BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu cơ KIM LOẠI

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu KIM LOẠI

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu cơ KIM LOẠI
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... 2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 227
 • 0

Hợp chất hữu kim loại

Hợp chất hữu cơ kim loại
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... 2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 399
 • 0

HỢP CHẤT HỮU KIM LOẠI ppsx

HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI ppsx
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... CH2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 601
 • 2

bài giảng hợp chất hữu của phan thanh sơn nam

bài giảng hợp chất hữu cơ của phan thanh sơn nam
... hoá hữu , NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2000 [9] Trần Quốc Sơn, sở lý thuyết hóa hữu , NXB Giáo Dục, 1979 NỘI DUNG CHÍNH · Đồng phân hợp chất hữu · Hiệu ứng hợp chất hữu · chế phản ứng hợp ... Hoa, Phan Thanh Sơn Nam, ‘Hóa hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2007 [6] Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh, Bài tập hoá hữu , NXB Đại Học Quốc Gia – HCM, 2004 [8] Thái Doãn Tĩnh, sở ... phản ứng hợp chất hữu · Alkane · Alkene · Alkyne · Alkadiene · Hợp chất hydrocarbon thơm · Dẫn xuất halogen · Alcohol – Phenol · Aldehyde – Ketone · Carboxylic acid · Amine – Hợp chất diazonium...
 • 4
 • 541
 • 5

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)
... PP quan sỏt phng tin trc quan Trng by phng tin trc quan v nờu yờu cu quan sỏt Nờu yờu cu nhn xột, kt lun v gii thớch Hot ng tng ng ca HS gm: Nm c mc ớch nghiờn cu qua phng tin trc quan Quan ... giỏo viờn v hỡnh thc hot ng ca hc sinh: Hc sinh quan sỏt thớ nghim giỏo viờn biu din Hc sinh quan sỏt dựng dy hc: hỡnh v, tranh nh, s , mu vt, mụ hỡnh, Hc sinh lm thớ nghim hc bi mi (thớ nghim ... Khi s dng thớ nghim hoỏ hc v cỏc phng tin trc quan, cn lu ý hc sinh thc hin cỏc bin phỏp lm tng hot ng tớch cc ca hc sinh gi hc nh: 16 hc sinh t quan sỏt, nhn xột cỏc hin tng thớ nghim, t lp...
 • 157
 • 654
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu cơ
... dạng: Ăn mòn đều, ăn mòn cục bộ, ăn mòn rạn nứt, ăn mòn lựa chọn I.3 Các tiêu đánh giá mức độ ăn mòn kim loại Để đánh giá mức độ ăn mòn kim loại, ngời ta dựa vào số tiêu nh: + Khuynh hớng ăn mòn: ... tích bao phủ chất ức chế với bề mặt kim loại Tác dụng ức chế chất khác phụ thuộc nhiều yếu tố : + Bề mặt kim loại + Cấu trúc nhóm chức chất ức chế +Tơng tác chất ức chế : Với kim loại, với nớc, ... thiên khả ức chế ăn mòn Cần phải dựa vào nhiều thông số cấu trúc Tuy nhiên khuôn khổ luận văn này, thời gian có hạn nên em tiếp tục nghiên cứu ảnh hởng cấu trúc phân tử phức chất khả ức chế ăn mòn...
 • 61
 • 978
 • 3

Bài giảng đại cương về hợp chất hữu

Bài giảng đại cương về hợp chất hữu cơ
... thức hân tử X là: Học – Học – Học Trang Đại cương hợp chất hữu A C3H8 B C3H6 Hóa 11-nâng cao C C3H4 D C4H10 33 Hỗn hợp G gồm hidrocacbon X N2 Cho 0,3 lít hỗn hợp G với 0,725 lít O2 lấy dư vào khí ... C2H4 D C6H6 25 Phân tích chất hữu chứa ba nguyên tố C, H, O ta thấy phần trăm khối lượng C 40% Chất hữu A C2H4O2 B C3H6O3 C CnH2nOn D A, B, C 26 Trong chất cho đây, chất có hàm lượng C cao A ... (3) B (1), (2), (3) C (2), (3), (4) D (3), (4) 22 Cho chất: (1) CH3 – CH2 – OH Học – Học – Học (2) CH3 – CHOH – CH3 Trang Đại cương hợp chất hữu Hóa 11-nâng cao (3) CH3 – CH2 – CH2 – OH (4) (CH3)2...
 • 6
 • 302
 • 6

Tính chất hóa học của phi kim, phân loại hợp chất hữu pdf

Tính chất hóa học của phi kim, phân loại hợp chất hữu cơ pdf
... Page - Tính chất hấp phụ: Một số dạng cacbon vô định hình nh- than gỗ, than x-ơng điều chế có khả hấp phụ chất khí, chất màu bề mặt chúng (gọi than hoạt tính) b Tính chất hoá học Cacbon phi kim ... với kim loại hidro Flo, oxi clo phi kim hoạt động mạnh, l-u huỳnh, photpho, cacbon phi kim hoạt động yếu III Clo Clo chất khí màu vàng lục, mùi hắc, tan phần n-ớc Clo khí độc Tính chất hoá học a ... tăng dần - Tính kim loại nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim nguyên tố giảm dần ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học a Biết vị trí nguyên tố ta suy đoán cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên...
 • 9
 • 675
 • 6

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu kim loại (hợp chất kim) trong sản xuất gốm sứ

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu cơ kim loại (hợp chất cơ kim) trong sản xuất gốm sứ
... ph m ph c màu (cơ kim) h u nguyên li u ñ u vào, s ta ti n hành l a ch n phương pháp t o ph c t h p ch t ñơn gi n c a kim lo i I.2 s lý thuy t chung v ch t màu B n ch t c a màu s c Màu s c bao ... c màu h u màu ñ ng, màu coban, vàng s t + Xác ñ nh ñư c ñơn ph i li u t i ưu dùng ñ s n xu t: ph c màu h u màu ñ ng, màu coban, màu vàng s t + Xây d ng ñư c quy trình công ngh s n xu t ph c màu ... thái màu (ñơn màu) : màu ñ c trưng xanh ñ , tím vàng,… - Tông màu: ch s bi n ñ ph m vi ñơn màu, thí d : xanh g m: l c (lá non hay màu nõn chu i), xanh ngàn (lá già)… - Cư ng ñ màu: kh phát màu...
 • 43
 • 682
 • 3

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.

Kinh nghiệm giảng dạy dạng bài tập “Hỗn hợp các hợp chất hữu cơ không cùng dãy đồng đẳng” trong luyện thi Đại học cao đẳng.
... đồng đẳng” phải tìm vận dụng đặc điểm chung chất từ đưa cách làm hợp lí hiệu B CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ HỖN HỢP CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CÙNG DÃY ĐỒNG ĐẲNG DẠNG 1: QUI CÁC CHẤT TRONG HỖN HỢP VỀ CÙNG DẠNG ... số lượng, % 0 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM 21 Khi rèn luyện kĩ giải tập cho học sinh không riêng dạng tập “ Hỗn hợp hợp chất hữu không dãy đồng đẳng” mà tất dạng tập nói chung, giảng dạy giáo viên phải ... A CƠ SỞ LÍ THUYẾT I KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ Phần kiến thức không trình bày có SGK II MỘT SỐ ĐIỂM KIẾN THỨC CẦN CHÚ Ý KHI LÀM DẠNG BÀI TẬP “HỖN HỢP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CÙNG...
 • 23
 • 935
 • 2

Bài giảng điện tử môn hóa học: mối quan hệ giữa các hợp chất hữu docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ docx
... Tiết 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Tiết 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: + Oxit axit + Axit oxit bazơ + ... 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Viết Bài tập 3/41 (SGK): phương trình hóa học I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: cho chuyển đổi hóa học sau: a) (1) Fe2(SO4)3 II Những phản ứng hóa ... Tiết 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: Bài tập 5: Có dung dịch không màu đựng lọ nhãn sau: HCl, BaCl2, NaOH, H2SO4, Na2SO4 Bằng phương pháp hóa học...
 • 16
 • 819
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại
... Nghiên cứu đặc điểm trình hấp phụ số hợp chất hữu hòa tan nước vật liệu sắt hydroxit mặt phụ gia SiO2 sắt kim loại  Mục tiêu nghiên cứu: - Làm sáng tỏ đặc điểm trình hấp phụ 2,4-D, TNT vật ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN HOÀI NAM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẤP PHỤ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ HÒA TAN TRONG NƯỚC TRÊN NỀN VẬT LIỆU SẮT HYDROXIT CÓ MẶT PHỤ GIA ... thuộc đặc tính bề mặt vật liệu Tốc độ hấp phụ Nhiệt độ hấp phụ Số lớp hấp phụ Tính đặc thù 1.1.2 Vật liệu hấp phụ 1.1.2.1 Giới thiệu phân loại vật liệu hấp phụ Ngày nay, vật liệu hấp phụ đa dạng phong...
 • 183
 • 528
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 1 pps

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 1 pps
... là: -CH=CH- nhóm etylen - N=N- nhóm azo -CH=N- nhóm azo metyl - N=O nhóm nitrozo - NO2 nhóm nitro =C=O nhóm cacbonyl Theo O.Witt hợp chất hữu chứa nhóm mang màu gọi chất mang” Ngoài nhóm mang màu ... giải thích màu sắc (hợp chất màu nhóm quinoit) 1. 2 .1. 3 Thuyết nguyên tử chưa bão hoà thuyết tạo màu chuyển hợp chất hữu dạng muối Năm 19 02 Bayer tìm tượng gọi “Galacromy”, thể hợp chất chứa ... tử hợp chất hữu kéo dài màu sâu - Tăng số nhân thơm hợp chất từ cấu trúc đơn giản thành cấu trúc đa nhân phức tạp màu sâu - Tăng số nhóm cacbonyl liên kết trực tiếp với hợp chất dẫn đến sâu màu...
 • 23
 • 345
 • 1

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu - Chương 2 pdf

Bài Giảng Hợp Chất Màu Hữu Cơ - Chương 2 pdf
... + re d a t P H < O-glucose OH +H + -H + OH O HO O v io l e t a t P H = - O-glucose OH +H + -H + O - O HO O b lu e a t P H > 1 O-glucose OH - Chuyển hóa hợp chất indigo: Khi tiến hành Halogen ... 12' -octahydro-gamma, gamma-caroten) (XIX) , sở carotenoit  Sự đehdrogenaza hoá Phytoen tạo phytofluene (15Z, 7, 8,11, 12, 7 ', 8'hexahydro-gamma, gamma-caroten (XX), zeta-caroten (7,8,7', 8 '- ... (7,8,7', 8 '- tetrahydro-gamma, gamma-caroten) (XXI), neurosporene (7,8-dihydrogamma, gamma-caroten) (XXII)  Cuối tạo Lycopen (I) Hình 2. 2 Sinh tổng hợp Lycopen Phản ứng diệp lục Các chất dự trữ Các...
 • 9
 • 269
 • 3

Xem thêm