Đặc điểm ngôn ngữ của công báo chính phủ 2004 đến 2014 (có so sánh với công báo chính phủ trung quốc)

Đặc điểm ngôn ngữ của công báo chính phủ 2004 đến 2014 (có so sánh với công báo chính phủ trung quốc)

Đặc điểm ngôn ngữ của công báo chính phủ 2004 đến 2014 (có so sánh với công báo chính phủ trung quốc)
... DIỆU KIỆT (PANG MIAO JIE) ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ 2004 ĐẾN 2014 (CÓ SO SÁNH VỚI CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.02.40 ... thường Quốc vụ viện, Chính quyền Trung ương quản lý Có thể nói đề tài Đặc điểm ngôn ngữ Công báo Chính phủ 2004 đến 2014 (có so sánh với Công báo Chính phủ Trung Quốc) vừa mang tính nghiên cứu ... NGÔN NGỮ CỦA CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỚI CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC 3.1 Vài nét Công báo Trung Quốc 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm Công báo Trung Quốc 3.1.2 Phân loại Công...
 • 15
 • 79
 • 0

BÁO CÁO " ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT AN " doc

BÁO CÁO
... trung vào mốt số vấn đề sau: - Xác định mô tả đặc điểm từ vựng ngôn ngữ sử dụng quảng cáo truyền hình Tiếng Anh Tiếng Việt - Nhận định đặc điểm ngôn ngữ có hiệu việc thiết kế quảng cáo truyền hình ... khác đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo truyền hình Tiếng Anh Tiếng Việt 2.2 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng khảo sát đề tài 100 mẫu quảng cáo truyền hình điển hình (trong có 50 mẫu tiếng Anh 50 mẫu tiếng ... So sánh đặc điểm từ vựng ngôn ngữ quảng cáo truyền hình tiếng Anh tiếng Việt: Sau bảng thống kê tần số xuất tỉ lệ tương ứng loại từ nêu 100 mẫu quảng cáo truyền hình tiếng Anh tiếng Việt Đây...
 • 8
 • 570
 • 9

đặc điểm ngôn ngữ của các văn bản báo chí

đặc điểm ngôn ngữ của các văn bản báo chí
... ngôn ngữ báo chí (phong cách báo chí) phong cách ngôn ngữ dùng văn báo chí hình thức báo viết, báo nói báo hình Báo viết loại báo in nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tạp chí, v.v… Báo nói văn phát ... văn bao gồm chương Chương một: Đặc điểm ngôn ngữ phong cách báo chí 1.1 Giới thuyết chung 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Những yếu tố quy đònh đặc điểm ngôn ngữ báo chí 1.1.3 Đặc điểm chung ngôn ngữ báo ... thể, luận văn chủ yếu nghiên cứu đặc điểm chung phong cách ngôn ngữ báo chí, cách thức sử dụng phương tiện ngôn ngữ (ngữ âm chữ viết, từ vựng, ngữ pháp), cách thức tổ chức ngôn ngữ văn số thể...
 • 93
 • 1,126
 • 13

đặc điểm ngôn ngữ của báo hoa học trò

đặc điểm ngôn ngữ của báo hoa học trò
... 1.2.2 Đặc điểm ngôn ngữ báo chí Đặc điểm ngôn ngữ báo chí gồm: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp diễn đạt a Đặc điểm ngữ âm: Ngôn ngữ báo chí phải ngôn ngữ chuẩn: phát âm chuẩn xác, dễ nghe, ngữ ... loại hình báo chí a Báo in b Báo nói (Phát thanh) c Báo hình (Truyền hình) d Báo điện tử 1.2 NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1.2.1 Đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí Đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí bao ... biện pháp tu từ ngữ pháp khai thác hiệu quả, tạo nên đặc điểm riêng cho ngôn ngữ báo HHT CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÁO HOA HỌC TRÒ XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN TỪ VỰNG, DIỄN ĐẠT 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ TỪ VỰNG...
 • 26
 • 327
 • 1

Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong Châu Bản triều Nguyễn(chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, tư

Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong Châu Bản triều Nguyễn(chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, tư
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI LÊ NHẬT ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN (CHIẾU, CHỈ, DỤ, TẤU, BIỂU, TƯ) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: ... triều Minh Mạng 1.3 Chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, châu triều Nguyễn Chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, châu hành triều Nguyễn văn quản lý có phê duyệt hoàng đế triều Nguyễn, mang đầy đủ đặc tính châu ... thừa lịch sử - đặc điểm chủ nghĩa Mác – Lênin đặc biệt nhấn mạnh Điều nhận biết vào thực tế đặc điểm ngôn ngữ sử dụng văn chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, Chiếu, chỉ, dụ, tấu, biểu, triều Nguyễn...
 • 192
 • 462
 • 0

nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính (trên ngữ liệu tỉnh bà rịa vũng tàu)

nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính (trên ngữ liệu tỉnh bà rịa  vũng tàu)
... 2: NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.1 Những đặc điểm hành tỉnh Rịa - Vũng Tàu Ngôn ngữ chịu ảnh hưởng hoàn cảnh địa lý, kinh tế, xã hội đặc điểm hành ... 1.1.6 Đặc điểm ngôn ngữ số thể loại văn pháp quy 45 T T CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 49 83T T 2.1 Những đặc điểm hành tỉnh Rịa ... thuyết ngôn ngữ văn hành 24 19T Nhận xét đặc điểm ngôn ngữ văn hành tỉnh Rịa - Vũng Tàu kiến nghị T PHẦN KẾT LUẬN 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát văn ngôn...
 • 125
 • 213
 • 0

Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính (trên ngữ liệu tỉnh bà rịa vũng tàu)

Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính (trên ngữ liệu tỉnh bà rịa  vũng tàu)
... 1.1.6 Đặc điểm ngôn ngữ số thể loại văn pháp quy 45 T T CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 49 83T T 2.1 Những đặc điểm hành tỉnh Rịa ... thuyết ngôn ngữ văn hành 24 19T Nhận xét đặc điểm ngôn ngữ văn hành tỉnh Rịa - Vũng Tàu kiến nghị T PHẦN KẾT LUẬN 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát văn ngôn ... Nhận xét đặc điểm ngôn ngữ văn hành Đối tượng khảo sát văn hành thuộc hai hệ thống văn hành T pháp quy văn hành thông thường, mà nguồn ngữ liệu văn hành số quan, đơn vị, đoàn thể thuộc tỉnh Bà...
 • 20
 • 44
 • 0

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt

Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt
... QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG QUỐC MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN CHUYÊN ... ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN 2.1 Thành ngữ gốc Hán hình thành từ tích truyện liên quan đến văn hoá 29 2.2 Loại hình ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Hán 34 2.3 Đặc điểm ... cấu trúc thành ngữ gốc Hán 36 2.3.1 Tính hoàn chỉnh hình thức thành ngữ gốc Hán 36 2.3.2 Đặc điểm cấu tạo thành ngữ gốc Hán 39 2.3.2.1 Thành ngữ gốc Hán dùng nguyên khối vỏ ngữ âm Hán Việt, cấu...
 • 133
 • 933
 • 9

Đặc điểm ngôn ngữ của loại bài ca dao câu

Đặc điểm ngôn ngữ của loại bài ca dao câu
... chung ca dao Khái niệm ca dao Đặc điểm ca dao 2.1: Thể loại 2.2: Nội dung ca dao II Khái niệm câu ca dao, ca dao Khái niệm câu câu ca dao 1.1: Câu gì? 1.2: Câu ca dao Văn văn ca dao (Bài ca dao) ... ý nghĩa quan hệ loại ca dao Chúng sâu tìm hiểu Đặc điểm ngôn ngữ loại ca dao hai câu Đây lý khóa luận Mục đích nghiên cứu: Khóa luận tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ loại ca dao hai câu nhằm: - Tiến ... 2.1: Đặc điểm từ ngữ câu kết: Qua nghiên cứu vai trò câu mở đầu câu ca dao không đồng vai trò với câu kết ca dao ta nghiên cứu loại ca dao hai câu, ta đề cập đến mối quan hệ phổ biến ca dao hai câu...
 • 64
 • 225
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ của nữ giới qua hành vi hỏi (trên dẫn liệu lời thoại nhân vật trong truyện ngắn nam cao trước 1945)

Đặc điểm ngôn ngữ của nữ giới qua hành vi hỏi (trên dẫn liệu lời thoại nhân vật trong truyện ngắn nam cao trước 1945)
... tích hành vi hỏi nhằm đánh giá, tìm hiểu số đặc điểm ngôn ngữ nữ giới thông qua hành vi hỏi liệu lời thoại nhân vật truyện ngắn Nam Cao trớc 1945 Góp phần làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ nữ giới ... để nhận xét đặc điểm ngôn ngữ nữ giới liệu hành vi hỏi, tham vọng đa nhìn tổng quan đặc điểm ngôn ngữ giới, mà đa số nhận xét đặc điểm ngôn ngữ giới qua hành vi ngôn ngữ cụ thể Trong trình đánh ... hành vi nói năng, - Mô tả hệ thống hoá kiểu loại câu hỏi, hớng tiếp cận câu hỏi luận văn, nh hành vi hỏi nhân vật nữ truyện ngắn Nam Cao - Khái quát hành vi hỏi nữ giới liệu lời thoại nhân vật...
 • 20
 • 963
 • 7

Đặc điểm ngôn ngữ của phú tiếng việt

Đặc điểm ngôn ngữ của phú tiếng việt
... Chơng II: Đặc điểm hình thức từ ngữ Phú tiếng Việt 29 2.1 Đặc điểm hình thức văn phú tiếng Việt 29 2.1.1 Hình thức tổng thể phú tiếng Việt 31 2.1.2 Hình thức đoạn mở đầu phú tiếng Việt 33 2.1.3 ... thúc phú tiếng Việt. 36 2.1.4 Hình thức câu phú tiếng Việt 39 2.1.5 Vần nhịp phú tiếng Việt 41 2.2 Đặc điểm từ ngữ phú tiếng Việt 47 2.2.1 Các lớp từ ngữ giàu màu sắc tu từ 47 2.2.2 Sự khác biệt ngôn ... định, phân tích miêu tả đặc điểm ngôn ngữ phú tiếng Việt: đặc điểm hình thức, từ ngữ ngôn từ biểu giá trị nội dung Xác định điểm tơng đồng khác biệt hình thức ngôn ngữ phú cổ phú Phơng pháp nghiên...
 • 101
 • 262
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính và các lỗi thường gặp (qua ngữ liệu khảo sát tại huyện quảng xương thanh hóa) luận văn thạc sỹ ngữ văn

Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính và các lỗi thường gặp (qua ngữ liệu khảo sát tại huyện quảng xương  thanh hóa) luận văn thạc sỹ ngữ văn
... Đặc điểm hình thức, kết cấu, ngôn từ văn hành văn hành soạn thảo ban hành địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Chương Các lỗi thường gặp văn hành soạn thảo ban hành địa bàn huyện Quảng Xương ... CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC, KẾT CẤU, NGÔN TỪ CỦA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HOÁ 2.1 Phân loại văn hành (qua liệu ... mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cách tổ chức văn bản, đặc điểm ngôn ngữ phong cách khoa học gần với đặc điểm ngôn ngữ thuộc phong cách hành Phong cách ngôn ngữ khoa học sử dụng nhiều thuật ngữ...
 • 118
 • 4,367
 • 26

Đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ có từ chỉ tên động vật trong tiếng việt, đối chiếu với tiếng hán

Đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ có từ chỉ tên động vật trong tiếng việt, đối chiếu với tiếng hán
... 2.2 ĐẶC ĐIỂM NGỮ ÂM CỦA TỤC NGỮ CÓ TỪ CHỈ TÊN ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT, ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN 2.2.1 Số lượng âm tiết tục ngữ từ tên động vật tiếng Việt, đối chiếu với tiếng Hán TĐTV TĐTH ... ÂM CỦA TỤC NGỮ CÓ TỪ CHỈ TÊN ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT, ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA TỤC NGỮ CÓ TỪ CHỈ TÊN ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT, ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN Trong TĐTV, phổ ... luận tục ngữ Chương 2- Đặc điểm cú pháp, đặc điểm ngữ âm tục ngữ từ tên động vật tiếng Việt, đối chiếu với tiếng Hán Chương 3- Đặc điểm từ vựng -ngữ nghĩa tục ngữ từ tên động vật tiếng Việt,...
 • 26
 • 609
 • 2

Đề tài " MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT " ppt

Đề tài
... hình thành nghóa thành ngữ gốc Hán 71 CHƯƠNG III: THÀNH NGỮ GỐC HÁN ĐƯC SỬ DỤNG TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN NAY 3.1 Vò trí thành ngữ gốc Hán tiếng Việt 74 3.2 Khảo sát đặc điểm thành ngữ gốc Hán quan ... thức thành ngữ gốc Hán 36 2.3.2 Đặc điểm cấu tạo thành ngữ gốc Hán 39 2.3.2.1 Thành ngữ gốc Hán dùng nguyên khối vỏ ngữ âm Hán Việt, cấu trúc nội dung ngữ nghóa 40 2.3.2.2 .Thành ngữ mượn Hán hình ... ngữ tiếng Việt tiếng Hán 33 Tiếng Việt tiếng Hán không nguồn gốc, tiếng Hán thuộc họ Hán - Tạng, tiếng Việt nằm nhóm Việt – Mường thuộc họ Nam Á Nhưng tiếng Việt tiếng Hán thuộc loại hình ngôn ngữ...
 • 133
 • 469
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh (tóm tắt)
... đổi ngôn ngữ dân nhập đến thành phố Vinh chưa có công trình đề cập tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ số ... đặc điểm ngôn ngữ số nhóm nhập từ Nghi Lộc đến thành phố Vinh, nghiên cứu mặt biểu hoạt động lời nói Đề tài đặt vấn đề quan sát trình biến đổi ngôn từ dân Nghi Lộc định sinh sống Vinh, ... có số công trình sâu nghiên cứu biến đổi ngôn ngữ thời kỳ hội nhập; Nghiên cứu biến đổi bảo lưu ngôn từ cộng đồng dân từ phương ngữ khác đến Hà Nội tác giả Trịnh Cẩm Lan; Nghiên cứu "Đặc điểm...
 • 29
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm ngôn ngữ của các văn bản trên báo chíđặc điểm ngôn ngữ của các văn bản báo chíđặc điểm ngôn ngữ của báo inđặc điểm ngôn ngữ của trẻ mẫu giáođặc điểm ngôn ngữ của trẻ 3 tuổiđặc điểm ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo lớnđặc điểm ngôn ngữ của văn bản khoa họcnghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinhđặc điểm ngôn ngữ của trẻ 34 tuổiđặc điểm ngôn ngữ của trẻ ấu nhiđặc điểm ngôn ngữ của trẻ mầm nondac diem ngon ngu cua thong tuđặc điểm thị trường của công ty dược liệu trung ương iphần ii đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động và giáo dục thể chấtđặc điểm ngôn ngữ báo chí trong chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình đà nẵngNghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnTỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VI HẠT SÂM NHUNG BỔ THẬNGiao trinh matlab co banTHIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA GLUCOSAMIN và CHONDROITIN SULFATBài 7. Ăn, uống đầy đủChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng TàuGiáo án sinh 10 bài 30đề thi sinh 10 kì 2Đồ án nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ ở Trung Quốctiểu luận Cây bạc hàTuần 11. Chữ người tử tùCHÍNH SÁCH QUẢN lý NHÀ nước đối với THỊ TRƯỜNG sữa NHẬP KHẨU tại VIỆT NAMBài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, MiệngBài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 19. So sánhNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên Observiumbáo cáo thực tập xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên công cụ mã nguồn mở Observium. Tài liệu kèm slide chuẩnBài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)