Đánh giá chất lượng bản dịch anh – việt tác phẩm đại gia gatsby của nhà văn f scott fitzgerald

Đánh giá chất lượng bản dịch anh việt tác phẩm đại gia gatsby của nhà văn f scott fitzgerald

Đánh giá chất lượng bản dịch anh – việt tác phẩm đại gia gatsby của nhà văn f scott fitzgerald
... GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH ANH VIỆT TÁC PHẨM “ĐẠI GIA GATSBY CỦA NHÀ VĂN F SCOTT FITZGERALD M.A THESIS Field: English Linguistics Code: 60220201 Supervisor: Assoc Prof Dr Lê Hùng Tiến HANOI ... Arthur, M (1959) The Far Side of Paradise: A biography of F Scott Fitzgerald New York: Vintage Books Arthur, M (1963) F Scott Fitzgerald: A Collection of Critical Essays Englewood Cliffs, NJ, Prentice ... Description of Scott Fitzgerald s Writing Shenyang University Newspaper Samkanashvili, M (2014) Uses of symbols and colors in The Great Gatsby by F Scott Fitzgerald Journal of Education Schaffner, C...
 • 19
 • 155
 • 0

Đánh giá chất lượng bản dịch Tiếng Việt tác phẩm “Chicken Soup for Mother and Daughter Soul” áp dụng mô hình của Julliane House= evaluating the vietnamese version of the book chicken soup for mother and daughter soul by jack candfield and mark victor has

Đánh giá chất lượng bản dịch Tiếng Việt tác phẩm “Chicken Soup for Mother and Daughter Soul” áp dụng mô hình của Julliane House= evaluating the vietnamese version of the book chicken soup for mother and daughter soul by jack candfield and mark victor has
... DAUGHTER SOUL BY JACK CANDFIELD AND MARK VICTOR HASEN USING JULLIANE HOUSE’S MODEL (Đánh giá chất lượng dịch Tiếng Việt tác phẩm Chicken Soup for Mother and Daughter Soul áp dụng hình Julliane ... flowers and many other products in line with Chicken Soup for the Soul s purpose Chicken Soup for Mother and Daughter Soul includes the best selections on mothering from Chicken Soup for the Soul' s ... for the Preteen Soul, Chicken Soup for the Prisoner's Soul, Chicken Soup for the Soul: Tough Times, Tough People, Chicken Soup for the Grandparent's Soul, Chicken Soup for the Soul: Teens Talk...
 • 62
 • 315
 • 0

nghiên cứu tính tương đương ngữ dụng trong bản dịch anh-việt tác phẩm lời thú tội của một sát thủ kinh tế của john perkins

nghiên cứu tính tương đương ngữ dụng trong bản dịch anh-việt tác phẩm lời thú tội của một sát thủ kinh tế của john perkins
... “CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HIT MAN” BY JOHN PERKINS (Nghiên cứu tính tương đương ngữ dụng dịch Anh- Việt tác phẩm Lời thú tội Một sát thủ kinh tế John Perkins) M.A Minor Thesis Field: English ... focused on dynamic equivalence between “Confessions of an Economic Hit Man” & its Lời thú tội sát thủ kinh tế More specifically, the study is confined to the relationship between pragmatic ... 26% lạc quan về nền kinh tế B Chỉ nói them rằng, anh cần phải đưa dự báo thật lạc 18/63 29% quan về nền kinh tế C Ví dụ anh cần đưa dự báo lạc quan về nền kinh tế 20/63 32% D Your own...
 • 70
 • 188
 • 0

Sự vĩ đại ảo tưởng và bị kịch đáng thương của nhân vật Jay Gatsby trong tác phẩm “Đại gia Gatsby” của nhà văn Fransis Scott Fitgerald.

Sự vĩ đại ảo tưởng và bị kịch đáng thương của nhân vật Jay Gatsby trong tác phẩm “Đại gia Gatsby” của nhà văn Fransis Scott Fitgerald.
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sự đại ảo tưởng bị kịch đáng thương nhân vật Jay Gatsby tác phẩm Đại gia Gatsby nhà văn Fransis ... TRAGEDY OF JAY GATSBY I THE ILLUSORY “GREATNESS” OF JAY GATSBY Gatsby’s wealth 1.1 His extravagant parties Throughout the procession of the 1925 novel, The Great Gatsby, readers are exposed to Gatsby' s ... 1.3 Francis Scott Fitzgerald – life and career………………… 1.3.1 F Scott Fitzgerald’s life………………………………… 1.3.2 Overview F Scott Fitzgerald’s literary career…………… 1.4 The novel “The Great Gatsby ………………………...
 • 42
 • 412
 • 0

a translation quality assessment of the vietnamese version of the nover the notebook by petal lê (2010) using peter newmark's model = đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt của tiểu thuyết nhật ký (2010) do petal lê

a translation quality assessment of the vietnamese version of the nover the notebook by petal lê (2010) using peter newmark's model = đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt của tiểu thuyết nhật ký (2010) do petal lê
... VERSION OF THE NOVEL THE NOTEBOOK BY PETAL (2010) USING PETER NEWMARK’S MODEL (Đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt tiểu thuyết Nhật (2010) Petal dịch theo mô hình Peter Newmark) M .A MINOR THESIS ... methods of translation as followed: Source Language Emphasis Target Language Emphasis Word-for-word translation Adaptation Literal translation Free translation Faithful translation Idiomatic translation ... referential and pragmatic accuracy of the translation by the translator‟s standards If the translation is not a clear version of the original, we consider first whether these essential „invariant‟...
 • 49
 • 507
 • 3

đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt truyện harry potter và hòn đá phù thủy trong tiểu thuyết harry potter áp dụng mô hình của newmark

đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt truyện harry potter và hòn đá phù thủy trong tiểu thuyết harry potter áp dụng mô hình của newmark
... HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE” IN THE SERIES HARRY POTTER USING NEWMARK S MODEL (Đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt truyện Harry Potter đá phù thủy tiểu thuyết Harry Potter áp dụng ... Title of the book Title of chapter seven Original version Translation Harry Potter and the Harry Potter Philosopher’s stone đá phù thủy The sorting hat Chiếc nón phân loại Table 2: Comparing two versions ... piece of writing, the Vietnamese version of Harry Potter and the Philosopher’s stone” is a very exciting and interesting story Harry Potter đá phù thủy is a good book if it is considered a literature...
 • 49
 • 742
 • 2

đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt phần 7 cơn ác mộng trong cuốn tiểu thuyết chạng vạng áp dụng mô hình của j. house

đánh giá chất lượng bản dịch tiếng việt phần 7 cơn ác mộng trong cuốn tiểu thuyết chạng vạng áp dụng mô hình của j. house
... IN THE NOVEL “TWILIGHT” USING J .HOUSE S MODEL (ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT PHẦN “CƠN ÁC MỘNG” TRONG CUỐN TIỂU THUYẾT “CHẠNG VẠNG” ÁP DỤNG MÔ HÌNH CỦA J .HOUSE) MA MINOR THESIS Field: ... be used to assess literary translation quality, specifically the chapter Cơn ác mộng excerpting from the novel Chạng Vạng by Tinh Thuy (translated from chapter ―Nightmare‖ of the novel Twilight ... language (J .House, 1 977 ) - Translation is to produce in the receptor language the closest natural equivalence to the message of the source language, first in meaning and second in style (Nida, 1 975 )...
 • 51
 • 292
 • 1

an in-depth analysis of the english - vietnamese translation version of jack london's famous novel the call of the wild = phân tích sâu về bản dịch anh - việt cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của jack london

an in-depth analysis of the english - vietnamese translation version of jack london's famous novel the call of the wild = phân tích sâu về bản dịch anh - việt cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của jack london
... JACK LONDON S FAMOUS NOVEL THE CALL OF THE WILD (PHÂN TÍCH SÂU VỀ BẢN DỊCH ANH – VIỆT CUỐN TIỂU THUYẾT NỔI TIẾNG CỦA JACK LONDON “TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÔ) MA MINOR THESIS Field: English Linguistics ... created many famous literary work such as The call of the wild , “White fang”, The sea wolf” and many others I.2 The novel The call of the wild The call of the wild is the story of Buck, ... comparison of the translation with the original An evaluation of the translation: in the translation s terms and in the critics’ terms An assessment of the likely place of the translation in the target...
 • 81
 • 398
 • 1

ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH CỦA HOUSE VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH TIẾNG ANH LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11

ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH CỦA HOUSE VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH TIẾNG ANH LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11
... OF HOUSE S MODEL FOR TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT IN ASSESSING THE ENGLISH VERSION OF THE VIETNAM’S LAW ON INVESTMENT NO 59/2005/QH11 ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH CỦA HOUSE VÀO ... 59/2005/QH11 ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH CỦA HOUSE VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH TIẾNG ANH LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 M.A Thesis Combined Programme Thesis Major: English Linguistics ... lãnh thổ Việt Nam giải …, 12.(3) Tranh chấp mà bên nhà đầu nước doanh nghiệp có vốn đầu nước tranh chấp nhà đầu nước với giải …, 12.(4) Tranh chấp nhà đầu nước với quan quản lý nhà nước...
 • 85
 • 336
 • 0

a translation quality assessment of the first three chapters of the novel the da vinci code by do thu ha (2005) based on j.house's model = đánh giá chất lượng bản dịch ba chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết

a translation quality assessment of the first three chapters of the novel the da vinci code by do thu ha (2005) based on j.house's model = đánh giá chất lượng bản dịch ba chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết
... communicative translation They are put in the form of a flattened V diagram as below: SL emphasis TL emphasis Word-for-word translation Adaptation Literal translation Free translation Faithful translation ... Regarding the evaluation of the translation, it is said that a good translation insists the equivalence to the ST Translation is the replacement of a text in the source language by a semantically ... study As stated in the introductory section, the study has been confined only to the translation quality 42 assessment of the first three chapters of the novel Mt mó Da Vinci by Thu H (2005) based...
 • 83
 • 311
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá phê bình bản dịch anh việt trong lĩnh vực văn học

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá phê bình bản dịch anh việt trong lĩnh vực văn học
... nghiên cứu lí luận phê bình đánh giá dịch, sau áp dụng mô hình House để đánh giá chất lƣợng dịch năm truyện ngắn Úc Vì vậy, mục đích nghiên cứu luận án là: đánh giá dịch văn xuôi Anh- Việt thông ... mà luận án đề đánh giá chất lƣợng dịch truyện ngắn Úc theo mô hình House, vậy, tác giả luận án hi vọng đóng góp vào phê bình dịch thuật văn xuôi Anh- Việt, nhƣ đóng góp vào phê bình văn học dịch ... Ngƣời đánh giá cần dịch hƣớng đích hay hƣớng nguồn, mà cần lỗi dịch thuật, có, dịch giả Hai là, luận án đánh giá chất lƣợng dịch truyện ngắn Anh Việt, kết luận án khái quát chung cho đánh giá...
 • 27
 • 240
 • 2

Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh - Việt[141708][141708]

Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh - Việt[141708][141708]
... tài Câu nghi vấn đích thực tiếng Anh tiếng Việt Chƣơng 2: Khảo sát tình hình chuyển dịch câu nghi vấn đích thực từ tiếng Anh sang tiếng Việt Chƣơng 3: Một số vấn đề cần lƣu ý tiến hành chuyển dịch ... Câu hỏi không lựa chọn 45 CHƢƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Trên sở nhận thức trình bày chƣơng I, tiến hành khảo sát tình hình chuyển dịch ... ngƣời Việt học tiếng Anh tiến hành chuyển dịch văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt ngƣơc lại gặp nhiều rắc rối, đặc biệt chuyển dịch kiểu câu nghi vấn (câu hỏi) Có thể thấy câu nghi vấn loại câu có...
 • 154
 • 521
 • 0

một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tín dụng đtpt của nhà nước tại chi nhánh quỹ htpt hà giang

một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tín dụng đtpt của nhà nước tại chi nhánh quỹ htpt hà giang
... trình thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển giang a - Quy trình thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT Chi nhánh Quỹ HTPT giang Công tác thẩm định dự án sử dụng ... thẩm định dự án đầu t vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nớc Chi nhánh Quỹ HTPT giang 1.1 Một số vấn đề tín dụng ĐTPT Nhà nớc 1.1.1 Bản chất tín dụng ĐTPT Nhà n ớc 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ĐTPT Nhà ... giải pháp kiến nghị nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nớc chi nhánh quỹ htpt giang 2.1 - Đánh giá công tác thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nớc chi...
 • 77
 • 177
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang potx

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước tại Chi nhánh Quỹ HTPT Hà giang potx
... tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh Quỹ HTPT giang Chương : Đánh giá công tác thẩm định, số giải pháp kiến nghị nâng cao chất lượng thẩm định dự án vay vốn tín ... tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh Quỹ HTPT giang Chương Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh Quỹ HTPT giang 1.1 – Một số vấn đề tín dụng ĐTPT ... vốn tín dụng ĐTPT Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển giang a - Quy trình thẩm định dự án vay vốn tín dụng ĐTPT Chi nhánh Quỹ HTPT giang Công tác thẩm định dự án sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà...
 • 80
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vẻ đẹp con người nam bộ trong kháng chiến chống mỹ qua tác phẩm những đứa con trong gia đình của nhà văn nguyễn thi văn mẫuđánh giá chất lượng các dịch vụ sau bán hàng của hà nội fordđánh giá chất lượng nguồn nhân lực việt namnghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt namnhững nhận xét và đánh giá về thực tiễn vận dụng các quy định pháp lý về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp việt nam khi xuất khẩu sang thị trường eucông cụ đánh giá chất lượng hệ dịchhàng việt nam chất lượng cao tiếng anhhàng việt nam chất lượng cao tiếng anh là gìbản dịch tiếng việt sang anhgiá dịch anh việt kỹ thuậtphiên bản dịch tiếng việt sang tiếng anhxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương trình mắt các dụng cụ quang của học sinh lớp 11 thptquản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳngnâng cao căn bản chất lượng các dịch vụ bưu chínhđánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhno amp ptnt hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học