Bài giảng môn học ROBOTIC

Bài giảng môn học lắp ráp và bảo trì máy vi tính

Bài giảng môn học lắp ráp và bảo trì máy vi tính
... nâng cấp máy vi tính thiết bị tin học 47 BÀI GIẢNG LẮP RÁP SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH Bài (2 tiết): Nhập môn lắp ráp sửa chữa máy vi tính 1.1 Cấu hình máy vi tính Máy vi tính đời vào 1981 ... kiện để lắp máy vi tính, cách lắp nối, hiệu chỉnh cài đặt máy để máy hoạt động Từ học vi n cài đặt, sửa chữa lắp ráp máy vi tính 1.4 Kỹ thuật An toàn lắp ráp sửa chữa máy vi tính • Khi lắp ráp sửa ... gigabyte Bài (2 tiết) Quy trình lắp ráp sửa chữa thiết bị tin học 6.1 Quy trình lắp ráp máy vi tính Lắp máy vi tính bao gồm hai giai đoạn: lắp phần cứng cài đặt phần mềm Sau bước quy trình lắp ráp: ...
 • 52
 • 2,101
 • 22

Bài giảng môn học Phát triển sản phẩm

Bài giảng môn học Phát triển sản phẩm
... thụ sản phẩm, thơng hiệu ) - Công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm, kỹ thuật bao bì, kỹ thuật bảo quản - Quản lý chất lợng sản phẩm, sở hữu công nghiệp 1.3 Nội dung môn học phát triển sản phẩm ... để phát triển sản phẩm mới: mua lại Công ty khác, mua sáng chế, giấy phép sản xấut hàng hoá ngời khác Hai tự nghiên cứu, thiết kế sản phẩm Sản phẩm ? Theo quan niệm Marketing sản phẩm sản phẩm ... chọn phát triển nhanh hai nguyên nhân: - Một nhờ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị đóng gói sản phẩm thực phẩm tự động đa dạng đợc mặt hàng - Hai sản phẩm thực phẩm phải đáp ứng đợc phát triển...
 • 68
 • 1,466
 • 24

Bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩm

Bài giảng môn học nguyên liệu sản xuất thực phẩm
... chia nguyên liệu thực phẩm thành năm nhóm sau : - Nhóm nguyên liệu rau - Nhóm nguyên liệu súc sản - thủy sản - Nhóm nguyên liệu lương thực - Nhóm nguyên liệu dầu mỡ tinh dầu - Nhóm nguyên liệu ... Gạo nguyên liệu thay sản xuất bia, nguyên liệu sản xuất rượu đặc sản (rượu Mao đài, Thiệu Hưng Trung Quốc, Sakê Nhật Bản, rượu Vân, rượu Bàu đá, rượu Cần Việt Nam…), sản xuất sản phẩm thực phẩm ... áp dụng sản phẩm thịt nấu đông, giò bó giò thủ, giò da, nem Công nghệ sản xuất gelatin thực phẩm công nghiệp (keo da, vảy, vây…) Công nghệ sản xuất bóng bì tữ da lợn, số sản phẩm thực phẩm truyền...
 • 86
 • 851
 • 7

Bài giảng môn học chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài giảng môn học chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
... đến chất lượng dinh dưỡng, chất lượng vệ sinh, chất lượng cảm quan, chất lượng công nghệ, chất lượng dịch vụ… - Chất lượng dinh dưỡng: gồm số lượng chất lượng Đối với Việt Nam yếu tố chất lượng ... khổ hệ thống chất lượng Chất lượng thực phẩm (Food quality) = chất lượng hàng hóa + an toàn thực phẩm Trong đó, chất lượng hàng hóa bao gồm: chất lượng bao bì, giá trị đích thực thực phẩm, kiểu ... vận chuyển thực phẩm phải thực theo “Quy định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế” - Việc sử dụng phụ gia thực phẩm danh mục phải bảo đảm: + Đúng đối tượng thực phẩm liều lượng không...
 • 74
 • 4,644
 • 53

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ
... måïi ULSI Hiãûn cäng nghãû CMOS våïi minimum device dimension ( khong cạch gate to gate) đạt tới cåỵ vi chủc nm (0.65, 0.45) Khuynh hỉåïng ch âảo vi ûc gim nh kêch thỉåïc linh kiãûn cäng nghãû ... CHƯƠNG CƠ SỞ CƠNG NGHỆ MẠCH TÍCH HỢP §1.1 Cạc mảch têch håüp Cạc mảch têch håüp (IC) l cạc mảch âiãûn tỉí âỉåüc chãú tảo båíi vi ûc tảo mäüt cạch âäưng thåìi cạc pháưn ... dung lớp cách điện đơn vị diện tích, động bề mặt điện tử 18 µ n độ linh §1.6 Vê dủ thiãút kãú BJT Pháưn ny s xem xẹt mäüt thiãút kãú cho vi ûc chãú tảo mäüt BJT våïi mäüt låïp ngáưm â nọi tåïi...
 • 146
 • 579
 • 7

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
... cộng hưởng phân tử, nguyên tử, hạt nhân xảy vùng tần số SCT kỹ thuật SCT sử dụng lĩnh vực khoa học bản, cảm biến từ xa, chẩn trị y học nhiệt học * Các lĩnh vực ứng dụng rađar hệ thống thông tin: ... n = j 10 Ω 19 Chương III: LÝ THUYẾT MẠNG SIÊU CAO TẦN § 3.1 TRỞ KHÁNG, ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG 1) Điện áp dòng điện tương đương Ở tần số siêu cao phép đo áp dòng khó thực hiện, trừ cặp ... thường gặp Bài tập chương Chương 1: GIỚI THIỆU Khái niệm: Khái niệm siêu cao tần hiểu tùy theo trường phái quốc gia, từ 30 MHz – 300 GHz (1) 300MHz – 300 GHz (2),, GHz – 300 GHz (3) Các dải tần số...
 • 57
 • 1,073
 • 8

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức
... aab} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ hữu hạn Tập L = {anbn : n ≥ 0} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ vô hạn Trang 17 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Các phép toán ngôn ngữ Bù (complement), L Bù ngôn ... Ôtômát Các mô hình tính toán tự động Ngôn ngữ hình thức (formal languages): Định nghĩa Phân loại ngôn ngữ Quan hệ với ôtômát Ứng dụng vào việc xây dựng ngôn ngữ lập trình Trang thuyết Ôtômát ... NỘI DUNG MÔN HỌC Chương Chương Chương Chương Chương Chương Giới thiệu thuyết tính toán Ôtômát hữu hạn Ngôn ngữ qui văn phạm qui Các tính chất ngôn ngữ qui Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Đơn giản...
 • 46
 • 2,149
 • 27

Bài giảng môn học "Thanh toán quốc tế" phần I

Bài giảng môn học
... tiếp) ngoạ i tệ = x nộ i tệ Phương pháp yết giá áp dụng nhiều quốc gia: Nhật, Th i Lan, Hàn Quốc , Việt Nam… • Phương pháp biểu thò thứ hai (Indirect quotation-Volume quotation-gián tiếp) n i ... World-wide InterBank Financial Telecommunication) (trang 246) III CÁC NGHIỆP VỤ H I ĐO I Nghiệp vụ Spot g i nghiệp vụ giao ngay: (Spot Operations) Nghiệ p vụ Spot hoạt động mua bán ngo i tệ mà ... The International Bank for Reconstruction and Development - Hiệp h i Phá t Triển Quốc tế ( IDA ) The International Development Association - Công ty T i Quốc tế ( IFC ) The International Finance...
 • 63
 • 638
 • 4

Bài giảng môn học thanh toán quốc tế.pdf

Bài giảng môn học thanh toán quốc tế.pdf
... http://www.fob.ueh.edu.vn/ Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ Ngư i trình bày: PGS TS Trầ Hoàng Ngân n ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn, • Môn học Thanh toán quốc tế môn học mang tính tác nghiệp cao, môn học ... nhân viên phòng kinh doanh quố c tế doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế, dealer phòng kinh doanh ngoại tệ… Tài liệu tham khảo: Thanh toán quốc tếnăm 2003 Chủ biên: PGS.TS -Trần Hoàng Ngân ... lạm phát quốc gia đồng tiền a LPb lạm phát quốc gia đồng tiền b b Tình hình dư thừa hay thiếu hụt cán cân toán : Nếu cán cân toán thường xuyên thâm hụt (chi > thu), dự trữ ngoại tệ quốc gia giảm,...
 • 63
 • 1,101
 • 5

Bài giảng môn học Thuế

Bài giảng môn học Thuế
... doanh nghiệp Thuế hàng hố Thuế bn chuyến Thuế xuất, nhập Thuế kinh doanh nghệ thuật Thuế sát sinh Thuế rượu Thuế muối Thuế thổ trạch Thuế hàng hố tồn kho Bài giảng mơn học : Thuế Ths ĐỒN TRANH Đến ... Thuế nơng nghiệp Thuế cơng nghiệp, thương nghiệp Thuế hàng hố Thuế xuất khẩu, nhập Thuế sát sinh Thuế trước bạ Thuế tem Chế độ thuế năm 1954-1956 Thuế doanh nghiệp Thuế lợi tức doanh nghiệp Thuế ... thực tế người nộp thuế Các loại thuế thực bao gồm : thuế tài sản, thuế tiêu dùng - Thuế cá nhân, ngược lại với thuế thực thuế cá nhân, thuế dựa khả người chịu thuế Gồm loại thuế : thuế thu nhập cá...
 • 162
 • 1,173
 • 8

Bài giảng môn học Máy công cụ

Bài giảng môn học Máy công cụ
... tố có liên quan trình cắt: Máy công cụ Vật liệu kỹ thuật Dụng cụ cắt Chế độ cắt kế hoạch sản xuất Điều kiện gia công ( làm mát) Chương 1: Chuyển động học máy công cụ Các dạng bề mặt thường dùng ... kết cấu động học máy thiết lập quan hệ chuyển động Chương 2: Các cấu truyền động máy công cụ Phân loại ký hiệu máy: 2.1 Phân loại: Thường phân loại máy theo cách: – Theo công dụng: Có máy tiện, ... Nhóm máy dùng cho gia công thô: – phay lăn – xọc – bào (gia công bánh côn) Nhóm máy dùng cho gia công tinh – mài – cà – nghiền Thông số kỹ thuật máy gia công bánh đường kính lớn phôi bánh gia công...
 • 127
 • 969
 • 13

Bài giảng môn học mạng máy tính

Bài giảng môn học mạng máy tính
... NSFnet thành viên mạng Internet toàn cầu Như nói lịch sử phát triển Internet lịch sử phát triển mạng máy tính 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Mạng máy tính gì? Mạng máy tính tập hợp máy tính nối kết với ... hình OSI) Mạng máy tính mở rộng xuất khái niệm loại mạng LAN, MAN 1.1 Lịch sử mạng máy tính •Tới tháng 11/1986 có tới 5089 máy tính nối vào ARPANET, xuất thuật ngữ “Internet •Năm 1987, mạng xương ... yếu tố mạng máy tính  Hai yếu tố mạng máy tính là: đường truyền vật lý kiến trúc mạng • Kiến trúc mạng bao gồm: hình trạng (topology) mạng giao thức (protocol) truyền thông • Đường truyền mạng...
 • 19
 • 519
 • 6

Bài giảng môn học thanh toán quốc tế

Bài giảng môn học thanh toán quốc tế
... giá trị thực tế nguồn thu nhập đồng tiền có khả lên xuống giá Trong buôn bán quốc tế người ta lựa chọn cách bảo đảm sau đây: Dựa vào thị trường mua bán vàng quốc tế: - Đồng tiền tính toán tóan hợp ... cũn li iu kin v phng thc toỏn Phương thức toán điều kiện quan trọng bậc điều kiện toán quốc tế Là khâu kết thúc đánh giá hiệu kinh doanh Buôn bán quốc tế khác với buôn bán nước điểm sau: 41 ... toỏn nh sau: Thanh toỏn tr tin trc (advance payment) Thanh toỏn tr tin (at sight payment) Thanh toỏn tr tin sau (deferred payment) Thanh toỏn hn hp (mix/combined payment) 2.1 Thanh toỏn tr...
 • 143
 • 1,906
 • 18

Bài giảng môn học Autocad

Bài giảng môn học Autocad
... Tin học ĐHSP - BÀI GIẢNG AUTOCAD - Mục lục Bài GIỚI THIỆU 1.1 Một số khái niệm hình học 1.2 Phần mềm AutoCAD 1.3 Hình vẽ 10 Bài CÁC ... Trang Trung tâm Tin học ĐHSP - BÀI GIẢNG AUTOCAD - Bài GIỚI THIỆU 1.1 Một số khái niệm hình học Góc : đối tượng hình học, tạo tia chung ... 39 Bài GHI CHỮ LÊN BẢN VẼ 42 8.1 Lệnh Mtext 42 8.2 Lệnh Dtext 42 GV: Nguyễn Hoàng Hiển Trang Trung tâm Tin học ĐHSP - BÀI GIẢNG AUTOCAD...
 • 45
 • 1,140
 • 17

Bài giảng môn học kỹ thuật truyền tin, chương 14

Bài giảng môn học kỹ thuật truyền tin, chương 14
... số thiết bị chuyển mạch thực công nghệ truyền - Dữ liệu số, tín hiệu tương tự: Một vài môi trường truyền, ví dụ cáp quang hay môi trường truyền không dây truyền tín hiệu tương tự - Dữ liệu tương ... cung cấp cho bên thiết bị truyền thiết bị nhận đồng hồ dẫn nhịp để đồng hoá Một cách tiếp cận khác cung cấp vài chế đồng hoá sở tín hiệu -6- truyền Điều thực với kỹ thuật mã hoá thích hợp - Phát ... truyền Điều thực với kỹ thuật mã hoá thích hợp - Phát lỗi: Ta thảo luận chi tiết kỹ thuật phát lỗi Chương thấy Chương trách nhiệm tầng logic tầng tín hiệu xem tầng điều khiển liên kết liệu Tuy...
 • 10
 • 408
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bải giảng môn học luật kinh doanhbài giảng môn học lắp ráp máy vi tínhbài giảng môn học kỹ thuật robotbài giảng môn học thanh toán quốc tếbài giảng môn học âu tàubài giảng môn học internetbài giảng môn học ma sát họcbài giảng môn học thuếbài giảng môn học vi sinh thực phẩmbài giảng môn học vệ sinh an toàn thực phẩmtập bài giảng môn học máy công cụbài giảng môn học khí cụ điệnbài giảng môn học tư tưởng hồ chí minhbai giang mon hoc ky thuat thi cong 2bài giảng môn học vật liệu nội thấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại