KHÓA LUẬN đặc điểm THẠCH học vật lý, các mô HÌNH vật lý ĐÁNH GIÁ độ RỖNG, độ nứt nẻ, độ RỖNG KHỐI của đá MÓNG CHỨA dầu bồn TRŨNG cửu LONG

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các hình Vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm Thạch học - vật lý, các mô hình Vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long
... tầng đất đá khác đặc biệt đá móng phong hoá nứt nẻ Với đề tài :” Đặc điểm Thạch học _ vật lý, hình Vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối đá móng chứa dầu bồn trũng Cửu Long không ... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA...
 • 63
 • 333
 • 2

Đánh giá độ trưởng thành vật chất hữu cơ của đá mẹ lô 09 - Bồn Trũng Cửu Long

Đánh giá độ trưởng thành vật chất hữu cơ của đá mẹ lô 09 - Bồn Trũng Cửu Long
... Luận Để đánh giá nguồn hydrocarbon đá mẹ phải đánh giá qua ba yêu cầu sau đây: - Đá mẹ bao gồm đủ tối thiểu số lượng vật chất hữu (VCHC) - Đá mẹ bao gồm đủ chất lượng VCHC - Đá mẹ trưởng thành ... tiềm tàng: đá mẹ che đậy chưa khám phá - Đá mẹ tiềm năng: đá mẹ có khả sinh dầu khí chưa đủ trưởng thành nhiệt độ - Đá mẹ hoạt động: đá mẹ có khả sinh dầu khí - Đá mẹ không hoạt động: đá mẹ lý không ... tầng đá mẹ đới trũng Kết cuối đề tài thành lập mặt cắt đòa hoá thể đới trưởng thành, chưa trưởng thành trưởng thành VCHC tầng đá mẹ thuộc 16.2 - bồn Trũng Cửu Long SVTH: Nguyễn Anh Quyền 28 Khóa...
 • 64
 • 478
 • 0

Một số đặc điểm đia hóa tầng đá mẹ Olugocene hạ - bồn trũng Cửu Long

Một số đặc điểm đia hóa tầng đá mẹ Olugocene hạ - bồn trũng Cửu Long
... tài: “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE H - BỒN TRŨNG CỬU LONG cho khóa luận tốt nghiệp Khóa luận gồm hai phần: Phần A: khái quát đặc điểm đòa chất bồn trũng cửu long sở đòa hóa đánh ... hóa tập đòa chấn E giếng khoan: 01-A-1X, 01-B-2X, 01-F-1X, 15.2-RD-3X, 17-C-1X, 09.1-BH-15X, 09-R-6X, 09-R-11X, 09.2-COD-1X kết sau: I.1 Lô 01:  Giếng khoan 01-A-1X: Độ sâu phân tích từ 3250m đến ... giữa, bồn trũng Cửu Long bồn trũng đơn giản Nhưng từ Miocene muộn đến nay, bồn trũng Cửu Long hoàn toàn nối với bồn trũng Nam Côn Sơn tạo thành bồn trũng khơi Việt Nam IV ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG VÀ THẠCH...
 • 66
 • 299
 • 0

Báo cáo khoa học: Đặc điểm thạch học - khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo granitoit khối châu viên, Bà Rịa - Vũng Tàu docx

Báo cáo khoa học: Đặc điểm thạch học - khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo granitoit khối châu viên, Bà Rịa - Vũng Tàu docx
... giới thạch anh I felspat kali, chen vào khe nứt Sự biến đổi hậu magma granitoit khối Châu Viên Nam Hòn Thùng tạo điều kiện làm giàu khoáng vật quặng trình lắng đọng 2.4 Thứ tự thành tạo khoáng ... 2.4 Thứ tự thành tạo khoáng vật Phân tích kính, thứ tự thành tạo khoáng vật đá granitoit sau (Bảng 1) ĐẶC ĐIỂM THẠCH – ĐỊA HÓA Granitoit khối Châu Viên có hàm lượng oxyt: SiO2 ~72÷75%, K2O ~4,18÷4,35% ... ứng, cụ thể granitoit khối Châu Viên với phun trào hệ tầng Nha Trang + Nếu xem xét granitoit khối Châu Viên bối cảnh kiến tạo phức hệ Đèo Cả, chúng có thành phần thạch học thạch hóa biến thiên...
 • 14
 • 182
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC-KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC ĐÁ GRANITOID KHỐI HÒN ME-HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... qua (vết lộ HD2) Đặc điểm thạch học Các nghiên cứu thạch học kính cho thấy đá pha xâm nhập chính, phức hệ phức hệ Định Qn phân bố hai khối Hòn Me Khối Hòn Đất thường có cấu tạo khối, định hướng ... định mức tính theo C.I.P.W: thạch anh từ 14,90; orthoclas: 25,57%; albit: 32,80; anoctit: 13,93% Đối sánh thành phần thạch hóa đá khối Hòn Me -Hòn Đất với số khối granitoid xếp vào phức hệ Định ... Sinh khống miền nam Việt Nam, đá khối Hòn Đất cho tuổi 114±3 triệu năm, khối Hòn Me có giá trị tuổi 105±2 triệu năm 118±4 triệu năm Do vậy, đá granitoid khối Hòn Me Hòn Đất xếp vào tuổi Jura muộn-Creta...
 • 9
 • 343
 • 0

đặc điểm thạch học _ vật lý, các hình vật đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món

đặc điểm thạch học _ vật lý, các mô hình vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món
... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ... : CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG Phan Đặng Thông 29 Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: Phan Văn Kông A/ĐẶC TÍNH KHÔNG GIAN LỖ RỖNG: I /NGUYÊN NHÂN TAO ĐỘ RỖNG...
 • 62
 • 287
 • 0

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long
... PHẦN II:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHÓANG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG ……………………………………………………………………………………………………………… 23 CHƯƠNG I:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC – KHOÁNG VẬT………… ... II: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌCKHÓANG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Trang 23 Khóa luận tốt nghiệp Luận GVHD: Th.S Bùi Thò CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHOÁNG VẬT ... giảng dạy thuộc khoa Dầu khí trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Đặc điểm thạch học- khoáng vật học đá móng giếng khoan SV_1X 1 5-1 thuộc bồn trũng Cửu Long ...
 • 107
 • 412
 • 0

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khaon SV_1X lô 15_1 thuộc bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khaon SV_1X lô 15_1 thuộc bồn trũng Cửu Long
... triển bồn trũng ……………………………………………………22 Phần hai: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHOÁNG VẬT CỦA ĐÁ MÓNG GK SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Chương 4: Đặc điểm thạch học - khoáng vật 4.1 Đặc diểm thạch học …………………………………………………………………………………………….26 ... hai ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Sinh viên Nguyễn Thái Điền 25 Khoá luận tốt nghiệp GVHD ThS Bùi Thò Luận Chương ĐẶC ĐIỂM THẠCH ... tích lát mỏng đá móng kính hiển vi phân cực, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Đặc điểm thạch học khoáng vật học đá móng giếng khoan SV_1X 1 5-1 thuộc bồn trũng Cửu Long nhằm mục...
 • 82
 • 353
 • 0

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm giun tròn ký sinh đường tiêu hoá chó ở huyện gia lâm hà nội một số đặc điểm sinh học, bệnh học của bệnh giun đũa chó do toxocara canis

Luận văn khảo sát tình hình nhiễm giun tròn ký sinh đường tiêu hoá chó ở huyện gia lâm  hà nội một số đặc điểm sinh học, bệnh lý học của bệnh giun đũa chó do toxocara canis
... NGHI P HÀ N I -*** - LÊ TH H I KH O SÁT TÌNH HÌNH NHI M GIUN TRÒN KÝ SINH ðƯ NG TIÊU HÓA CHÓ M TS HUY N GIA LÂM – HÀ N I ð C ðI M SINH H C, B NH LÝ H C C A B NH GIUN ðŨA CHÓ DO TOXOCARA ... nh h c c a giun ñũa chó Chúng th c hi n ñ tài: “ Kh o sát tình hình nhi m giun tròn sinh ñư ng tiêu hóa chó huy n Gia Lâm - N i M t s ñ c ñi m sinh h c, b nh h c c a b nh giun ñũa chó ... nh thành ph n loài giun tròn sinh ñư ng tiêu hóa c a chó - M khám 40 chó t i khu v c Gia Lâm, tìm giun tròn ñư ng tiêu hóa, b o qu n ñ nh lo i giun - Ch tiêu theo dõi: ñ nh lo i giun tròn...
 • 84
 • 756
 • 6

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6
... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy ” Mục đích đề tài Nghiên ... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực Cốc Pài Từ đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy Nhiệm vụ đề tài Thành lập đồ địa chất thạch học nghiên ... Chương Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên địa chất vùng Xín Mần Chương Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Giang Chương Đặc điểm đá magma biến chất khu vực Xín Mần Chương Đánh...
 • 71
 • 2,050
 • 1

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt
... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy ” Mục đích đề tài Nghiên ... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực Cốc Pài Từ đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy Nhiệm vụ đề tài Thành lập đồ địa chất thạch học nghiên ... Chương Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên địa chất vùng Xín Mần Chương Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Giang Chương Đặc điểm đá magma biến chất khu vực Xín Mần Chương Đánh...
 • 71
 • 385
 • 0

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC - KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO GRANITOIT KHỐI CHÂU VIÊN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU ppt

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC - KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO GRANITOIT KHỐI CHÂU VIÊN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU ppt
... 0.01 - - 0.01 - - - - Or 24.89 24.94 25.40 24.97 25.77 25.56 24.58 25.67 Ab 34.61 34.52 34.51 34.05 33.93 34.04 33.88 32.10 An 3.07 2.94 2.94 3.01 4.18 1.83 3.70 3.72 Sm 0.09 - - 0.07 - - - - Hy ... granitoit khối Châu Viên bối cảnh kiến tạo phức hệ Đèo Cả, chúng có thành phần thạch học thạch hóa biến thiên rộng tiến triển thuận: diorit granodiorit granit Các đặc điểm granit kiểu I, trừ đặc tính ... Sulfur đa kim NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO Đến nay, có nhiều cơng trình bàn nguồn gốc granitoit, tựu chung qui kiểu sau: granitoit nguồn gốc vỏ, granitoit nguồn gốc hỗn hợp, granitoit nguồn gốc...
 • 14
 • 266
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm bài học vật lý phù hợp với iblđặc điểm sinh học vật nuôitiểu luận đặc điểm triết học hy lạp cổ đạidac diem van hoc thoi ly tranđặc điểm thạch học vị trí tuổi của các đá magma trong khu vựcchiến lược lấy mẫu vị trí mẫu và đặc điểm thạch học mẫu phân tíchchiến lược lấy mẫu vị trí mẫu và đặc điểm thạch học của mẫu phân tíchsử dụng mô hình swot để đánh giá điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức đối tác chiến lược…từ đó đưa ra được giải pháp cho công ty võng xếp duy lợi docxđiểm triết học mácxít tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá tính cách mạng của một giai cấp là gìđặc điểm kỹ thuật ngôn ngữ để mô hình cokbứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến trường hợp thành phố đà nẵngmô hình kiểm tra đánh giá trong học chế tín chỉmục đích của việc mô hình hóa và đánh giá đặc tính hoạt động của hệ thốngđánh giá độ an toàn của chế phẩm đối với cá tôm và các động vật thuỷ sinhnhững thành tựu trong điều tra chính lý bản đồ đất cấp tỉnh và đánh giá đất đại phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vùng đồng bằng sông cửu longĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học