản xuất tiêu thụ sắn Hóa Quỳ hình liên kết hoạt động nào? Các hình liên kết mang lại lợi ích cho người dân trồng sắn xã? Những...
 • 109
 • 470
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình vườn đồi ở huyện lang chánh tỉnh thanh hóacấp số tổ hợp xác suất trong sinh họcứng dụng của toán rời rạc trong khoa học máy tínhước lượng và tính xác suất thiệt hại trong một số mô hình bảo hiểmđánh giá hiệu quả tổng hợp của một số mô hình rừng trồng tại khu vực lâm trường hữu lũng i – lạng sơn khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệpđịnh giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt namđánh giá một số mô hình chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sảnđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia laiđánh giá hiệu quả của một số mô hình rừng trồng thuần loài tại công ty lâm nghiệp yên thế huyện yên thế bắc giangkhóa luận tốt nghiệp phân tích một số mô hình kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử b2b b2b e marketplace trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp việt namvận dụng một số phép toán xác suất và tổ hợp vào giải bài tập các gen nằm trên các nst khác nhau trong đề thi đại học và cao đẳngnghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiralkhoa luan hien trang su dung dat va de xuat mot so mo hinh su dung dat hieu quamột số mô hình tuyến tính trong kinh tếcông nghệ phần mềm và một số mô hình trong phát triển phần mềmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảm