Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản rừng đến thể chế địa phương sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG HUY TUẤN ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẾN THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Môi ... quản rừng bền vững gắn kết với cải thiện sinh kế Chính đó, tiến hành thực đề tài Ảnh hưởng phân quyền quản rừng đến thể chế địa phương sinh kế người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế ... nguyên rừng [UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2010] Điều cho thấy quyền tỉnh Thừa Thiên Huế xúc tiến việc trao quyền cho người dân địa phương/ cộng đồng quản rừng Dưới phân quyền quản rừng tỉnh Thừa...
 • 167
 • 213
 • 0

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản rừng đến thể chế địa phương sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG HUY TUẤN ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG ĐẾN THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG CAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Môi ... gia vào tiến trình phân quyền Thừa Thiên Huế 63 3.2 SỰ THAY ĐỔI THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG SAU KHI PHÂN QUYỀN/SAU GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 72 iv 3.2.1 Thể chế địa phương quản rừng ... hoạt động sinh kế dựa vào rừng tự nhiên 115 3.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO TIẾN TRÌNH PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ RỪNG VÀ TIẾN TRÌNH THỂ CHẾ HÓA QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở VÙNG CAO THỪA THIÊN HUẾ 127...
 • 24
 • 61
 • 0

khảo sát tình hình thiệt hại do lũ lụt giải pháp ứng phó của người dân vùng ven biển thừa thiên huế

khảo sát tình hình thiệt hại do lũ lụt và giải pháp ứng phó của người dân vùng ven biển thừa thiên huế
... Xuất phát từ vấn đề này, tiến hành đề tài nghiên cứu Khảo sát tình hình thiệt hại lụt giải pháp ứng phó người dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế nhằm để tìm hiểu thiệt hại năm 2009 giải ... to nên thiệt hại sản xuất, thiệt hại nhà cửa hộ dân tăng lên Ngoài ra, có thiệt hại người Kết khảo sát thiệt hại lụt diễn địa bàn năm 2009 thể bảng Bảng 7: Thiệt hại lụt hộ khảo sát năm ... tự đối phó người dân trước lụt 38 4.3 Những giải pháp ứng phó cộng đồng/nông hộ trước tình hình lụt 4.3.1 Giải pháp đề phòng ứng phó Người dân xã Phú Thanh tiến hành nhiều biện pháp khác...
 • 58
 • 837
 • 6

phân tích sinh kế bền vững cho người dân vùng caothừa thiên huế

phân tích sinh kế bền vững cho người dân vùng cao ở thừa thiên huế
... kế bền vững CFs cho người dân Có thể xem cẩm nang hướng dẫn tiến trình phân tích sinh kế người dân cho CF Quan điểm CRD sinh kế sinh kế bền vững CRD hoàn toàn chia khái niệm sinh kế sinh kế bền ... hỗ trợ người dân việc nâng cao tính bền vững sinh kế cần phải triển khai từ từ, theo kế hoạch lập sẵn Mọi việc nên hoạt động phân tích tình trạng sinh kế người dân Việc hộ gia đình phân tích tình ... hỗ trợ người dân việc nâng cao tính bền vững sinh kế cần phải triển khai từ từ, theo kế hoạch lập sẵn Mọi việc nên hoạt động phân tích tình trạng sinh kế người dân Việc hộ gia đình phân tích tình...
 • 12
 • 893
 • 2

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến việc trồng sắn trên vùng đất cát của người dân huyện phú vang - thừa thiên huế

nghiên cứu các nhân tố hạn chế đến việc trồng sắn trên vùng đất cát của người dân huyện phú vang - thừa thiên huế
... Đa – Phú Vang Thừa Thiên Huế 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố gây cản trở đến việc trồng sắn vùng đất cát người dân Phú Đa - Phú Vang - Thừa Thiên Huế - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đó thế ... động việc sản xuất tiệu thụ sắn Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu nhân tố hạn chế đến việc trồng sắn vùng đất cát người dân huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế ( nghiên cứu ... xã Phú Đa )” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng tình hình sản xuất sắn vùng đất cát địa bàn nghiên cứu - Xác định nhân tố hạn chế việc trồng sắn vùng đất cát người dân Phú Đa – Phú...
 • 66
 • 249
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI TA ÔI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... “Cây lúa Ta Ôi lễ nghi nông nghiệp”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số (110), 2007 TÓM TẮT Người Ta Ôi tỉnh Thừa Thiên Huế lưu giữ nhiều giống lúa đòa quý giống lúa Ra dư, Cu da, Pi nhe Đặc biệt giống ... đen, tỉnh vùng Tây Bắc có giống lúa Xe hay, vùng núi Thanh Hóa người Mường có giống lúa Bàn, Vónh Phúc có giống lúa Bầu, người Cao Lan Tuyên Quang có giống lúa Sài Đường, người Thái Nghệ An có giống ... Sán Dìu Lúa lốc, Lúa mộ Lào Cai Quảng Nam Thừa Thiên Huế Vùng Tây Bắc Quảng Ninh Trong hai loại lúa lúa lốc có khả chòu hạn gạo lại ngon.(7) Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng dân có giống lúa Khẩu...
 • 7
 • 275
 • 3

"Thuật phân thân" hay nghệ thuật phân quyền trong quản potx

... số quyền lực trách nhiệm định, để họ có quyền tự chủ tương đối, quyền tự quyền hành động cách tương đối Người trao quyền người trao quyền quyền huy, khống chế định Đồng thời, người trao quyền ... nhỏ So sánh phân định tập quyền phân quyền Tập quyền quyền định tất việc đơn vị tập trung vào tay người lãnh đạo Tất hành động thực thi cấp phải làm theo mệnh lệnh định lãnh đạo Phân quyền tức ... phải bên có quyền để trao bên có trách nhiệm phải đảm nhận * Hai là: trợ trao quyền Trao quyền trợ hình thức dùng người nảy sinh hoạt động dùng người Nhưng lại có khác Trợ giúp đỡ lãnh...
 • 8
 • 346
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác chuyển giao tbkt vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển sản xuất của người dân vùng cao tại huyện can lộc- hà tĩnh

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác chuyển giao tbkt vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển sản xuất của người dân vùng cao tại huyện can lộc- hà tĩnh
... hưởng tới công tác chuyển giao TBKT vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển sản xuất người dân vùng cao huyện Can Lộc- Tĩnh 1.2 - MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục đích nghiên ... nghiên cứu: Xá định số yêú tố ảnh hưởng tới chuyển giao TBKT vào sản xuất để từ đề giải pháp chuyển giao TBKT hợp lý nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu: ... xuất người dân vùng cao Theo nhiều nghiên cứu phát triển phát triển vùng cao cho TBKT cần thiết cho phát triển sản xuất để cải thiện đời sống cho người dân vùng cao muốn phát triển sản xuất phải...
 • 60
 • 272
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BẢO VỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN THỦY SẢN VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUI HOẠCH SẮP XẾP LẠI NÒ SÁO KHU VỰC SAM CHUỒN HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trường nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tạp chí Thủy sản Số 12/2004, tr 1 9-2 1 (2004) 10 Ủy ban ND tỉnh Thừa Thiên - Huế & Sở Thủy Sản Báo cáo tổng hợp Quy hoạch quản lý khai thác thủy ... vệ tài nguyên thủy sản môi trường đầm phá 113 - Nghiên cứu quán triệt triển khai hiệu số hướng sách bảo vệ môi trường nuôi trồng khai thác thủy sản Bộ Thủy sản [6] - Tăng cường tiếp cận cộng đồng ... trồng thủy sản vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2001 - 2010” UBND Tỉnh, diện tích nuôi quảng canh chắn sáo tập trung phần lớn vùng đầm Sam Chuồn Do phát triển 102 thiếu quy hoạch...
 • 21
 • 290
 • 1

tìm hiểu thực trạng các yều tố ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi bò tại xã hồng thái, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu thực trạng và các yều tố ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi bò tại xã hồng thái, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... ảnh hưởng chăn nuôi Hồng Thái - huyện A Lưới - tỉnh Th a Thiên Huế. Tôi tiến hành đề tài nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng yều tố ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi Hồng Thái, huyện A ... Thái huyện A Lưới, vị tri đ a lý thì: Ph a Bắc giáp : Nhâm, Hồng Quang Ph a Nam giáp : Hồng Thượng Ph a Tây giáp : nước Lào Ph a Đông giáp : Hương Thủy Từ vị trí đ a Hồng ... cứu thực miền núi Hồng Thái huyện A Lưới 3.2 Nội dung nghiên cứu - Thực trạng chăn nuôi (Quy mô chăn nuôi nông hộ, cấu đàn cấu giống bò, mục đích chăn nuôi bò, tình hình sử dụng lao động...
 • 42
 • 820
 • 3

Đánh giá tài nguyên nước các thách thức chủ yếu trong quản tài nguyên nước tại địa phương

Đánh giá tài nguyên nước và các thách thức chủ yếu trong quản lý tài nguyên nước tại địa phương
... học: Quản Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Tài nguyên nước Thành Phố Hồ Chí Minh có nguồn sau: Tài nguyên nước mặt (nước ngọt) Tài nguyên nước ngầm Tài nguyên nước mưa Tài nguyên nước lợ (Nước thủy ... Học Môn học: Quản Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Phần 2: Nội dung tiểu luận Đánh giá tài nguyên nước thách thức chủ yếu quản tài nguyên nước Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Nhu cầu dùng nước Thành Phố ... học: Quản Tổng Hợp Tài Nguyên Nước Phần 3: Thảo luận trở ngại triển khai quản tài nguyên nước địa phương 3.1 Các trở ngại gặp phải Khái niệm quản trị ngành nước, quản tổng hợp tài nguyên...
 • 27
 • 277
 • 0

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn hiện nay
... luận có liên quan đến sách dân tộc việc thực sách dân tộc - Đánh giá, phân tích thực trạng việc thực sách dân tộc yêu cầu đặt việc đổi việc thực sách dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất luận giải ... thực nghị TW7 hai năm Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Báo cáo nội dung thực công tác dân tộc, sách dân tộc tháng đầu năm 2010, Thừa Thiên Huế Ban dân ... tác dân tộc) , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban dân tộc tỉnh thừa Thiên Huế (2005), Báo cáo tổng kết năm thực chương trình 135 Tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế...
 • 12
 • 385
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sự phân quyền trong quản trị họcsự phân cấp trong quản lý hành chính nhà nướcsự ủy quyền trong quản lýphân quyền trong quản lýphân quyền trong quản lý nhà nướcđánh giá quản lý rừng chuỗi hành trình sản phẩm và lập kế hoạch quản lý tiến tới chứng chỉ rừng tại trung tâm lâm nghiệp tam đảo tỉnh vĩnh phúcgiáo an dịa lý 10 bài 18 sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của sinh vậtquyển các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của sinh vậtsinh quyen cac nhan to anh huong toi sư phan bo sinh vattổ chức một bộ phận xuất khẩu riêng của công ty hình thức này cho phép công ty có thể kiểm soát dễ dàng hoạt động xuất khẩu tạo ra một sự thống nhất trong quản lýnhững đặc trưng nhân khẩu xã hội của các nhân và đặc điểm của hộ gia đình ảnh hưởng tới sự phân công hợp tác lao động giớinguyên tắc phân quyền trong quản trịnghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánhphân quyền trong quản trịphân quyền trong quản trị họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm