Tài liệu tham khảo quán bất tịnh

Tài Liệu Tham Khảo Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.doc

Tài Liệu Tham Khảo Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.doc
... quản nhà nước thống không phân biệt thành phần kinh tế; vai trò Nhà nước, mục tiêu nguyên tắc xác định nội dung quản nhà nước doanh nghiệp; nội dung quản nhà nước doanh nghiệp quản ... trạng quản nhà nước doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế khía cạnh: khung pháp doanh nghiệp; máy quản nhà nước doanh nghiệp; việc tách bạch chức quản chủ sở hữu với chức quản ... chế quản nhà nước chung thống cho loại hình doanh nghiệp Ngoài mở đầu kết luận, đề tài gồm chương với nội dung sau: Chương I: Cơ sở luận quản nhà nước quản nhà nước thống loại hình doanh...
 • 7
 • 1,184
 • 10

Tài liệu tham khảo quản trị kinh doanh Kotler

Tài liệu tham khảo quản trị kinh doanh Kotler
... thõ cho cưng viïåc kinh doanh ca mònh Tiïëp thõ chiïën lûúåc • 15 P H ÊÌ N M ƯÅ T TIÏËP THÕ CHIÏËN LÛÚÅC KOTLER BÂN VÏÌ TIÏËP THÕ • 16 Tiïëp thõ chiïën lûúåc • 17 Xêy dûång cấc doanh nghiïåp cố ... chung lâ dõch v tưët hún lâ khưng KOTLER BÂN VÏÌ TIÏËP THÕ • 24 Tiïëp thõ chiïën lûúåc • 25 BẪNG 1-1 Chiïën thùỉng bùçng giấ cẫ thêëp hún Cấc doanh nghiïåp kinh doanh thúâi k chuín àưíi Chiïën ... tiïëp vúái khấch hâng, vâ sûå hiïíu biïët vïì kinh tïë hổc khấch tiïëp thõ doanh nghiïåp àïën doanh nghiïåp hâng.6 Hổ côn múâi cẫ khấch hâng cng tham gia thiïët kïë sẫn phêím Hổ sùén sâng àûa...
 • 55
 • 223
 • 0

Tài liệu tham khảo quản trị marketing valuing brands and brand equity

Tài liệu tham khảo quản trị marketing valuing brands and brand equity
... portfolio of brands for strategic reasons The value of the brands individually not equal the value of the brands as a whole A method of valuing a portfolio of brands would be to value the brand in ... similar brands and applies this to brands that the company owns, e.g., a company pays two times sales for a similar brand This multiple is then applied to brands that the company owns (Reilly and ... and Montameni and Shahrokhi (1998) on the issue of valuing brand equity across local and global markets The financial treatment of brands has traditionally stemmed from the recognition of brands...
 • 13
 • 187
 • 0

Tài liệu tham khảo quản trị doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo quản trị doanh nghiệp
... “QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP” Chủ biên: GSTS Ngô Đình Giao – Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật,1997 2/3 Tài liệu tham khảo Quản trị doanh nghiệp - “KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP” ... Tài liệu tham khảo Quản trị doanh nghiệp - “CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC KINH DOANH Garry D.Smith, Danny R Arnokd, Bobby G Bizzell- Nhà xuất Thống Kê, 1997 - “NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU CỦA QUẢN LÝ” ... Khoa Học Kỹ Thuật, 1998 - “CẨM NANG TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP” James W Halloran Người dịch: Cao Xuân Đỗ- Nhà xuất Thống Kê, 1996 - “TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY” Biên soạn :TS Vũ Trọng Khải (chủ...
 • 3
 • 93
 • 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUẢN TRỊ tài CHÍNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUẢN TRỊ tài CHÍNH
... Kinh tế Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Hải Phòng Điện thoại: 0977517519 E.mail: nguyen.vu.chaugiang@gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: Quản trị tài chính, quản trị tài kế toán, tài ngân ... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TÊ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc - - TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Thông tin giảng viên: Họ tên: ... tầm quan trọng quản trị tài doanh nghiệp từ rèn luyện cho kiến thức kỹ để thực hoạt động quản trị tài doanh nghiệp Kết cấu Chương 1: Tổng quan quản trị tài doanh nghiệp Chương 2: Quản lý thu chi...
 • 77
 • 68
 • 0

Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo

Tổng quan về enzyme ngoại bào Bacillus subtilis 05 - tài liệu tham khảo
... αamylase từ Bacillus subtilis phương pháp bề mặt ứng dụng công nghệ sản xuất bia, Luận án PTS Khoa học Hóa học, Hà Nội 15 Ngô Thị Thanh Nhàn (2008), Khảo sát khả sinh tổng hợp protease số chủng Bacillus ... yếu lên khả sinh protease Bacillus subtilis, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT Bộ Nông nghiệp & PTNT số 12, trang 1667 -1 668 24 Nguyễn Thanh Thủy (2007), Nuôi cấy Bacillus subtilis thu nhận αamylase ... (2007), Tương lai ứng dụng enzyme xử lý phế thải, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ số 23, trang 75 - 85 11 GS.TS Mai Xuân Lương (2 005) , Giáo trình công nghệ enzyme, Trường Đại học...
 • 4
 • 839
 • 8

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm
... chế tạo chi n lợc Tài chi n lợc Marketting chi n lợc Nhân lực chi n lợc Tài chi n thu t Marketting chi n thu t Nhân lực chi n thu t Sản xuất chế tạo chi n thu t Tài tác nghiệp Marketting tác ... viên * Tài khoản 854- Chi nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến: Gồm khoản chi nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao đề tài khoa học công nghệ Ngân hàng, chi thu dịch tài liệu ... ngời ,máy Tin học hóa hoàn toàn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39 chuyên ngành tin học kinh tế Kho lu trữ liệu Thủ công Tin học hóa Dòng thông tin Điều khiển Tài liệu Các phích vật lý mô tả chi tiết...
 • 85
 • 569
 • 2

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính
... quản công văn tài A Khảo sát toán quản công văn Bộ Tài Chính Công tác quản công văn Bộ Tài Chính đợc chia làm mô đun sau : + Quản Công Văn phòng hành văn phòng Bộ + Quản Công Văn ... Công Văn 1.0 Quản công văn PHC 2.0 2.0 Quản công Quản công 3.0 Quản văn phòng văn phòng tổng hợp văn tổng hợp văn công văn phòng Bộ phòng Bộ thư Vụ Văn Quản Công văn Phòng hành ... http://www.mof.gov.vn Ban quản ứng dụng tin học đơn vị thuộc máy quản Nhà Nớc Bộ Tài Chính, có nhiệm vụ giúp Bộ trởng Bộ Tài Chính thống quản hoạt động phát triển ứng dụng tin học lĩnh vực quản Tài Nhà...
 • 106
 • 898
 • 4

Danh mục tài liệu tham khảo ngành quản trị kinh doanh

Danh mục tài liệu tham khảo ngành quản trị kinh doanh
... 434/2008,435/2008,436/2008 160 Quản trị tài công ty lý thuyết & ứng dụng : Dành cho sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Tài chuyên viên quản trị tài doanh nghiệp, tổ chức Tài Ngân hàng / Đinh Thế ... công ty : Tham khảo - 23 tr.; 296 KB 14 Quan hệ thương mại Việt Nam : Tham khảo - 18 tr.; 134 KB 15 Quản trị tài : Tham khảo / Vũ Quang Kết, Nguyễn Văn Tấn - 201 tr.; 2.24 MB 16 Sổ tay quản lý ... Sổ tay quản lý biểu tượng doanh nghiệp : Tham khảo - 16 tr.; 467 KB 17 Tài công: Vay mượn nợ nần : Tham khảo - 33 tr.; 839 KB 18 Toán kinh tế : Tham khảo / Nguyễn Quảng, Nguyễn Thượng Thái...
 • 64
 • 1,426
 • 1

Danh mục tài liệu tham khảo học phần quản trị mạng

Danh mục tài liệu tham khảo học phần quản trị mạng
... pháp tự học quản trị hệ thống Unix / Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc - H : Giao thông Vận tải, 2005 - 526 tr : minh hoạ ; 24 cm o Số định danh: 005.43 NG-T o Đăng ký cá biệt: 06A015739 13 Quản trị ... định danh: 005.43 DO-T o Đăng ký cá biệt: 04A010214,04A010215,04M060360-04M060362 Quản trị mạng windows NT / VN-Guide tổng hợp biên dịch - H : Thống kê, 2003 - 593 tr ; 21 cm o Số định danh: ... 4.0 : Kỹ quản trị điều hành (Dành cho quản trị viên, điều hành viên lập trình viên) / Nguyễn Văn Hoài, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Tiến - Hà Nội : Giáo dục , 1998 - 633 tr.; 21 cm o Số định danh: ...
 • 3
 • 1,281
 • 0

tài liệu tham khảo cảm quan thực phẩm

tài liệu tham khảo cảm quan thực phẩm
... Nội, Viện Dược liệu Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương II thuộc Bộ Y tế thực đề tài nghiên cứu chiết xuất vinblastin ancaloid khác từ Dừa cạn Việt Nam để phục vụ sản xuất thuốc chống Tài liệu: Docs.vn ... tan tốt hoạt chất cần quan tâm từ nguyên liệu thực vật Đồng thời, sau trình chiết, lượng nước tan cồn (10 % theo thể tích) chiếm chỗ mô thực vật, nằm lại hoàn toàn bã nguyên liệu tạo điều kiện để ... góp vào quy trình Noble số cải tiến có ý nghĩa Ở giai đoạn đầu, nguyên liệu thực vật chiết trực tiếp với dung môi phân Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ : Y!M minhu888 cực n-hexan để rửa chất màu ancol...
 • 12
 • 347
 • 1

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE (Tài liệu tham khảo)

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE (Tài liệu tham khảo)
... characterisation of highly polymorphic porcine microsatellites- Journal of Heredity 83, 196–198 Juan Carlos Motamayor- 1999- Genetic diversity of cacao (Theobroma cacao L.) cultivated by the Mayas Kemp, S.J., ... on the number of microsatellite markers to estimate genetic diversity variability in cacao (Theobroma cacao L.) http://www.eppendorfna.com/applications/pcr_appl_primer.asp?SX=NF& General notes ... PCR-analysed microsatellites- Nucleic Acids Research 21, 1111–1115 14 Lanaud, C., Risterucci, A.M., Pieretti, I., Falque, M., Bouet, A and Lagoda, P.J.L.-1999- Isolation and characterisation of microsatellites...
 • 4
 • 214
 • 0

Xem thêm