Một số tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao việt nam

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao việt nam

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao việt nam
... nét ca dao ngôn ngữ ca dao Error! Bookmark not defined Tiểu kết: Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍN HIỆU THẨM MĨError! defined Bookmark not TRONG CA DAO VIỆT NAM ... DƢƠNG MỘT SỐ TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG CA DAO VIỆT NAM Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Mai Ngọc Chừ Hà Nội- 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ... hợp tín hiệu mưa ca daoError! defined 2.1.1.3 Các biến thể quan hệ tín hiệu mưa ca daoError! defined 2.1.2 Tín hiệu nắng Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Các biến thể từ vựng tín hiệu...
 • 16
 • 91
 • 0

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu tt.PDF

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu tt.PDF
... Chương 2: Tín hiệu thẩm mỹ biểu đạt hình tượng “Bác Hồ” thơ Tố Hữu Chương 3: Tín hiệu thẩm mỹ biểu đạt hình tượng “Anh đội” thơ Tố Hữu Trần Thị Thái Một số tín hiệu thẩm mỹ thơ Tố Hữu Chương ... Trần Thị Thái Một số tín hiệu thẩm mỹ thơ Tố Hữu Chương TÍN HIỆU THẨM MỸ BIỂU ĐẠT HÌNH TƯỢNG "BÁC HỒ" TRONG THƠ TỐ HỮU 2.1 Kết thống kê số lần xuất THTM Bác Hồ Bảng 2.1 Kết thống kê số lần xuất ... tâm lý nhà thơ, nhân dân Việt Nam Bác 14 Trần Thị Thái Một số tín hiệu thẩm mỹ thơ Tố Hữu Chương TÍN HIỆU THẨM MỸ BIỂU ĐẠT HÌNH TƯỢNG "ANH BỘ ĐỘI" TRONG THƠ TỐ HỮU 3.1 Kết thống kê số lần xuất...
 • 25
 • 142
 • 0

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu.PDF

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu.PDF
... Chương 2: Tín hiệu thẩm mỹ biểu đạt hình tượng “Bác Hồ” thơ Tố Hữu Chương 3: Tín hiệu thẩm mỹ biểu đạt hình tượng “Anh đội” thơ Tố Hữu 11 Trần Thị Thái Một số tín hiệu thẩm mỹ thơ Tố Hữu Chương ... thẩm mỹ có tác phẩm văn chương Một tín hiệu thẩm mỹ vào giới thơ ca nghệ thuật chuyển hoá thành tín hiệu nghệ thuật, tín hiệu thẩm mỹ ngôn ngữ tín hiệu văn chương Khi nghiên cứu giá trị tín hiệu ... Trần Thị Thái Một số tín hiệu thẩm mỹ thơ Tố Hữu QUY ƯỚC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích TH Tín hiệu THHT Tín hiệu thể THTM Tín hiệu thẩm mĩ THVC Tín hiệu văn chương YNTM Ý nghĩa thẩm mĩ BT Biến...
 • 142
 • 516
 • 0

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn
... tần số nhiều nhóm chất liệu tự nhiên tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn tục ngữ tiếng Việt Tục ngữ tiếng Việt21 Tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn Tên Số Tỉ lệ % (so loại lƣợng với tục ngữ, câu STT Tên Số ... tần số nhiều nhóm chất liệu thực vật tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn tục ngữ tiếng Việt Tục ngữ tiếng Việt23 Tục ngữ, thành ngữ tiếng Hàn Tên Số Tỉ lệ % (so loại lƣợng với tục ngữ, câu STT Tên Số ... thống thành ngữ, tục ngữ ngôn ngữ Một trường hợp phổ biến 29 sử dụng thành ngữ, tục ngữ tiếng nước hình thức khác Trong tiếng Hàn, thành ngữ vay mượn nước chủ yếu thành ngữ gốc Hán Những thành ngữ...
 • 151
 • 1,865
 • 2

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng hàn

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng hàn
... duqc biSu hi~n Trong d6 khai ni~m duqc gQi la cai duqc biSu hi~n, hinh anh am duqc gQi la cai biSu hi~n Hai m~t d6 g~n b6 m~t thi8t m...
 • 139
 • 218
 • 0

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng hàn

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng hàn
... ngôn ngữ, chất liệu tạo nên tín hiệu thẩm mỹ thể qua thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn tiếng Việt KẾT LUẬN Với đề tài tìm hiểu số tín hiệu thẩm mỹ thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn, vận dụng, kế thừa thành ... quan trọng thành ngữ, tục ngữ …… 19 1.2.2.1 Nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ …………………… 19 1.2.2.2 Tầm quan trọng thành ngữ, tục ngữ ……………… 20 1.2.3 Phân loại thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn …………………… ... hiểu số vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài Khái niệm tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ, tín hiệu thẩm mỹ Tìm hiểu khái niệm thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn tiếng Việt Khái niệm thành ngữ tiếng Hàn tiếng...
 • 32
 • 205
 • 0

TÍN HIỆU THẨM MỸ TRONG “MÀU THỜI GIAN” CỦA ĐOÀN PHÚ TỨ

TÍN HIỆU THẨM MỸ TRONG “MÀU THỜI GIAN” CỦA ĐOÀN PHÚ TỨ
... thành tín hiệu thẩm mỹ Thứ ba, tín hiệu chứa đựng nhìn chủ quan có tính khám phá chất đờisống Vậy “Màu thời gian” tín hiệu thẩm mỹ thể nào? Trước hết, thơ này, nhan đề tín hiệu - câu đố có tính ... sắc thời gian Màu thời gian xanh xanh Màu thời gian tím ngát Hương thời gian không nồng Hương thời gian xanh xanh Nếu Xuân Diệu cảm nhận bước thời gian để khát khao sống trọn vẹn Đoàn Phú Tứ tìm ... Đoàn Phú Tứ tìm thời gian sắc màu, hương vị vọng từ câu chuyện xưa cũ .Trong quan niệm người Pháp, thời gian có màu xanh - màu niềm tin hy vọng Trong quan niệm Đoàn Phú Tứ, màu thời gian không...
 • 6
 • 183
 • 0

một số cảm thức thẩm mỹ trong thơ haiku của matsuo basho

một số cảm thức thẩm mỹ trong thơ haiku của matsuo basho
... 1.3.1 Cuộc đời hành giả Matsuo Basho 1.3.2 Sự nghiệp thơ ca Matsuo Basho 1.3.3 Quan niệm thơ ca Matsuo Basho Chương MỘT SỐ CẢM THỨC THẨM MỸ TRONG NỘI DUNG THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO 2.1 Sự tịch tĩnh, ... cảm thức thẩm mỹ chủ yếu sabi (tịch), wabi (đà), aware (bi ai) karumi (khinh) Tác giả vào phân tích cảm thức thẩm mỹ cho thấy đặc biệt cảm thức thẩm mỹ thơ Basho Sau phân tích cảm thức thẩm mỹ ... Ơ HAIKU CỦA MATSUO BASHO DUNG TH THƠ 2.1 Sự tịch tĩnh, tĩnh lặng (Sabi) Haiku thể thơ ẩn chứa nhiều cảm thức thẩm mỹ Các cảm thức thẩm mỹ tinh tế, độc đáo mang tính đặc trưng riêng Haiku cảm thức...
 • 79
 • 639
 • 7

một số yếu tố văn hoá trung hoa trong ca dao việt nam

một số yếu tố văn hoá trung hoa trong ca dao việt nam
... lý ca dao Việt Nam, biểu văn hoá Trung Hoa ca dao Việt Nam nguồn gốc ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa ca dao Việt Nam Trong luận văn đó, tác giả chủ yếu khảo sát biểu nhân tố văn hoá Trung Hoa ca dao ... Nam Có thể kể số công trình tiêu biểu : Văn hoá Trung Hoa ca dao, dân ca Việt Nam Nguyễn Lộc [10], Trường hợp dùng chữ hán điển tích ca dao dân ca V Tố Hảo[24]v.v Trong Văn hoá Trung Hoá ca dao, ... chữ Hán điển tích Trung Hoa ca dao dân ca Việt Nam Tác giả cho ca dao Việt Nam, chữ Hán điển tích Trung Hoa dân gian hoá Việt Nam Trong ca dao Việt Nam, chữ Hán Việt hoá, "trở thành thành ngữ,...
 • 97
 • 167
 • 0

Giá trị biểu trưng của các tín hiệu tự nhiên trong ca dao Thừa Thiên Huế

Giá trị biểu trưng của các tín hiệu tự nhiên trong ca dao Thừa Thiên Huế
... địa bàn ca dao tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu hình thức biểu trưng YNBT nghệ thuật THTN CDTTH \ Chương 2: CÁC HÌNH THỨC BIỂU TRƯNG CỦA TÍN HIỆU TỰ NHIÊN TRONG CA DAO THỪA THIÊN HUẾ 2.1 THỐNG ... CBT TH - Cách lựa chọn kết hợp yếu tố biểu trưng cho THTN mang lại GTTM cho ngôn ngữ CDTTH \ 11 Chương 3: Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG NGHỆ THUẬT CỦA CÁC TÍN HIỆU TỰ NHIÊN TRONG CA DAO THỪA THIÊN HUẾ 3.1 ... THTM, có sức biểu đạt cao cách dùng từ khác nói mối quan hệ cặp đôi 3.3 SỰ PHẢN ÁNH VĂN HÓA HUẾ QUA CÁC TÍN HIỆU TỰ NHIÊN TRONG CA DAO THỪA THIÊN HUẾ 3.3.1 Sự phản ánh văn hóa ngôn ngữ Huế qua THTN...
 • 17
 • 222
 • 0

Logic và tiếng việt - Một số kiểu lập luận về tài ứng đối qua một số chuyện trạng truyền tụng trong dân gian Việt Nam (theo “Kho tàng truyện trạng Việt Nam”)

Logic và tiếng việt - Một số kiểu lập luận về tài ứng đối qua một số chuyện trạng truyền tụng trong dân gian Việt Nam (theo “Kho tàng truyện trạng Việt Nam”)
... pháp lập luận nên không lựa chọn ví dụ với tài ứng đối qua thơ, qua chơi chữ mà chủ yếu qua tài hùng biện, qua đối đáp câu từ II Một số kiểu lập luận tài ứng đối giai thoại trạng Việt Nam Lập luận ... chung Qua việc phân tích ví dụ tài ứng đối số giai thoại chuyện trạng Việt Nam, thấy lên hai phương thức lập luận chủ yếu : lập luận chứng minh bác bỏ ; lập luận ngụy biện Trong đó, lập luận chứng ... lưu truyền dân gian mà chủ yếu tài ứng đối, vài lập luận phi hình thức (lí thuyết lập luận) Đó lập luận chứng minh bác bỏ, lập luận ngụy biện (trong lập luận ngụy biện có lập luận nhỏ) Tất nhiên,...
 • 13
 • 669
 • 0

Một số nhân vật phụ nữ trong lịch sử Việt Nam và 1 số kỷ lục của phụ nữ VN

Một số nhân vật phụ nữ trong lịch sử Việt Nam và 1 số kỷ lục của phụ nữ VN
... trọn 17 phiếu thuận Hội đồng) Hội phụ nữ rộng lớn Đó Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức trị - xã hội tập hợp rộng rãi tầng lớp phụ nữ nước Việt Nam, thành lập ngày 20 -10 -19 30 Tiên nữ Việt Nam, ... Thân 19 68 đến miền Nam hoàn toàn giải phóng & đất nước Việt Nam thống năm 19 75 Người phụ nữ có nhiều cháu liệt sĩ Vùng đất Quảng Nam trứ danh sản sinh nhiều nhân tài hào kiệt lịch sử Việt Nam ... IV (10 74 -10 80 lên đem lại cho đất Chàm khoảng thời gian yên bình Năm 11 03, vua Chế-Ma-Na (Jaya-Indra-Varman II, 10 81- 111 3) sang đánh Ðại -Việt đòi lại ba châu Ðịa-Lý, Bố-Chính Ma-Linh Năm 11 04,...
 • 39
 • 654
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bieur tượng một số loài vật trong thơ nguyễn tãi và trong ca dao việt namtìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt namnn030 logic và tiếng việt một số kiểu lập luận về tài ứng đối qua một số chuyện trạng truyền tụng trong dân gian việt nam theo kho tàng truyện trạng việt nammột số hình thức tổ chức trong ngành chè việt nammột số thị trường xuất khẩu trọng điểm của việt namcon trâu trong ca dao việt namtình yêu đôi lứa trong ca dao việt namkhảo sát địa danh trong ca dao việt namvẻ đẹp tình nghĩa trong ca dao việt namtình yêu trong ca dao việt namhình tượng người phụ nữ trong ca dao việt namthân phận người phụ nữ trong ca dao việt namngười phụ nữ trong ca dao việt namẩm thực trong ca dao việt namtrong ca dao việt nam những bài về tình yêuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại