Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... luận dạy học thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình trung học phổ thông theo hướng tiếp cận thi pháp học - Vận dụng vào dạy thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh khiêm chương trình Ngữ văn 10, tập 1, ban Phương pháp ... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC...
 • 103
 • 704
 • 1

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC ... 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC THƠ TRUNG ĐẠI TRONG NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC BÀI THƠ NHÀN CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC ...
 • 12
 • 102
 • 0

Một số phương pháp giúp học sinh học tốt bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong chương trình ngữ văn lớp 10 THPT

Một số phương pháp giúp học sinh học tốt bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong chương trình ngữ văn lớp 10 THPT
... nghiệm này, xin trình bày số học chương trình lớp 10 với đề tài Một số phương pháp giúp học sinh học tốt thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình ngữ văn lớp 10 THPT Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; ... dung Nguyễn Bỉnh Khiêm Vẻ đẹp sống Nguyễn Bỉnh Khiêm (Câu 1, 2, 5, 6) Vẻ đẹp nhân cách Trí tuệ Nguyễn Bỉnh Khiêm (Câu 3, 4, 7, 8) Triết lí sống Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm II Tìm hiểu văn bản: Câu thơ ... Đặc biệt tác phẩm văn học trung đại mà học sinh lớp 10 học Tỏ lòng Phạm Ngũ Lão, Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đọc Tiểu Thanh ký Nguyễn Du… kiệt tác văn chương dân tộc lúc đến với học sinh cách dễ dàng...
 • 21
 • 450
 • 0

Tìm hiểu vẻ đẹp và giá trị triết lý trong dạy học bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm để bồi dưỡng thái độ và lí tưởng sống cho học sinh trung học phổ thông

Tìm hiểu vẻ đẹp và giá trị triết lý trong dạy học bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm để bồi dưỡng thái độ và lí tưởng sống cho học sinh trung học phổ thông
... hiểu vẻ đẹp giá trị triết dạy học thơ "Nhàn" Nguyễn Bỉnh Khiêm để bồi dưỡng thái độ, tưởng sống cho học sinh trung học phổ thông , để góp phần vào việc nâng cao hiệu hoạt động dạy học thơ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG ROÃN TUẤN TÌM HIỂU VẺ ĐẸP VÀ GIÁ TRỊ TRIẾT LÝ TRONG DẠY HỌC BÀI THƠ NHÀN CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỂ BỒI DƯỠNG THÁI ĐỘ VÀ LÍ TƯỞNG SỐNG CHO HỌC ... độ tưởng sống cho học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Tìm hiểu giá trị triết vẻ đẹp thơ Nhàn - (NBK) 3.2 Mối quan hệ giá trị triết nhàn, vẻ đẹp thơ Nhàn mục tiêu bồi dưỡng thái độ, lí...
 • 114
 • 693
 • 1

SKKN Một số kinh nghiệm dạyhọc bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

SKKN Một số kinh nghiệm dạy và học bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... yêu mến tác phẩm việc học văn Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm này, xin trình bày số học chương trình lớp 10 với đề tài Một số kinh nghiệm dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm PHẦN B: NỘI DUNG ... vị thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều đề cập đến chủ đề nhàn Tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi có 170 có 40 nói đến chữ nhàn cụm từ nhàn xuất với mật độ cao như: thư nhàn, nhàn, ông nhàn, thân nhàn, nhàn ... giả Nguyễn Bỉnh Khiêm? Kể tên tập thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm? Nêu xuất xứ thơ? Em giải thích nhan đề Nhàn tác phẩm? I Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491- 1585) Cuộc đời - Quê: Làng Trung Am, xã Lí Học, ...
 • 13
 • 1,557
 • 16

Tìm hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm potx

Tìm hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm potx
... riêng Như nhàn không đơn nhàn hạ thể xác hay Nguyễn Bỉnh Khiêm không nói nhàn thể xác, không làm mà ông muốn đề cao nhàn tâm hồn người, thản , an nhiên II/Tổng kết 1/ Nội dung - Bài thơ dựng ... , nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm: xa rời danh lợi , hòa hợp với tự nhiên , giữ gìn cốt cách cao , - Đặt hoàn cảnh xã hội phong kiến có biểu suy vi , quan điểm sống nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm mang yếu ... bất châp tất cả.Tât giấc mơ Liên hệ với thơ khác nhà thơ thời ta thấy nhìn tích cực thời đại hôm nguyên giá trị * Nhận xét : Quan điểm Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm : - không tranh đua,không màng danh...
 • 6
 • 1,437
 • 17

Đọc hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm - văn mẫu

Đọc hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm - văn mẫu
... nhà nho chân Bài thơ nói chí Trước thực xã hội rối ren kỉ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm lựa chọn cách sống nhàn dật, cách thể thái độ nhà thơ đời III - Liên hệ Đọc số thơ khác Nguyễn Bỉnh Khiêm để so ... chuyện phù du Câu thơ cuối có cách ngắt nhịp khác hẳn câu thơ lại Thủng thẳng nói thú nhàn dật buông câu kết thế, nhà thơ thể cách dứt khoát thái độ chuyện công danh phú quý Nguyễn Trãi cáo quan ... câu đề hai câu thực : - Một mai, cuốc, cần câu, Thơ thẩn dầu vui thú - Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao Cách dùng số từ, danh từ, từ thơ thẩn” câu thơ thứ nhịp điệu hai...
 • 5
 • 1,192
 • 9

Đọc hiểu bài thơ "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm potx

Đọc hiểu bài thơ
... chính.ta trân trọng họ Bài thơ nói chí Trước thực xã hội rối ren kỉ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm lựa chọn cách sống nhàn dật, cách thể thái độ nhà thơ đời * Đọc số thơ khác Nguyễn Bỉnh Khiêm để so sánh thấy ... Sáng tác Nguyễn Bỉnh Khiêm thể thái độ phê phán thói đời bạc bẽo, ham danh lợi mà bỏ tình nghĩa, biểu cao lòng thiết tha với dân tộc "Nhàn" Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ tiêu biểu cho mảng thơ đề tài ... Tác phẩm Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm có tập thơ chữ Hán Bạch Vân am thi tập, tập thơ Nôm Bạch Vân quốc ngữ thi, tập sấm kí Trình Quốc công sấm kí,… Tác phẩm Bao trùm thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm từ trí...
 • 18
 • 496
 • 1

bài giảng- bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm

bài giảng- bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm
... nhiên Nguyễn Bỉnh Khiêm triết gia có trí tuệ uyên thâm (nắm vững lẽ biến dòch, hiểu thấu qui luật hoạ / phúc, bó / thái…) 18 II/ TÌM HIỂU VĂN BẢN Vẻ đẹp sống nhàn: Vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm: ... víi ca dao 22 Làm Bài tập nâng cao trang 172 23 Hướng dẫn làm Bài tập nâng cao trang 172 - Nhàn chủ đề phổ biến thơ văn trung đại -> Hãy sưu tầm số thơ khác nói thú nhàn - Nhàn nét tư tưởng ... xứ: thơ Nôm, trích “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” b) Thể loại: thơ Thất ngôn bát cú Đường luật, chữ Nôm c) Bố cục: nội dung: + Vẻ đẹp sống nhàn (câu 1, 5, 6) + Vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm...
 • 25
 • 1,390
 • 1

Phân tích bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm

Phân tích bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm
... Thấy dặm vân lại bước chen Được nhàn ta sá dường thân nhàn Chữ nhàn thơ Nguyễn Bình Khiêm đôi lập với tất chữ nhàn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhàn than chức nhàn tâm Dù nhàn lo âu việc nước việc đời ... cần đánh đổi Nguyễn Bỉnh Khiêm sẵn sàng đánh đối phú quí để tận hưởng sống này, tận hưởng nhàn Để rẻ công danh muốn nhàn Dường thi nhân không tránh thú vui, thiếu đời rượu Nguyễn Bỉnh Khiêm không ... lần Nguyễn Bỉnh Khiêm nói rằng: Câu nhàn đọc qua ngày tháng Hay: Thanh nhàn tiên khách Qua hai câu thơ thứ này, thấy sống tác giả nơi thôn quê thaajt đạm bạc mà nhàn Đạm bạc hỏi ăn măng giá nhàn, ...
 • 4
 • 1,266
 • 23

Đọc hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đọc hiểu bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... nhà nho chân Bài thơ nói chí Trước thực xã hội rối ren kỉ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm lựa chọn cách sống nhàn dật, cách thể thái độ nhà thơ đời III - Liên hệ Đọc số thơ khác Nguyễn Bỉnh Khiêm để so ... chuyện phù du Câu thơ cuối có cách ngắt nhịp khác hẳn câu thơ lại Thủng thẳng nói thú nhàn dật buông câu kết thế, nhà thơ thể cách dứt khoát thái độ chuyện công danh phú quý Nguyễn Trãi cáo quan ... thể kiên định nhà thơ với lối sống nhàn dật Tự nhận “ta dại” ngông ngạo người ẩn, dại bậc đại trí thiên hạ Cái dại người Mạnh Hạo Nhiên, Đào Tiềm, Nguyễn Trãi : Cầm chương, thơ quyển, đủ tháng...
 • 5
 • 183
 • 2

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... hồn cao Nhàn mà sạch, cao quý, nét đẹp tâm hồn kẻ sĩ cao “Như nhật trung thiên” vằng vặc Đây tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ triết lí Nguyễn Bỉnh Khiêm: thiên nhận xét, phân tích, khái ... tiến thơ Nôm Đường luật nước ta kỉ XVI Bài thơ có nội dung sâu sắc Xã hội phong kiến Việt Nam hồi kỷ XVI chìm khủng hoảng trầm trọng khiến nhà thơ chán ghét, tìm cách xa lánh nó, sống cảnh nhàn ... kiến bên gốc hòe ! Nguyễn Bỉnh Khiêm giống Thuần Vu Phần, coi phú quý chuyện chiêm bao, chuyện hão huyền, vô nghĩa, không đeo đuổi an tâm với sống bên bến Tuyết Giang Nhàn thơ có nghệ thuật...
 • 2
 • 1,595
 • 5

Phân tích bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm

Phân tích bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm
... với Nguyễn Bỉnh Khiêm sống đạm nhà thơ song ông phú quý giấc chiêm bao Bài thơ vẽ lên nhà nho quê ẩn với thú vui lao động người nông dân khác người nông dân coi việc chán ngắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm ... mà nhà thơ chán ghét đặc biệt nói cách nhà thơ muôn người đọc tự hiểu dại khôn thật Cảnh sống nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm thể rõ hai câu thơ Đó tranh xuân hạ thu đông, bốn mùa đất trời người nhàn hạ ... thiên nhiên Có thể nói nhà thơ hòa vào đất trời Mùa đông ăn giá giá đỗ giá lạnh gió mùa đông bắc sống nhà thơ không cần phải lo nghĩ theo quan điểm nhà thơ nhàn Cuộc sống nhàn với nhà nho không...
 • 3
 • 298
 • 1

Cảm nhận về bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cảm nhận về bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... cạnh Nguyễn Bỉnh Khiêm sử dụng ngôn ngữ gần gũi mộc mạc giàu chất triết lí Sử dụng khéo léo thể thơ thất ngôn đường luật , điện tích điện cố cách phép đối thường gặp thể thơ Nôm cách linh hoạt Bài ... chiêm bao thực ông tìm đến với sống thản để giữ cốt cách cao Như qua thơ ta hiểu quan niệm sống nhàn nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm coi thường danh lợi , giũ dược tâm hồn cao hòa hợp với thiên nhiên ... gặp thể thơ Nôm cách linh hoạt Bài “Nhàn” hoa viết chữ Nôm tuyệt đẹp văn học trung đại Việt Nam Quan niệm sống đề cao vẻ đẹp tâm hồn , lối sống Nguyễn Bỉnh Khiêm giữ nguyên giá trị ngày hôm ...
 • 2
 • 6,622
 • 58

Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm
... hợp Đến hai câu thơ kết dường đúc kết tinh thần, cốt cách suy nghĩ Nguyễn Bình Khiêm: Rượu đến cội ta uống Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao Hai câu thơ triết lý đúc rút Nguyễn Bỉnh Khiêm thời gian ... theo cách thầm lặng Cách so sánh độc đáo mang đến cho hai câu kết tứ thơ hoàn hảo Như với câu thơ, thơ “Nhàn” Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến người đọc ngưỡng mộ khâm phục cốt cách, tinh thần phong thái ... trọng cốt cách xứng đáng gương đáng học hỏi Bài thơ đường luật kết cấu chặt chẽ, tứ thơ đơn giản hàm ý sâu xa làm toát lên tâm hồn cốt cách Nguyễn Bỉnh Khiêm Cho đến bây giờ, ông nhiều người ngưỡng...
 • 3
 • 1,607
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai tho nhan cua nguyen binh khiemcảm nghĩ về bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmcảm nhận về bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmphan tich bài thơ nhàn cũa nguyễn bỉnh khiêmcam nghi ve bai tho nhan cua nguyen binh khiembình giảng bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmcảm nhận bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmdàn ý bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmsoạn bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmphân tích bì thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmbài giảng nhàn của nguyễn bỉnh khiêmthơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêmkinh nghiệm để dạy tốt một bài thơ cổ việt nam thuộc thể thơ đường luật trong chương trình ngữ văn 10nội dung dạy học thơ đường trong chương trình ngữ văn 10sự giàu đẹp của tiếng việt qua một số bài ca dao các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình ngữ văn 10 nâng caoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ