Điều tra sự phân bố và phân loại các loài thuộc chi kim ngân lonicera l , họ kim ngân caprifoliaceae ở việt nam

Sự hình thành phát triển các chế độ Bảo hiểm ngắn hạn Việt Nam.doc

Sự hình thành và phát triển các chế độ Bảo hiểm ngắn hạn ở Việt Nam.doc
... chế độ bảo hiểm ngắn hạn bao gồm: Chế độ chăm sóc y tế Chế độ trợ cấp ốm đau Chế độ trợ cấp thất nghiệp Chế độ trợ cấp trường hợp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Chế độ trợ cấp gia đình Chế độ ... Chế độ trợ cấp tuổi già Chế độ trợ cấp trường hợp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Chế độ trợ cấp gia đình Chế độ trợ cấp thai sản Chế độ trợ cấp tàn tật Chế độ trợ cấp tiền tuất Trong Các chế ... BHXH Việt Nam quy định có chế độ: chế độ trợ cấp cho trường hợp bị ốm đau (gọi tắt chế độ ốm đau); chế độ BHXH cho lao động nữ sinh (gọi tắt chế độ thai sản); chế độ trợ cấp BHXH cho người lao động...
 • 26
 • 491
 • 1

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI BA BÉT (MALLOTUS LOUR.), HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI BA BÉT (MALLOTUS LOUR.), HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Ở VIỆT NAM
... có hoạt tính sinh học cao, có nhiều triển vọng ứng dụng ngành dược Vì lí nêu trên, nên lựa chọn đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng đánh giá hoạt tính sinh học loài thuộc chi Ba Bét (Mallotus Lour.), ... Văn Chi (2012) 1.4.2 Các thành tựu khoa học đại việc nghiên cứu hoạt tính sinh học thành phần hóa học chi Ba bét (Mallotus) 1.4.2.1 Những nghiên cứu mặt hóa học A Những nghiên cứu mặt hóa học ... hiệu nguồn hoạt chất sinh học từ loài chi Ba bét (Mallotus) Điểm luận án: - Đây công trình khoa học đầy đủ có hệ thống phân loại chi Ba bét (Mallotus) Việt Nam Các taxon thuộc chi Ba bét (Mallotus) ...
 • 28
 • 233
 • 0

Xác định tên một số loài thuộc chi tre (bambusa schreb ) do biến đổi hình thái việt nam bằng kỹ thuật phân tích AND

Xác định tên một số loài thuộc chi tre (bambusa schreb ) do biến đổi hình thái ở việt nam bằng kỹ thuật phân tích AND
... pháp phân tích ADN góp phần làm sáng tỏ tên khoa học cho số loài thuộc chi tre (Bambusa Schreb. ) biến đổi hình thái Việt Nam Xuất phát từ sở trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định tên số ... (199 5) [15, 4, 34] cho tre Đùi gà biến danh loài Bambusa tuldoides (tên Việt Nam Hóp nh ) Khó khăn không Việt Nam mà giới Vì việc định loại tên loài chi tre nan giải, cần có hỗ trợ kỹ thuật phân tích ... định tên số loài thuộc chi tre (Bambusa Schreb. ) biến đổi hình thái Việt Nam kỹ thuật phân tích ADN” Với mục tiêu nội dung nghiên cứu sau: - Giải trình tự nucleotide 01 vùng gen nhân (PIF) 03 vùng...
 • 33
 • 301
 • 0

xác định tên một số loài thuộc chi tre (bambusa schreb.) do biến đổi hình thái việt nam bằng kỹ thuật phân tích and

xác định tên một số loài thuộc chi tre (bambusa schreb.) do biến đổi hình thái ở việt nam bằng kỹ thuật phân tích and
... (Bambusa Schreb.) biến đổi hình thái Việt Nam Xuất phát từ sở trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định tên số loài thuộc chi tre (Bambusa Schreb.) biến đổi hình thái Việt Nam kỹ thuật phân tích ... NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG “XÁC ĐỊNH TÊN MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI TRE (Bambusa Schreb.) DO BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ADN” Chuyên ngành: Di truyền học Mã số : 60 42 70 LUẬN VĂN ... 4, 34] cho tre Đùi gà biến danh loài Bambusa tuldoides (tên Việt Nam Hóp nhỏ) Khó khăn không Việt Nam mà giới Vì việc định loại tên loài chi tre nan giải, cần có hỗ trợ kỹ thuật phân tích ADN Phương...
 • 89
 • 191
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) ở Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt
... (cụ thể tiêu hình thái, sinh trưởng, phát triển) giống lúa nếp Phu Thê Nội dung nghi n cứu Nghi n cứu biểu số đặc tính nông sinh học giống lúa nếp Phu Thê vụ xuân 2013 Dự kiến nghi n cứu tiến hành ... tính MỞ nhân văn văn hóa ẩm thực Việt Nam Góp phần nghi n cứu biện pháp tăng suất Gây lúa nếp, tiến hành nghi n cứu đề tài: “Ánh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy khóm mức phân bón N3 đến số đặc tính ... bố 1790 giống trồng đột biến, đến tháng 12 năm 1997 có 1847 giống Năm 2009, có 3100 giống trồng tạo nhờ đột biến [2] 1.7.2 Trong nước Một số kết nghi n cứu chọn tạo giống lúa Việt Nam: - Trường...
 • 55
 • 506
 • 0

Điều tra sự phân bố phân loại các loài thuộc chi kim ngân lonicera l , họ kim ngân caprifoliaceae việt nam

Điều tra sự phân bố và phân loại các loài thuộc chi kim ngân  lonicera l , họ kim ngân  caprifoliaceae ở việt nam
... phân loại phân bố đại diện thuộc chi Lonicera L Việt Nam 1.2.1 Nghiên cứu phân loại Việt Nam, người đề cập tới phân loại chi Lonicera L. , họ Caprifoliaceae H Lecomte, tập “Flora ge′nerale de L indo-chine , ... Fukuoka L loài Lonicera acuminata Wall in Roxb Loài Lonicera bournei Hemsl 17 Loài Lonicera calcarata Hemsl Loài Lonicera confusa DC 18 Loài Lonicera dasystyla Rehd L loài Lonicera hildebrandiana ... thực tế đây, l a chọn vấn đề: Điều tra phân bố phân loại loài thuộc chi Kim ngân Lonicera L. , họ Kim ngân - Caprifoliaceae Việt Nam , l m đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ khoa học, chuyên...
 • 79
 • 176
 • 1

Điều tra sự phân bố phân loại các loài thuộc chi kim ngân lonicera l , họ kim ngân caprifoliaceae việt nam

Điều tra sự phân bố và phân loại các loài thuộc chi kim ngân  lonicera l , họ kim ngân  caprifoliaceae ở việt nam
... thực tế đây, l a chọn vấn đề: Điều tra phân bố phân loại loài thuộc chi Kim ngân Lonicera L. , họ Kim ngân - Caprifoliaceae Việt Nam , l m đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ khoa học, chuyên ... 186 3, tác giả Rijksherbarium để chi Lonicera thuộc họ Lonicereae Các loài chi Lonicera đề cập 10 loài, loài sau biết có Việt Nam Lonicera japonica, Lonicera cofusa, L hypoglauca [41] Năm 186 5, ... vật học Với mục đích: - Xây dựng khóa phân loại mô tả đặc điểm hình thái loài Kim ngân, thuộc chi Lonicera L. , họ Caprifoliaceae Việt Nam - Chỉ cách khái quát vùng phân bố chủ yếu loài Kim ngân...
 • 14
 • 212
 • 0

ĐỀ TÀI: “ Điều tra thành phần loài thuộc họ Trúc Đào”

ĐỀ TÀI: “ Điều tra thành phần loài thuộc họ Trúc Đào”
... gian nghiên cứu : Từ tháng đến tháng năm 2014 Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Bảng danh lục loài Qua trình nghiên cứu, xác định thành phần loài thuộc họ Trúc đào (Apocinaceae) thể bảng 3.1: STT Chi ... N.oleander L Trúc Đào Telosma cordata (Burm f.) Merr Thiên lý Alstonia scholaris (L.)R.Br Sữa * Nhận xét: Qua bảng 3.1 thu 12 loài, thuộc 11 chi thuộc họ Trúc Đào Thành Phố Huế đa số chi có loài có ... có chi Allamanda có loài 3.1 Mô tả - Đặc điểm họ Trúc Đào (Apocynaceae) * Về phân loại Theo Takhtajan (1987), họ Trúc Đào có vị trí phân loại sau: Họ Trúc Đào (Apocynaceae) thuộc Long Đởm (Gentianales)...
 • 21
 • 429
 • 1

PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI THỦY LỢI VIỆT NAM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN TÍCH CÁC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI THỦY LỢI Ở VIỆT NAM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... biết cán thủy lợi biến đổi khí hậu 20 III TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VIỆT NAM 22 3.1 Hiện trạng tác động biến đổi khí hậu đổi với hệ thống ... phương Do mà cán thủy lợi có nhận thức chung biến đổi khí hậu lĩnh vực thủy lợi tác động biến đổi khí hậu Tuy nhiên, nhận thức biến đổi khí hậu lĩnh vực thủy lợi tác động biến đổi khí hậu địa phương ... khô 2.2 Các nội dung ứng phó với tác động Biến đổi khí hậu hệ thống công trình thuỷ lợi Việt Nam 2.2.1 Các sách trung ương ứng phó với biến đổi khí hậu lĩnh vực thủy lợi Nhận thức rõ ảnh hưởng BĐKH,...
 • 66
 • 141
 • 4

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển giải phá

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển và giải phá
... hình dịch vụ ngân hàng Chơng 1: Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Chơng 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Chơng 3: Giải pháp ... Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng thực đợc đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng cần phải có biện pháp để bớc vợt qua thách thức nói 3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ... pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Hơng Giang - 842A Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng Phần II: Nội dung Chơng Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá...
 • 27
 • 395
 • 0

Sự tác động ảnh hưởng của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam

Sự tác động và ảnh hưởng của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
... quy luật giá trị với kinh tế thị trường Phần II Sự tác động ảnh hưởng quy luật giá trị tới kinh tế thị trường Việt Nam Phần III Một số giải pháp để vận dụng tốt quy luật giá trị với kinh tế thị ... PHẦN II SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ ĐẾN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY .7 I Kinh tế thị trường cần thiết phát triển kinh tế thị trường nước ta .7 Kinh tế thị trường ... thuê công xưởng mở rộng đối thủ tốt số họ”.(2) Phần II SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY (2) Theo Lênin "Bàn vấn đề gọi thị trường" , tr.127...
 • 20
 • 32,961
 • 69

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM việt nam phần 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở việt nam phần 2
... 0,339 32 32 32 32 32 32 30689 61569 5073031 24 ,479 1 ,29 8 0,068 413161 7 523 82 41608147 97,170 5,1 92 0, 423 26 1 24 2 427 6 7, 624 0,1 92 0, 020 813 92 147356 11707 822 22 , 127 1,179 0,069 32 32 32 32 32 32 387 92 ... 387 92 73619 58 924 73 23 ,787 1 ,22 7 0,078 53 020 2 926 864 5064 724 9 94,787 3,744 0 ,22 7 391 26 3 5391 8,315 0 ,20 2 0, 024 1 029 07 178485 13584780 17,943 0,904 0,044 32 32 32 32 32 32 45118 97133 660 625 1 24 ,584 ... Tên bi n Y2 Thu nh p ho t ng 361154 3080591 22 2 849699 32 3 826 25 3749438 887 894080 32 486993 4951115 28 71 1 129 3 42 32 567406 627 9030 5006 1 328 1 62 32 723 823 7596765 9430 1600037 32 3 520 5 29 7535 14...
 • 59
 • 669
 • 3

Tiểu luận phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN việt nam hiện nay

Tiểu luận phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam hiện nay
... Đó phát triển kinh tế Nhà n ớc, kinh tế hợp tác xã, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế t nhân kinh tế t Nhà 13 nớc Đối với kinh tế Nhà nớc Đây thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo kinh tế ... quốc gia, trở thành phân công lao động phạm vi quốc tế Nền kinh tế nớc ta tồn nhiều thành phần kinh tế Đó kinh tế nhà nớc, kinh tế t Nhà nớc, kinh tế hợp tác xã, kinh tế t t nhân, kinh tế sản xuất ... trình đa dạng hoá sở hữu, tạo điều phát triển mạnh kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nớc ta Nh biết, sở tồn phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng tách biệt kinh tế chế độ sở hữu khác t liệu...
 • 23
 • 169
 • 0

Tiểu luận phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN việt nam

Tiểu luận phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam
... nghĩa Việt Nam Thực trạng kinh tế nớc ta phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Cơ sở khách quan tồn phát triển kinh tế hàng hoá Việt Nam Sự cần thiết phải phát triển kinh tế thị ... sơ Đề tài: Phân tích giải pháp phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa việt nam A Lời nói đầu B Nội dung I Sự cần thiết phải hình thành, phát triển kinh tế thị trờng định hớng ... Đó phát triển kinh tế Nhà n ớc, kinh tế hợp tác xã, kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ, kinh tế t nhân kinh tế t Nhà nớc Đối với kinh tế Nhà nớc Đây thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo kinh tế...
 • 21
 • 172
 • 0

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam.doc

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam.doc
... hoá loại hình dịch vụ ngân hàng Chơng 1: Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Chơng 2: Thực trạng đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Chơng ... pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Hơng Giang - 842A Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng Phần II: Nội dung Chơng Các loại hình dịch vụ Ngân hàng phải đa dạng hoá ... Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng thực đợc đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng cần phải có biện pháp để bớc vợt qua thách thức nói 3.2 Giải pháp đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng...
 • 27
 • 350
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namsự hình thành và phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở việt namcác loại hình dịch vụ ngân hàng ở việt namđa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng ở việt nam docmột số chiến lƣợc và giải pháp cơ bản triển khai hiệu quả chiến lƣợc kinh doanh mobiletv ở việt namđiều tra thành phần loài và sự phân bố của bò sát ở khu vực suối voi thỉnh thừa thiên huếđiều tra sự phân bố của quần thể muỗi anopheles và ký sinh trùng sốt rét ở khu vực suối dót hòn bà huyện diên khánh tỉnh khánh hòaphương pháp điều tra thành phần loài và vật mồi của bọ xít bắt mồi bxbmđiều tra thành phần loài sâu hại và thiên địch của chúng trên ruộng lúa tỉnh bình địnhđiều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longđiều tra thành phần loàiđiều tra thành phần loài sâuđiều tra thành phần loài thực vật hạt kín angiospermae ở rừng khoanh nuôi thuộc xã xuân du huyện triệu sơn tỉnh thanh hóađiều tra thành phần sâu hại cây thuốc và nghiên cứu đặc tính sinh học của sâu đo hại mã đề vụ đông xuân 1999 2000 tạitrung tâm nghiên cứu cây thuốc hà nộithực trạng thu hút phân bổ và giải ngân oda ở việt nam1 Huong dan sinh hoat CVHT GVCN ngay 21 12 2015Chỉ thị 3500 CT-UBND năm 2016 thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hànhLich sinh hoat cuoi khoa 2015 2016PROJECTS CALLING FOR INVESTMENTHaiDuong Department Of Planning And InvestmentThông báo 3039 TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh lại thông tin nhân dân do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hànhBC chi tiet TPCP giai doan 2010 2012Báo cáo của Ban ĐM PTDN tỉnh về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tháng 8.2014.docphuong phap hoc va on thi thpt quoc gia mon toanII 8 TB su dung mau con dauII 10 TB Huy con dauQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa CNTTQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTCTrinh HD xay dung KCHT theo NQTW4Thong tu 176 phi le phi DKDNWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngCông văn số 20 SKHĐT-TC ngày 07 01 2015.pdfBien ban hop Hoi dong quan triII 7 TB chao ban co phan rieng leCong van 8311 Huong dan cach ghi nganh nghe kinh doanh.doc