Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib
... trình tổng hợp celecoxib khả thi quy mô công nghiệp, cho hiệu suất cao, giá thành hợp lý, áp dụng nước, tiến hành đề tài Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib Mục đích nghiên ... Sản phẩm celecoxib thô Dựa vào điều kiện thí nghiệm công bố hóa chất cho phép, tiến hành tổng hợp celecoxib theo qui trình gồm hai giai đoạn để tổng hợp celecoxib Bước 1, diketon (6) tổng hợp phản ... biệt dược 1.2 Phương pháp tổng hợp 1.2.1 Tổng hợp celecoxib cách ngưng tụ diketon với hydrazin 1.2.2 Tổng hợp celecoxib cách ngưng tụ butynon với hydrazin 1.2.3 Tổng hợp celecoxib phản ứng đóng...
 • 18
 • 123
 • 0

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib (toàn văn)

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib (toàn văn)
... pháp nghiên cứu 2.3.1 Tổng hợp hóa học tinh chế 2.3.1.1 Tổng hợp hóa học - Nghiên cứu triển khai bước tổng hợp liên tục celecoxib quy mô phòng thí nghiệm theo quy trình: Bước 1: Tổng hợp liên tục ... thiện quy trình tổng hợp celecoxib khả thi quy mô công nghiệp, cho hiệu suất cao, giá thành hợp lý, áp dụng nước, tiến hành đề tài Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib ... Sơ đồ tổng hợp celecoxib theo phương pháp 10 Hình 1.5: Tổng hợp liên tục celecoxib theo Zhi 12 Hình 1.6: Sơ đồ tổng hợp celecoxib theo WO 03/024400 .13 Hình 1.7: Sơ đồ tổng hợp 1,1,1-trifluoro-4-(methylphenyl)-3-butyn-2-on...
 • 107
 • 174
 • 0

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib (tóm tắt)

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib (tóm tắt)
... trình tổng hợp celecoxib khả thi quy mô công nghiệp, cho hiệu suất cao, giá thành hợp lý, áp dụng nước, tiến hành đề tài Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib Mục đích nghiên ... Sản phẩm celecoxib thô Dựa vào điều kiện thí nghiệm công bố hóa chất cho phép, tiến hành tổng hợp celecoxib theo qui trình gồm hai giai đoạn để tổng hợp celecoxib Bước 1, diketon (6) tổng hợp phản ... biệt dược 1.2 Phương pháp tổng hợp 1.2.1 Tổng hợp celecoxib cách ngưng tụ diketon với hydrazin 1.2.2 Tổng hợp celecoxib cách ngưng tụ butynon với hydrazin 1.2.3 Tổng hợp celecoxib phản ứng đóng...
 • 18
 • 157
 • 0

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục tinh chế celecoxib

Nghiên cứu qui trình tổng hợp liên tục và tinh chế celecoxib
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN THỊ YẾN NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH TỔNG HỢP LIÊN TỤC VÀ TINH CHẾ CELECOXIB Chuyên nghành: Hóa hữu Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... et al (2004), Polymorphic crystalline forms of celecoxib, United States Patent, US 20040087640A1(5/2004) 10 Frampton J E., Keating G M (2007), "Celecoxib: A review of its use in the management ... selective inhibitors: Celecoxib (celebrex) and rofecoxib (vioxx)", Contemporary Drug Synthesis, pp 11-19 19 Loewen P S (2002), "Review of the selective cox-2 inhibitors celecoxib and rofecoxib:...
 • 7
 • 121
 • 0

Nghiên cứu qui trình tổng hợp flavonoid được chiết tách từ cây thổ phục linh làm chất chống ung thư

Nghiên cứu qui trình tổng hợp flavonoid được chiết tách từ cây thổ phục linh làm chất chống ung thư
... chiết tách từ Thổ phục linh làm chất chống ung thư , từ xác định thành phần hóa học tìm nguồn nguyên liệu quí cho ngành hóa dược Phần I: TỔNG QUAN I .Cây thổ phục linh 1.1.Đặc điểm *Thổ Phục Linh có ... đó, nghiên cứu dược lý tìm thấy khả sử dụng hóa học trị liệu số thành phần hóa học vỏ rễ Thổ phục linh có nhiều tác dụng nên em định chọn đề tài:” Nghiên cứu qui trình tổng hợp flavonoid chiết tách ... cứu Y học cổ truyền Trung Quốc có thuốc dùng Thổ phục linh để chữa nhiều bệnh đạt hiệu tốt Ví dụ như: - Thổ phục linh chữa viên tĩnh mạch nông huyết khối: Thổ phục linh 30g, Thư ng truật 15g, Tiểu...
 • 42
 • 315
 • 1

Bước đầu nghiên cứu qui trình tổng hợp moxifloxacin

Bước đầu nghiên cứu qui trình tổng hợp moxifloxacin
... qui trình tổng hợp moxifloxacin thích hợp, cho hiệu suất cao, áp dụng nước, đề tài Nghiên cứu tổng hợp Moxifloxacin tiến hành với mục tiêu: Nghiên cứu tổng hợp moxifloxacin hydroclorid từ hợp ... LUẬN 3.1 Tổng hợp hóa học Moxifloxacin hydroclorid tổng hợp theo qui trình đây: Qui trình 1: Tổng hợp moxifloxacin hydroclorid thông qua tạo phức bis(acyloxy-O)borat Qui trình 2: Tổng hợp moxifloxacin ... 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolin carboxylatở qui mô phòng thí nghiệm theo số qui trình So sánh qui trình tổng hợp để từ tìm qui trình hiệu 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan moxifloxacin Moxifloxacin...
 • 62
 • 171
 • 0

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư
... NHIÊN - MAI THỊ HIÊN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT VÀ TINH CHẾ MANGOSTIN TRONG VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L LÀM THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Chuyên ngành: Sinh học ... vỏ măng cụt nước ta chưa quan tâm nhiều Xuất phát từ thực tế đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh chế mangostin vỏ măng cụt Garcinia mangostana L làm thuốc hỗ trợ điều trị ung ... trình ức chế phát triển, hạn chế di tế bào ung thư Từ phát mở hướng điều trị lâm sàng bệnh nhân ung thư, trình bổ sung tá dược vào thuốc điều trị ung thư [40] Như vậy, chế tác động -mangostin...
 • 62
 • 823
 • 7

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư
... công nghệ tách chiết tinh chế mangostin vỏ măng cụt Garcinia mangostana L làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư thực với mục tiêu: tách chiết tinh chế -mangostin từ vỏ măng cụt nghiên cứu số hoạt ... ung thư, nhằm mục đích tìm hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư Nguyên liệu phương pháp Chủng P aeruginosa JN 592444.1 cung cấp Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ ... Phùng Văn Trung, Quy ̀ n Đình Thi, Nguyễn Thi ̣Mai Phương, Nguyễn Thi ̣Ngo ̣c Dao (2010), "Nghiên cứu quy trình tách chiết hoạt tính kháng khuẩn alphamangostin từ vỏ Măng cụt Garcinia mangostana...
 • 6
 • 221
 • 0

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO
... cho trình tổng hợp biodiezel dầu dừa, metanol Xúc tác đợc sử dụng cho trình tổng hợp biodiezel đồ án xúc tác dị thể MgO đợc hoạt hóa NaOH II.1.1 Metanol [38] Rợu đợc sử dụng trình tổng hợp biodiezel ... dới mgKOH/g dầu Nh dầu dừa sẵn sàng cho trình tổng hợp biodiezel II.1.3 Xúc tác cách điều chế xúc tác Quá trình tổng hợp biodiezel sử dụng xúc tác kiềm, axít enzym Tuy nhiên xúc tác kiềm cho ... giá hoạt tính chúng trình tổng hợp biodiezel Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa xúc tác dị thể NaOH/MgO phần nhỏ nỗ lực đó, với mong muốn ngày không xa biodiezel đợc sử dụng...
 • 70
 • 617
 • 9

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc
... PVA điều chế hạt nano bạc Trong trình điều chế hạt nano bạc, để tạo hạt nano bạc có kích nhỏ Phương pháp thông thường sử dụng chất ổn định bao bên hạt nano bạc nhằm tránh tiếp xúc hạt nano gây tượng ... dụng hạt nano bạc đời sống Hiện nay, thị trường có nhiều loại sản phẩm nano bạc bày bán như: tủ lạnh nano bạc diệt khuẩn, bình sữa nano, trang nano bạc, đệm cao su nano bạc, kem đánh nano bạc ... vệ ngăn ngừa kết tụ lại hạt 1.2.3 .Tổng hợp hạt nano bạc 1.2.3.1 Nguyên tắc chung tổng hợp hạt nano kim loại [2] Xét cách tổng thể có hai phương pháp chung để chế tạo hạt nano kim loại: Phương pháp...
 • 72
 • 741
 • 4

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO
... khụng ch vi nhiờn liu biodiezel 100% (B100) m c vi t l pha trn 20% biodiezel (B20) + An ton chỏy n : Biodiezel cú nhit chp chỏy trờn 100 0C cao hn nhiu so vi diezel vỡ vy biodiezel ớt nguy him ... diezel Cỏc nhiờn liu biodiezel d b phõn hy sinh hc nờn vic bo qun biodiezel cn phi c chỳ trng Do thnh phn cú nhiu gc hidrocacbon no nờn so vi cỏc nhiờn liu biodiezel khỏc thỡ biodiezel da cú bn ... hp biodiezel [29] PHM NG SN 43 HểA DU K47 N TT NGHIP TNG HP BIODIEZEL Da vo lng ca biodiezel v glyxerin tinh khit cú th tớnh c hiu sut ca phn ng : + Hiu sut ca phn ng cú th tớnh theo lng biodiezel...
 • 72
 • 645
 • 4

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi
... đích tẩy rửa định Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử dầu mỡ vải sợi Đồ án tốt nghiệp SVTH: Phạm Thị Luyến_HD1001 PHẦN : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 TỔNG ... tổng hợp từ số dầu thực vật nhƣ dầu dừa, dầu lạc, dầu cám dầu thông Tuy nhiên dựa tính chất tƣơng đồng cấu tạo nhƣ kích thƣớc động học hợp chất terpen có dầu thông chất bẩn bám vải sợi dầu mỡ ... ích sợi tổng hợp Nhiệt độ xử sợi hỗn hợp chịu chi phối loại sợi mỏng manh 1.2.2 Tiền xử vải sợi nguồn nhiễm bẩn 1.2.2.1 Cấu trúc vải Vải đƣợc cấu tạo từ nhiều bó sợi, sợi gồm nhiều sợi...
 • 81
 • 879
 • 13

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt Nano bạc hình thành vật liệu Nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học Ion Ag+ trong môi trường Polyvinylancol (PVA) Ag/PVA

Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt Nano bạc hình thành vật liệu Nanocompozit bằng phương pháp khử hóa học Ion Ag+ trong môi trường Polyvinylancol (PVA) Ag/PVA
... phương pháp khử hóa học môi trường polyme hình thành vật liệu nanocompozit Sản phẩm có khả tiêu diệt vi khuẩn, nấm bệnh vi rút cao Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu quy trình tổng hợp hạt nano bạc hình thành ... hình thành vật liệu nanocompozit phương pháp khử hóa học ion Ag+ môi trường polyvinylancol (PVA )Ag/PVA Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới kích thước phân bố hạt nano bạc, nghiên cứu tính chất hóa lý đặc ... tính chất hóa lý đặc thù vật liệu Nội dung nghiên cứu: Nội dung luận án bao gồm: - Bằng phương pháp khử hóa học xây dựng quy trình tổng hợp nanocompozit Ag/PVA với chất khử hydrazin hydrat sử dụng...
 • 7
 • 544
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu qui trình tách chiết tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất hoạt tính của tinh dầu và curcumin từ cây nghệ vàng curcuma longa l bình dươngnghiên cứu phản ứng hydro hóa liên tục glucose thành sorbitol trên xúc tác dị thể bằng thiết bị trickclebed áp dụng cho quá trình sản xuất sorbitol có độ sạch caocâu 3 trong quá trình nhân đôi của phân tử adn trong hai mạch adn mới được tổng hợp thì một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp thành từng đoạn hiện tượng này xảy ra dophương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợpnghiên cứu qui trình sản xuất lạp xưởng bò lên mennghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránhqui trinh loc mau lien tuc trong dieu tri soc nhiem khuanđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2đề tài nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và các giải pháp phòng tránhnghien cuu qui trinh san xuat sua chua bo sung thanh long ruot donghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng trẻ em bổ sung protein canxi và kẽm từ thịt và xương con cócnghiên cứu qui trình sản xuất gạo mầmnghiên cứu qui trình phát hiện salmonella trong thủy sản đông lạnhnghiên cứu qui trình nhân giống lạc đậu phộng vụ thu động ở tỉnh khánh hòanghien cuu qui trinh cong nghe san xuat nuoc ep cam co gas49 ThongTinTiengAnh NguyenThiYen 2011.pdfNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊMBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhapTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tìm số chiaBảng chia 7Tìm số chiaBảng nhân 7Luận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUBài 9. Lịch sự, tế nhịBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườiBiên bản và nghị quyết năm 2009Biên bản và nghị quyết năm 2008bao cao thuong nien 2011 dlgdlg 2016 06 28 dieu le cong ty nam 2016dlg dieu le chinh sua bo sungBài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượnggiáo án chủ đề: Quê hương đất nước mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi20160308 20160307 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 2016