CÂU hỏi TRẮC NGHIÊM môn hóa TRUNG học PHỔ THÔNG

CÂU hỏi TRẮC NGHIÊM môn hóa TRUNG học PHỔ THÔNG

CÂU hỏi TRẮC NGHIÊM môn hóa TRUNG học PHỔ THÔNG
... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô ... tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tuần hoàn đợc xếp theo nguyên tắc : A Các nguyên tố ... Nguyên tố có tính chất hoá học tơng tự canxi : A Na B K C Ba D Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống ? A Na, Mg B Na, K C K, Ag D Mg, Al Câu 84 : Số hiệu nguyên tử...
 • 167
 • 196
 • 0

Kiểm tra trắc nghiệm môn sinh trung học phổ thông mã đề 104 docx

Kiểm tra trắc nghiệm môn sinh trung học phổ thông mã đề 104 docx
... qui định khởi đầu dịch qui định hóa axit amin mêtiônin A AUX B AUA C AUG D AUU - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 104 ... nghiên cứu di truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Gây đột biến lai tạo C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu phả hệ Trang 2/4 - đề thi 104 Câu 24: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo ... gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A phân...
 • 4
 • 477
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Ban KHTN

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Ban KHTN
... thuộc lớp D không giống AO có định hướng khác không gian PA: B Câu 30: HH1006NCV Tổng số nguyên tử 0,05mol phân tử muối kalisunfat A 6,02 .102 3 B 6,02 .102 2 C 2 ,107 .102 2 D 2 ,107 .102 3 PA: D Câu 31: ... flo PA : A Câu 107 HH1022NCB Khí sau có màu vàng lục? A F2 B H2 C N2 D Cl2 PA : D Câu 108 HH1022NCB Chất sau thường dùng để diệt khuẩn tẩy màu? A O2 B Cl2 C N2 D CO2 PA : B Câu 109 HH1022NCB Khí ... 81,26 106 ,24 C 49,80 38 ,10 D 19,05 49,80 PA: B Câu 105 HH1025NCB Trừ flo, nguyên tử clo, brom, iot trạng thái kích thích có số electron độc thân A 1, 3, B 2, 3, C 3, 5, D 2, 3, PA : C Câu 106 HH1025NCB...
 • 23
 • 1,834
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN
... PA:A Cõu 10 HH1004NCV Cú bao nhiờu nguyờn t Z < 30 v nguyờn t ca chỳng cú electron c thõn A B C D 10 PA: B Cõu 11 HH1005NCH S phõn b electron vo obitan nguyờn ... cựng tng dn t n PA: D Cõu 30 HH1010NCB Trong mt chu k, in tớch ht nhõn tng dn thỡ bỏn kớnh nguyờn t A khụng i B gim dn C tng dn D gim sau tng dn PA: B Cõu 31 HH1010NCB Trong mt chu k, in tớch ... Cõu 100 HH1022NCV Trong phũng thớ nghim, iu ch c lng clo l ln nht, vi lng cht kh l dung dch axit HCl khụng i thỡ cht oxi hoỏ phi chn l : A MnO2 B KMnO4 C KClO3 D K2CrO4 PA: C Cõu 101 HH1022NCB...
 • 22
 • 783
 • 6

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT
... hoá học Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô ... phải thu hồi thủy ngân rơi vãi cách : A nhỏ nớc brom lên giọt thủy ngân B nhỏ nớc ozon lên giọt thủy ngân C rắc bột lu huỳnh lên giọt thủy ngân D rắc bột photpho lên giọt thủy ngân Câu 282 : Phơng...
 • 167
 • 930
 • 1

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc
... TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN Họ tên sinh viên : Lớp Môn thi : : QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN : : Phòng thi Ngày thi Chữ ký Giám thò coi thi Số báo danh $ ...  BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CUỐI HỌC KỲ MÔN : QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN Điểm số qui đổi (10) Chữ ký giáo viên chấm KẾT QUẢ LÀM BÀI CỦA SINH VIÊN Tổng số câu hỏi 50 Số câu không hợp lệ Số câu ... a b c d TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC HOA SEN KHOA QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Trang _ _ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2000 - 2001 Môn : Quản trò học Lớp:...
 • 10
 • 1,489
 • 26

1001 câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học ppt

1001 câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học ppt
... hoá học Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô ... mSO3 D Cả A, B C Câu 300 : Lấy ống nghiệm, cho vào ống nghiệm đồng nhỏ (lấy d) Rót vào ống nghiệm thứ 1ml H2SO4 loãng, vào ống nghiệm thứ hai 1ml H2SO4 đặc Đun nóng nhẹ ống nghiệm đến không tợng...
 • 167
 • 447
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 ban KHTN

Câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 ban KHTN
... PA: B Câu HH 1119 NCB Ứng với công thức phân tử C5H12 có ankan đồng phân nhau? A PA: A B C D Câu HH 1119 NCB Có gốc hiđrocacbon hóa trị I đồng phân có công thức C5H11– ? A B C D PA: D Câu HH 1119 NCB ... loại liên kết hoá học D loại nhóm chức hóa học PA: A Câu 20 HH 1115 NCH Các chất có công thức CH3COOH CH3CH2CH2COOH A đồng phân B đồng đẳng C đồng dạng D đồng hình PA: B Câu 21 HH 1115 NCB Các chất ... quỳ tím sang màu đỏ PA: C Câu 18 HH 1111 NCB Trong phản ứng hoá học, silic thể A tính oxi hoá B tính khử C tính oxi hoá tính khử D tính oxi hoá tính khử PA: C Câu 19 HH 1111 NCB Silic đioxit chất tồn...
 • 128
 • 1,555
 • 0

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 716
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 12THPT pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 12THPT pptx
... Chọn thứ tự giảm dần tính khử kim loại kiềm A Na - K - Cs - Rb - Li B Cs - Rb - K - Na - Li C Li - Na - K - Rb - Cs D K - Li - Na - Rb - Cs Câu1 4 : Nhúng nhơm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M.Sau ... ra? A H-CH=O + Cu(OH)2 ⎯ O⎯ H-⎯ → H-COOH + Cu + H2O B H-CH=O + Cu(OH)2 ⎯ O⎯ H-⎯ → H-COOH + CuO + H2 C H-CH=O + 2Cu(OH)2 ⎯ O⎯ H-⎯ → H-COOH + Cu2O + 2H2O D H-CH=O + 2Cu(OH)2 ⎯ O⎯ H-⎯ → H-COOH + ... Na+ Câu 12: Theo thuyết axit- bazơ Bronsted, ion sau: Na+, CO3 2-, HCO 3-, CH3COO-, NH4+, S 2- Số ion đóng vai trò bazơ là: A B C D Câu 13: Chọn thứ tự giảm dần tính khử kim loại kiềm A Na - K - Cs...
 • 148
 • 331
 • 0

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án
... 43 Đáp án: B Câu 292 : Công thức cấu tạo rượu etylic (Chương 5/ 44/ mức 1) A CH2 CH3 OH B CH3 O CH3 C CH2 CH2 OH2 D CH3 CH2 OH Đáp án: D Câu 293 : Nhóm –OH phân tử rượu etylic ... CH4 Đáp án: C Câu 146: 21 Một hợp chất hữu công thức C3H7Cl , số công thức cấu tạo ( chương 4/ 35/ mức 2) A B C D Đáp án: D Câu 147: công thức cấu tạo sau: CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 ... CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa (chương / 34 / mức 2) A hợp chất hữu hợp chất vô B hợp chất hữu hợp chất vô C hợp chất hữu hợp chất vơ D hợp chất hữu hợp chất vô Đáp án : D Câu 135: Thành phần phần...
 • 69
 • 3,675
 • 5

câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 12

câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 12
... Một kim loại Au bị bám lớp Fe bề mặt Để rửa lớp Fe bề mặt ta dùng dung dịch (chương 5/bài 21/riêng/mức 2) A CuSO4 dư B FeCl3 dư C FeSO4 dư Câu hỏi ôn tập môn Hóa học lớp 12 THPT D ZnSO4 dư Đáp ... C2H5OH Đáp án: A 23 Cho chuyển hóa sau: CO2 → A→ B→ C2H5OH A B (chương 4/ 13/riêng/mức 2) A glucozơ saccarozơ B tinh bột xenlulozơ Câu hỏi ôn tập môn Hóa học lớp 12 THPT C tinh bột glucozơ D glucozơ ... Câu hỏi ôn tập môn Hóa học lớp 12 THPT D AgNO3 / NH3 Đáp án: B Nhận xét sau (chương 2/bài 7/riêng/mức 2) A Tinh...
 • 6
 • 701
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm môn hóa trung học phổ thôngcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11câu hỏi trắc nghiệm môn hóa họccâu hỏi trắc nghiệm môn hóa học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm môn hóa sinh y họctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn hoá học – lớp 9 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn hóangân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóacâu hỏi trắc nghiệm môn hóa sinh thực phẩmcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa sinhcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa phân tíchcâu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học chương 1câu hỏi trắc nghiệm môn hóa đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế họcKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhPhân tích và bình luận về tự do hóa thương mạiBÁO cáo dân vận QUÝ IIIBài 8. Gương cầu lõmHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Super minds 1 students bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3a student bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Tiny talk 1 teachers bookDe nghe ieltsjava tutorialBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHD su dung windows movie maker